فارسی

به جای آزمایش روی حیوان

امکان استفاده رایگان از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز Virtual Physiology

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثارعلمی تصویب شد

ارسال طرح جهت بررسی در کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

سیاست‌های پژوهشی جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش

دستورالعمل ارزیابی بالینی وسایل پزشکی

دستورالعمل اخذ مصوبه اخلاق در پژوهش جهت ارزیابی بالینی وسایل پزشکی تصویب شد.

دومین مدرسه زمستانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

اولین جلسه‌ی کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی با ساختار جدید 1397.3.1

اولین جلسه‌ی کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی با ساختار جدید 1397.3.1

دومین مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تابستان 1396

دومین مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تابستان 1396

دومین مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تابستان 1396

راه اندازی پرتال اطلاع رسانی و سامانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

این سامانه کلیه امور مرتبط با کمیته های اخلاق را درسراسر کشور هماهنگ میکند.

درخواست مجوز ارسال نمونه به خارج از کشور

درخواست مجوز ارسال نمونه توسط کمیته مجزا بررسی و مجوزهای لازم صادر می گردد.

 • Biomaterial Transfer Permission

  All the Permissions for Biomaterial Transferring are issued by NREC.

 • Appealing to RECs Decisions

  If your project is rejected, you can ask NREC for appealing.

 • Proposal Approval Process

  All Research proposals must to receive approval from accredited RECs.

 • Establishing New Ethics Committee

  If your University/Institute does not have REC, please apply.

Contact Us

Tel: +98-21-81455618
Email: ethics@behdasht.gov.ir
Contact Form: Submit

Floor 13, Block A, Ministry of Health & Medical Education Headquarters, Between Zarafashan & South Falamak, Qods Town, Tehran, Iran.

Website Statistics

Copyright Notice

All rights reserved for Iran National Committee for Ethics in Biomedical Research. Using the material published on this site is allowed with proper attribution. Proper referencing to published proposals/theses is mandatory.