کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی البرز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی البرز

اعتبارنامه
IR.ABZUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه قلب و عروق/فلوشیپ فوق تخصصی حسین کریم
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) محمد نوری سپهر
دبیر
N/A رئیس اداره امورحقوقی دانشگاه حقوق عمومی/کارشناسی ارشد حوا دستگاه
حقوقدان
مربی نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری اخلاق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی مطهری پور
روحانی
استادیار مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی قربانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A عضوهیات امنا اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) کبری جودکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - بازرگانی و توربین های برق و انرژی/کارشناسی علی روحانی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی خون و انکولوژی/فوق تخصص موژان اسدی
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی کوروش کبیر
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته آموزش مامائی/کارشناسی ارشد کتایون صالحی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با تنش و نگرانی های دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی منتخب شهر کرج در سال 98-1397 IR.ABZUMS.REC.1398.030 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
تظاهرات بالینی، یافته های ایمونولوژیک و ژنتیکی بیماران مبتلا به سندرم اختلال تنظیم ایمنی، پلی اندوکرینوپاتی و انتروپاتی وابسته به X: یک مرور سیستماتیک IR.ABZUMS.REC.1398.029 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی میزان بهبود ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری با اضافه کردن بیسموت به رژیم مرحله ای (Sequential) با پایه کلاریترومایسین در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان باهنر کرج در سال 98-97 IR.ABZUMS.REC.1398.028 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
استخراج هپاتوسیت انسانی به منظور بررسی سمیت و متابولیسم دارو ها و انجام تست های سلولی، ژنتیکی IR.ABZUMS.REC.1398.027 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش ازطریق ارسال پیام متنی بر اصلاح باورهای ناکارآمد جنسی زنان باردار IR.ABZUMS.REC.1398.024 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
ارزش تشخیصی اشباع اکسیژن وریدی در مقایسه با base exess شریانی و وریدی برای پیش بینی شوک همور اژیک در بیماران مالتیپل تروما IR.ABZUMS.REC.1398.023 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی کفایت دیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همو دیالیز با استفاده از تکنیک های داده کاوری ( مورد مطالعه؛ مجتمع آموزشی پزشکی و درمانی امام علی (ع ) کرج ) IR.ABZUMS.REC.1398.022 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و نگرش به یادگیری الکترونیکی در میان نسل های متفاوت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397 IR.ABZUMS.REC.1398.021 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی سطح استرس شغلی در کارکنان مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع)در شهر کرج سال98-1397 IR.ABZUMS.REC.1398.020 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی عوارض و پیگیری بیماران با ترومای نافذ قلب و پریکارد در بیمارستان شهید مدنی کرج از سال ٩٢ تا 96 IR.ABZUMS.REC.1398.019 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی رضایتمندی مراجعه کنندگان از ارائه خدمات در کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی البرز IR.ABZUMS.REC.1398.018 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تأثیر کلسیم بر چسبندگی باکتری پاتوژن استرپتوکوس موتانس به سلول های اپیتلیالی انسانی نوع 2 (HEP 2) در حضور باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس سالیواریوس IR.ABZUMS.REC.1398.017 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر کلسیم بر چسبندگی باکتری پاتوژن استرپتوکوس موتانس به سلول های اپیتلیالی انسانی نوع 2 (HEP 2) در حضور باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم IR.ABZUMS.REC.1398.016 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
شناسایی موانع و راهکارهای توسعه ورزش همگانی در افراد با هوش میانه(اوتیسم،سندروم داون،کم توان ذهنی)-ارائه مدل IR.ABZUMS.REC.1398.015 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
ارزیابی فرایند فوتوشبه فنتون در تجزیه کاتالیستی دیازینون با استفاده از نانوذرات فریت کبالت تثبیت شده بر روی کربن متخلخل IR.ABZUMS.REC.1398.014 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی شیوع بیماری های مربط با تروما در بیماران ترومایی بزرگسال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی البرز در 6 ماهه اول سال 1398 IR.ABZUMS.REC.1398.013 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی تجزیه تری کلروفن در محلول های آبی با استفاده از فرآیند احیاء پیشرفته سولفیت/پرتوتابی فرابنفش IR.ABZUMS.REC.1398.012 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی برونشکتازی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به نقص ایمنی متغییر شایع: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز IR.ABZUMS.REC.1398.011 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین درک مادر از تجربه زایمان , سلامت معنوی و دلبستگی مادر وشیرخواردر زنان زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز سلامت جامع منتخب غرب شهرستان کرج در سال 98-1397 IR.ABZUMS.REC.1398.010 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی اثر بخشی داروی موضعی منتول بر درمان نوروپاتی ناشی از شیمی درمانی با پلاتینیوم ها،تاکسانهاوبورتزمیب در بیماران مبتلا به سرطان IR.ABZUMS.REC.1398.009 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.