English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی البرز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی البرز

اعتبارنامه
IR.ABZUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه قلب و عروق/فلوشیپ فوق تخصصی حسین کریم
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) محمد نوری سپهر
دبیر
N/A سرپرست اداره حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد مسعود شایگان
حقوقدان
مربی نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری اخلاق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی مطهری پور
روحانی
استادیار مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی قربانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A عضوهیات امنا اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) کبری جودکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - بازرگانی و توربین های برق و انرژی/کارشناسی علی روحانی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی خون و انکولوژی/فوق تخصص موژان اسدی
پژوهشگر
استادیار رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت/دکترای تخصصی (PhD) زهره محمودی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته آموزش مامائی/کارشناسی ارشد کتایون صالحی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی تداخلات داروهای اعصاب و روان در نسخ پزشکان کرج IR.ABZUMS.REC.1398.126 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
مطالعه پایلوت ارزیابی اثرات ایمنومادولاتوری قسمت جدا شده از سمن (Fra.H) بر روی مدل حیوانی بیماری های التهابی پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس، سکته مغزی، آسیب نخاعی، روماتوئید آرتریت و سندرم پلی کیستیک تخمدان IR.ABZUMS.REC.1398.125 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات فنوتیپ میکروگلیا و مورفولوژی آستروسیتها پس از تجویز نازال فرکشن مشتق از سمن (Fra. H) به مدل حیوانی آلزایمر IR.ABZUMS.REC.1398.124 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
: ارزیابی عملکرد کاتالیست نیترژون، مس داپ شده بر روی TiO2@CNT در تلفیق با امواج التراسونیک و UV در تجزیه سولفامتوکسازول و تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی IR.ABZUMS.REC.1398.123 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
مقایسه‌ی تاثیر جراحی لاپاراسکوپیک اسلیو گاسترکتومی با آموزش گروهی ساختارمند بر عملکرد، رضایت و صمیمیت جنسی زنان با چاقی مفرط قبل ،6 و 9 ماه بعد از جراحی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده IR.ABZUMS.REC.1398.122 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
پایان‌نامه
آنالیز واریانت های 1* و 4* در پروفایل ژن CYP 2B6 در جمعیت ایرانی با توجه به حساسیت واریانت ها در پاسح و سمیت دارویی IR.ABZUMS.REC.1398.121 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آزمایشگاهی عصاره آبی گیاه سماق، بر چسبندگی مخمر کاندیدا آلبیکنس به سلول های اپیتلیالی IR.ABZUMS.REC.1398.120 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
پایان‌نامه
بررسی اثر عمل جراحی بلفاروپلاستی پلک فوقانی بر روی تست های فیزیولوژیک حساسیت کنتراست،عیوب انکساری و میدان بینایی بیماران درماتوشالازی مراجعه کننده به بیمارستان بینا از ابتدای سال سال 93 تا انتهای سال 95 IR.ABZUMS.REC.1398.119 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط وجود هلیکوباکتر پیلوری با بیماری رفلاکس معده به مری (GERD)در شیرخواران سه تا دوازده ماهه در مرکز آموزشی درمانی امام علی در سال 98 IR.ABZUMS.REC.1398.118 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
پایان‌نامه
بررسی آلودگی باکتریایی آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز به روش کشت و شمارش کلونی IR.ABZUMS.REC.1398.117 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
پایان‌نامه
مقایسه غلظت عناصر مس و روی و مارکر استرس اکسیداتیو سوپراکسید دیسموتاز در بزاق مبتلایان به سرطان سلول‌های سنگفرشی دهان با افرادسالم IR.ABZUMS.REC.1398.116 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بهبود عملکرد تولیدی و متابولیک سلول‌های CHO از طریق بهینه سازی غلظت گلوکز ومیزان هوادهی کشت IR.ABZUMS.REC.1398.115 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
پایان‌نامه
آنالیزکمی و کیفی پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی و درمانی شهر ایوان. IR.ABZUMS.REC.1398.114 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی ابزار های پیش گویی زخم فشاری در بیماران بستری در بخشهای Icu مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز IR.ABZUMS.REC.1398.113 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی قابلیت الگوهای کمی تصاویر سونوگرافی در پیش بینی بدخیمی و خوش خیمی ندول های تیروئید با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین IR.ABZUMS.REC.1398.112 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی شیوع نمونه های غیر طبیعی دهانه رحم از طریق سیتولوژی و کولپوسکوپی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان کمالی،1398-1399 IR.ABZUMS.REC.1398.111 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
پایان‌نامه
بررسی فراوانی نشانه های مشکوک به آسم در نوجوانان مدارس متوسطه اول کرج بر اساس پرسشنامه ISAAC در سال 98 IR.ABZUMS.REC.1398.110 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
طرح پژوهشی
آنالیز داده های میکرواری مربوط به بیماری ATLL ناشی از آلودگی با ویروس HTLV-1 برای تعیین ماژول ها و ژن های درگیر در مسیر پاتوژنز بیماری. IR.ABZUMS.REC.1398.109 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
طرح پژوهشی
مقایسه ترانسکریپتوم سلولهای تک هسته ای خون محیطی(PBMCs) بیماران مبتلا به لوکمی حاد بالغین (ATLL) با بیماری میلوپاتی اسپاستیک (HAM/TSP) ناشی از ویروس لنفوتروپیک تیپ یک انسانی (HTLV-1) IR.ABZUMS.REC.1398.108 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
پایان‌نامه
بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوکارا کنیس (Toxocara canis) در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397 IR.ABZUMS.REC.1398.107 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.