English

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا


پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا

معرفی

معرفی

اعتبارنامه
IR.ACECR.AVICENNA.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) محمد رضا صادقی
رئیس
دانشیار معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ابن سینا شیمی آلی/دکترای تخصصی (PhD) رامین قهرمان زاده
دبیر
استاد مدیرگروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابن سینا حقوق و فلسفه/دکترای تخصصی (PhD) محمد راسخ
حقوقدان
N/A مدرس حوزه علمیه قم مدرس خارج اجتهاد/دکترای تخصصی (PhD) محمد محمدی قائینی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اپیدمیولوژی/پسادکترا سید علیرضا موسوی جراحی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا میلانی فر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - فلسفه/دکترای تخصصی (PhD) شهلا اسلامی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی جهاددانشگاهی پزشکی اجتماعی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی آذین
پژوهشگر
استاد مدیرگروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات الهیات/دکترای تخصصی (PhD) سید محمدرضا آیتی
پژوهشگر
استاد مدیرگروه هیبریدوما پژوهشگاه ابن سینا ایمونولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محمود جدی طهرانی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مامایی/کارشناسی ارشد مریم آرمند
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
تولید خارج رحمی جنین از گاوهای ممتاز نژادهای شاروله، لیموزین و آکیتن با هدف تکثیر بهترین نژادهای گوشتی جهان IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.024 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
مقایسه وضعیت روانی مردان آزواسپرم و مردان غیر آزواسپرم مراجعه کننده به مرکز درمان ابن سینا با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه تعیین افسردگی زونگ IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.023 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی دموگرافیک و اپیدمیولوژیک مردان نابارور با DFI بالاتر از 30 در مراجعین به مرکز درمان ناباروری ابن سینا در سال 1396 تا 1397 IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.022 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
نتایج روشهای حفظ باروری در بیماران اندومتریوز مراجعه کننده به مرکز درمان ابن سینا در فاصله زمانی سالها 94-97 IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.021 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
تولید آزمایشگاهی داروی ایمنوکونژوگه موشی بر ضد مارکر های1 - Fibromodulin ، Sortilin ، ROR به عنوان درمان ترکیبی بر ضد سرطان پستان انسان و ارزیابی پیش بالینی آن در مدل موشی سرطان پستان (Nude mouse) IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.020 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
ارزیابی پروفایل ژنومیکس و متابولومیکس جنین های یوپلوییدی و انیوپلوییدی در برنامه غربالگری ژنتیکی قبل از لانه گزینی IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.019 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط رفتارهای غذا خوردن با کیفیت و مدت خواب و میزان خودتاب آوری در کارمندان سازمان های دولتی شهر اهواز IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.018 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط سواد سلامت و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در کارمندان سازمان های دولتی شهر اهواز IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.017 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
تولید آنتی بادی منوکلونال اختصاصی علیه مارکر CD 146 IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.016 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی فیتوشیمیایی و سیتوتوکسیک گیاه دزدگیر (Caesalpinia bonduc Roxb) IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.015 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
سنتز ترکیبات جدید آلی بر پایه استریفیکاسیون پروتوکاتچوئیک و کافئیک اسید و اکسیداسیون بخش کاتکولی آنها توسط یک کاتالیست نوین IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.014 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر مخلوط عصاره گیاهان خارمریم (Silybum marianum )، بادرنجبویه (Melissa officinalis) ، قره قاط (Vaccinium arctostaphylos)، شنبلیله (Trigonella foenum)، گزنه (Urtica dioica) و هندوانه ابوجهل (Citrullus Colocynthis) بر کنترل گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع دوم IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.013 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
مطالعه اثرات بیولوژیکی مرتبط با مکانیسمهای بیماری آلزایمر در 10 گونه پونه سا IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.012 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
اختلال درد- دخول لگنی تناسلی (واژینیسموس): شیوع مشکل، مشخصات زوجها، روند درمانها IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.011 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
تولید دو داروی ایمونوکونژوگه به آنتی بادی با استفاده از آنتی بادیهای ضد (WWTR1 (TAZ و (Fibromodulin (FMOD و مطالعه ی اثر آن در مدل موشی سرطان پستان IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.010 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
تولید و ارزیابی اثر عملکردی دو آنتی بادی بر ضد مارکرهای ROR1 وSortilin کونژوگه با DM1 در مدل موشی سرطان سینه IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.009 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
ساخت و شناسایی داربست های دولایه متخلخل بتاتری کلسیم فسفات-کلاژن و کلاژن/فیبروئین جهت ترمیم نقص های استئوکندرال در مدل خرگوش IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.008 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت ستون کروماتوگرافی تمایلی پروتئین L IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.007 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی نتایج درمان جراحی لاپاروسکوپی بیماران مبتلا به اندومتریوز روده در مرکز اندومتریوز مرکز ناباروری ابن سینا از سال 1394 الی 1396 IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.006 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
مقایسه ارزیابی زیست شناختی و روان شناختی در مردان با و بدون اختلال کاهش میل جنسی در بیماران نابارور مراجعه کننده به درمانگاه مردان مرکز درمان ناباروری ابن سینا IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.005 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.