English

کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مشهد

کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی مشهد


جهاد دانشگاهی مشهد

معرفی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین و فعالترین واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی در کل کشور شناخته می شود.

همجواری با حریم مطهر رضوی(ع)،همکاری نزدیک و صمیمانه با دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین آستان قدس رضوی،این سازمان را به یک هماهنگ کننده ی بزرگ و یک سازمان فرصت ساز در زمینه ی طرح های توسعه ای و کاربردی و همچنین اشتغال زایی فراگیر تبدیل نموده است.محدوده ی فعالیت های این واحد (تحقیقاتی،فرهنگی،اشتغال زایی و ....) در حوزه ی ملی،منطقه ای و بین المللی تعریف میگردد.

جذب و بکارگیری پژوهشگران متخصص و کادر علمی مجرب سبب شده تا جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در عرصه ی پژوهش های علمی خصوصا در حوزه ی سلولهای بنیادی(پزشکی بازساختی) و عفونتهای منتقله از خون،مرکزی سرآمد و شناخته شده باشد.

برگزاری منظم و هماهنگ رویداد Mashhad stem cell (ملی و بین المللی)،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی را تبدیل به یک فرصت مناسب جهت تبادلات علمی منطقه ای و بین المللی در حوزه ی سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی کرده است.

اعتبارنامه
IR.ACECR.JDM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی انگل شناسی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی اکبر شمسیان
رئیس
استادیار معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی/دکترای تخصصی (PhD) حمیدرضا بیدخوری
دبیر
N/A مشاور حقوقی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی/کارشناسی ارشد مرتضی داور منش
حقوقدان
استاد معاون فرهنگی – دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم قرانی و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) مهدی ابراهیمی
روحانی
دانشیار مدیر مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون جهاد دانشگاهی خراسان رضوی پزشکی اجتماعی/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا هدایتی مقدم
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میکروب شناسی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) بی بی صدیقه فضلی بزاز
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مشاور رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی فلسفه اخلاق/کارشناسی ارشد مهدی شریفی
نماینده جامعه
استاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) احمد رضا بهرامی
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی/دکترای تخصصی (PhD) حمیدرضا بیدخوری
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد داروسازی- فارماکودینامی و سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) حسین حسین زاده
پژوهشگر
N/A کارشناس آزمایشگاه سلولهای بنیادی و پزشکی ترمیمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی زیست شناسی گرایش علوم جانوری/کارشناسی سید محمدرضا آزاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر گوش گل‌کلمی بر میزان شنوایی کشتی گیران IR.ACECR.JDM.REC.1398.006 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
طرح پژوهشی
تأثیر تمرینات هوازی تداومی و روغن کتان بر بیان ژن برخی از شاخص‌های التهابی در رت های نر نژاد ویستار IR.ACECR.JDM.REC.1398.005 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
طرح پژوهشی
بخش‌بندی رگ های شبکیه چشم به صورت پیکسلی با استفاده از ویژگی بافت و رنگ IR.ACECR.JDM.REC.1398.004 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
طرح پژوهشی
انتقال miR-145 با استفاده از اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی به رده های سلولی سرطان پستان و بررسی تاثیر آن بر روی متاستاز سلول ها IR.ACECR.JDM.REC.1398.003 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
طرح پژوهشی
گزارشی از تاثیر Cult-active به عنوان یک محیط کشت فعال کننده تخمک بر نتایج لقاح پس از انجام تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در بیماران مبتلا به آزواسپرمی انسدادی IR.ACECR.JDM.REC.1398.002 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
طرح پژوهشی
گزارشی از مقایسه روش های آماده سازی آندومتر در سیکل انتقال جنین فریزی با یا بدون استفاده از آگونیست GNRH IR.ACECR.JDM.REC.1398.001 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
طرح پژوهشی
شناسایی رونوشت های الحاقی جدید در بیماران مبتلا به سرطان خون لنفوئیدی حاد از طریق بررسی کل محتوای ترانس کریپتوم IR.ACECR.JDM.REC.1397.021 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
طرح پژوهشی
افزایش ویژگی های تعدیل گری ایمنی و ترمیمی سلول های بنیادی مزانشیمی به منظور بهبود عملکرد سلول درمانی آسیب های استخوانی از طریق فعالسازی مسیر wnt/β-catenin IR.ACECR.JDM.REC.1397.020 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی روند تغییرات میزان بروز و خطر باقیمانده عفونت‌های HIV ،هپاتیت B و هپاتیت C در اهداکنندگان خون استان تهران بین سالهای 1388 تا 1397 IR.ACECR.JDM.REC.1397.019 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی شیوع عفونت هپاتیت C در گروههای آسیب پذیر شهرستان مشهد IR.ACECR.JDM.REC.1397.018 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی شیوع عفونت مخفی هپاتیت B در افراد مبتلا به سل شهر مشهد،سال 99-1398 IR.ACECR.JDM.REC.1397.017 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
طرح پژوهشی
مرور نظام مند و فراتحلیل شیوع عفونت مخفی هپاتیتB در گروه های مختلف جمعیتی در کشور IR.ACECR.JDM.REC.1397.016 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
طرح پژوهشی
تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی اندومتررحم (مشتق از خون قاعدگی) زنان نابارور به سلول‌های شبه تخمک تحت تاثیر مایع فولیکولی افراد سالم IR.ACECR.JDM.REC.1397.015 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی فاکتورهای التهابی ، میزان استرس اکسیداتیو و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم بعد از درمان با داروی rhFSH(Gonal F) در مردان نابارور الیگواسپرمی IR.ACECR.JDM.REC.1397.014 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر پلاسمای خون بندناف بر روی بیان ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک در سویه های ایجاد کننده عفونت بیمارستانی IR.ACECR.JDM.REC.1397.013 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۶
طرح پژوهشی
مقایسه و ارزیابی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی با استفاده از هم کشتی آن ها با سلول های سرتولی و محیط رویی حاصل از کشت سلول های بنیادی مشتق از چربی در موش سوری IR.ACECR.JDM.REC.1397.012 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم SNP BIEC2-808543 معرف ژن LCORL با صفات بیومتری مرتبط با ترکیب بدنی در اسب های اصیل ایران(عرب) IR.ACECR.JDM.REC.1397.011 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی بذر جعفری بر بیان ژن ENAC و تغییرات پروژسترون در سقط جنین در موش سوری IR.ACECR.JDM.REC.1397.010 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
طرح پژوهشی
ارتباط بین پلی مورفیسمcdx2 در ژن گیرنده ویتامین D (VDR) و PRO12ALa در ژن گیرنده فعال کننده ی تکثیر پروکسی زوم گاما(PPARY) و پاسخ درمانی به متفورمین در مبتلایان به سندروم تخمدان پلی کیستیک(pcos) IR.ACECR.JDM.REC.1397.009 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای تاثیر فاکتورهای ترشحی سلول‌های بنیادی مزانشیمی و مولکول کوچک Y-27632 در حفظ پتانسیل تکثیری و افزایش بازده کشت کراتینوسیت‌های پوست انسان IR.ACECR.JDM.REC.1397.008 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.