English

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی


پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی

اعتبارنامه
IR.ACECR.ROYAN.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۲ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشگاه رویان علوم تشریح/دکترای تخصصی (PhD) عبدالحسین شاهوردی
رئیس
استادیار مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری / هیات علمی پژوهشگاه رویان پزشک، اخلاق پزشکی/دکترای حرفه ای رضا عمانی سامانی
دبیر
استادیار استاد دانشگاه تهران فقه و حقوق اسلامی/دکترای حرفه ای سیدطاها مرقاتی خویی
حقوقدان
استادیار مستشار قضایی/ عضو گروه اخلاق و حقوق پژوهشگاه رویان فقه و حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) محمد رضا رضا نیا معلم
روحانی
استاد عضو هیات علمی/ مدیر گروه مدیریت دانشکده علوم توانبخشی تهران آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) محمد کمالی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری / هئیت علمی پژوهشگاه رویان پزشک، اخلاق پزشکی/دکترای حرفه ای رضا عمانی سامانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - ادبیات فارسی/دکترای تخصصی (PhD) سید حسن شهرستانی
نماینده جامعه
دانشیار معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان زیست شناسی/پسادکترا پروانه افشاریان
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان فیزیک پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) حمید گورابی
پژوهشگر
دانشیار معاونت خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان رادیولوژی/متخصص بالینی احمد وثوق تقی دیزج
پژوهشگر
N/A کارشناس گروه اخلاق و حقوق باروری پژوهشگاه رویان حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد سیده زهرا نعمتی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
طرح پژوهشی
ارتباط ژنوتیپ- فنوتیپ سندروم اسپرم آسفالیک در مردان نابارور با استفاده از توالی اگزوم IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.159 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
پایان‌نامه
مهار بالقوه ی سلول های سرطان مری با استفاده از یک رویکرد ترکیبی بر پایه microRNA IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.158 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
ساخت جایگزین پوستی هیدروژلی دولایه ای از میکروالیاف کراتوز-آلژینات اکسید و کلاژن متاکریلات بارگذاری شده با عصاره آمنیون و فیبروبلاست برای ترمیم مدل زخم تمام ضخامت پوستی موش صحرایی IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.157 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
بررسی ارزش پیش گویی کنندگی میزان سرمی گنادوتروپین کوریونی انسانی (β-hCG) 16-17 روز بعد از انتقال جنین یا IUI در تشخیص بارداری خارج رحمی در زنان تحت درمان سیکلهای درمان ناباروی در پژوهشگاه رویان (کوهورت گذشته نگر) IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.156 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
بهینه سازی سیستم ثبت نتایج بارداری حاصل از سیکلهای درمان کمک باروری و ارتقاء نحوه ارائه آن به منظور مدیریت و دسترسی مناسب اطلاعات حاصله IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.155 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
ارزیابی نانومیسل های گلیسروفسفولیپید و کلسترول بارگذاری شده بر سیکلودکسترین برحفظ فراساختار و پروتئین های آکروزومی اسپرم انسان در فرایند انجماد-ذوب IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.154 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
مطالعه ی عوامل ترانسکریپتومی و هورمونی درگیر در جفت ماندگی گاو در ناحیه ی اتصال ویلی های جنینی و کریپت های مادری IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.153 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
بررسی اثر محیطهای کشت القایی گرانولوزا و اسید آمینه ی گلوتامین بر تکوین جنینهای موش در شرایط آزمایشگاهی IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.152 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
اثر تنظیمی فاکتور رونویسی E2F1 بر فعالیت پروموتر Retina and anterior neural fold homeobox (RAX) در رده سلولیHEK293T IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.151 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
ساخت ژل بر پایه ی هیالورونیک اسید و کربوکسی متیل سلولز برای جلوگیری از ایجاد چسبندگی های داخل رحم IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.150 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
بررسی تغییرات تک نوکلئوتیدی در اگزون 3ژن AURKC در جنین های آنیوپلویید IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.149 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
بررسی تغییرات تک نوکلئوتید اگزون5و6در ژنAURKCدر جنین های آنوپلوئید IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.148 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
ارزیابی بیان ژن DYRK1B در بافت بیضه مردان نابارورمراجعه کننده به پژوهشگاه رویان. IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.147 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
بررسی بیوانفورماتیکی و بیانی miR-193b و miR-376a و اهداف ژنی آن در روند تمایز سلول Th17. IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.146 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
شبیه سازی غشای بروخ توسط داربست های نانوالیافی چندلایه IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.145 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
ارزیابی microRNAs مشتق شده از وزیکول های خارج سلولی پلاسما بیماران اندومتریوزی IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.144 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
تاثیر مکمل فرتیلیکس بر کیفیت پارامترهای اسپرمی در موش های نر نژاد NMRI تیمار شده با افاویرنز IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.143 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
غربالگری عصاره های گیاهی انتخابی برای دیابت نوع یک با استفاده از مدل زبرافیش Tg(ins:GFP-NTR) IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.142 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
بیان ژن های SOCS4 و SOCS3 در سلول های کومولوس و گرانولوزا خانم های PCOs مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.141 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
پایان‌نامه
مطالعه تغییرات هیستونی در اسپرم های کم تحرک با نقص پروتامینه شدن IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.140 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.