English

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی


پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی

اعتبارنامه
IR.ACECR.ROYAN.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۲ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشگاه رویان علوم تشریح/دکترای تخصصی (PhD) عبدالحسین شاهوردی
رئیس
استادیار مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری / هیات علمی پژوهشگاه رویان پزشک، اخلاق پزشکی/دکترای حرفه ای رضا عمانی سامانی
دبیر
استادیار استاد دانشگاه تهران فقه و حقوق اسلامی/دکترای حرفه ای سیدطاها مرقاتی خویی
حقوقدان
استادیار مستشار قضایی/ عضو گروه اخلاق و حقوق پژوهشگاه رویان فقه و حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) محمد رضا رضا نیا معلم
روحانی
استاد عضو هیات علمی/ مدیر گروه مدیریت دانشکده علوم توانبخشی تهران آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) محمد کمالی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری / هئیت علمی پژوهشگاه رویان پزشک، اخلاق پزشکی/دکترای حرفه ای رضا عمانی سامانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - ادبیات فارسی/دکترای تخصصی (PhD) سید حسن شهرستانی
نماینده جامعه
دانشیار معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان زیست شناسی/پسادکترا پروانه افشاریان
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان فیزیک پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) حمید گورابی
پژوهشگر
دانشیار معاونت خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان رادیولوژی/متخصص بالینی احمد وثوق تقی دیزج
پژوهشگر
N/A کارشناس گروه اخلاق و حقوق باروری پژوهشگاه رویان حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد سیده زهرا نعمتی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
مطالعه بیماری اندومتریوز بر اساس تجمیع داده های متیلوم و میکرواری با استفاده از رویکرد سیستم بیولوژی IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.052 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از نانو الیاف فلورسنت برای شناسایی باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیا IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.051 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
تهیه هیدروژل روان شونده برشی با استفاده از پیوند‌های کوالانسی دینامیکی به عنوان جوهر زیستی و کاربرد آن در چاپ زیستی مدل شبکیه IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.050 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
چاپ سه بعدی داربست مرکب پلی کاپرولاکتون/کیتوسان/ ماتریکس سلول زدایی شده جهت مهندسی بافت منیسک IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.049 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
انتقال همزمان MMP 13 siRNA و کارتوژنین توسط نانوذرات کیتوسان اصلاح شده به منظور ترمیم بافت غضروف تخریب شده IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.048 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای و همزمان اثرات گلیکوگل و تمرینات ورزشی استقامتی بر عملکردهای شناختی و نوررون زایی هیپوکامپ در موش های چاق مدل دیابت نوع 2 IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.047 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
طرح پژوهشی
تاثیر رژیم غذایی پرچرب القا کننده چاقی، پیش دیابت، دیابت و رژیم غذایی حاوی AGEs بر پارامترهای اسپرمی، وضعیت کروماتین و استرس اکسیداتیو در موش های نر سویه C57BL/6 IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.046 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
طرح پژوهشی
تاثیر تمرینات استقامتی بر بیان lncRNAsمرتبط با ژنهای درگیر در مقاومت انسولین و کبد چرب در موشهای مدل پیش دیابت IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.045 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای و همزمان اثرات گلیکوگل و تمرینات ورزشی استقامتی بر بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانی نظیر گلوتاتیون پروکسیداز و تیوردوکسین در موش‌های چاق مدل دیابت نوع 2 IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.044 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
تاثیر رزوراترول بر پروتئین AMPK و خصوصیات باروری اسپرم در فرآیند انجماد اسپرم خروس IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.043 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
طرح پژوهشی
ایجاد بانک آلوژن کلون‌های سلول‌های استرومایی مزانشیمی مغزاستخوان در شرایط GMP برای درمان آرتریت روماتویید و دژنراسیون دیسک IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.042 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
طرح پژوهشی
تولید پوست دولایه تحت شرایط GMP برای درمان زخم پای دیابتی IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.041 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
طرح پژوهشی
تولید ورقه کراتینوسایتی تحت شرایط GMP برای درمان زخم‏های سوختگی IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.040 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
طرح پژوهشی
تولید رده‏های سلول‏های بنیادی جنینی انسانی تحت شرایط GMP برای اهداف بالینی IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.039 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
ارزیابی فعالیت سلول های جدا شده از تخمدان زنان مبتلا به POF ثانویه پس از کشت سلول بر روی ماتریکس تخمدان آسلولار و پیوند به موش های Nude IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.038 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
اندازه گیری بیان نسبی و سنجش عملکرد miRNA های دخیل در مسیر انتقال پیام اسیدهای چرب در طی پیشرفت بدخیمی در رده های سلولی سرطان کولورکتال IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.037 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی حذف ژن DPY19L2 در مردان نابارور گلوبوزواسپرمی مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.036 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی اثر ضدالتهابی فیتوآرتریت در روده ی ملتهب القاء شده با DSS در موشهای تحت رژیم پرچرب IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.035 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
ارزیابی کشت همزمان سلولهای رنگدانه دار و پیش ساز شبکیه انسانی در سیستم های میکروفلوئیدی IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.034 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
افزایش تولید نورون های دوپامین از سلول های بنیادی جنینی انسانی به کمک افزایش بیان LMX1A و فعالیت القائی استرومائی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی پالپ دندان IR.ACECR.ROYAN.REC.1398.033 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.