کمیته اخلاق در پژوهش مرکز پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


مرکز پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اعتبارنامه
IR.AJUMS.ABHC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محمد بدوی
رئیس
استاد رئیس مرکز تحقیقات و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا سرکاکی
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسی/کارشناسی ارشد مهدی باقر زاده
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری درس خارج از فقه و اصول/کارشناسی ارشد آیت عادلی نژاد
روحانی
دانشیار عضو هیأت علمی آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) کامبیز احمدی انگالی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیأت علمی فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) ندا سیستانی کرم پور
متخصص اخلاق پزشکی
استادیار - فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) نیما بختیاری
نماینده جامعه
استادیار عضو هیأت علمی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) حسین بابا احمدی رضائی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیأت علمی بافت شناسی/دکترای تخصصی (PhD) لعیا سادات خرسندی
پژوهشگر
استادیار معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مهین دیانت
پژوهشگر
N/A کارمند علوم آزمایشگاهی/کارشناسی نرگس رئیسیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه دفع ادراری کمپلکس فسفولیپیدی نارنجنین با فرم محلول نارنجنین متعاقب تزریق سریع وریدی در موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.027 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
پایان‌نامه
ارزیابی اثر محافظتی کریسین بر سمیت کلیوی ناشی از سیکلوفسفامید در موش سفید کوچک IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.026 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
طرح پژوهشی
مطالعه اثر دفراسیروکس بر التهاب ناشی از کاراژینان در پنجه پای موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.025 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
پایان‌نامه
تهیه و بهینه سازی هیدروژل حاوی سیلی بینین بر پایه کیتوزان-فوکوئیدان و ارزیابی اثرات محافظت کنندگی پوست در برابر UV-B در شرایط درون تن در موش سوری IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.024 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثر داروی فینگولیمود بر روند صرع زایی و اختلالات شناختی ایجاد شده در موش بزرگ آزمایشگاهی بالغ به دنبال تشنج دوران نوزادی القا شده توسط هیپوکسی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.023 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثر تغییرات FOV بر روی آرتیفکت فلزی ایجاد شده توسط ایمپلنت دندانی و پرکردگی دندانی آمالگام در تصویر برداری CBCT: یک مطالعه آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.022 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه فارماکوکینتیک نارنجنین و فرم کمپلکس فسفولیپید نارنجنین بعد از تجویز سریع وریدی در موش آزمایشگاهی بزرگ IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.021 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
ارزیابی نقش آمبلیفرون بر سمیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موشهای سفید کوچک IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.020 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
ارزیابی اثر دی متیل فومارات بر سمیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش های سفید کوچک IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.019 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر فرمولاسیون میکروامولسیونی بر دارو رسانی فولیکولار کافئین از پوست خوکچه IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.018 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
تهیه وارزیابی عبورپذیری چشمی میکروامولسیون کتورولاک ترومتامین از قرنیه خرگوش IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.017 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر مورین بر استرس اکسیداتیو ناشی از بیسفنل-آ در میتوکندریهای بافت بیضه و پارامترهای اسپرم در موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.016 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر فراورده موضعی اولئوگم رزین مقل (Commiphora mukul) بر ترمیم زخم پوستی موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.015 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
ارزیابی خواص فیلم پانسمان زخم هیدروژلی بر پایه کیتوسان/پلی وینیل الکل، حاوی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی چربی انسانی، نانو ذرات نقره و داروی سیلدنافیل سیترات IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.014 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر عصاره آبی پوست میوه بلوط (جفت) بر ترمیم زخم پوستی موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.013 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر گالیک اسید بر اختلالات همودینامیک قلب و بافت ریه در مدل آمفیزم ناشی از الاستاز در موش بزرگ آزمایشگاهی: نقش احتمالی محور سیگنالینگ Nrf2/ HO-1/ NF-κB IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.012 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر الاژیک اسید بر الکتروکاردیوگرام، استرس اکسیداتیو و فشار شریان ریوی در مدل آمفیزم ریوی ناشی از الاستاز در موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.011 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر Myricitrin بر نفروپاتی حاصل از مدل سالخوردگی(aging) القاء شده توسط D-galactose در موش سفید کوچک ماده IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.010 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳
پایان‌نامه
ارزیابی مقایسه ی اندازه گیری فاصله محل اتصال سمان و مینا (CEJ)تا کرست آلوئول توسط رادیوگرافی دیجیتال با درجه روشنایی کم، متوسط و زیاد (مطالعه آزمایشگاهی) IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.009 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳
پایان‌نامه
بررسی اثرات اگزوزوم های مشتق از سلولهای بالغ توبولار کلیه بر آسیب های نفروپاتیک ناشی از دیابت القا شده در موش صحرایی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.008 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.