English

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


مرکز پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اعتبارنامه
IR.AJUMS.ABHC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محمد بدوی
رئیس
استاد رئیس مرکز تحقیقات و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا سرکاکی
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسی/کارشناسی ارشد مهدی باقر زاده
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری درس خارج از فقه و اصول/کارشناسی ارشد آیت عادلی نژاد
روحانی
دانشیار عضو هیأت علمی آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) کامبیز احمدی انگالی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیأت علمی فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) ندا سیستانی کرم پور
متخصص اخلاق پزشکی
استادیار - فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) نیما بختیاری
نماینده جامعه
استادیار عضو هیأت علمی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) حسین بابا احمدی رضائی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیأت علمی بافت شناسی/دکترای تخصصی (PhD) لعیا سادات خرسندی
پژوهشگر
استادیار معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مهین دیانت
پژوهشگر
N/A کارمند علوم آزمایشگاهی/کارشناسی نرگس رئیسیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
پایان‌نامه
تهیه و ارزیابی عبور پذیری پوستی میکروامولسیون تادالافیل IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.057 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
نقش irisin به عنوان یک هورمون ورزشی بر روی اختلال حافظه و نقص عملکرد میتوکندریایی ناشی از مهار پروتئازوم در هیپوکمپ موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.056 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
کارایی تزریق موضعی Qx314 بر تسکین نورالژی تری ژمینال IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.055 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
ارزیابی اثر سکرتوم ها ی سلول های بنیادی مزانشیمال ، در بهبود ضایعات ناشی از لیشمانیوز پوستی در مدل حیوانی BALB/c IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.054 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثر جذب افزاهای شیمیایی سورفکتانتی بر عبورپذیری کافئین از پوست موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.053 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثر ضد التهابی سوبروزین Ferulago carduchorum بر التهاب ناشی از کاراژینان در پنجه پای موش آزمایشگاهی بزرگ IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.052 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
مطالعه اثر محافظت عصبی الاژیک اسید در مقابل تشنج و استرس اکسیداتیو ناشی از کائینیک اسید در موش سفید کوچک IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.051 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی نقش آنتی اکسیدانی پی کوماریک اسید در تخفیف اثرات آسیب ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن کبدی در موش بزرگ آزمایشگاهی. IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.050 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر گالیک‌ اسید بر اختلال عملکرد دستگاه تولید مثلی نر در موش دیابتی القا شده با متیل گلی اکسال IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.049 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
ارزیابی اثر ژل میکروامولسیونی حاوی تربینافین و آمفوتریسین B بر لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی و موش BALB/c IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.048 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
مقایسه زمان بقا پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس در انواع محیط کشت با دماهای مختلف و ارزیابی توانایی آنها در ایجاد کیست در موش IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.047 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر محافظتی کورکومین بر آسیب های نورولوژیک ناشی از قرارگرفتن در معرض طوفان گرد و خاک محیطی در موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.046 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی اثر اسید سیرینجیک بر درد حاد و مزمن در موشهای کوچک آزمایشگاهی نر و بررسی مکانیسم احتمالی آن IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.045 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر محافظتی کروسین بر اختلالات ریوی و تغییرات الکتروکاردیوگرام در مدل پرفشاری خون شریان ریوی ناشی از مونوکروتالین در موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.044 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر حفاظتی کروسین بر آسیب التهابی و آپوپتوز در مدل تجربی کبد چرب غیر الکلی در موش کوچک آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.043 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
تهیه و ارزیابی عبورپذیری چشمی میکروامولسیون لووفلوکساسین از قرنیه خرگوش IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.042 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
پایان‌نامه
تهیه فرمولاسیون لیپوزومی حاوی متفورمین و زنجبیل و بررسی اثربخشی آن در پسوریازیس ناشی از Imiquimod در موش سفید کوچک IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.041 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
تاثیر عصاره زنجبیل (Zingiber Officinale) بر تغییرات بافتی در موش های BALB/C مبتلا به عفونت تجربی کاندیدیازیس احشایی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.040 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی نقش اکسی توسین بر سمیت میتوکندریایی ناشی از 3- نیتروپروپیونیک اسید در مغز موش بزرگ آزمایشگاهی IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.039 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
مقایسه زهر و مورفولوژی دو جمعیت عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس:شهرهای اهواز و باغملک IR.AJUMS.ABHC.REC.1398.038 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.