English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اعتبارنامه
IR.AJUMS.MEDICINE.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار سرپرست دانشکده پزشکی گوارش بالغین/فوق تخصص سید سعید سیدیان
رئیس
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی ژنتیک انسانی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی بیژن زاده
دبیر
N/A رئیس امور اداری حقوق جزا و جرم/کارشناسی ارشد علیرضا مطیع
حقوقدان
N/A معاون پژوهشی حوزه- نهاد رهبری فقه و اصول-سطح ۳ حوزوی/فوق دیپلم محمدحسن عبداللهی
روحانی
دانشیار مدیر گروه آمار آمار واپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) کامبیز احمدی انگالی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر گروه بیهوشی بیهوشی/متخصص بالینی احمد رضا مهتدی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مسئول فناوری اطلاعات د انشکده کارشناس تحلیلگر سیستم/کارشناسی امیر مختار محمدی
نماینده جامعه
دانشیار مدیر گروه علوم تشریح/دکترای تخصصی (PhD) محمود اوراضی زاده
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دبیر کمیته اخلاق فوق تخصص گوارش/فوق تخصص هژیر جواهری زاده
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی گروه داخلی و اخلاق پزشکی فوق تخصص ریه/فوق تخصص مریم حداد زاده شوشتری
پژوهشگر
N/A کارشناس ارشد پژوهشی علم اطلاعات و دانش شناسی/کارشناسی ارشد فریده رضائیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی عوارض بارداری در زنان زیر 20 سال در مرکز اموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی اهواز IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.040 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
ارزیابی فراوانی استرونژیلوئیدس استرکورالیس و مقایسه حساسیت روش های تشخیصی آن در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی در استان خوزستان طی سالهای 98-99 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.039 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
ارزیابی سلول های Natural Killer T و سطح سرمی ویتامین D در خون محیطی زنان مبتلا به سقط مکرر خود به خودی و شکست لانه گزینی IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.038 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از دستگاه های تلفن همراه هوشمند در شبکه های اجتماعی، بر ناحیه بینایی مغز انسان با استفاده از MRI IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.037 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
تعیین فراوانی علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1398 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.036 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان سنین 15-49 سال مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در زمینه آزمایش پاپ اسمیر در سال 1398 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.035 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی نوع و میزان روغن مصرفی در خانواده‌های کودکان دبستانی منطقه زیتون کارمندی شهر اهواز سال 1398 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.034 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مراجعه کنندگان به کلینیک غدد اهواز در سال 1398-99 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.033 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر اگزوزومهای جدا شده از سلول های بنیادی مزانشیمی ژل وارتون بند ناف انسان تحریک شده با Poly (I:C) بر سلول های Treg CD4+CD25hiFoxp3+ خون محیطی IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.032 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر فاکتور رشد فیبروبلاست 21 بر فسفریلاسیون ناحیه کربوکسی smad3 و میزان بیان ژن TGF-β در رده سلولی LX2 تیمار شده با کلسترول IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.031 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان ژن های گالکتین 1،3،9 و HGF در اگزوزوم های سلول های مزانشیمی ژل وارتون بند ناف انسان بعد از تحریک با Poly (I:C) IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.030 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر مهاری ترکیب کوئرستین و 5-فلورویوراسیل برروی رشد MCF-7 رده سلولی سرطان پستان IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.029 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر ترکیبی 5 فلورویوراسیل/کوورستین و دوگزوروبیسین/کوورستین بر مهاجرت سلولی در رده سلولی MDA-MB231 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.028 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر اندوتلین-1 بر روی بیان رسپتور EGFRو Src در حضور وعدم حضور مهارکننده ی Srcدر سلول های عضله ی صاف عروق IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.027 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
پایان‌نامه
ارزیابی کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در تعیین عوامل موثر بر کنترل دیابت در افراد دیابتیک مراجعه کننده به کلینیک های شهر اهواز در سال 1398 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.026 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
پایان‌نامه
ارزیابی دز جذبی لگن در شرایط تصویربرداری متعدد رایج در بیماران ترومایی در رادیولوژی تشخیصی با استفاده از فانتوم تنه IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.025 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
پایان‌نامه
مطالعه گذشته نگر بررسی عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی و مقاومت دارویی آنها در بیماران سوختگی بستری در بیمارستان طالقانی اهواز در سال 1397 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.024 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
پایان‌نامه
بررسی میزان اضطراب و رابطه ی آن با گرایش به اعتیاد به مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در سال 1398 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.023 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی سزارین های منتهی به هیسترکتومی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر اهواز ( امام خمینی (ره) و رازی ) در سال های 1393 تا 1397 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.022 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
پایان‌نامه
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در رابطه با سرطان پستان و روش های غربالگری آن در سال 1398 IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.021 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.