English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اعتبارنامه
IR.AJUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار ریاست دانشگاه جراحی عروق/فوق تخصص ایرج نظری
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری فیزیولوژی -قلب و عروق/دکترای تخصصی (PhD) محمد بدوی
دبیر
N/A مدیر حقوقی دانشگاه حقوق جزا وجرم شناسی/کارشناسی ارشد مهدی باقر زاده
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری اشتغال به درس فقه و اصول/کارشناسی ارشد آیت عادلی نژاد
روحانی
مربی هئیت علمی آمار و اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمود لطیفی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر گروه پزشکی قانونی و مسمومیتها پزشکی قانونی و مسمومیت ها/متخصص بالینی احمد قربانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A نماینده جامعه ادبیات عرب/کارشناسی عزت کوتی عرب
نماینده جامعه
استادیار هئیت علمی روماتولوژی/فوق تخصص الهام رجایی
پژوهشگر
دانشیار هئیت علمی مغز و اعصاب کودکان/فوق تخصص علی اکبر مومن
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش و مسئول حراست مهندسی عمران/کارشناسی رضا فتلی زاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
ارزیابی ارتباط بین سینتی‌گرافی تخلیه معده و شدت علایم دربیماران با گاستروپارزی دیابتیک IR.AJUMS.REC.1398.672 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
طرح پژوهشی
تاثیر کارگاه اخلاق حرفه ای بر دانش دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز IR.AJUMS.REC.1398.671 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی و مقایسه سطح سرمی مارکر پروتئینی سوروایوین در افراد مبتلا به سرطان تیروئید IR.AJUMS.REC.1398.670 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
طرح پژوهشی
ارزیابی تأثیر استفاده از روش "آموزش همکار" در درس فیزیولوژی برسطح یادگیری، رضایتمندی و عملکرد دانشجویان رشته داروسازی در پایان ترم تحصیلی IR.AJUMS.REC.1398.669 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
طرح پژوهشی
برآورد میزان مرگ و میر منتسب به آلاینده NO2و بررسی تغییرات غلظت این آلاینده در سالهای 1396-1387 در شهر اهواز IR.AJUMS.REC.1398.668 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
تاثیر غوطه ور سازی در محلول ضدعفونی کننده(دکونکس)، پیش از انجام سیکل های استریلیزاسیون، بر مقاومت خستگی فایل های روتاری نئولیکس IR.AJUMS.REC.1398.667 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر ترکیبی آب الکترولیز خنثی و اسید های ارگانیک برای غیر فعال سازی اشریشیاکلی O157: H7 در قارچ دکمه ای و مقایسه اثر آن با آب هیدروژنه و هیپوکلریت سدیم IR.AJUMS.REC.1398.666 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
بررسی فراوانی الگوهای مورفولوژیک و مکان سپتای سینوس ماگزیلاری با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی،طی سال های 97-98. IR.AJUMS.REC.1398.665 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
بررسی توقف چرخه سلولی، سمیت سلولی و آپوپتوز مشتقات 5-کلرو-3-(هیدروکسی‌ایمینو)ایندولین-2-اون روی رده سرطان پستان (MDA-MB-231) و سرطان خون HL60 IR.AJUMS.REC.1398.664 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
بررسی نتایج غربالگری های آنوپلوییدی و آنومالی اسکن در بارداری های حاصل از IVF به علت فاکتور مردانه در مقایسه با سایر علل ناباروری IR.AJUMS.REC.1398.663 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت دو کامپوزیت با پایه متاکریلات(luna sdi)و (kalore GC) درترمیم حفرات کلاس 2 IR.AJUMS.REC.1398.662 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
ارزیابی بیان تومور مارکر HER-2 در پیشرفت کنسر یوروتلیال مثانه در پرونده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز طی سالهای 1397-1396 IR.AJUMS.REC.1398.661 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی اثرات ضد آنژیوژنز و ضد سرطانی ترکیب پلی فنولی α-conidendrin، بر روی سلولهای سرطان کولون HT-29 IR.AJUMS.REC.1398.660 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی اثرات پلاسمای غنی از پلاکت (prp) و اسمولاریته بر روند تمایز استخوان در سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی انسانی IR.AJUMS.REC.1398.659 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان HER2 در کارسینوم کولورکتال در بیماران تحت کولکتومی بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز در سال های 1396 و 1397 IR.AJUMS.REC.1398.658 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تأثیر واقعیت درمانی گروهی بر تبعیت از رژیم درمانی و شاخص های سلامتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان امیرالمومنین شهر اهواز IR.AJUMS.REC.1398.657 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
طرح پژوهشی
جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت گونه های کاندیدا جداسازی شده از کاندیدیازیس سیستم گوارشی به آزول ها در بیمارستان گلستان اهواز IR.AJUMS.REC.1398.656 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
پایان‌نامه
بررسی باکتری های جدا شده از کشت های خون و مایع مغزی نخاعی و مقاومت های آنتی بیوتیکی آنها در بیماران بستری در بیمارستان گلستان اهواز در شش ماه اول سال 98 IR.AJUMS.REC.1398.655 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتربومانی با روش ای تست IR.AJUMS.REC.1398.654 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی قابلیت پاسخگویی نسخه فارسی ابزار اندازه گیری استقلال عملکردی و مقیاس سنجش تاثیرات سکته مغزی در ایرانیان مبتلا به سکته مغزی IR.AJUMS.REC.1398.653 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.