English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اعتبارنامه
IR.ARUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیهوشی/متخصص بالینی قدرت اخوان اکبری
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) شهاب بهلولی
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد خلیل حکیمی اصل
حقوقدان
مربی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل الهیات و معارف اسلامی/کارشناسی ارشد عبداله اسدی
روحانی
دانشیار مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی افشان شرقی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مسئول تیم اعتلای اخلاق حرفه ای و مدرس اخلاق حرفه ای پوست/متخصص بالینی حسن عدالتخواه
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصوف و عرفان اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) فریبا احمدی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیماریهای ریه/فوق تخصص حسن قبادی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل آموزش پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) منصوره کریم اللهی
پژوهشگر
N/A کارشناس امور ارزشیابی و پایش فعالیت های پژوهشی فیزیولوژی پزشکی/کارشناسی ارشد نوشین صادقیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
تعیین سطح ماتریکس متالوپروتئینازها 2 و9و مهارکننده بافتی 1 در بیماران با توده های پستان وارتباط آن با پارامترهای بالینی- پاتولوژی تومور IR.ARUMS.REC.1398.272 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
طراحی و کاربست ابزار شناخت کوریکولوم پنهان آموزش بالینی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل IR.ARUMS.REC.1398.271 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی نگرش دانشجویان داروسازی نسبت به ویژگی های الگو رفتاری اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 99-98 IR.ARUMS.REC.1398.270 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
سنتز مشتقات جدید هتروسیکلی تریازولی و بررسی اثر سایتوتوکسیک آنها بر علیه رده سلولی های MCF-7، HepG-2 و A549 IR.ARUMS.REC.1398.269 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی ویژگی های شخصیتی و ارتباط آن با سبک های مدیریت کلاس در اساتید دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و محقق اردبیلی IR.ARUMS.REC.1398.268 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با اسهال حاد کودکان 2 ماهه تا 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل IR.ARUMS.REC.1398.267 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر کتوفول با دکسمدتومیدین در بیهوشی بیماران کاندید عمل دیلاتاسیون و کورتاژ مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل 98-1397 IR.ARUMS.REC.1398.266 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
ارتباط حمایت اجتماعی با میزان تاب آوری و عزت نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دارای بیمار مزمن در خانواده IR.ARUMS.REC.1398.265 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه تداخلات دارویی در بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره)، اردبیل IR.ARUMS.REC.1398.264 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
ارزیابی میزان مصرف آنتی بیوتیک ها در بیمارستان امام خمینی (ره)، اردبیل IR.ARUMS.REC.1398.263 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان های آموزشی اردبیل با استفاده از شاخص HOSHRA در سال 1398 IR.ARUMS.REC.1398.262 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
بررسی مقاومت به ترکیبات ضدمیکروبی در ایزوله های انتروکوکوس فکالیس و فاسیوم جدا شده از نمونه های انسانی و محیطی در اردبیل IR.ARUMS.REC.1398.261 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
انتقال هدفمند siRNA و داروهای ضدسرطانی با استفاده از نانوذرات مگنتیک IR.ARUMS.REC.1398.260 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
سنتز مشتقات جدید 2-آمینو 6-متیل بنزوتیازولی 3و4-دی هیدروپیریمیدینون و بررسی اثر آنها بر رفتار رده ی سلولی AGS از طریق سنجش مهاجرت سلولی IR.ARUMS.REC.1398.259 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
بررسی الگوی تجویز آنتی‌بیوتیک برای پروفیلاکسی عفونت محل جراحی در بخش جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل IR.ARUMS.REC.1398.258 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی سمیت سلولی و القاء آپوپتوز از مسیر میتوکندریایی ترکیبات فنولیک اسید شامل وانیلیک اسید، سیناپیک اسید، پارا- هیدروکسی بنزوئیک اسید و 2 هیدروکسی سینامیک اسید در سلول های جداسازی شده از بافت ریه بیماران مبتلاء به سرطان ریه IR.ARUMS.REC.1398.257 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
تهیه و ارزیابی برون تن یک سامانه دارورسانی خوراکی رپاگلینید با استفاده از نانوذرات جامد لیپیدی پوشش دار شده با کیتوزان IR.ARUMS.REC.1398.256 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
دارو رسانی به کارسینوم سلول سنگفرشی به روش ترکیبی فوتودینامیک تراپی، فوتوترمال تراپی و شیمی درمانی با حامل نانوذرات طلا بر پایه ی هیدروژل chitosan IR.ARUMS.REC.1398.255 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
پایان‌نامه
سنتز و مشخصه یابی کنژوگه مونوکلونال آنتی بادی ریتوکسیمب و آنزیم تریپسین IR.ARUMS.REC.1398.254 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی میزان مقاومت گونه های کمپیلوباکتر به آنتی بیوتیک فلوروکینولون در ایران IR.ARUMS.REC.1398.253 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.