English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اعتبارنامه
IR.ARUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیهوشی/متخصص بالینی قدرت اخوان اکبری
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) شهاب بهلولی
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد خلیل حکیمی اصل
حقوقدان
مربی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل الهیات و معارف اسلامی/کارشناسی ارشد عبداله اسدی
روحانی
دانشیار مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی افشان شرقی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مسئول تیم اعتلای اخلاق حرفه ای و مدرس اخلاق حرفه ای پوست/متخصص بالینی حسن عدالتخواه
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصوف و عرفان اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) فریبا احمدی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیماریهای ریه/فوق تخصص حسن قبادی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل آموزش پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) منصوره کریم اللهی
پژوهشگر
N/A کارشناس امور ارزشیابی و پایش فعالیت های پژوهشی فیزیولوژی پزشکی/کارشناسی ارشد نوشین صادقیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
پایان‌نامه
اثر تمرین روی شن بر کینتیک، دامنه فعالیت الکتریکی عضلات و تصویر بدنی افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا IR.ARUMS.REC.1398.484 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه فرآیندهای شناختی، عملکرد خانواده و همجوشی فکری عملی در مبتلایان به اختلال وسواس جبری، دوقطبی و افراد بهنجار IR.ARUMS.REC.1398.483 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۲
پایان‌نامه
اثرات محیط غنی شده بر یادگیری و حافظه و بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) درتشکیلات هیپوکمپ موش های صحرایی بالغ به دنبال انسداد رسپتور گاماآمینوبوتریک اسید(GABA )در دوران اولیه زندگی IR.ARUMS.REC.1398.482 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
فرهنگ مرتبط با تغذیه در مادران باردار و مادارن دارای کودک زیر یکسال در شهرستان اردبیل: یک مطالعه اتنوگرافی IR.ARUMS.REC.1398.481 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
پایان‌نامه
نقش باورهای غیر منطقی، حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت حل مسئله در پیش بینی افکار خودکشی در نوجوانان دارای علائم افسردگی IR.ARUMS.REC.1398.480 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
مقایسه ی اثربخشی درمان مبتنی بر معنی و هدف و آموزش مبتنی بر خودمراقبتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده ی سلامت، معنای زندگی پس از ابتلا به سرطان و علائم سوگ بیماران مبتلا به سرطان IR.ARUMS.REC.1398.479 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
اثر تحریک آندال ناحیه پیش پیشانی خلفی- جانبی (DLPFC) بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی IR.ARUMS.REC.1398.478 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۲
پایان‌نامه
تعیین اثر عصاره ‏ی آبی گیاه رازک (humulus lupulus) بر آسیب کبدی القا شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی نر IR.ARUMS.REC.1398.477 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
اثر رامنولیپیـدها بر ویژگی بیماری زایی میکروارگانیسم های موجود در کمپوست های آلی IR.ARUMS.REC.1398.476 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از محصولات لبنی(ماست و پنیر) و تأثیر آنها بر باکتری های بیماری زا IR.ARUMS.REC.1398.475 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
الگوی روابط ساختاری حمایت اجتماعی ادراک شده، مهارت های ارتباطی و راهبردهای حل مسئله با پرخاشگری نوجوانان: با نقش میانجی خودتنظیمی IR.ARUMS.REC.1398.474 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی میزان آلودگی اکتوپارازیت های(کک و کنه) تغذیه کننده از سگ آلوده به لیشمانیوز احشایی در کانون اندمیک کالاآزار در استان اردبیل IR.ARUMS.REC.1398.473 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی میزان آلودگی به عفونتهای انگلی روده ای در افراد با عفونت همزمان هلیکو باکتر پیلوری در اردبیل طی سالهای 1399-1398 IR.ARUMS.REC.1398.472 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی شیوع سنگ کلیه و علل مرتبط با آن: مطالعه مبتنی بر پرشین کوهورت IR.ARUMS.REC.1398.471 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه میزان افسردگی بعد از زایمان در زنان نوجوان و بالغ مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 1398 IR.ARUMS.REC.1398.470 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تغییرات نوار مغزی در بیماران مراجعه کننده با اولین حرکات مشکوک تشنجی در سال 1398 به بیمارستان علوی اردبیل IR.ARUMS.REC.1398.469 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال 1398 IR.ARUMS.REC.1398.468 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
پایان‌نامه
ارزیابی خطاهای دارویی در بخش‌ مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان امام خمینی، اردبیل، ایران، در طی مدت شش ماه دوم سال 1398 IR.ARUMS.REC.1398.467 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
طرح پژوهشی
سنتز، ارزیابی بیولوژیک و مطالعه داکینگ مولکولی مشتقات جدید هتروسیکلی نیتروژن دار به عنوان مهارکننده های آنزیم اوره از IR.ARUMS.REC.1398.466 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۰
پایان‌نامه
بررسی نتایج درمان بیماران میگرن سرگیجه ای در درمانگاه بخش نورولوژِی بیمارستان علوی اردبیل طی سال 98 و 99 IR.ARUMS.REC.1398.465 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.