کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

اعتبارنامه
IR.GOUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس دانشگاه جراحی - فلوشیپ جراحی سرطان پستان/فلوشیپ فوق تخصصی عبدالرضا فاضل
رئیس
استادیار معاونت تحقیقات و فناوری تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا هنرور
دبیر
N/A کارشناس مسئول حقوقی حقوق جزا و جرم شناسی/کارشناسی ارشد مهدی سقیانی
حقوقدان
مربی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سطح 3 حوزوی، ( 5 سال درس خارج فقه و اصول)/کارشناسی ارشد سیدرسول حسینی کوهستانی
روحانی
دانشیار مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) محمدعلی وکیلی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر تحقیقات و فناوری اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا روشندل
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - عمران ملی/کارشناسی ارشد سید ابراهیم حسینی
نماینده جامعه
دانشیار مشاور در امور آموزش و اعتبار بخشی در حوزه های آموزش و درمان دانشگاه جراحی مغز و اعصاب/متخصص بالینی محمدرضا محمدی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه و عضو کمیته ارتقاء دانشگاه هماتولو‍‍ژی و انکولوژی کودکان/فوق تخصص نرگس بیگم میربهبهانی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول کمیته دانشگاهی اخلاق مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد فخری بداغ آبادی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
تعیین موقعیت و فراوانی محل اثر انزیم ریبونوکلئاز(RNaseL) بر روی ژنوم ویروس HCV به منظور رهایی قطعه های RNA کوچک عمل کننده به عنوان یک مولکول PAMP(Pathogen-associated molecular pattern) احتمالی IR.GOUMS.REC.1398.068 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر مهاری الیگو آنتی سنس بربیان ژن BCL-2با نانوحامل کاتیونی در رده های سلولیMCF7 و MDA-MB-231 سرطان پستان IR.GOUMS.REC.1398.067 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
تدوین پرسش نامه جهت ارزیابی غفلت مادران از سلامت دندانی و مراقبت های دهانی کودکان 6 سال و کمتر در شهرستان گرگان IR.GOUMS.REC.1398.066 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی صلاحیت بالینی پرستاران بخش های ICU و ارتباط آن با برخی عوامل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان- سال 1398 IR.GOUMS.REC.1398.065 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مال اکلوژن کلاس II تحت درمان با دستگاه های فرانکل و تویین بلاک درگرگان سال 1398 IR.GOUMS.REC.1398.064 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
شیوع گونه های مختلف انگل لیشمانیا در انسان، مخازن و پشه خاکیها در استان گلستان، مطالعه سیستماتیک ریویو و متاانالیز. 1397 IR.GOUMS.REC.1398.063 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
ارزیابی اقتصادی منابع و مصارف بیمارستانهای دولتی در سالهای 96-92 . IR.GOUMS.REC.1398.062 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت سلامت روان و سلامت معنوی و رابطه آنها در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان های غرب استان گلستان در سال 1398 IR.GOUMS.REC.1398.061 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در دامداران شهرستان آزادشهر درسال 98 IR.GOUMS.REC.1398.060 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای مستعد کننده ابتلا به سل مقاوم به چند دارو در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مبتلا به سل استان گلستان در سال های 1392 تا 1397 IR.GOUMS.REC.1398.059 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان مراوه تپه IR.GOUMS.REC.1398.058 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی موارد حیوان گزیدگی در شهرستان بندرگز در طی سال های97-95 IR.GOUMS.REC.1398.057 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی کشت همزمان سلول های بنیادین چربی و فیبروبلاست انسان بر روی داربست های نانوفایبری هیبریدی Gelatin/PLCL IR.GOUMS.REC.1398.056 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی نیازهای آموزشی بهداشتی دانش آموزان دوره متوسطه مناطق سیل زده شهرستان آق قلا استان گلستان IR.GOUMS.REC.1398.055 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی نیاز ها، مشکلات و چالش های مرتبط به وضعیت سلامتی در زنان آسیب دیده از سیل آق قلا در استان گلستان: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا IR.GOUMS.REC.1398.054 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی میزان همبستگی شاخص های سفالومتری Witt's و ANB با عرض راه هوایی فوقانی در افراد دارای مال اکلوژن کلاس III در شهرستان گرگان طی سال های 1394-1397 IR.GOUMS.REC.1398.053 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
تعیین ارتباط بین شاخص پوسیدگی دندانی و اثر دندانی روی زندگی روزمره در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی گرگان در سال 1398 IR.GOUMS.REC.1398.052 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی ارتباط پلی مورفیسم پروموتور ژن اینترلوکین 17 A با پریودنتیت مزمن شدید ژنرالیزه در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان IR.GOUMS.REC.1398.051 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی فراوانی انواع تومورهای دهان در مراجعین مراکز پاتولوژی شهر گرگان طی سال های 1397-1393 IR.GOUMS.REC.1398.050 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی دلایل عدم مراجعه بیماران سرپایی سطح1 به سطح 2 در شهرستانهای مجری نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان در سال1398 IR.GOUMS.REC.1398.049 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.