کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اعتبارنامه
IR.HUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیماریهای قلب وعروق/متخصص بالینی حسین فرشیدی
رئیس
استاد معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) تیمور آقاملایی
دبیر
N/A مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد مهرزاد جوادی
حقوقدان
N/A مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه تاریخ اسلام/کارشناسی ارشد سید عباس تقوی
روحانی
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی آمارزیستی/دکترای تخصصی (PhD) سعید حسینی تشنیزی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیئت علمی پزشکی قانونی و مسمومیت ها/متخصص بالینی مهدی لاله زاری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی/کارشناسی ارشد سید محمد تقی موسوی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیئت علمی انگل شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) خجسته شریفی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیئت علمی نوزادان/فوق تخصص سلما نادری
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق ژنتیک مولکولی/کارشناسی ارشد فاطمه محسنی قلعه قاضی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم روانشناختی ،درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور IR.HUMS.REC.1398.044 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
تبیین عوامل موثر بر استعمال قلیان در میان زنان شهر بندرعباس IR.HUMS.REC.1398.043 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
مقایسه شیوع سرولوژی مثبت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران کوریورتینوپاتی سروز مرکزی مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان شهید محمدی با جمعیت نرمال در بندر عباس IR.HUMS.REC.1398.042 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی م ADA (ادنوزین د امیناز )مایع پلور در بیماران بستری شده با پلورال افیوژن در بیمارستان شهید محمدی از تاریخ 3/2/1397 تا پایان سال 97و بررسی ارتباط ان با پلورال افیوژن سلی IR.HUMS.REC.1398.041 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین نوع زایمان با فلج مغزی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی در شهر بندرعباس در سال �9�8 IR.HUMS.REC.1398.040 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر سولفات منیزیم خوراکی بر فعالیت سرمی گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در بیماران با گرفتگی عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور IR.HUMS.REC.1398.039 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
مطالعه پروفایل بیان lncZEB2-AS1 و ژن های ZEB2 و E-Cadherin در مسیر پیام رسانیTGF-β در زنان مبتلا به سرطان سینه IR.HUMS.REC.1398.038 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
مقایسه اثر ضد درد کتامین وریدی با درمان استاندارد میگرن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1398 IR.HUMS.REC.1398.037 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری هپاتیت B و C در شهرستان بندرلنگه در فاصله سال های 1386 تا 1397 IR.HUMS.REC.1398.036 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی میزان بروز حیوان گزیدگی با ریسک ابتلا به هاری و جنبه های اپیدمیولوژیک آن در شهرستان بندرلنگه در فاصله سالهای 1381-1397 IR.HUMS.REC.1398.035 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی ارتباط رفتار ضدشهروندی ارباب رجوع با عملکرد گروه پرستاری بیمارستان شهید محمدی بندرعباس IR.HUMS.REC.1398.034 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شکل دارویی موضعی از عصاره استاندارد شده گیاه Salvia officinalis L. به منظور ارزیابی بالینی اثرات درمانی آن بر پسوریازیس پلاکی IR.HUMS.REC.1398.033 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر موضعی روغن پسته وحشی بر پیشگیری از زخم بستر در بیماران بستری در بخش های داخلی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1398 IR.HUMS.REC.1398.032 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر فسا IR.HUMS.REC.1398.031 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
مطالعه بیان miR-210 , miR-214 و ژن های هدف آن ها ( T-bet , GATA3) در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در استان هرمزگان IR.HUMS.REC.1398.030 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
مطالعه بیان RNA های غیر کد کننده OIP5-AS1 LncRNA و miRNA-375 و انکوژن MTDH و نقش آن ها درتومورزایی سرطان اسپورادیک تخمدان. IR.HUMS.REC.1398.029 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی محافظت از راههای هوایی و مراقبت های حمایتی در مقابل تزریق نالوکسان در مسمومین با اوپیوییدها در کودکان سنین 6 ماه تا 13 سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان کودکان بندرعباس در سال1398- IR.HUMS.REC.1398.028 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
طرح پژوهشی
تدوین برنامه جامع سلامت استان هرمزگان: 1396- 1400 IR.HUMS.REC.1398.027 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی رابطه مصرف دخانیات بر یافته های آنژیوگرافیک در بیمارانی که تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته اند در سال 98-99 ; case control study IR.HUMS.REC.1398.026 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی رابطه مصرف دخانیات بر پیش اگهی یکساله پس از اولین سکته حاد قلبی در بیماران بستری شده در واحد مراقبت های ویژه بیمارستان شهید محمدی در سال 1398 IR.HUMS.REC.1398.025 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.