کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اراک

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اراک


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اراک

معرفی

دانشگاه آزاداسلامی اراک به عنوان بزرگترین مجتمع آموزش عالی غرب کشور با بیش از 12000 دانشجو و همچنین با دردست داشتن طرحهای پژوهشی بسیار مفتخر است که اولین واحددانشگاهی آزاد اسلامی غرب کشور است که واجد کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی گردیده است. این کمیته با رعایت ضوابط و بخشنامه های موجود نسبت به صدور مجوز کداخلاق در سریعترین زمان ممکن برای پژوهشگران و محققین محترم اقدام می نماید.

اعتبارنامه
IR.IAU.ARAK.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۷/۱ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاونت علوم پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی قاسمی
رئیس
استادیار مدیر گروه علوم آزمایشگاهی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) ساسان ساکی
دبیر
استادیار رئیس اداره حقوقی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا جلالی
حقوقدان
مربی کارمند دانشگاه منطق و فلسفه/کارشناسی ارشد علی اکبر هراتی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) محمد رفیعی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار - اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محسن فدوی ترشیزی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارمند مدیریت/کارشناسی ارشد لیلا عجمی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی مدیریت آموزشی/دکترای تخصصی (PhD) مهناز جلالوندی
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه علوم آزمایشگاهی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) ساسان ساکی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی فارماکولوژی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه قنبری
پژوهشگر
N/A کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی/کارشناسی سپیده پاک طینت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
ساخت پروتز استخوانی IR.IAU.ARAK.REC.1398.004 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
تهیه غشاء پلیمری زیست تخریب پذیرکامپوزیت کیتوزان- پلی اتیلن گلیکول حاوی سوپرناتانت عاری از سلول لاکتوباسیلوس روتری و تأثیر آن درترمیم زخم پوستی دررت نر نژاد ویستار IR.IAU.ARAK.REC.1398.003 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
ارزیابی تاثیر زخم پوش زیست تخریب پذیر غشایی بر پایه کیتوزان- پلی اتیلن گلیکول و سوپرناتانت لاکتوباسیلوس روتری بر بیان IL-4 و IL-10 در درمان زخم پوستی در رت نر نژاد ویستار IR.IAU.ARAK.REC.1398.002 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
تهیه غشا پلیمری زیست تخریب پذیر کیتوزان حاوی سوپرناتانت بیفیدوباکتریوم و تاثیر آن در ترمیم زخم پوستی در رت نر نژاد ویستار IR.IAU.ARAK.REC.1398.001 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه احقاق جنسی / راهبردهای تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی – رفتاری بین زنان با باروری خواسته و ناخواسته IR.IAU.ARAK.REC.1397.016 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی درمان تمایزیافتگی خود بر تعهد زناشویی، سازگاری زناشویی، خودمیان بینی و استرس زناشویی IR.IAU.ARAK.REC.1397.015 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
تعیین اثربخشی آموزش های قبل از ازدواج بر ابراز گری هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه در زوجین IR.IAU.ARAK.REC.1397.014 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر الگوهای ارتباطی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی زناشویی IR.IAU.ARAK.REC.1397.013 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی و کاهش بازداری رفتاری در نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماعی IR.IAU.ARAK.REC.1397.012 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۳۰
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی برعلایم روانشناختی وخستگی زنان باردارشهرستان محلات IR.IAU.ARAK.REC.1397.011 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۳۰
پایان‌نامه
اثر بخشی نقاشی درمانی بر تنظیم عواطف و فشار روانی کودکان مبتلا به لکنت زبان IR.IAU.ARAK.REC.1397.010 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۳۰
پایان‌نامه
اثر بخشی آموزش یوگا بر سلامت عمومی و تنظیم هیجان مبتلا به دیابت نوع 2 IR.IAU.ARAK.REC.1397.009 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۳۰
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سرزندگی ذهنی و کیفیت خواب سالمندان IR.IAU.ARAK.REC.1397.008 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده به همراه تحریک الکتریکی بر برخی از فاکتورهای آنژیوژنز در رت های مبتلا به انفارکتوس میوکارد IR.IAU.ARAK.REC.1397.007 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در تنظیم هیجان و توجه معطوف به خود در بیماران قلبی و عروقی IR.IAU.ARAK.REC.1397.006 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
طرح پژوهشی
اثر سینرژی پروبیوتیک ifloraو عصاره دارچین بر-hs-crp، پارامترهای لیپیدی وگلوکزخون درموش های صحرایی نر مبتلا به دیابت ملیتوس نژادویستار IR.IAU.ARAK.REC.1397.005 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
اثربخشی درمان تعاملی والد-کودک بر پرخاشگری، مشکلات رفتاری و تحمل پریشانی در کودکان پیش‌دبستانی، یک کارآزمایی بالینی کنترل شده IR.IAU.ARAK.REC.1397.004 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
پایان‌نامه
: اثربخشی طرحواره درمانی بر اختلال افسردگی اساسی، تعارض زناشویی و کیفیت زندگی زنان دارای سوء مصرف مواد مخدر IR.IAU.ARAK.REC.1397.003 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فشار شغلی و سلامت عمومی راهبران قطار راه آهن شهرستان کاشان سال 1396 IR.IAU.ARAK.REC.1397.002 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
پایان‌نامه
اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد -کودک بر اختلالات رفتاری و رشد اجتماعی کودکان IR.IAU.ARAK.REC.1397.001 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.