English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بابل

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بابل


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بابل

اعتبارنامه
IR.IAU.BABOL.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی/دکترای تخصصی (PhD) وحید فلاح
رئیس
استادیار مدیرکل دفتر توسعه علوم پزشکی واحد بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سعید علی نژاد معلم
دبیر
N/A رئیس اداره حقوقی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد مصطفی بخشی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی - عرفان اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) حسن فلاح احمدچالی
روحانی
استادیار مشاور امور بانوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) ثریا خفری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A پزشک اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مسعود اسدی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته آموزش و پرورش بابل الهیات/کارشناسی رقیه رئیسیان امیری
نماینده جامعه
استادیار رئیس دانشکده دامپزشکی دامپزشک- بهداشت و بیماریهای آبزیان/دکترای تخصصی (PhD) سید مهدی حسینی فرد
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی سلولی و مولکولی/دکترای تخصصی (PhD) سید رضا طبری پور
پژوهشگر
استادیار مدیرکل دفتر توسعه علوم پزشکی واحد بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سعید علی نژاد معلم
پژوهشگر
مربی مدیر گروه مامایی مامایی/کارشناسی ارشد فاطمه کاظمی نوائی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۸
پایان‌نامه
مدل یابی روابط ساختاری ناگویی هیجانی با میزان قلدری با میانجیگری آسیب پذیری روانی و سازگاری دانشگاهی در دانشجویان IR.IAU.BABOL.REC.1398.003 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۸
پایان‌نامه
طراحی و ساخت نانوبسترهای پلیمری جهت بررسی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مشتق شده از چربی انسانی به سلول های پوستی IR.IAU.BABOL.REC.1398.002 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۸
پایان‌نامه
طراحی و ساخت بسترهای پلیمری جهت بررسی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از خون بند ناف با منشا انسانی به سلول های قلبی IR.IAU.BABOL.REC.1398.001 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثر سینامالدهید بر روی ضایعات آبشش و پوست ناشی از فلز روی در ماهی کپور IR.IAU.BABOL.REC.1397.029 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
بررسی میزان شیوع فیلاریوزیس در سگ های ولگرد شهرستان فیروزکوه IR.IAU.BABOL.REC.1397.028 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
مدل یابی روابط ساختاری باورهای فراشناختی با میانجیگری درگیری تحصیلی و ادراک از محیط کلاس با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم و یازدهم شهرستان فریدونکنار IR.IAU.BABOL.REC.1397.027 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی حساسیت و ویژگی استفاده از دستگاه کتون متر Taidoc در تعیین غلظت BHBA در بزهای نژاد مورسیانا IR.IAU.BABOL.REC.1397.026 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای اثرات ضد التهابی عصاره گیاه آویشن و پیچک بر پارامترهای بالینی و بیوشیمیایی در پنومونی گوساله ها IR.IAU.BABOL.REC.1397.025 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای اثرات ضد التهابی عصاره گیاه آویشن و تولفنامیک اسید بر پارامترهای بالینی و بیوشیمیایی در پنومونی گوساله ها IR.IAU.BABOL.REC.1397.024 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی خاصیت ضد التهابی عصاره گیاه آویشن در مقایسه با تولفنامیک اسید بر پارامترهای بالینی و هماتولوژیک در پنومونی گوساله ها IR.IAU.BABOL.REC.1397.023 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
بررسی کشتارگاهی فراوانی و نوع سنگ های ادراری در دام های کشتاری شهرستان آمل IR.IAU.BABOL.REC.1397.022 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثر سینامالدهید بر روی ضایعات کبد و کلیه ناشی از فلز روی در ماهی کپور IR.IAU.BABOL.REC.1397.021 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی ارتباط بین علایم حیاتی، غلظت سرمی پروتئین تام، ایمونوگلوبولین جی و فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز با برخی عوامل عفونی مسبب اسهال در گوساله های شیرخوار هلشتاین IR.IAU.BABOL.REC.1397.020 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
مطالعه مبتنی بر شواهد بالینی تغییر محل شیردان شناور در گاو شیری IR.IAU.BABOL.REC.1397.019 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
تعیین دقت تشخیصی و اعتبار سنجی کیت ایمونوکروماتوگرافیک( Biox Diagnostics, Belgium) برای ارزیابی آلودگی با کریپتوسپوریدیوم پارووم و اشرشیاکولای K99 در گوساله های نوزاد مبتلا به اسهال IR.IAU.BABOL.REC.1397.018 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی حساسیت و ویژگی استفاده از دستگاه کتون متر Nova vet در تعیین غلظت BHBA در بزهای نژاد مورسیانا IR.IAU.BABOL.REC.1397.017 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی خاصیت ضد التهابی عصاره گیاه پیچک در مقایسه با عصاره گیاه آویشن بر پارامترهای بالینی و هماتولوژیک در پنومونی گوساله ها IR.IAU.BABOL.REC.1397.016 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
پایان‌نامه
مطالعه هیستومورفومتریک تجویز موضعی ترانکرون در زخم ملتحمه چشم موش صحرایی IR.IAU.BABOL.REC.1397.015 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر ژرانیول بر ضایعات ناشی از نانو ذره اکسید روی بر دستگاه گوارش در موش صحرایی نژاد ویستار IR.IAU.BABOL.REC.1397.014 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر ژرانیول بر ضایعات ناشی از نانو ذرات اکسید روی بر روی بافت مثانه و حالب در موش صحرایی نر نژاد ویستار IR.IAU.BABOL.REC.1397.013 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.