English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بجنورد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بجنورد


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بجنورد

معرفی

ترکیب اعضا کمیته اخلاق

1-دکتر رجبعلی وثوقی مطلق رییس کمیته

2-دکتر محمد ضمیریان دبیر کمیته و پژوهشگر

3-دکتر محمود حق بجانب روحانی

4-دکتر علی تقی پور متخصص اخلاق زیست پزشکی

5-مهندس جلیل شریعتی نماینده جامعه

6-دکتر ابوالفضل فرهادی پژوهشگر

7-آقای قربانعلی دانش‌پژوه حقوقدان

8-دکتر ساعد وحدت پژوهشگر

9-خانم معصومه طاهرپور متخصص آمار و اپیدمیولوژی


فرآیند اجرایی دریافت کد اخلاق

1. طرح نامه به گروه تخصصی یا شورای پژوهشی دانشکده ارائه می‌گردد و پس از تأیید علمی و ضرورت انجام آن (با مسئولیت استاد راهنما یا مجری طرح تحقیقاتی) مدارک لازم به شرح ذیل تکمیل می‌گردد.

2. مدارک فوق همراه با نامه ریاست دانشکده به دبیرخانه کمیته اخلاق مستقر در حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ارسال می‌گردد.

3. کمیته اخلاق در بازه زمانی مشخص با استفاده از کارشناسان و کارگروه غربالگری به بررسی ابعاد مختلف اخلاقی طرح نامه پرداخته و نتیجه را به ریاست دانشکده متقاضی منعکس می کند.

ایمیل جهت ارسال مدارک:

dcos.boj.iau@Gmail.com

مدارک مورد نیاز:

مدارک همراه با پروپوزال طرح پژوهشی و یا پروپوزال پایان‌نامه / رساله بسته به نوع رشته جهت بررسی در کمیته‌ی اخلاق باید شامل موارد زیر (سه مورد اول برای همه الزامی است ) باشد:

1. طرح تحقیقاتی/پروپوزال کامل (دارای تاییدیه علمی) با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی (فایل doc و pdf) به همراه فرم کامل شده و تایید شده اطلاعات شخصی

2. فرم تکمیل شده رضایت‌نامه آگاهانه به صورت کامل و تایپ شده(Doc - PDF )

3. فرم پرسش‌نامه یا چک لیست جمع‌آوری اطلاعات آزمودنی‌ها (CRP )

4. توضیح کامل روش انجام پژوهش

5. ارائه‌ی دستورالعمل (پروتکل) در کارآزمایی بالینی

6. فرم امضا شده تعارض منافع همکاران و مجری طرح

7. مدارک تأیید صلاحیت استاد راهنما و یا مجری طرح (رزومه(

8. بروشور دارو جهت مطالعات انسانی (کارآزمایی بالینی(

9. ارائه اطلاعات کامل جهت استفاده از حیوان (شامل نحوه اسارت، چگونگی نگهداری، عدم استفاده از حیوانات بیمار در آزمایش، انتخاب صحیح گونه حیوان برای مطالعه خاص، آموزش لازم محققین برای کار کردن با حیوان، رعایت کامل شرایط نگهداری حیوان و...)

10. توافق‌نامه‌ی ارسال نمونه‌های بیولوژیک به خارج از کشور

11. سایر مدارک (پمفلت، بروشورهای اطلاعاتی، آگهی‌های تبلیغاتی، پوسترها، فراخوان و... برای ترغیب افراد به شرکت در مطالعه)

12. رعایت و عمل به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درمسائل اخلاقی در حوزه پژوهش‌های علوم پزشکی

تذکر

• مدارک اشاره نشده و تکمیلی باید طبق بند ۱۲ در نظر گرفته شوند.

• حسب نظر کمیته اخلاق (بنا به صلاحدید رئیس، دبیر و سایر اعضای کمیته) مدارک درخواستی جهت بررسی پروپوزال‌ها ارسال گردد

• نظر به راه‌ اندازی کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و با توجه به مجوز شماره 1640/700 مورخ 05/‏11/‏۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متقاضیان تنها با تکمیل اطلاعات مندرج در دستورالعمل، بسته به حوزه‌ تخصصی خود مدارک مورد نیاز را از طریق دانشکده ذیربط ارسال نمایند و از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایند. دریافت مدارک با مراجعه حضوری و خارج از چارچوب فوق ‌الذکر ممکن نمی‌باشد.

تلفن تماس:92- 32296984-058

داخلی:

اعتبارنامه
IR.IAU.BOJNOURD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس واحد بجنورد و استان خراسان شمالی تاریخ/دکترای تخصصی (PhD) رجبعلی وثوقی مطلق
رئیس
استادیار معاون پژوهشی واحد و استان خراسان شمالی ریاضی- کنترل بهینه/دکترای تخصصی (PhD) محمد ضمیریان
دبیر
N/A رئیس اداره حقوقی واحد و رابط حقوقی استان حقوق جزا و جرم شناسی/کارشناسی ارشد قربانعلی دانش‌پژوه
حقوقدان
مربی معاون مرکز سما فقه و حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد محمود حق بجانب
روحانی
مربی معاون پژوهشی دانشکده بهداشت خراسان شمالی آمار زیستی/کارشناسی ارشد معصومه طاهرپور
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار معاون پژوهشی گروه اپیدمیولوژی و امار زیستی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی تقی پور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر عامل مدیریت صنعتی استان مدیریت اجرایی/کارشناسی ارشد جلیل شریعتی اشکوری
نماینده جامعه
استادیار معاون پژوهشی واحد و استان خراسان شمالی ریاضی- کنترل بهینه/دکترای تخصصی (PhD) محمد ضمیریان
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیروان پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) ابوالفضل فرهادی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی وشورای پژوهش قلب و عروق/فوق تخصص ساعد وحدت
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی/کارشناسی ارشد بیتا محمدعلمی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه مداخلات روانشناختی با ربات هوشمند بر میزان مراقبتهای جنسی کودکان دبستانی IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.004 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی، بر اضطراب و نشخوار فکری بیماران افسرده IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.003 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
شناسایی ، سنجش و اعتباریابی شاخص های مشکلات زوجی در زوج های تحت پوشش کمیته امداد IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.002 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
مدل علی افسردگی بیماران ام ،اس بر اساس سیستم های مغزی رفتاری با میانجیگری انعطاف پذیری شناختی و اجتناب شناختی و نگرانی IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.001 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
طرح پژوهشی
کاربرد مدل ترنس تئوریتیکال در شناسایی مصرف شیر ، میوه و سبزیجات در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان IR.IAU.BOJNOURD.REC.1397.010 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۱
پایان‌نامه
ارایه مدل علی از نگرش به مرگ، با توجه به سلامت ذهنی، الگوی تصور از خدا، هوش معنوی، دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و حمایت های اجتماعی در دانشجویان شهر بیرجند 1396 IR.IAU.BOJNOURD.REC.1397.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۱
پایان‌نامه
اثربخشی روش آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، باورهای هوشی و راهبردهای مطالعه در دانش آموزان پسر IR.IAU.BOJNOURD.REC.1397.004 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی برنامه بازسازی مهارتهای ادراکی وآموزش کارکردهای اجرایی(توجه، برنامه ریزی، بازداری پاسخ)براستدلال ادراکی، حافظه فعال وعملکردریاضی دانش آموزان پایه باناتوانی یادگیری ریاضی سال تحصیلی96-95 IR.IAU.BOJNOURD.REC.1397.002 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی علل و شیوع انجام سزارین در بیمارستان 17 شهریور مشهد و بیمارستانهای بجنورد 1389-1387 IR.IAU.BOJNOURD.REC.1397.001 ۹

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.