English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بجنورد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بجنورد


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بجنورد

معرفی

ترکیب اعضا کمیته اخلاق

1-دکتر رجبعلی وثوقی مطلق رییس کمیته

2-دکتر محمد ضمیریان دبیر کمیته و پژوهشگر

3-دکتر محمود حق بجانب روحانی

4-دکتر علی تقی پور متخصص اخلاق زیست پزشکی

5-مهندس جلیل شریعتی نماینده جامعه

6-دکتر ابوالفضل فرهادی پژوهشگر

7-آقای قربانعلی دانش‌پژوه حقوقدان

8-دکتر ساعد وحدت پژوهشگر

9-خانم معصومه طاهرپور متخصص آمار و اپیدمیولوژی


فرآیند اجرایی دریافت کد اخلاق

1. طرح نامه به گروه تخصصی یا شورای پژوهشی دانشکده ارائه می‌گردد و پس از تأیید علمی و ضرورت انجام آن (با مسئولیت استاد راهنما یا مجری طرح تحقیقاتی) مدارک لازم به شرح ذیل تکمیل می‌گردد.

2. مدارک فوق همراه با نامه ریاست دانشکده به دبیرخانه کمیته اخلاق مستقر در حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ارسال می‌گردد.

3. کمیته اخلاق در بازه زمانی مشخص با استفاده از کارشناسان و کارگروه غربالگری به بررسی ابعاد مختلف اخلاقی طرح نامه پرداخته و نتیجه را به ریاست دانشکده متقاضی منعکس می کند.

ایمیل جهت ارسال مدارک:

dcos.boj.iau@Gmail.com

مدارک مورد نیاز:

مدارک همراه با پروپوزال طرح پژوهشی و یا پروپوزال پایان‌نامه / رساله بسته به نوع رشته جهت بررسی در کمیته‌ی اخلاق باید شامل موارد زیر (سه مورد اول برای همه الزامی است ) باشد:

1. طرح تحقیقاتی/پروپوزال کامل (دارای تاییدیه علمی) با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی (فایل doc و pdf) به همراه فرم کامل شده و تایید شده اطلاعات شخصی

2. فرم تکمیل شده رضایت‌نامه آگاهانه به صورت کامل و تایپ شده(Doc - PDF )

3. فرم پرسش‌نامه یا چک لیست جمع‌آوری اطلاعات آزمودنی‌ها (CRP )

4. توضیح کامل روش انجام پژوهش

5. ارائه‌ی دستورالعمل (پروتکل) در کارآزمایی بالینی

6. فرم امضا شده تعارض منافع همکاران و مجری طرح

7. مدارک تأیید صلاحیت استاد راهنما و یا مجری طرح (رزومه(

8. بروشور دارو جهت مطالعات انسانی (کارآزمایی بالینی(

9. ارائه اطلاعات کامل جهت استفاده از حیوان (شامل نحوه اسارت، چگونگی نگهداری، عدم استفاده از حیوانات بیمار در آزمایش، انتخاب صحیح گونه حیوان برای مطالعه خاص، آموزش لازم محققین برای کار کردن با حیوان، رعایت کامل شرایط نگهداری حیوان و...)

10. توافق‌نامه‌ی ارسال نمونه‌های بیولوژیک به خارج از کشور

11. سایر مدارک (پمفلت، بروشورهای اطلاعاتی، آگهی‌های تبلیغاتی، پوسترها، فراخوان و... برای ترغیب افراد به شرکت در مطالعه)

12. رعایت و عمل به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درمسائل اخلاقی در حوزه پژوهش‌های علوم پزشکی

تذکر

• مدارک اشاره نشده و تکمیلی باید طبق بند ۱۲ در نظر گرفته شوند.

• حسب نظر کمیته اخلاق (بنا به صلاحدید رئیس، دبیر و سایر اعضای کمیته) مدارک درخواستی جهت بررسی پروپوزال‌ها ارسال گردد

• نظر به راه‌ اندازی کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و با توجه به مجوز شماره 1640/700 مورخ 05/‏11/‏۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متقاضیان تنها با تکمیل اطلاعات مندرج در دستورالعمل، بسته به حوزه‌ تخصصی خود مدارک مورد نیاز را از طریق دانشکده ذیربط ارسال نمایند و از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایند. دریافت مدارک با مراجعه حضوری و خارج از چارچوب فوق ‌الذکر ممکن نمی‌باشد.

تلفن تماس:92- 32296984-058

داخلی:

اعتبارنامه
IR.IAU.BOJNOURD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس واحد بجنورد و استان خراسان شمالی تاریخ/دکترای تخصصی (PhD) رجبعلی وثوقی مطلق
رئیس
استادیار معاون پژوهشی واحد و استان خراسان شمالی ریاضی- کنترل بهینه/دکترای تخصصی (PhD) محمد ضمیریان
دبیر
N/A رئیس اداره حقوقی واحد و رابط حقوقی استان حقوق جزا و جرم شناسی/کارشناسی ارشد قربانعلی دانش‌پژوه
حقوقدان
مربی معاون مرکز سما فقه و حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد محمود حق بجانب
روحانی
مربی معاون پژوهشی دانشکده بهداشت خراسان شمالی آمار زیستی/کارشناسی ارشد معصومه طاهرپور
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار معاون پژوهشی گروه اپیدمیولوژی و امار زیستی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی تقی پور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر عامل مدیریت صنعتی استان مدیریت اجرایی/کارشناسی ارشد جلیل شریعتی اشکوری
نماینده جامعه
استادیار معاون پژوهشی واحد و استان خراسان شمالی ریاضی- کنترل بهینه/دکترای تخصصی (PhD) محمد ضمیریان
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیروان پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) ابوالفضل فرهادی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی وشورای پژوهش قلب و عروق/فوق تخصص ساعد وحدت
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی/کارشناسی ارشد بیتا محمدعلمی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
الگوی ساختاری رابطه ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی و احساس تعلق به مدرسه با واسطه خودکارآمدی اجتماعی و سازگاری در مدرسه در دانش آموزان IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.024 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناخت و فراشناخت و ایروبیک بر حافظه فعال کلامی، انعطاف پذیری شناختی و مهارت های ادراک دیداری دانش اموزان دارای ناتوانی یادگیری ویژه نوشتن IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.023 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی مداخلات درمانی آموزش نوروفیدبک و یکپارچه سازی ادراکی-حرکتی بر افزایش مهارت های شناختی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.022 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر خودکارآمدی تحصیلی، معنای تحصیلی، سازگاری تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر پایه یازدهم IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.021 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نارسایی شناختی، اجتناب هیجانی و درد روانشناختی در بیماران مبتلا به MS IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.020 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
اثر تمرینات مقاومتی و ثبات مرکزی بر سطوح سرمی پروگرانولین وبرخی عوامل تنظیم کننده آن در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.019 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
اثر تمرینات مقاومتی و ثبات مرکزی بر سطوح سرمی نوروفیلامنت زنجیره سبک، پروتئین تائو و پروتئین مرتبط با میکروتوبول-2 وبرخی شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.018 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر پیش آماده سازی ورزشی با یک دوره تمرین استقامتی و استقامتی- شناختی بر بیان ژن های TrkB، BAX/BCL2 و نمره نورولوژیک در رت های نر به دنبال ایجاد سکته مغزی IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.017 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
مقایسه ی سیتم ایمنی دختران کاراته کای بزرگسال ماهر و مبتدی IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.016 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مدل علی اضطراب اجتماعی دانشجویان براساس سیستم های مغزی رفتاری با میانجیگری ناگویی خلقی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.015 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثرات فعالیت مقاومتی با شدت بالا و پایین لانج روی توان انفجاری پایین تنه والیبالیست‌های نوجوان IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.014 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
تاثیر یک وهله ورزش شدید جودو روی پارامترهای منتخب هماتولوژیکی و ایمونولوژیکی در جودوکاران نوجوان IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.013 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثرات تمرین مقاومتی با حجم پایین و بالا روی سطوح سرمی عامل رشدی فیبروبلاست ـ 21، ترکیب بدن، کیفیت زندگی، و تحرک‌پذیری زنان سالمند چاق غیرفعال IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.012 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثرات تاخیری فعالیت های مقاومتی نوع توانی اسکات از جلو و عقب روی عملکرد توانی پای بازیکنان بسکتبال IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.011 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه تأثیر تمرین تداومی و تناوبی بر برخی عوامل پیش برنده پیری در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی نر سالمند IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.010 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۴
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر رواندرمانی مثبت گرا و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امیدواری و بهزیستی روانشناختی همسران جانباز IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.009 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۴
پایان‌نامه
تحلیل مفهوم خانواده در تجربه زیسته زوجین متقاضی طلاق و زوجین موفق و طراحی مدل مداخله ای بازگشت به زندگی مشترک IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.008 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۴
پایان‌نامه
رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و انعطاف پذیری شناختی IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.007 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۴
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، معنادرمانی و مدل تلفیقی بر شادکامی و رضایت زناشویی همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.006 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۴
پایان‌نامه
بررسی کیفی چالشهای روان شناختی زوجهای اقدام کننده به روشهای جایگزین درمان ناباروری و تدوین بسته آموزشی IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.005 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.