English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان

اعتبارنامه
IR.IAU.DAMGHAN.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه تربیت بدنی-مدیریت ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) نعمت اله نعمتی
رئیس
استادیار عضو هیات علمی شیمی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) پریسا سادات میرعلی نقی
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق جزا و جرمشناسی/دکترای تخصصی (PhD) محمد حسن حسنی
حقوقدان
مربی مدیر دفتر فرهنگ اسلامی الهیات - فقه و حقوق/کارشناسی ارشد غلامعلی اسماعیلی کریزی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) امیر کسائیان
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A - اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) سبحان بهرامی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان/دکترای تخصصی (PhD) حسن قادری
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی زیست شناسی- فیزیولوژی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) حسین محمدپور کارگر
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) علی محمدی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی شیمی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) پریسا سادات میرعلی نقی
پژوهشگر
N/A کارشناس زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی/کارشناسی ارشد سمانه مروی زاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
فاکتور رشد فیبروبلاستی ۲۱)) FGF21بررسی سطح سرمی در بیماران نارسایی قلبی و ارتباط ان با شدت بیماری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.018 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر محافظتی لیکوپن و ال کارنیتین بر سمیت سلولی و ژنتیکی ناشی از داروی سولفاسالازین به روش MTT و میکرونوکلئوس IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.017 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثرکورکورمین برروی سطح پلاسمایی فاکتوراسترس اکسیداتیو: MDAدربیماران مبتلابه کبدچرب IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.016 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
پیشفرمولاسیون و فرمولاسیون فرآوردهی جلدی طبیعی موثر بر درماتیت آتوپیک (اگزما) از گیاهان گل مغربی Oenotherabiennis L.و شیرین‌بیان Glycyrrhizaglabra L. IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.015 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی آثارسینرژیسم و آنتاگونیست یپپتیدهای ضدمیکروبی car5.9 و Aur5.2 با آنتی بیوتیکهای کلاسیک وبررسی کینتیک کشندگی آنهادرباکتری سودوموناس آئروژینوزا IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.014 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
طراحی و سنتز پپتیدهای کوچک خطی بر مبنای خصوصیات فیزیکوشیمیایی پپتیدهای ضد سرطانی و ارزیابی آثار ضدسرطانی و ضد باکتریایی آنها بر سلول های توموری و فلورنرمال کلون IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.013 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
طراحی و سنتز پپتیدهای ضد بیوفیلم به روش طراحی de novo و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی آن‌ها بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.012 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی آثار سینرژیسم و آنتاگونیستی پپتید های ضد میکروبی car5.9 و Aur5.2 با آنتی بیوتیک های کلاسیک و بررسی کینتیک کشندگی آنها در قارچ کاندیدا آلبیکانس IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.011 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
استفاده از تکنیکهای مختلف جهت بهبود محلولیت داروی افلوکساسین IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.010 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثرضد Pseudomonas aeruginosa عصاره تام و فرکشن های گل گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.009 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر ضد باکتریایی ترکیب دوباکتری اسیدلاکتیک وعصاره تام ریشه سیر بر روی باکتریهای بیماریزای انتروکوکوس فکالیس و کلبسیلا نمونیه و مقایسه اثر هر یک از آنها به تنهایی IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.008 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر ضد باکتریایی ترکیب دو باکتری اسید لاکتیک و عصاره تام آویشن شیرازی برروی باکتری های بیماریزای سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس و مقایسه اثر هر یک از آنها به تنهایی IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.007 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های UGT1A1و ABCB11 با بروز سنگ کیسه صفرا و فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با آن (SGOT,SGPT،آلکالین فسفاتاز، بیلی روبین) در استان گیلان IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.006 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی نقش دز پایین مت آمفتامین بر فاکتورهای دخیل در بیماری آلزایمر از طریق تاثیر بر سلول های آستروسیت انسانی تیمار شده با آمیلویید بتا IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.005 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
پایان‌نامه
بررسی هم ارزی زیستی داروی دی متیل فومارات 240 میلی گرم تولید شرکت زیست دارو دانش (تکزیفوما) با برند اصلی (تکفیدرا) IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.004 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
پایان‌نامه
اثر باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر الگوی بیان ژنی رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری Kyse30 IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.003 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
پایان‌نامه
مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی شیرین بیان و گلیسریزیک اسید بر سطح آنزیمهای کبدی، فاکتورهای التهابی، فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، آسیب اکسیداتیو DNA، تغییرات بافتی کبد و سطح پروتئینهای Bax و Bcl-2 در سلولهای کبدی موشهای صحرایی دیابتی شده نوع یک IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.002 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
پایان‌نامه
مقایسه اثر عصاره آبی چای سبز و کاتچین بر محور هیپوفیز – گناد، شاخصهای التهابی، آسیب اکسیداتیوDNA شاخص استرس اکسیداتیو و سطح پروتئین های Bax و Bcl-2 در بافت بیضه موشهای صحرایی دیابتی شده نوع یک IR.IAU.DAMGHAN.REC.1398.001 ۱۸

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.