کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

اعتبارنامه
IR.IAU.DENTAL.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۶/۱۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده دندانپزشکی دندانپزشک متخصص جراحی فک و صورت/متخصص بالینی افشین حراجی
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دندانپزشک متخصص بیماری های دهان و فک و صورت/متخصص بالینی آرش عزیزی
دبیر
N/A کارشناس اداری حقوق/کارشناسی علی عبدی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد فقه و مبانی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) عباسعلی رستمی ثانی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی آمار/دکترای تخصصی (PhD) نسرین آخوندی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی زنان و زایمان/ دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی/متخصص بالینی کبری جودکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A نماینده جامعه آموزش ابتدایی/فوق دیپلم اکرم صادقی
نماینده جامعه
استادیار مدیر پژوهشی دانشکده دندانپزشک /رادیولوژی فک و صورت/متخصص بالینی لادن حافظی
پژوهشگر
دانشیار مدیر گروه بیماری ها دندانپزشک/بیماری های دهان و فک و صورت/متخصص بالینی مسعود رضایی
پژوهشگر
دانشیار معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دندانپزشکی کودکان/متخصص بالینی غلامحسین رمضانی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی مدیریت دولتی/کارشناسی مینا ابراهیمی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
مقایسه تأثیر BonePlus+C و Bio-Oss در ترمیم ساکت دندانی پس ازextraction IR.IAU.DENTAL.REC.1397.001 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
مقایسه تأثیر BonePlus+B و Bio-Oss در ترمیم ساکت دندانی پس از extraction IR.IAU.DENTAL.REC.1397.002 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر انجام طب سوزنی گوش روی میزان موفقیت تزریق بی حسی بلاک عصب دندانی تحتانی در بیماران با مولر مندیبل دارای پالپیت برگشت ناپذیر IR.IAU.DENTAL.REC.1397.003 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر روش های مختلف آموزشی بر بهداشت دهان و دندان کودکان نابینای 7 تا 13 ساله شهر تهران IR.IAU.DENTAL.REC.1397.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
مقایسه ی تأثیر سرما و ژل بی حسی سطحی بر میزان درد ناشی ازتزریق پالاتال در کودکان IR.IAU.DENTAL.REC.1397.005 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی نقش مصرف سیگار با واریس زیرزبانی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر نخ بخیه Vicryl plus بر میزان تجمع میکروارگانیسم های Enterococcus و E.coli بر نخهای بخیه silk مجاور IR.IAU.DENTAL.REC.1397.007 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر نخ بخیه Vicryl plus بر میزان تجمع میکروارگانیسم های استرپتوکوک موتانس و استافیلوکوک اورئوس بر نخهای بخیه silk مجاور IR.IAU.DENTAL.REC.1397.008 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی میزان ضخامت بافت نرم و عوامل مرتبط با آن در افراد دارای سایت بی دندانی خلفی فک بالا و کاندیدای درمان ایمپلنت در مراجعه کنندگان به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران و کلینیک خصوصی در سال 1397 IR.IAU.DENTAL.REC.1397.009 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی میزان ضخامت بافت نرم و عوامل مرتبط با آن در افراد دارای سایت بی دندانی خلفی فک پایین و کاندیدای درمان ایمپلنت در مراجعه کنندگان به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران و کلینیک خصوصی در سال 1397 IR.IAU.DENTAL.REC.1397.010 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر چهار نمونه نخ بخیه بر میزان تجمع میکروارگانیسم های Enterococcus و E.coli در بیماران تحت جراحی کاشت ایمپلنت IR.IAU.DENTAL.REC.1397.011 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر چهار نمونه نخ بخیه بر میزان تجمع میکروارگانیسم های استرپتوکوک موتانس و استافیلوکوک اورئوس در بیماران تحت جراحی کاشت ایمپلنت IR.IAU.DENTAL.REC.1397.012 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر کامپوزیت GC بدون پرایمر با کامپوزیت Conventional ، بر تشکیل white spot lesion در اطراف براکت های ارتودنسی _ به روش کار ازمایی بالینی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.013 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی رابطه پروتز دندانی متحرک با واریس زیر زبانی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.014 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی نقش واریس پا در واریس زیر زبانی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.015 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
مقایسه اثر آفتین ژل با تریامسینولون در مبتلایان به آفت دهانی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.016 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر لیزر دلیود940 نانومتر:Er,Cr:YSGG 2780 نانومتر متعاقب SRP بر میزان IL10 در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن IR.IAU.DENTAL.REC.1397.017 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی نقش اشتغال در بخش های رادیولوژی دهان و فک و صورت و گروه شاهد با میزان میکرونوکلئوس در مخاط باکال IR.IAU.DENTAL.REC.1397.018 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی تغییرات میکرونوکلئوس در مخاط باکال افراد اکسپوز شده با OPG و عوامل مرتبط با آن قبل و بعد از گرفتن OPG IR.IAU.DENTAL.REC.1397.019 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
مقایسه اثرلیزر دایود 940m و Er,Cr;YSGG 2780m متعاقبSRP بر میزان MMR13 و پارامترهای کلینیکی در بیماران پریودنتیت مزمن IR.IAU.DENTAL.REC.1397.020 ۲۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تکنیک Lateral creral steal بر تغییرات زاویه نازولبیال و پروجکشن تیپ بینی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.021 ۲۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تکنیک Tongue in groove بر تغییرات زاویه نازولبیال و پروجکشن تیپ بینی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.022 ۲۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسیMucoderm با پیوند بافت همبند لثه بر پوشش ریشه IR.IAU.DENTAL.REC.1397.023 ۲۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
تاثیر لیزر کم توان بر میزان اختلال نور و سنسوری عصب آلوئولار تحتانی متعاقب جراحی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.024 ۲۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از چسب سیانوآکریلات بر بهبودی بافتی متعاقب جراحی پریودنتال IR.IAU.DENTAL.REC.1397.025 ۲۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
مقایسه ی اثر تراکم های انرژی مختلف لیزر Er:YAG بر سختی سطحی مینای دمینرالیزه (in vitro) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.026 ۲۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
مقایسه ی اثر تراکم های انرژی مختلف لیزر Er:YAG بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه (in vitro) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.027 ۲۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
بررسی اثر استفاده از لیزر کم‎توان 980 نانومتر، بر درد پس از درمان مجدد اندودانتیک یک جلسه‎ای در دندانهای مولر مندیبل دارای ضایعه پری‎اپیکال (کارآزمایی بالینی) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.028 ۲۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر استفاده از دو نوع لیزر)Nd:YAG 1064 نانومتر( و Er:YAG (2940نانومتر) روی تغییرات دمایی پالپ پره مولرهای سالم انسان حین جداکردن براکت های سرامیکی (کارآزمایی بالینی) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.029 ۲۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر استفاده از دو نوع لیزر )Nd:YAG 1064 نانومتر( و Er:YAG (2940نانومتر) بر روی تغییرات هیستولوژیک پالپ پره مولرهای سالم انسان حین جداکردن براکت های سرامیکی (کارآزمایی بالینی) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.030 ۳۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر ضد حساسیت گلوما و لیزر دایود 980 نانومتر بر روی گیر روکش های full coverage تمام فلزی سمان شونده با سمان self-adhesive (RelyX U200) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.031 ۳۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثر استفاده از آسلولار درمال ماتریکس و نوار لثه اتوژن آزاد بر وضعیت کلینیکی لثه IR.IAU.DENTAL.REC.1397.032 ۳۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی نقش اشتغال در جایگاه های سوخت گیری شهر تهران در میزان میکرونوکلئوس IR.IAU.DENTAL.REC.1397.033 ۳۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
مقایسهتأثیرضدحساسیتگلوماولیزردایود940 نانومتربررویگیرروکشهایfullcoverageتمامفلزیسمانشوندهباسمانself-adhesive(RelyXU200) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.034 ۳۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر سه پیش داروی مسکن خوراکی در موفقیت بی حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی و درد پس از درمان ریشه در بیماران با پالپیت برگشت ناپذیر علامتدار (مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور IR.IAU.DENTAL.REC.1397.035 ۳۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
مقایسهتأثیرضدحساسیتگلوماولیزردایود810 نانومتربررویگیرروکشهایfullcoverageتمامفلزیسمانشوندهباسمانself-adhesive(RelyXU200) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.036 ۳۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از چسب سیانوآکریلات بر شاخص های کلینیکی ترمیم زخم کام متعاقب پیوند آزاد لثه IR.IAU.DENTAL.REC.1397.037 ۳۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه سیستم های Reciproc و GentleFile بر میزان خروج اپیکالی دبری و طول مدت آماده سازی کانال مزیوباکال مولر دوم شیری مندیبل(Invitro) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.038 ۳۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر گرم کردن کارپولهای بی حسی موضعی بر درد حین تزریق دندانپزشکی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.039 ۳۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تأثیر بروملین (اناهیل) بر میزان درد و تورم بعد از قرار دادن ایمپلنت IR.IAU.DENTAL.REC.1397.040 ۴۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی تغییرات ثبات ایمپلنت(ISQ) در ایمپلنت های SLA آغشته به محلول کلسیم و بدون آن IR.IAU.DENTAL.REC.1397.041 ۴۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی اثر 4 مساحت مختلف سطوح باند شونده در c-factor یکسان بر میزان ریزنشت حفرات کامپوزیتی IR.IAU.DENTAL.REC.1397.042 ۴۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه ی سیستم های دستی ، Reciproc , Rotary Mtwo و Gentlefile بر میزان Transport وCentering ability در مولرهای شیری IR.IAU.DENTAL.REC.1397.043 ۴۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی رابطه ابتلا به آسم با میزان و PH بزاق IR.IAU.DENTAL.REC.1397.044 ۴۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر متوکلو پرامید بر رفلکس تهوع ناشی از قالب گیری IR.IAU.DENTAL.REC.1397.045 ۴۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط ویتامینD وآفت راجعه IR.IAU.DENTAL.REC.1397.046 ۴۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی هم خوانی بین باکتری Porphyromonas Gingivalis پلاک های زیر لثه ای و پلاک های ترواسکلروز عروق کرونری قلب در اتوپسی اجساد ارجاع شده به سالن تشریح سازمان پزشکی قانونی تهران سال ٩٨-١٣٩٧ IR.IAU.DENTAL.REC.1397.047 ۴۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی هیستو موروفومتریک تاثیر اشعه UVC بر استئواینتگریشن ایمپلنت های دندانی در مدل حیوانی (خرگوش) IR.IAU.DENTAL.REC.1397.048 ۴۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی اطلاع بیماران از وضعیت فشارخون و قند خون خود در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1397 IR.IAU.DENTAL.REC.1397.049 ۴۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای آموزش به روش سنتی با مشاهده فیلم بر میزان یادگیری مراحل لابراتواری واحد پری کلینیک مبانی پروتز کامل دندانی دانشجویان ورودی نیمسال اول 96-1395 IR.IAU.DENTAL.REC.1397.050 ۵۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر Platelet Rich Fibrin(PRF) بر ضخامت غشای اشنایدرین سینوس ماگزیلا متعاقب جراحی آگمنتاسیون سینوس IR.IAU.DENTAL.REC.1397.051 ۵۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
پایان‌نامه
مقایسه اثر درمان ترکیبی SRP و لیزر دیود 940 نانومتر با SRP به تنهایی بر میزان IL-17 و MMP-7 در مایع شیار لثه GCF بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن IR.IAU.DENTAL.REC.1397.052 ۵۲

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.