کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان

معرفی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های زیست پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان تشکیل می گردد.

این کمیته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان به بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و زیستی ، ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف می پردازد.

اعتبارنامه
IR.IAU.FALA.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس واحد دانشگاهی زیست شناسی تکوینی/دکترای تخصصی (PhD) شهلا روزبهانی
رئیس
دانشیار عضو هیات علمی زیست شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نوشین نقش
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) محمدجواد عبدالهی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی فیضی
روحانی
مربی استاد حق التدریس آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) الهه بیگانه
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) ندا یاوری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معلم بازنشسته آموزش و پرورش علوم تربیتی/کارشناسی ارشد مریم بیغم
نماینده جامعه
استادیار مدیرگروه مامایی مامایی/دکترای تخصصی (PhD) مریم اله دادیان فلاورجانی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی آنزیم شناسی کلینیکی/پسادکترا سید علی اصغر مشتاقی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی زیست شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نوشین نقش
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش علوم تربیتی/کارشناسی مدینه حسینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
رتبه رتبه بندیرتبندی شهرستان های استان اصفهان از نظر شاخص های عدالت در سلامت با استفاده از رویکرد سلسله ممراتبیمرامراتبی AHP وtopsis IR.IAU.FALA.REC.1398.006 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
تاثیر عصاره هیدروالکلی گل قاصدک ) (Taraxacum Officinale و ژل رویال بر بقاء رده سلولی HFFPI34 تحت استرس اکسیداتیو القاء شده توسط H2O2 در مقایسه با متفورمین IR.IAU.FALA.REC.1398.005 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
تاثیرعصاره هیدرو الکلی گیاه سیاه دانه (Sativa nigella) و زیره سیاه (Carum carvi) بر بقاء رده سلولی HFFPI34 تحت استرس اکسیداتیو القاشده توسط H2O2 در مقایسه با متفورمین IR.IAU.FALA.REC.1398.004 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
ارتباط ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس با استرس های سه سال اخیر در بیمارستان شریعتی در سال 1398 IR.IAU.FALA.REC.1398.003 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
پایان‌نامه
سنتز نانو ذره هیدروکسی آپاتیت با استفاده از کامبوجا و ارزیابی اثراتش بر پوکی استخوان در رت های اورکتومی شده IR.IAU.FALA.REC.1398.002 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی ارتباط آدامس جویدن بر میزان تشنگی، کیفیت دیالیز، وزن خشک و فشار خون بیماران تحت دیالیز IR.IAU.FALA.REC.1398.001 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
مقایسه پرخاشگری و سبک های دلبستگی در کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی IR.IAU.FALA.REC.1397.044 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
ارتباط رضایت از لیزر الکساندریت با اختلال بدشکلی بدن IR.IAU.FALA.REC.1397.043 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
ارتباط کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد IR.IAU.FALA.REC.1397.042 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
بررسی تأثیرآموزش مهارتهای زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی و حل مسئله در وابستگان به مواد افیونی IR.IAU.FALA.REC.1397.041 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
تاثیر آموزش از طریق پیامک بر کنترل فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون بالا IR.IAU.FALA.REC.1397.040 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
بررسی ومقایسه ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری به روش درمان مجدد با وبدون پروبیوتیکها IR.IAU.FALA.REC.1397.039 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
رابطه بین اعتیاد به کار و بهره وری سازمان در کارکنان بیمارستان شریعتی IR.IAU.FALA.REC.1397.038 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد با استفاده از تکنیک دلفی در کلینک های شهر اصفهان IR.IAU.FALA.REC.1397.037 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
بررسی تأثیر فعالیت ضدباکتریایی پماد کامبوچا علیه بعضی از باکتری های پاتوژن در زخم های ایجاد شده در موشهای دیابتی و سنجش تأثیر آن بر روند ترمیم زخم IR.IAU.FALA.REC.1397.036 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر عصاره مغناطیسی سیاهدانه و نانوذرات اکسید منیزیم بر تری گلیسرید و کلسترول پلاسما و یون های منیزیم و کلسیم پلاسما و بیان ژن فاکتکور نکروز دهنده تومور آلفا (Tnf-alpha) کبدی در رت های نر دیابتی IR.IAU.FALA.REC.1397.035 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
طرح پژوهشی
بهینه سازی تولید پانسمان های نانوکریستال نقره جهت کنترل رشد باکتری های متداول در عفونت های سوختگی IR.IAU.FALA.REC.1397.034 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
رضایت بیماران از برخوردهای حرفه ای پزشکان در طول مدت بستری در بخش داخلی بیمارستان شریعتی در سال 97 IR.IAU.FALA.REC.1397.033 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
بررسی ارتباط ذهن آگاهی و رهبری اصیل در مدیران پرستاری بیمارستانهای شهر اصفهان در سال 1397 IR.IAU.FALA.REC.1397.032 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور سلامتی بر کنترل فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شریعتی در سال 98-1397 IR.IAU.FALA.REC.1397.031 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.