English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان

معرفی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های زیست پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان تشکیل می گردد.

این کمیته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان به بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و زیستی ، ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف می پردازد.

اعتبارنامه
IR.IAU.FALA.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس واحد دانشگاهی زیست شناسی تکوینی/دکترای تخصصی (PhD) شهلا روزبهانی
رئیس
دانشیار عضو هیات علمی زیست شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نوشین نقش
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) محمدجواد عبدالهی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی فیضی
روحانی
مربی استاد حق التدریس آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) الهه بیگانه
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) ندا یاوری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معلم بازنشسته آموزش و پرورش علوم تربیتی/کارشناسی ارشد مریم بیغم
نماینده جامعه
استادیار مدیرگروه مامایی مامایی/دکترای تخصصی (PhD) مریم اله دادیان فلاورجانی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی آنزیم شناسی کلینیکی/پسادکترا سید علی اصغر مشتاقی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی زیست شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نوشین نقش
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش علوم تربیتی/کارشناسی مدینه حسینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی کارایی و مصرف بهینه منابع به روش تحلیل پوششی داده‌ها در بیمارستان‌های منتخب استان فارس IR.IAU.FALA.REC.1398.024 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
ارتباط نمره آزمون صلاحیت بالینی با میزان اعتماد به نفس شرکت کنندگان در آزمون از بهمن ماه 97 لغایت اسفند ماه 98 IR.IAU.FALA.REC.1398.023 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر موسیقی درمانی و آروماتراپی با اسانس گل محمدی بر شدت درد و معیارهای تهویه ای بیماران تحت ونتیلاتور در بخش مراقبتهای ویژه IR.IAU.FALA.REC.1398.022 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر بازخورد بر اقامت غیر مقتضی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 1398 IR.IAU.FALA.REC.1398.021 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر سطح آگاهی ،نگرش و آمادگی کارکنان معاونت بهداشت و درمان نیروی انتظامی استان اصفهان در حیطه بیوتروریسم در سال 1397 IR.IAU.FALA.REC.1398.020 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی رابطه کیفیت زندگی با تفکرات غیر منطقی فرزنداوری با نقش میانجی آموزه های مذهبی در زوجین نابارور شهرکرد در سال 1398 IR.IAU.FALA.REC.1398.019 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی موانع تحقیق از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد در سال تحصیلی 97 – 96. IR.IAU.FALA.REC.1398.018 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثرات راند بر بالین در بخش داخلی از دیدگاه بیماران بیمارستان شریعتی در سال 1398 IR.IAU.FALA.REC.1398.017 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی تغییرات بیان ژن‌هایPtp-1bو Pepck در کبد رت‌های دیابتیک القا شده توسط استرپتوزوسین تحت تاثیر ترکیبات فلاونوئیدی موجود در میوه گیاه بامیه(Hibiscus esculentus) در مقایسه با متفورمین IR.IAU.FALA.REC.1398.016 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری از بکارگیری لاگ بوک در کارآموزی و کارورزی در دانشگاه آزاد شهرکرد در سال تحصیلی 1397 IR.IAU.FALA.REC.1398.015 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا با استفاده از مدل سه شاخگی در سال 1397 IR.IAU.FALA.REC.1398.014 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
تبیین چالشهای کارآفرینی درعرصه پرستاری ازدیدگاه پرستاران مراکزآموزشی درمانی یاسوج IR.IAU.FALA.REC.1398.013 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
مقایسه اثر درمانی عصاره آبی و الکلی کلاه بادمجان Solanum melongena و بامیه esculentus Hibiscus و زردچوبه Curcuma longa با متفورمین در موش های صحرایی نژاد ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین IR.IAU.FALA.REC.1398.012 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
بررسی نقش اضطراب و بی خوابی در شیوع دردهای اسکلتی عضلانی در کادر درمان بیمارستان شریعتی اصفهان در سال 98-1397 IR.IAU.FALA.REC.1398.011 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
بررسی اثر عصاره ی گزنه ( Urtica dioica L) بر فاکتورهای بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه و کبد در رت های تحت تیمار با سرب و نقش مسیر آپوپتوز با روش Real Time PCR و TUNEL test IR.IAU.FALA.REC.1398.010 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
بررسی تأثیر ضد میکروبی کارتنوئید های رودوتورولاگلوتنیس بر برخی باکتری های بیماریزا در ماهی قزل آلا رنگین کمان و توانایی تحریک ایمنولوژیک آن IR.IAU.FALA.REC.1398.009 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آنزیم های پروتئاز و α آمیلاز بر تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس جداسازی شده از پلاک دندانی IR.IAU.FALA.REC.1398.008 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
مدل علّی احساس تنهایی بر اساس اجتناب تجربه‌ای،انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، سرمایه‌های روان‌شناختی و تحمل پریشانی با میانجیگری معنای زندگی در سالمندان شهراصفهان IR.IAU.FALA.REC.1398.007 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
رتبه رتبه بندیرتبندی شهرستان های استان اصفهان از نظر شاخص های عدالت در سلامت با استفاده از رویکرد سلسله ممراتبیمرامراتبی AHP وtopsis IR.IAU.FALA.REC.1398.006 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
تاثیر عصاره هیدروالکلی گل قاصدک ) (Taraxacum Officinale و ژل رویال بر بقاء رده سلولی HFFPI34 تحت استرس اکسیداتیو القاء شده توسط H2O2 در مقایسه با متفورمین IR.IAU.FALA.REC.1398.005 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.