کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج


دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج

اعتبارنامه
IR.IAU.K.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) منصوره تجویدی
رئیس
مربی - پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) شراره ضیغمی محمدی
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) سیّد پدرام خندانی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی الهیات و معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) ابراهیم صدیقی
روحانی
استادیار مدعو دانشگاه علوم پزشکی البرز آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) میترا رحیم زاده کیوی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی پزشکی قانونی ومسمومیت ها/متخصص بالینی سعید شعبانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A دانشجو حقوق/کارشناسی ارشد علی صفری
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی بیماری های زنان و زایمان/متخصص بالینی زرین آجودانی خراسانی
پژوهشگر
استادیار مدعو دانشگاه علوم پزشکی البرز بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) سارا اسمعیل زاده ساعیه
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی روان شناسی سلامت/دکترای تخصصی (PhD) سارا پاشنگ
پژوهشگر
N/A مسئول پژوهش آموزش پزشکی/کارشناسی ارشد حمیرا محرابی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
اثربخشی معنویت درمانی بر سازگاری اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان IR.IAU.K.REC.1398.032 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
غربالگری و جداسازی باکتری های تحمل کننده فلسات سنگین از خروجی کارخانه های صنعتی IR.IAU.K.REC.1398.031 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
طراحی و بیان پروتئین کایمر نوترکیب در بردارنده نواحی ایمونوژن سیستم ترشحی نوع 3 شیگلا دیسانتری و بررسی ایمنی زایی آن در خوکچه هندی IR.IAU.K.REC.1398.030 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
بررسی شیوع ژنهای qnr در ایزوله های انتروباکتریاسه مقاوم به کوئینولون جداسازی شده از فاضلاب های شهری و بیمارستانی شهر کرج. IR.IAU.K.REC.1398.029 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
بررسی شیوع ژنهای بتالاکتاماز وسیع الطیف در ایزوله های انتروباکتریاسه جداسازی شده از فاضلاب های شهری و بیمارستانی شهر کرج. IR.IAU.K.REC.1398.028 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری(CBT) و درمان تعهد و پذیرش(ACT) بر تنظیم هیجان، شدت درد و سبک های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به زخم معده IR.IAU.K.REC.1398.027 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
ساخت و ارزیابی مدل کایمریک H9N2/H5N8 آنفلوآنزا به عنوان کاندیدی برای واکسیناسیون در طیور IR.IAU.K.REC.1398.026 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
بررسی فیلوژنتیکی و مولکولی جدایه های ویروس آنفلوانزای فوق حاد H5N8 بر پایه ژن هماگلوتنین جداشده در سال های 2018 و 2019 از مناطق مختلف ایران IR.IAU.K.REC.1398.025 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
امکان سنجی تولید فیوژن واکسن نوترکیب اپسیلون-آلفا کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ D و کلستریدیوم سپتیکوم و مطالعه ایمنی زایی آن. IR.IAU.K.REC.1398.024 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
مدل یابی روابط ساختاری دلزدگی زناشویی با استفادة آسیب زا از رسانه با موضوعات غیر اخلاقی، کمالگرایی و صمیمیت با میانجیگری خودپنداره جنسی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی IR.IAU.K.REC.1398.023 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
مقایسه اثر دو روش رفتاردرمانی دیالکتیکی و رواندرمانی فراشناختی بر رفتار خوردن هیجانی ، افسردگی و شاخص های زیستی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 IR.IAU.K.REC.1398.022 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی مصاحبه انگیزشی منطبق با مدل (AIM) و مدل الگوی توانمند سازی خانواده مبتنی بر شفقت به خود بر تبعیت از درمان، خود مراقبتی، کیفیت زندگی وابسته به دیابت و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع II IR.IAU.K.REC.1398.021 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت رکاب زدن همراه و بدون محدودیت جریان خون بر غلظت های سرمی تستسترون، کورتیزول و فاکتور نکروز توموری آلفا در مردان سالم IR.IAU.K.REC.1398.020 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مثبت گرا بر نشانه‌های اعتیاد، رفتارهای خود آسیب رسان و هیجانهای منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه) IR.IAU.K.REC.1398.019 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
بررسی هیستوپاتولوژیک التیام زخم برش جراحی(primary wound closure) پس از بیحسی موضعی با کرم EMLA در پوست رت (Eutetic mixture of local Anesthetic) IR.IAU.K.REC.1398.018 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
ارزیابی اثر پیش گیرانه(pre-emptive) آمانتدین خوراکی بر درد پس ازجراحی عمل برداشت رحم و تخمدان در خرگوش سفید نیوزیلندی با استفاده از مشاهدات بالینی ومقیاس درد دانشگاه نیوکاسل (تغییرات حالت چهره خرگوش) IR.IAU.K.REC.1398.017 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
ارزیابی بالینی اثر پیشگیرانه امانتادین خوراکی بر درد حین عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان خرگوش سفید نیوزیلندی IR.IAU.K.REC.1398.016 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو IR.IAU.K.REC.1398.015 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
پایان‌نامه
تدوین راهنمای مداخلات روانشناختی و تعیین اثربخشی آن در بهبود مدیریت بیماری مبتلایان بزرگسال به دیابت نوعII در سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه IR.IAU.K.REC.1398.014 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثرات اسیدامینه ال ارژنین و ترکیبات استخراج شده از vulgare Origanum بر روی سپرماتوژنز، سطح هورمون های جنسی و رفتارهای تولید مثلی در موش های سوری نر بالغ IR.IAU.K.REC.1398.013 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.