کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کازرون

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کازرون


دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کازرون

معرفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است که در شهر کازرون واقع شده است. این دانشگاه در سال ۱۳۶۴ به عنوان یکی از نخستین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تأسیس شد. این دانشگاه دارای ۶ دانشکده علوم انسانی، پرستاری و مامایی، فنی و مهندسی، پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی و علوم پایه است. همچنین آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد کازرون نیز زیر نظر این دانشگاه فعال است.

آدرس : فارس – کازرون کیلومتر 5 جاده کازرون بوشهر – کد پستی 7319866451 صندوق پستی : 168- 73135

شماره های تماس : 40-42243930-071 و 6-42230505- 071 شماره فاکس : 42230508-071

اعتبارنامه
IR.IAU.KAU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون علوم پزشکی واحد کازرون فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مختار مختاری
رئیس
استادیار معاون پژوهش و فناوری واحد کازرون بهداشت مواد غذایی/دکترای تخصصی (PhD) محمدحسین مرحمتی زاده
دبیر
مربی عضو هیأت علمی حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد ناهید کامران زاده
حقوقدان
استادیار معاون فرهنگی دانشجویی واحد کازرون فقه و مبانی حقوق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) علی اکبر عارف
روحانی
مربی عضو هیأت علمی آمار زیستی/کارشناسی ارشد مهراب صیادی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیأت علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محبوبه صابر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A فرهنگی بازنشسته مدیریت آموزشی/کارشناسی حاصل عسکری
نماینده جامعه
استادیار عضو هیأت علمی قلب اطفال/فوق تخصص فرح پیرویان
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهش و فناوری واحد کازرون بهداشت مواد غذایی/دکترای تخصصی (PhD) محمدحسین مرحمتی زاده
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده پزشکی واحد کازرون کودکان/دکترای تخصصی (PhD) زینت السادات هجرتی
پژوهشگر
N/A مسئول پژوهشی تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی/کارشناسی ارشد نیلا نیک زاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی پلی مورفیسم ژن (rs1028181) و (IL-19 (rs2243191 در بیماران مبتلا به سکته قلبی IR.IAU.KAU.REC.1398.047 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 20 در موقعیتهای (rs374849164 (A/G و (rs1420416337 (G/T در بیماران مبتلا به سکته قلبی IR.IAU.KAU.REC.1398.046 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی پلی مدرنیسم ژن rs3024829) STAT4) در بیماران مبتلا به سکته قلبی IR.IAU.KAU.REC.1398.045 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی فراوانی واریانت عملکردی (rs141704699(A/G در ژن Foxp3 در خانم های نابارور در مقایسه با گروه کنترل IR.IAU.KAU.REC.1398.044 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی دلیل ژنتیکی بیماری Epidermolysis Bullosa در تعدادی از خانواده های مجزا در ایران IR.IAU.KAU.REC.1398.043 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 20 در موقعیت های (rs776472978 (A/G و (rs1204105404 (A/T در بیماران مبتلا به سکته قلبی IR.IAU.KAU.REC.1398.042 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 20 در موقعیتهای (rs776472978 (A/G و (rs1204105404 (A/T در بیماران مبتلا به سکته قلبی IR.IAU.KAU.REC.1398.041 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی RNAهای غیر کد کننده طویل H19 و MIAT با ریسک ابتلا به سکته مغزی IR.IAU.KAU.REC.1398.040 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی شیوع پانکراتیت حاد با رویکرد برعلل قابل اثبات درسال 97 نسبت به 87 در بیمارستان شهید بهشتی شیراز IR.IAU.KAU.REC.1398.039 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی شیوع اختلالات جنسی در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر IR.IAU.KAU.REC.1398.038 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
آنالیز تغییرات بیان RNAهای غیر کدکننده طویل H19 و MIAT در خون محیطی ا فراد مبتلا به سکته مغزی IR.IAU.KAU.REC.1398.037 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
برسی ارتباط بین چند شکلی rs506027 در زن ATG5 با خطر ابتلا به سرطان کولون IR.IAU.KAU.REC.1398.036 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه جراحی کورتاژ از لحاظ عوارض پس از درمان و مدت زمان بستری سقط جنین با روش درمان طبی با میزوپریستول استان فارس IR.IAU.KAU.REC.1398.035 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی بیان تغییرات IncRNA های NRON و H19 و MIAT در خون افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس IR.IAU.KAU.REC.1398.034 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی سلامت جنسی و باروری در زنان تحت درمان با رژیم درمانی آگونیست اپیویید در جنوب ایران IR.IAU.KAU.REC.1398.033 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط چند شکلی rs 62133148 در ژن PKR با خطر ابتلا به سرطان کولون IR.IAU.KAU.REC.1398.032 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
همراهی پلی‌مورفیسم ژن (-33 C/T) IL-4 با ابتلا به ناباروری در زنان منطقه جنوب ایران IR.IAU.KAU.REC.1398.031 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی موردـ شاهدی هم بودی افسردگی و اضطراب منتشر با سندروم تخمدان پلی کیستیک در زنان۳۵-۱۸ سال(شیراز-۱۳۹۸) IR.IAU.KAU.REC.1398.030 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه ارتباط خود-دلسوزی با افسردگی در زنان متاهل شاغل و خانه دار IR.IAU.KAU.REC.1398.029 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین اختلال وسواس جبری و بروز سندرم تونل کارپال دربیماران مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان شهیدبهشتی شیراز IR.IAU.KAU.REC.1398.028 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.