کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان)

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان)


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان)

معرفی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) با هدف بررسی طرح های تحقیقاتی از حیث رعایت اصول اخلاق در پژوهش و مواردی همچون رسیدگی به تخلفات پژوهشی و تدوین آئین نامه های اخلاقی داخلی ، ارایه کارگاه های آموزشی اخلاق در پژوهش و ارایه مشاوره به پژوهشگران کار خود را شروع و از سال 1396 به بعد حداقل ماهی یکبار تشکیل می گردد.

اهداف

1- رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش های اپیدمیولوژیک ، بالینی و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتی- درمانی

2- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

3- پیشگیری از اجرای طرحهای تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاق اسلامی

4-حفظ حقوق آزمودنی،پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

5- ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخلاقی در برنامه ای تحقیقاتی

اعتبارنامه
IR.IAU.KHUISF.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان علوم سیاسی/دکترای تخصصی (PhD) احمد آذین
رئیس
دانشیار معاون علوم پزشکی دانشکاه آزاد اسلامی اصفهان پزشکی قانونی/دکترای تخصصی (PhD) آرش قدوسی
دبیر
مربی عضو هیات علمی دانشکده حقوق حقوق/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا قنبری
حقوقدان
N/A مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان فقه و اصول/کارشناسی ارشد عباسعلی حیدری
روحانی
استاد عضو هیات علمی آمار/دکترای تخصصی (PhD) نصر اله بشردوست
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A - دانشجوی دوره دکترای اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) ندا یاوری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی/کارشناسی ارشد سیدحسن قریشی
نماینده جامعه
دانشیار معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی مدیریت آموزشی/دکترای تخصصی (PhD) شایسته صالحی
پژوهشگر
استاد معاون پژوهشی دانشگاه علوم دامی/دکترای تخصصی (PhD) مجید طغیانی خوراسگانی
پژوهشگر
دانشیار معاون علوم پزشکی پزشکی قانونی/دکترای تخصصی (PhD) آرش قدوسی
پژوهشگر
N/A کارشناس آموزشی کشاورزی/کارشناسی ارشد سید منصور حسینیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
تدوین بسته ی تلفیقی غنی سازی روابط زوجی و مقایسه ی اثربخشی آن با مدل اولسون بر صمیمیت، تعهد ورضایت زناشویی زوجین IR.IAU.KHUISF.REC.1398.020 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
ارزیابی سلامت روانی در دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان IR.IAU.KHUISF.REC.1398.019 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی فراوانی خطاهای تکنیکی در دندان های درمان ریشه شده به وسیله توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی IR.IAU.KHUISF.REC.1398.018 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
اندازه گیری حداکثر نیروی بایت دندانی مولر اول در افراد دارای اکلوژن کلاس یک ومال اکلوژن دو وسه در سنین 18تا30 سالگی مراجعیین دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)در سال 1397 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.017 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
تبیین پدیدار شناختی پیمان شکنی زناشویی و بررسی اثر بخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر آن بر گرایش به پیمان شکنی و صمیمیت زناشویی در زنان متاهل پیمان شکن شهر تهران IR.IAU.KHUISF.REC.1398.016 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
واکاوی انگیزه‌های خیانت مجازی زنان متأهل و تدوین بسته مشاوره‌ی زوجی مبتنی بر آن و مقایسه تأثیر آن با مشاوره هیجان‌مدار زوجی بر صمیمیت زناشویی، دلزدگی زناشویی، تجربه هیجانی نسبت به همسر و بخشودگی در زنان متأهل عهدشکن مجازی IR.IAU.KHUISF.REC.1398.015 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور با مداخلات روانشناسی مثبت نگر و درمان هیجان محور بر پرخاشگری ، عزت نفس ، افکار خودکشی ، مشکلات خواب و علائم داغدیدگی نوجوانان پسر IR.IAU.KHUISF.REC.1398.014 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یوگا محور بر پریشانی روانشناختی، عواطف منفی، افکار ناکارآمد و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده IR.IAU.KHUISF.REC.1398.013 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
ساخت نرم افزار واقعیت مجازی و مقایسه اثربخشی آن با نوروفیدبک و دارودرمانی بر کمبود توجه، تکانشگری، حافظه و فزون جنبشی دانش آموزان مقطع ابتدائی مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی" IR.IAU.KHUISF.REC.1398.012 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه‌ی مشکلات‌رفتاری در کودکان 18-6سال زنان پرستار و آموزگار در مدارس منتخب شهرستان شهرضا اصفهان در سال 1396 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.011 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
تدوین بسته آموزشی ارتقاء سرمایه عاطفی و مقایسه اثربخشی آن با بسته ارتقاء نقاط قوت انسانی بر عملکرد شغلی، استرس شغلی، تجارب بهینه و بهره وری پرستاران IR.IAU.KHUISF.REC.1398.010 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیرمداخله مبتنی بر شفقت به خود بر عملکرد خانواده پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدرس شهر اصفهان در سال 1397 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.009 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی رابطه صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری کارآموزی در عرصه و درک آنها از محیط بالین در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان ) و نجف آباد در سال 1397 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.008 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط خودکارآمدی مادران با رفتارهای ارتقا دهنده ی سلامتی در دختران آنان در مقطع متوسطه دوم شهر شیراز سال97 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.007 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
تعیین اثر استفاده از لیزر کم توان nm 660 بر حرکات طرفی فک پس از جراحی ارتوگناتیک IR.IAU.KHUISF.REC.1398.006 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
ارزیابی کیفیت درمان پروتزهای پارسیل و رضایتمندی بیماران در بخش پروتز دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) IR.IAU.KHUISF.REC.1398.005 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تأثیر فوتوسان در کاهش تعداد باکتری انتروکوکوس فکالیس در درمان اندودونتیک و مقایسه با کلسیم هیدروکساید و سدیم هیپوکلریت IR.IAU.KHUISF.REC.1398.004 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه آزمایشگاهی میکروب کشی کانال ریشه بافوتودینامیک تراپی با استفاده از لیزر کم توان ،با کلسیم هیدروکساید وهیپوکلریت سدیم علیه باکتری اینتروکوکوس فکالیس IR.IAU.KHUISF.REC.1398.003 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه شیوع هایپو دنشیا در بیماران دارای انواع مال اکلوژن اسکلتال کلاس III در شهر اصفهان از سال90 تا 96 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.002 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی ریزنشت سه ماده ی مختلف ترمیم موقت کلیپ و کلتوزول و زونالین در دندان های شیری IR.IAU.KHUISF.REC.1398.001 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.