English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد

معرفی

کمیته سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1396 با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و حکم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را با 9 عضو شروع کرده است و تا کنون بیش از 100 پایان نامه و طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است

اعتبارنامه
IR.IAU.MSHD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد جراحی پلاستیک/متخصص بالینی ناصر سنجر موسوی
رئیس
استادیار مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد قلب کودکان/فوق تخصص سعید ابطحی
دبیر
استادیار رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی زاهدیان
حقوقدان
مربی مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های آزاد استان خراسان رضوی إلهیات و معارف اسلامی/کارشناسی ارشد جواد مهدوی نسب
روحانی
N/A کارشناس پژوهشی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی مشکات
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار دبیر شورای دانشگاه و عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی تقی پور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادبیات فارسی/کارشناسی ارشد مصطفی اسدی
نماینده جامعه
استادیار مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد قلب کودکان/فوق تخصص سعید ابطحی
پژوهشگر
استادیار سرپرست مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی ایمونولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محمد رضا خاکزاد
پژوهشگر
دانشیار مدیر گروه زنان زنان و زایمان/متخصص بالینی رویا نصیری
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی مشکات
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
بررسی یافته هایتصویربرداریMRI در بیماران مشکوک به نکروز اواسکولار سر فمور IR.IAU.MSHD.REC.1399.010 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین C واکنشگر با معیارهای CURB-65 در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد IR.IAU.MSHD.REC.1399.009 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثرات ویتامین C برآسیب های کبدی ناشی از آفلاتوکسین B1برموشهای سوری نژاد آلبینو IR.IAU.MSHD.REC.1399.008 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲
پایان‌نامه
نقش میانجی سرعت پردازش و فهم کلامی در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واج شناختی با خواندن دانش آموزان مبتلابه اختلال خواندن: ارائه و آزمون یک مدل مفهومی IR.IAU.MSHD.REC.1399.007 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲
پایان‌نامه
بررسی فراوانی پارازیت لوفوموناس در افراد آسمی و نتیجه درمان این ارگانیسم بر بهبود علایم IR.IAU.MSHD.REC.1399.006 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲
پایان‌نامه
بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نیمسال دوم 1397-1398 IR.IAU.MSHD.REC.1399.005 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
پایان‌نامه
بررسی اثر تامسولوسین همراه تادالافیل درمقایسه با تامسولوسین به تنهایی در دفع سنگ حالب تحتانی IR.IAU.MSHD.REC.1399.004 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه حجم تالاموس در تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی مغز در بیماران مبتلا به آلزایمر و گروه شاهد مسن IR.IAU.MSHD.REC.1399.003 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۴
پایان‌نامه
بررسی رضایت زناشویی و رضایت جنسی در زنان متاهل مبتلا به صرع شهر مشهددرسال 1399-1398 IR.IAU.MSHD.REC.1399.002 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۴
پایان‌نامه
بررسی انواع صدمات مغزی و ارتباط آن با انواع حوادث ترافیکی در مصدومان زنده حوادث ترافیکی مراجعه کننده به پزشکی قانونی مشهد در سال 1398-1399 IR.IAU.MSHD.REC.1399.001 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲
پایان‌نامه
مقایسه نسبت سطح سرمی هموسیستئین به پلاکت در بیماری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی کرونر با گروه شاهد IR.IAU.MSHD.REC.1398.232 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی محلول دی اکسید گوگرد فرآوری موضعی بر درمان ضایعات پوستی خوش خیم شامل : خال ، زگیل و کراتوزسبورئیک IR.IAU.MSHD.REC.1398.231
IRCT20151230025772N7
۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲
پایان‌نامه
بررسی تطابق یافته های سونوگرافیک با یافته های پاتولوژیک در بیماران با توده های تخمدانی IR.IAU.MSHD.REC.1398.230 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲
پایان‌نامه
بررسی رژیم غذایی پرچرب بر وضعیت سرمی میکرو RNA – 126 ، اینترلوکین 1 بتا و فاکتورنکروزی تومورآلفا در رت های ویستار مبتلا به سرطان تخمدان IR.IAU.MSHD.REC.1398.229 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان مهارتهای مبتنی برکیفیت زندگی و درمان مبتنی برشفقت برکیفیت روابط بین فردی ، تحمل آشفتگی و معنای زندگی زنان دارای تعارض زناشویی IR.IAU.MSHD.REC.1398.228 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر اجرای گروه مجازی PBL در یادگیری اجتماعی-مشارکتی، حضور اجتماعی و رضایتمندی کارآموزان و کارورزان جراحی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد IR.IAU.MSHD.REC.1398.227 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
عنوان پایان نامه: بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد واکسن آنفلوآنزا در سال 1399 IR.IAU.MSHD.REC.1398.226 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
بررسی فراوانی سندرم پاهای بی قرار در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر مشهد در سال 1399 IR.IAU.MSHD.REC.1398.225 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
بررسی بروز سپسیس و تب پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در بیمارستان قائم سال 1397 الی 1399 IR.IAU.MSHD.REC.1398.224 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
پایان‌نامه
بررسی رژیم غذایی پرچرب بر وضعیت سرمی میکرو RNA – 21 ، لپتین و آدیپونکتین در رت های ویستار مبتلا به سرطان تخمدان IR.IAU.MSHD.REC.1398.223 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.