کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور

اعتبارنامه
IR.IAU.NEYSHABUR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار ریاست دانشگاه فیزیولوژی دامپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) جعفر سعیدی
رئیس
مربی مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی پرستاری/کارشناسی ارشد طیبه علی آبادی
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) سید محسن حسینی پویا
حقوقدان
مربی مدیر امور فرهنگی فقه و مبانی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد احمد رجایی پور
روحانی
N/A استاد حق التدریس آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) پرویز معروضی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
مربی ریاست دانشکده علوم پزشکی سبزوار پرستاری/کارشناسی ارشد محسن کوشان
متخصص اخلاق پزشکی
N/A نماینده مجلس جامعه شناسی/کارشناسی ارشد هاجر چنارانی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی علوم جانوری سلولی– تکوینی/دکترای تخصصی (PhD) احمد مظفری جوین
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی روانشناسی/دکترای تخصصی (PhD) احمد منصوری
پژوهشگر
استادیار معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید مهرزاد
پژوهشگر
مربی مدیر گروه دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/کارشناسی ارشد الهه دقیق بین
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی غنی سازی روابط زوجین و آموزش مهارتهای مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی، رفتارهای خود تخریبی و رضایت از زندگی زنان رها شده از مصرف مواد مخدر IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.002 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی توانمندسازی شناختی مبتنی برتقویت حافظه کاری با توانبخشی شناختی مبتنی بر تقویت توجه برسیالی کلامی، سرعت پردازش اطلاعات و تنظیم شناختی هیجان درکودکان مبتلا به نارساخوانی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.001 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
اثر ترتیب تمرینات ترکیبی مقاومتی هوازی بر عوامل مختلف آمادگی جسمانی ظرفیت عملکردی و سطح سرمی هورمون های مایو استاتین و فولیستاتین زنان یائسه IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.021 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
اثربخشی درمان شناختی رفتاری برکیفیت خواب،افسردگی، اضطراب و سلامت عمومی بیماران همودیالیزی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.020
IRCT20171219037967N1
۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی شفقت درمانی و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمل آشفتگی،تحمل ابهام و کنترل درد در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.019 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف قهوه سبز بر بیان ژنABCG1 لنفوسیت، Apo-B100 و برخی از شاخص‌های خطر‌زای قلبی و عروقی زنان دارای اضافه وزن غیر ورزشکار IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.018 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای و سطح BNP با پیامدهای بعد از عمل جراحی قلب باز در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.017 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک و شفقت درمانی بر خودکنترلی ، تنظیم شناختی هیجانی، سطح سروتونین و کورتیزول خون در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر(تحت درمان با متادون) IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.016 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
اثربخشی شناخت رفتار درمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی بر درد ادراک شده ، فاجعه سازی درد و خودکارآمدی درد در مبتلایان به سرطان پستان IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.015 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و دارویی (بوپروپیون) بر اضطراب رابطه جنسی در زنان ساکن شهر نیشابور IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.014
IRCT20190122042461N1
۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۵
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه پروفایل چربی در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک و غیرسیانوتیک IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.013 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی هیدروسل گیاهی (دارچین و زردچوبه) و بیوسورفکتانت های میکروبی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.012 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی مدل درمان پاسخ محورو درمان و آموزش کودکان اوتیستیک وناتوانی های ارتباطی مرتبط باآن برنشانگان بالینی وکارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.011 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۲
پایان‌نامه
اثر هشت هفته تمرین هوازی با و بدون مصرف مکمل چای سبز بر نسبت آتروژنیک، بیان ژن ABCG8 گلبول های PBMC زنان دارای اضافه وزن IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.010 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۲
پایان‌نامه
ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتید ژن های PTPN22 و SIRPG با ابتلا به دیابت نوع۱ و ژن های PPARG و KCNJ11 با ابتلا به دیابت نوع ۲ IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.009 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی درمان رفتاری – شناختی مبتنی بر الگوی بک و بهزیستی درمانی بر نشانگان بالینی و رضایت از زندگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.008
IRCT20181016041364N1
۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
تاثیر تمرینات ترکیبی و بازتوانی قلبی بر بیان ژن ABCG1 گلبول های تک هسته ای و نیمرخ لیپیدیی در مردان میانسال پس از عمل بای پس شریان کرونر IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.007 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
نقش میانجیگرایانه ادراک از بیماری در رابطه عوامل روانی اجتماعی با خود مراقبتی و پیروی از دستورات پزشکی در بیماران دیابت نوع II IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.006 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
نقش میانجیگری حافظه دیداری، سرعت پردازش و کارکردهای اجرایی در رابطه بین استدلال سیال و حافظه فعال کودکان نارساخوان IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.005 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش مبتنی بر دو رویکرد تعامل والد - کودک و آدلر - درایکورس بر کیفیت رابطه والد-کودک و نشانگان بالینی کودکان دارای مادر مطلقه IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.004 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.