English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور

اعتبارنامه
IR.IAU.NEYSHABUR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار ریاست دانشگاه فیزیولوژی دامپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) جعفر سعیدی
رئیس
مربی مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی پرستاری/کارشناسی ارشد طیبه علی آبادی
دبیر
استادیار مدیر گروه حقوق/دکترای تخصصی (PhD) مسعود جوادی هدایت آباد
حقوقدان
مربی مدیر امور فرهنگی فقه و مبانی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد احمد رجایی پور
روحانی
N/A استاد حق التدریس آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) پرویز معروضی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
مربی ریاست دانشکده علوم پزشکی سبزوار پرستاری/کارشناسی ارشد محسن کوشان
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته اموزش و پرورش علوم تربیتی/فوق دیپلم کبری رستمی
نماینده جامعه
استادیار مدیر گروه روان شناسی تربیتی/دکترای تخصصی (PhD) زهرا باقر زداه گلمکانی
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه میکروبیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مهناز محتشمی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی علوم جانوری سلولی– تکوینی/دکترای تخصصی (PhD) احمد مظفری جوین
پژوهشگر
مربی مدیر گروه دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/کارشناسی ارشد الهه دقیق بین
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
بررسی ژنوتیپ VKORC1 در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی مصرف کننده وارفارین IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.026 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
بررسی پلی مورفیسم ژن CYP2C9 در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی- عروقی مصرف کننده وارفارین IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.025 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی درمان فرا تشخیصی و درمان نظم جویی هیجانی بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و علائم اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.024 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۴
پایان‌نامه
بررسی خاصیت ادجوانتی توکسین وبا همراه با واکسن آنفولانزا H9N2 بر روی جوجه IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.023 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۱
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و ترکیبی بر مقادیر P3NP، CAF و بعضی فاکتورهای سارکوپنی بیماران CABG IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.022 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۱
پایان‌نامه
تدوین طرح واره مفهومی مدیریت کلاس درس در تربیت معلم IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.021 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۹
پایان‌نامه
اثر یک دوره تمرین بازتوانی هوازی و ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گرلین PBMNC در بیماران CABG IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.020 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۹
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه ای ودرمان فعال سازی رفتاری بر حساسیت اضطرابی ،تحریف های شناختی و فرانگرانی در دختران مبتلا به اضطراب اجتماعی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.019 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۴
پایان‌نامه
تأثیر بازتوانی قلبی بر سطوح اندوستاتین، SDF1 و PDGF در بیماران مبتلا به آترواسکلروز پس از CABG IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.018
IRCT20191228045916N1
۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۹
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر شفقت خود ، سبک‌های مقابله‌ای و کیفیت روابط بین فردی در زوجین دارای تعارض زناشویی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.017 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
اثرهشت هفته تمرین ترکیبی بازتوانی بر بیان ژن LXR و سطح سرمی TNF-α در بیماران CABG IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.016
IRCT20191230045945N1
۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر ایماگوتراپی در مقایسه با آموزش مهارت های روان پویشی کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روانی و شاخص های سلامت در زوجین در آستانه طلاق IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.015 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۲
پایان‌نامه
اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر طرح واژه های جنسی ، نقش جنسی ، افکار قالبی درباره مسائل جنسی و جهت گیری زندگی در میان نوجوانان دختر IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.014 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
تأثیر تمرینات ترکیبی بازتوانی قلبی بر بیان ژن ABCG8 و ABCG5 در بیماران کرونری پس از CABG IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.013 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
تاثیر بازتوانی قلبی بر بیان ژن α ¬ HIF1 و سطوح پلاسمایی BFGF وPGC1α در بیماران کرونری پس از CABG IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.012
IRCT20191228045919N1
۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های شناختی- رفتاری واحد پردازه ای و مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نشانگان اضطراب فراگیر و باورهای انگیزشی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.011 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان، نشانگان بالینی، اداراک درد و اعتماد به نفس جنسی بیماران مبتلا به واژینیسموس IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.010 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
تاثیر تمرینات ترکیبی و بازتوانی بر بیان ژن ABCA1گلبول های تک هسته ای و نیمرخ لیپیدی مردان میانسال پس از عمل بای پس شریان کرونر IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.009 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بین زنان باردار شده با استفاده از روشهای کمک باروری و زنان باردار شده طبیعی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.008 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بین زوجین نابارور کاندید استفاده ازروش های کمک باروری IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.007 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.