English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور

اعتبارنامه
IR.IAU.NEYSHABUR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار ریاست دانشگاه فیزیولوژی دامپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) جعفر سعیدی
رئیس
مربی مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی پرستاری/کارشناسی ارشد طیبه علی آبادی
دبیر
استادیار مدیر گروه حقوق/دکترای تخصصی (PhD) مسعود جوادی هدایت آباد
حقوقدان
مربی مدیر امور فرهنگی فقه و مبانی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد احمد رجایی پور
روحانی
N/A استاد حق التدریس آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) پرویز معروضی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
مربی ریاست دانشکده علوم پزشکی سبزوار پرستاری/کارشناسی ارشد محسن کوشان
متخصص اخلاق پزشکی
N/A نماینده مجلس جامعه شناسی/کارشناسی ارشد هاجر چنارانی
نماینده جامعه
استادیار مدیر گروه روان شناسی تربیتی/دکترای تخصصی (PhD) زهرا باقر زداه گلمکانی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی علوم جانوری سلولی– تکوینی/دکترای تخصصی (PhD) احمد مظفری جوین
پژوهشگر
استادیار معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید مهرزاد
پژوهشگر
مربی مدیر گروه دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/کارشناسی ارشد الهه دقیق بین
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
تأثیر تمرینات ترکیبی بازتوانی قلبی بر بیان ژن ABCG8 و ABCG5 در بیماران کرونری پس از CABG IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.013 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
تاثیر بازتوانی قلبی بر بیان ژن α ¬ HIF1 و سطوح پلاسمایی BFGF وPGC1α در بیماران کرونری پس از CABG IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.012 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های شناختی- رفتاری واحد پردازه ای و مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نشانگان اضطراب فراگیر و باورهای انگیزشی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.011 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان، نشانگان بالینی، اداراک درد و اعتماد به نفس جنسی بیماران مبتلا به واژینیسموس IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.010 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۷
پایان‌نامه
تاثیر تمرینات ترکیبی و بازتوانی بر بیان ژن ABCA1گلبول های تک هسته ای و نیمرخ لیپیدی مردان میانسال پس از عمل بای پس شریان کرونر IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.009 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بین زنان باردار شده با استفاده از روشهای کمک باروری و زنان باردار شده طبیعی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.008 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بین زوجین نابارور کاندید استفاده ازروش های کمک باروری IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.007 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۲
پایان‌نامه
مدل یابی رابطه ساختاری سبک های فراهیجانی مثبت با امید به زندگی با میانجی گری کیفیت زندگی و احساس تنهایی در سالمندان مرد IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.006 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۲
پایان‌نامه
پیش بینی پایداری ازدواج براساس سبک عشق ورزی، سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با میانجی گری هوش هیجانی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.005 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی درمان تلفیقی الکترومغناطیس و درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر نشانگان بالینی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی و تحمل ابهام در بیماران مبتلا به وسواس عملی شستشو IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.004 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش مهارتهای مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی، تنظیم شناختی هیجان و رفتارهای خودتخریب گرایانه در افراد دارای سوء مصرف مواد IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.003 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی غنی سازی روابط زوجین و آموزش مهارتهای مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی، رفتارهای خود تخریبی و رضایت از زندگی زنان رها شده از مصرف مواد مخدر IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.002 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی توانمندسازی شناختی مبتنی برتقویت حافظه کاری با توانبخشی شناختی مبتنی بر تقویت توجه برسیالی کلامی، سرعت پردازش اطلاعات و تنظیم شناختی هیجان درکودکان مبتلا به نارساخوانی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.001 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
اثر ترتیب تمرینات ترکیبی مقاومتی هوازی بر عوامل مختلف آمادگی جسمانی ظرفیت عملکردی و سطح سرمی هورمون های مایو استاتین و فولیستاتین زنان یائسه IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.021 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
اثربخشی درمان شناختی رفتاری برکیفیت خواب،افسردگی، اضطراب و سلامت عمومی بیماران همودیالیزی IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.020
IRCT20171219037967N1
۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی شفقت درمانی و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمل آشفتگی،تحمل ابهام و کنترل درد در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.019 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف قهوه سبز بر بیان ژنABCG1 لنفوسیت، Apo-B100 و برخی از شاخص‌های خطر‌زای قلبی و عروقی زنان دارای اضافه وزن غیر ورزشکار IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.018 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای و سطح BNP با پیامدهای بعد از عمل جراحی قلب باز در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.017 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک و شفقت درمانی بر خودکنترلی ، تنظیم شناختی هیجانی، سطح سروتونین و کورتیزول خون در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر(تحت درمان با متادون) IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.016 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۲
پایان‌نامه
اثربخشی شناخت رفتار درمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی بر درد ادراک شده ، فاجعه سازی درد و خودکارآمدی درد در مبتلایان به سرطان پستان IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.015 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.