English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

با توجه به حضور اساتید پیشکسوت و صاحب نظر در حیطه، بالین، پژوهش و اخلاق، این مجموعه توانمندی بسیاری در تلفیق حوزه ه ها و نظارت بر اصول اخلاقی آکادمیک و پژوهشی دارد، به گونه ای که امید می رود در این فضا صاحب سبک، فلسفه و کرسی در سطح کشوری و بین المللی باشد. انشاالّله.

اعتبارنامه
IR.IAU.PS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۶/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی ابطحی
رئیس
دانشیار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) فرشاد هاشمیان
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
N/A امام جماعت واحد حوزوی/کارشناسی کرمعلی ذوالفقاری
روحانی
دانشیار مدیر امور پژوهش بیمارستان قلب شهید رجایی تهران اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) هومن بخشنده آبکنار
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مسئول واحد اساتید مشاور بیهوشی قلب/فلوشیپ فوق تخصصی مهدی فتحی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس واحد برگزاری همایش های داروسازی و سمینارهای بازآموزی داروسازی مترجمی زبان انگلیسی/کارشناسی عباس یساره افرا
نماینده جامعه
استاد مشاور حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) سپیده اربابی بیدگلی
پژوهشگر
دانشیار مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی رجبی
پژوهشگر
استاد دبیر ستاد اجرایی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهندسی بهداشت حرفه ای گرایش مهندسی انسانی/دکترای تخصصی (PhD) جبرائیل نسل سراجی
پژوهشگر
N/A کارشناس مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
غربالگری جدایه های اکتینوباکترهای مولد آنزیم تیروزیناز از خاک های ایران IR.IAU.PS.REC.1398.065 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی اثر ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی اسانس و عصاره آزاد و نانوامولسیون گیاه پونه IR.IAU.PS.REC.1398.064 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی مولکولی هرپس سیمپلکس ویروس نوع II در Semen مردان نابارور به روش PCR IR.IAU.PS.REC.1398.063 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی پروفایل مقاومت آنتی‏ بیوتیکی ایزوله ‏های محیطی اسینتوباکتر بومانی و غربالگری آن‏ها با ردیابی ژن‏های GYrA و ParC IR.IAU.PS.REC.1398.062 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
تهیه و تعیین خصوصیات و بررسی اثر ضد میکروبی نانونیوزوم های حاوی استرپتومایسین ضد گونه های میکربی Staphylococcus aureus, Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa IR.IAU.PS.REC.1398.061 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
تشخیص سریع آرتریتهای هموفیلوس آنفلوانزا به روش PCR IR.IAU.PS.REC.1398.060 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی پرایمرهای تشخیصی اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم در Semen مردان نابارور IR.IAU.PS.REC.1398.059 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر اسانس نرولی و دیازپام بر کاهش اضطراب در موش کوچک آزمایشگاهی IR.IAU.PS.REC.1398.058 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
تولید اگزوزوم های حاوی miR-205 توسط سلول های مهندسی شده سرطان پستان و تاثیر آنها بر القای آپوپتوز در رده سلولی سرطان پستان IR.IAU.PS.REC.1398.057 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۹
پایان‌نامه
بررسی تغییرات فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز قلیایی در سطح پروتئین و ژن در حین تمایز استخوانی سلول های MSC بیماران دیابتی بر نانوفیبر PVDF IR.IAU.PS.REC.1398.056 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۹
پایان‌نامه
بررسی اثر پلی فسفات غیر آلی-70 بر تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بیماران دیابتی IR.IAU.PS.REC.1398.055 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه روش های PCR و Real Time PCR در تشخیص هرپس سیمپلکس ویروس 1 و 2 IR.IAU.PS.REC.1398.054 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
پایان‌نامه
تاثیر مشتق سنتز شده 4-کلروبنزیلیدین هیدازید ناپروکسن بر هیستولوژی بافت کبد و آنزیم های کبدی در ماهی سه خال گورامی IR.IAU.PS.REC.1398.053 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
ارزیابی اثر محافظتی اپی کاتشین بر سمیت کلیوی ناشی از سیکلوفسفامید در موش سفید کوچک IR.IAU.PS.REC.1398.052 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی سیکل سلولی و ایجاد گونه های فعال اکسیژن در سلولهای نوروبلاستومای انسانی در حضور نانوذره اکسید منگنز IR.IAU.PS.REC.1398.051 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر سه روش درمانی ژل گلوما، خمیر دندان ضد حساسیت sensodyne repair and protect و لیزر دایود 810 نانومتر بر بسته شدن توبول های عاجی (In Vitro) IR.IAU.PS.REC.1398.050 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر سه روش درمانی ژل گلوما، خمیردندان ضد حساسیت colgate sensitive pro-relief و لیزر دایود 980 نانومتر بر بستن توبول‌های عاجی(In vitro) IR.IAU.PS.REC.1398.049 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر سه روش درمانی وارنیش سدیم فلوراید، ژل گلوما و لیزردایود 940 نانومتر بر بستن توبول های عاجی (in vitro) IR.IAU.PS.REC.1398.048 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی اثر غلظت‌های مختلف مایع فولیکولی انسانی بر میزان رشد، تکوین و بیان ژن PCNA فولیکول‌های بافت تخمدان موش IR.IAU.PS.REC.1398.047 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه ارزش گذاری به بدن و عزت نفس در زنان تحت ماستکتومی و لامپکتومی،قبل و بعد از عمل جراحی دربیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران سال1397 IR.IAU.PS.REC.1398.046 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.