English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

با توجه به حضور اساتید پیشکسوت و صاحب نظر در حیطه، بالین، پژوهش و اخلاق، این مجموعه توانمندی بسیاری در تلفیق حوزه ه ها و نظارت بر اصول اخلاقی آکادمیک و پژوهشی دارد، به گونه ای که امید می رود در این فضا صاحب سبک، فلسفه و کرسی در سطح کشوری و بین المللی باشد. انشاالّله.

اعتبارنامه
IR.IAU.PS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۶/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی ابطحی
رئیس
دانشیار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) فرشاد هاشمیان
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
N/A امام جماعت واحد حوزوی/کارشناسی کرمعلی ذوالفقاری
روحانی
دانشیار مدیر امور پژوهش بیمارستان قلب شهید رجایی تهران اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) هومن بخشنده آبکنار
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مسئول واحد اساتید مشاور بیهوشی قلب/فلوشیپ فوق تخصصی مهدی فتحی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس واحد برگزاری همایش های داروسازی و سمینارهای بازآموزی داروسازی مترجمی زبان انگلیسی/کارشناسی عباس یساره افرا
نماینده جامعه
استاد مشاور حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) سپیده اربابی بیدگلی
پژوهشگر
دانشیار مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی رجبی
پژوهشگر
استاد دبیر ستاد اجرایی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهندسی بهداشت حرفه ای گرایش مهندسی انسانی/دکترای تخصصی (PhD) جبرائیل نسل سراجی
پژوهشگر
N/A کارشناس مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی طرح گسترش تیپ های ژنتیکی ویروس هپاتیت سی و ارتباط آنها با آنزیم های کبدی IR.IAU.PS.REC.1398.193 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
اثر تمرین کوتاه مدت بر تغییر سطح پروتئین‌های PGC-1α, TFAM, Parkin و PERK در قلب موش‌های حساس شده توسط نیکوتین IR.IAU.PS.REC.1398.192 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی فراوانی بیماری هپاتیت بی و مرحله عفونت در مراجعین به بیمارستان الزهرا اصفهان IR.IAU.PS.REC.1398.191 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی بیان ژنfgf19 بر روی سرطان معده و ارتباط آن با درجه و مرحله بندی بیماری IR.IAU.PS.REC.1398.190 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تغیرات تک نوکلوتیدی MicroRNA-608 rs4919510 در بیماران مبتلا به سرطان معده در مقایسه با افراد سالم IR.IAU.PS.REC.1398.189 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
ارزیابی ماهیت واکنش‌های ایمنی در حیوان مدل آزمایشگاهی پس از تزریق Alum-alm IR.IAU.PS.REC.1398.188 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثر مصرف دراز مدت لیپید و پلی ساکارید در تولید لپتین در موش سوری IR.IAU.PS.REC.1398.187 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثر ملاتونین در ترومبوسیتوپنی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان IR.IAU.PS.REC.1398.186 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثرات کانابیدیول بر روند اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی القاء شده توسط مت آمفتامین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی IR.IAU.PS.REC.1398.185 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
نقش احتمالی گیرنده ی شبه دوپامینی نوع 1 در هیپوکمپ پشتی ( ناحیه CA1) بر اثرات کانابیدیول بر روند اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی القاء شده توسط مت آمفتامین در موش بزرگ آزمایشگاهی IR.IAU.PS.REC.1398.184 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۹
پایان‌نامه
بررسی اثر نانوسامانه دارویی هرسپتین بر پایه ی گرافن اکساید اصلاح شده بر سلول های سرطان پستان IR.IAU.PS.REC.1398.183 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
پایان‌نامه
بررسی اثرات ضد التهابی,ضددردی و هیستولوژیک و پاتولوژیک ترکیب (5Z)-5-[4-(Methylsulfanyl)benzylidene]-2-(25( phenoxyphenyl)[1,3]thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)one)- بر کبد ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus) IR.IAU.PS.REC.1398.182 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه دیدگاه پرستاران از علل انجام مراقبت های بی اثر در بیماران مرحله انتهایی زندگی در بخش های مراقبت ویژه و انکولوژی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک سال ۹۷-98 IR.IAU.PS.REC.1398.181 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سامانه نیمه جامد پوستی حاوی اسانس مفراح IR.IAU.PS.REC.1398.180 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک در تسریع درمان مسمومیت با مخدرها IR.IAU.PS.REC.1398.179 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی عصاره تام اندام هوایی گیاه سوسن (Lilium candidum) بر مدل حیوانی زخم سوختگی IR.IAU.PS.REC.1398.178 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی میزان ملاتونین در بیماران دیابتی تیپ ۲ با علائم افسردگی در مقایسه با افراد غیر افسرده IR.IAU.PS.REC.1398.177 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی رشد هزینه های دارویی در مقایسه با رشد سرانه دارویی بیماران سرپایی دیابتی تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان استان تهران از سال 1393 تا پایان سال 1397 IR.IAU.PS.REC.1398.176 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثرات ضدالتهاب و ضددردی اسانس بخش های هوایی جعده (Ajuga chamaecistus) در موش سوری و موش صحرایی نر IR.IAU.PS.REC.1398.175 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی کارایی و سلامتی کپسول آلوورا در مقایسه با داروی پنتوپرازول در کنترل علائم ریفلاکس معده-مری IR.IAU.PS.REC.1398.174 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.