English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم

اعتبارنامه
IR.IAU.QOM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۸ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی کودکان/متخصص بالینی محمد جواد قاسم زاده
رئیس
استادیار رئیس دانشکده پزشکی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالفضل دادخواه تهرانی
دبیر
استادیار رییس دانشکده علوم انسانی حقوق کیفری و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) شهرداد دارابی
حقوقدان
استادیار معاونت دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم قرآن و بهداشت و سلامت/دکترای تخصصی (PhD) عباسعلی واشیان
روحانی
استادیار عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالفضل محمد بیگی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) جواد رجبی آلنی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون امور زائرین استانداری قم فقه و مبانی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) یونس عالی پور
نماینده جامعه
دانشیار معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قم بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محسن زرگر
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قم شیمی معدنی/دکترای تخصصی (PhD) محبوبه سادات شریف
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم فوق تخصص ریه/فوق تخصص ابوالفضل مظفری
پژوهشگر
N/A مسئول امور پشتیبانی دانشکده پزشکی علوم قرآن و حدیث/کارشناسی ارشد ناهید دامن پاک مقدم
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
آنالیز میکروبیوم موجود در خون افراد سالم با استفاده از روش توالی ژن 16SrRNA IR.IAU.QOM.REC.1398.019 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
امکان استفاده از پوزیترون در بررسی ساختار مواد IR.IAU.QOM.REC.1398.018 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه ی تأثیرات فصلی بر روی فعالیت بیماری روماتوئید آرتریت در مبتلایان به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان آیه ا.. گلپایگانی شهر قم IR.IAU.QOM.REC.1398.017 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر داروی ایارج قیقرا بر درمان یبوست خفیف و متوسط در بالغین IR.IAU.QOM.REC.1398.016 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش تنش زدایی خودزاد همراه با سبک زندگی سالم با آموزش نظم دهی عاطفه بر تنظیم شناختی هیجان و میزان HbA1C زنان دیابتی نوع دوم IR.IAU.QOM.REC.1398.015 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و مقابله درمانگری بر استرس، خودمهارگری و HbAlc بیماران زن دیابتی نوع 2 IR.IAU.QOM.REC.1398.014 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی مدت زمان و علل تاخیر در تشخیص بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت آیت ا.. گلپایگانی شهرستان قم IR.IAU.QOM.REC.1398.013 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
طراحی و اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر فعالیت افزایش یافته ی شناختی، هیجانی و عصبی- عضلانی در کندسازی علائم اختلال شناختی خفیف سالمندان IR.IAU.QOM.REC.1398.012 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
فرمولاسیون نانو ذرات کیتوسان حاوی پروتئین نوترکیب اگزوتوکسینA (دومینIIوI) و فلاژلین(FliC) سودوموناسآئروژینوزا، ارزیابی پاسخ های ایمنی و اثر آن بر بیان MHCII بر روی سلولهای دندریتیک در موش IR.IAU.QOM.REC.1398.011 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثرات سمیت کلیوی ناشی از مالاتیون و پاراتیون و بررسی اثر محافظتی کارواکرول بر سمیت ناشی از این دو آفت کش در موش های صحرایی نر ویستار IR.IAU.QOM.REC.1398.010 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
اثر بخشی مداخله ی دلبستگی محور بر کاهش استرس والدینی و پرخاشگری کودکان دبستانی IR.IAU.QOM.REC.1398.009 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی مداخله با روش پتولرزان و روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اختلال استرس پس از سانحه در کودکان زلزله زده کرمانشاه IR.IAU.QOM.REC.1398.008 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی کمی بیان ژن های GJB2 و MEST در سرطان معده IR.IAU.QOM.REC.1398.007 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی مولکولی ژن های پمپ افلاکس AdeABC و سیستم تنظیمی آن در اسینتوباکتر بومانی های جدا شده از شهر قم به روش PCR IR.IAU.QOM.REC.1398.006 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی ژن P53 همراه با آنالیز فیلوژنتیکی ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی IR.IAU.QOM.REC.1398.005 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
غربالسازی باکتری های اسید لاکتیک بالقوه پروبیوتیک بومی با توانایی مهار بیان ژن های ویرولانس مرتبط با بیوفیلم در جدایه های اسینتوباکتربومانی IR.IAU.QOM.REC.1398.004 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی پرفشاری خون در دانش آموزان پسر پایه اول دبستان قم IR.IAU.QOM.REC.1398.003 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر آنتی اکسیدانت های ان - استیل سیستئین، رسوراتول بر پارامترهای بیوشیمیایی اسپرم و بیان ژن های NRF2 و HSPA2 افراد نابارور آستنوتراتواسپرمی تخت شرایط انجماد IR.IAU.QOM.REC.1398.002 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
اثربخشی اصلاح تورش شناختی وابسته به تهدید بر کاهش اضطراب امتحان شرکت کندگان در آزمون ورودی دانشگاه ها IR.IAU.QOM.REC.1398.001 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
آزمون مدل خود تنظیمی لونتال برای تبیین افسردگی در افراد مبتلا به بیماری های التهابی IR.IAU.QOM.REC.1397.055 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.