English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم

اعتبارنامه
IR.IAU.QOM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۸ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی کودکان/متخصص بالینی محمد جواد قاسم زاده
رئیس
استادیار رئیس دانشکده پزشکی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالفضل دادخواه تهرانی
دبیر
استادیار رییس دانشکده علوم انسانی حقوق کیفری و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) شهرداد دارابی
حقوقدان
استادیار معاونت دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم قرآن و بهداشت و سلامت/دکترای تخصصی (PhD) عباسعلی واشیان
روحانی
استادیار عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالفضل محمد بیگی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) جواد رجبی آلنی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون امور زائرین استانداری قم فقه و مبانی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) یونس عالی پور
نماینده جامعه
دانشیار معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قم بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محسن زرگر
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قم شیمی معدنی/دکترای تخصصی (PhD) محبوبه سادات شریف
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم فوق تخصص ریه/فوق تخصص ابوالفضل مظفری
پژوهشگر
N/A مسئول امور پشتیبانی دانشکده پزشکی علوم قرآن و حدیث/کارشناسی ارشد ناهید دامن پاک مقدم
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
پایان‌نامه
پیش‌بینی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان مبتلا به ناباروری براساس ناگویی خلقی، سلامت معنوی، رضایت جنسی با توجه به نقش میانجی استیگمای ادراک شده ناباروری و احساس تنهایی IR.IAU.QOM.REC.1398.031 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط پلیمورفیسم های Pvull و Xbal در ژن گیرنده استروژن الفا با ریسک ابتلا به سرطان پستان IR.IAU.QOM.REC.1398.030 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
پایان‌نامه
جداسازی و تعیین مشخصات باکتریوفاژهای لیتیک علیه سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک klebsiella Pneumoniae , Enterobacter aerogenes IR.IAU.QOM.REC.1398.029 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
پایان‌نامه
پیش بینی خودانضباطی ناکافی بر اساس انگیزه پیشرفت، معنای زندگی و دشواری تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم IR.IAU.QOM.REC.1398.028 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
پایان‌نامه
رابطه سبک های فرزند پروری ، اعتماد به نفس و افسردگی با میزان فرار دختران از منزل IR.IAU.QOM.REC.1398.027 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۳
پایان‌نامه
بررسی ایمنی زایی نانو ساختار نیوزومی حاوی ایمنوژن سه ظرفیتی بروسلا هدفگذاری شده با LPS و مانوز در مدل موشی IR.IAU.QOM.REC.1398.026 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۳
پایان‌نامه
بررسی ایمنی زایی نانو ساختار پلی اتیلن ایمین حاوی ایمنوژن سه ظرفیتی بروسلا هدفگذاری شده با LPS و مانوز در مدل موشی IR.IAU.QOM.REC.1398.025 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر ترکیبی آلفا لیپوییک اسید و متفورمین بر فاکتورهای بیوشیمیایی مایع فولیکولی، بلوغ تخمک، تعداد و کیفیت جنین ه ای حاصله و میزان بارداری در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان ICSI IR.IAU.QOM.REC.1398.024
IRCT20191210045681N1
۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای تاثیر اگزوزوم های مترشحه از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و بافت چربی در درمان استئوآرتریت در مدل موشی IR.IAU.QOM.REC.1398.023 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر عصاره های بذر و ریشه گیاه کلم قمری بر روی بقا و آپوپتوز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی IR.IAU.QOM.REC.1398.022 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۳
پایان‌نامه
تدوین مدل ساختاری شدت علائم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر اساس کارکرد خانواده، واقعیت سنجی و روابط موضوعی IR.IAU.QOM.REC.1398.021 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی کیفیت زندگی مادران مبتلا به دیابت بارداری و عوامل موثر بر کیفیت زندگی آنها توسط پرسشنامه اختصاصی اندازه گیری کیفیت زندگی مادران مبتلا به دیابت بارداری IR.IAU.QOM.REC.1398.020 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
آنالیز میکروبیوم موجود در خون افراد سالم با استفاده از روش توالی ژن 16SrRNA IR.IAU.QOM.REC.1398.019 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
امکان استفاده از پوزیترون در بررسی ساختار مواد IR.IAU.QOM.REC.1398.018 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه ی تأثیرات فصلی بر روی فعالیت بیماری روماتوئید آرتریت در مبتلایان به روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان آیه ا.. گلپایگانی شهر قم IR.IAU.QOM.REC.1398.017 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر داروی ایارج قیقرا بر درمان یبوست خفیف و متوسط در بالغین IR.IAU.QOM.REC.1398.016
IRCT20200205046385N1
۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش تنش زدایی خودزاد همراه با سبک زندگی سالم با آموزش نظم دهی عاطفه بر تنظیم شناختی هیجان و میزان HbA1C زنان دیابتی نوع دوم IR.IAU.QOM.REC.1398.015 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و مقابله درمانگری بر استرس، خودمهارگری و HbAlc بیماران زن دیابتی نوع 2 IR.IAU.QOM.REC.1398.014 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی مدت زمان و علل تاخیر در تشخیص بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت آیت ا.. گلپایگانی شهرستان قم IR.IAU.QOM.REC.1398.013 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
طراحی و اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر فعالیت افزایش یافته ی شناختی، هیجانی و عصبی- عضلانی در کندسازی علائم اختلال شناختی خفیف سالمندان IR.IAU.QOM.REC.1398.012 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.