English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قم

اعتبارنامه
IR.IAU.QOM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۸ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی کودکان/متخصص بالینی محمد جواد قاسم زاده
رئیس
استادیار رئیس دانشکده پزشکی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالفضل دادخواه تهرانی
دبیر
استادیار رییس دانشکده علوم انسانی حقوق کیفری و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) شهرداد دارابی
حقوقدان
استادیار معاونت دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم قرآن و بهداشت و سلامت/دکترای تخصصی (PhD) عباسعلی واشیان
روحانی
استادیار عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالفضل محمد بیگی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) جواد رجبی آلنی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون امور زائرین استانداری قم فقه و مبانی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) یونس عالی پور
نماینده جامعه
دانشیار معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قم بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محسن زرگر
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قم شیمی معدنی/دکترای تخصصی (PhD) محبوبه سادات شریف
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم فوق تخصص ریه/فوق تخصص ابوالفضل مظفری
پژوهشگر
N/A مسئول امور پشتیبانی دانشکده پزشکی علوم قرآن و حدیث/کارشناسی ارشد ناهید دامن پاک مقدم
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثرات سمیت کلیوی ناشی از مالاتیون و پاراتیون و بررسی اثر محافظتی کارواکرول بر سمیت ناشی از این دو آفت کش در موش های صحرایی نر ویستار IR.IAU.QOM.REC.1398.010 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
اثر بخشی مداخله ی دلبستگی محور بر کاهش استرس والدینی و پرخاشگری کودکان دبستانی IR.IAU.QOM.REC.1398.009 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی مداخله با روش پتولرزان و روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اختلال استرس پس از سانحه در کودکان زلزله زده کرمانشاه IR.IAU.QOM.REC.1398.008 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی کمی بیان ژن های GJB2 و MEST در سرطان معده IR.IAU.QOM.REC.1398.007 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی مولکولی ژن های پمپ افلاکس AdeABC و سیستم تنظیمی آن در اسینتوباکتر بومانی های جدا شده از شهر قم به روش PCR IR.IAU.QOM.REC.1398.006 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی ژن P53 همراه با آنالیز فیلوژنتیکی ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی IR.IAU.QOM.REC.1398.005 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
غربالسازی باکتری های اسید لاکتیک بالقوه پروبیوتیک بومی با توانایی مهار بیان ژن های ویرولانس مرتبط با بیوفیلم در جدایه های اسینتوباکتربومانی IR.IAU.QOM.REC.1398.004 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی پرفشاری خون در دانش آموزان پسر پایه اول دبستان قم IR.IAU.QOM.REC.1398.003 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر آنتی اکسیدانت های ان - استیل سیستئین، رسوراتول بر پارامترهای بیوشیمیایی اسپرم و بیان ژن های NRF2 و HSPA2 افراد نابارور آستنوتراتواسپرمی تخت شرایط انجماد IR.IAU.QOM.REC.1398.002 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
اثربخشی اصلاح تورش شناختی وابسته به تهدید بر کاهش اضطراب امتحان شرکت کندگان در آزمون ورودی دانشگاه ها IR.IAU.QOM.REC.1398.001 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
آزمون مدل خود تنظیمی لونتال برای تبیین افسردگی در افراد مبتلا به بیماری های التهابی IR.IAU.QOM.REC.1397.055 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
رابطه معنویت در کار با مسئولیت پذیری و عملکرد کارکنان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم IR.IAU.QOM.REC.1397.054 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی rs760203253 و rs751994592 و rs763186365 ژن PGK2 در افراد آزواسپرم IR.IAU.QOM.REC.1397.053 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین عفونت های باکتریای کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم با سرطان تخمدان IR.IAU.QOM.REC.1397.052 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
پایان‌نامه
مطالعه ساب تایپهای ویروس BK در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه و همودیالیز استان قم IR.IAU.QOM.REC.1397.051 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
پایان‌نامه
تهیه ایمنوتوکسین متشکل از آنتی بادی تک زنجیره ضد EGFR VIII و اگزوتوکسین A سودوموناس آئروجینوزا و ارزیابی آن روی سلول های سرطانی سر و گردن IR.IAU.QOM.REC.1397.050 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن Acvr1 در سه جایگاه rs2033962,rs1220134,rs10497189 در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک IR.IAU.QOM.REC.1397.049 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن فیبریلین نوع 3 در سه جایگاه rs3745393,rs2303169,rs17160147 در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک IR.IAU.QOM.REC.1397.048 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تأثیر جهت گیری مذهبی و تعهد مذهبی بر کیفیت مراقبت های پرستاری در بیمارستان حضرت معصومه(س) شهر قم IR.IAU.QOM.REC.1397.047 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
پایان‌نامه
بررسی مولکولی ژن های پمپ افلاکس adeIJK در اسینتوباکتر بومانی جدا شده از شهر قم به روش PCR IR.IAU.QOM.REC.1397.046 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.