English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سمنان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سمنان


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سمنان

اعتبارنامه
IR.IAU.SEMNAN.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس دانشگاه مهندسی انرژی/دکترای تخصصی (PhD) عبدالله خالصی دوست
رئیس
مربی رئیس دانشکده علوم پزشکی مامایی/کارشناسی ارشد زینب خالدیان
دبیر
استادیار رئیس دانشکده حقوق حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا حسنی
حقوقدان
استادیار رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) رضا کهساری
روحانی
استاد عضو هیات علمی آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) راهب قربانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد عضو هیات علمی - دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری در وزارت بهداشت اخلاق زیستی/پسادکترا عباس عباس زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس تشکیلات- استانداری مدیریت صنعتی/کارشناسی ارشد محمدرضا رضوانی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی زنان و زایمان/دکترای تخصصی (PhD) الهام صفاریه
پژوهشگر
دانشیار مدیرگروه روانشناسی روانشناسی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالفضل کرمی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی فیزیولوژی/پسادکترا عابدین وکیلی
پژوهشگر
N/A رئیس اداره آموزش دانشکده علوم پزشکی مامایی/کارشناسی منیژه عموزاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
پایان‌نامه
تبیین الگوی ارایه خدمات ادغام یافته برای سالمندان : چالش ها و سیاست ها IR.IAU.SEMNAN.REC.1398.007 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
پایان‌نامه
سنجش شکاف بین انتظارات و ادراکات بیماران بستری شده در بیمارستان شفاء سمنان و ارتباط آن با وفاداری بیماران با استفاده از مدل سروکوال IR.IAU.SEMNAN.REC.1398.006 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۶
پایان‌نامه
پیاده سازی گایدلاین های بالینی در یک بیمارستان منتخب: یک رویکرد سیستمی IR.IAU.SEMNAN.REC.1398.005 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۶
پایان‌نامه
طراحی مدل توسعه یافتگی نظام سلامت در ایران IR.IAU.SEMNAN.REC.1398.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر سطح رضایت شغلی، انگیزه شغلی و وفاداری سازمانی پرستاران بیمارستان دکتر سپیر IR.IAU.SEMNAN.REC.1398.003 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
پایان‌نامه
تعیین اثرات ورزش مدیریت شده در پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار نخست زا "یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی کنترل شده " IR.IAU.SEMNAN.REC.1398.002 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری حضوری ،تلفنی و بر بستر پیام رسانهای متنی بر افسردگی دائمی خفیف، احساس گناه و امنیت روانی IR.IAU.SEMNAN.REC.1398.001 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش ابرازگری هیجانی وذهن آگاهی برکاهش اضطراب، بهبودکیفیت زندگی وکنترل تحصیلی آگاهانه دانشجویان IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.011 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی آموزش مبتنی برروانشناسی مثبت نگر برکنترل خشم,رفتارهای پرخطرو شادکامی دانشجویان IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.010 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی بیماران مبتلابه سرطان پستان براساس سرسختی روانشناختی،جهت گیری مذهبی، حمایت اجتماعی ادراک شده وخودکارآمدی بامیانجی گری تاب آوری واضطراب مرگ IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.009 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر خود کارآمدی هیجانی ومهارت خودیاری دانش آموزان کم توان ذهنی IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.008 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل، حل مسئله و تلفیقی بر ادراک شایستگی و اشتیاق تحصیلی در دانشجویان IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.007 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۱
پایان‌نامه
مطالعه تطبیقی مدیریت خدمات سلامت بیماران سرطانی و ارائه مدل برای ایران IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.006 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۱
پایان‌نامه
طراحی الگوی حاکمیت بالینی برای افزایش کیفیت و ایمنی نظام مراقبت های اولیه سلامت مبتنی بر پزشک خانواده در استان مازندران IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.005 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۱
پایان‌نامه
شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر ارتقای توان و کیفیت خدمت دهی بخش اورژانس وارائه روشهایی برای بهینه سازی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.004 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۱
پایان‌نامه
طراحی الگوی عملی برای نقش و کارکردهای آینده بیمارستان امیرالمومنین دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بهبود نتایج و کاهش هزینه ها IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.003 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر نوروفیدبک، توان بخشی شناختی و درمان ترکیبی از این دوروش بر بهبود حافظه کاری، پیشرفت تحصیلی و نقص توجه کودکان مبتلا به کاستی توجه/ بیش فعالی IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.002 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۱
پایان‌نامه
طراحی و تدوین الگوی نوین ارزشیابی برنامه سلامت مادران در ایران IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.001 ۱۸

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.