کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهرکرد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهرکرد


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهرکرد

معرفی

کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی از 9 نفر عضو شامل معاون علوم پزشکی واحد، یک نفر روحانی آشنا به اخلاق زیست پزشکی، یک نفر حقوقدان، یک نفر متخصص اخلاق زیست پزشکی،یک نفر متخصص آمار زیستی ، سه نفر پژوهشگر و یک نفر عضو غیر متخصص به عنوان نماینده جامعه در دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل خواهد شد. طرح نامه های تمام پژوهش های علوم پزشکی که بر روی آزمودنی انسانی انجام می شود باید برای تصویب به کمیته سازمانی اخلاق ارسال شود و اخذ مجوز کمیته اخلاق جزء وظایف مجری مسئول است و عدم اخذ مجوز کمیته اخلاق توسط مجری مسئول تخلف پژوهشی محسوب و در هر مرحله مانع ادامه پژوهش و یا انتشار نتایج آن می شود. اعضای این کمیته مصمم هستند تا در طراحی و اجرای طرح های پژوهشی هنجارهای پذیرفته شده اخلاق در پژوهش به ویژه اصل احترام به کرامت ذاتی انسان ها، عدم تبعیض علیه گروه های خاصی از افراد،توجه و حساسیت برای مراقبت از گروه های آسیب پذیر،فواید و مضرات احتمالی تحقیق برای آزمودنی ها و سایر انسان ها،موجودات زنده و محیط زیست،توزیع عادلانه فواید و ضررهای احتمالی تحقیق، حفظ اطلاعات و اسرار آزمودنی ها به شکل محرمانه و احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد، احترام به تصمیمات آگاهانه آزمودنی ها و پرهیز از اعمال هرگونه اجبار و تهدید و رعایت تمام کدها و راهنمایی های اخلاقی مصوب وزارت بهداشت مورد توجه مجریان طرح ها قرار گیرد

اعتبارنامه
IR.IAU.SHK.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد زبان و ادبیات فارسی/دکترای تخصصی (PhD) مظاهر نیکخواه
رئیس
استادیار مدیر کل توسعه و گسترش علوم پزشکی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) سیمین طهماسبی
دبیر
استادیار مدیر هیات عالی نظارت حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) نادر پورارشد
حقوقدان
N/A رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد فقه و مبانی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) اسماعیل رئیسی
روحانی
استادیار هیات علمی علوم پزشکی شهرکرد اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی احمدی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار رئیس بیمارستان هاجر شهرکرد پزشکی قانونی/متخصص بالینی پانته آ رمضان نژاد
متخصص اخلاق پزشکی
N/A استانداری چهارمحال و بختیاری علوم سیاسی/کارشناسی ارشد محمدرضا قدیری
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی علوم پزشکی شهرکرد بیهوشی/متخصص بالینی محمود اخلاقی
پژوهشگر
استادیار مدیر کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) شهرام اعتمادی فر
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) اعظم علوی اشکفتکی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی روانسنجی/کارشناسی ارشد مجید عباسی سورکی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
تاثیر یک جلسه تمرین تناوبی شدید با و بدون مصرف ساکارز بر سطح مایونکتین پلاسمایی زنان دارای اضافه وزن یائسه IR.IAU.SHK.REC.1398.010 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
تاثیر یک جلسه تمرین تناوبی شدیدبا و بدون مصرف ساکاروزبر پاسخ آیریزین پلاسمایی زنان دارای اضافه وزن یائسه IR.IAU.SHK.REC.1398.009 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی همبستگی استراتژی های منابع انسانی با عملکرد سازمانی براساس الگوی کارت امتیاز متوازن درکارکنان بیمارستان شهداء شهرستان لنجان سال 1397 IR.IAU.SHK.REC.1398.008 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
پایان‌نامه
بررسی رابطه استانداردهای مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان با امادگی و پاسخ به حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتوی و هسته ای در بیمارستانهای استان چهارمحال و بختیاری IR.IAU.SHK.REC.1398.007 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
ارزیابی تاثیر چارانتین بر بیان ژن Baxکبدی در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین IR.IAU.SHK.REC.1398.006 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی اثر پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی عملکردیR668Qو P574R ژن MMP9 بر میزان ابتلا به سرطان ریه و متاستاز آن IR.IAU.SHK.REC.1398.005 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
اثر چارانتین بر بیان ژن Pdx1 در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین(STZ) IR.IAU.SHK.REC.1398.004 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر Z-ligustilide بر رده سلول‌های سرطانی MCF-7 با استفاده از روش Annexin IR.IAU.SHK.REC.1398.003 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی اثر آمیگدالین بر بیان ژن PAX4دررت های دیابتی شده با STZ IR.IAU.SHK.REC.1398.002 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
طرح پژوهشی
تاثیر آموزش چند رسانه ای با رویکرد خانواده محور مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد IR.IAU.SHK.REC.1398.001 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی رابطه بین رفتار حرفه ای و بهزیستی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرکرد، سال 1396 IR.IAU.SHK.REC.1397.054 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۸
پایان‌نامه
بررسی فراوانی گاردنرلا واژینالیس در مبتلایان به واژینوز مراجعه کننده به درمانگاه های فلاورجان به روش مولکولی و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی آن IR.IAU.SHK.REC.1397.053 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر عصاره ی مغناطیسی سیاهدانه (Nigella Sativa) و نانوذرات اکسید منیزیوم(MgO) بر میزان آهن سرم و CBC و بیان ژن کاتالاز(Cat) در کبد رت های نر دیابتی IR.IAU.SHK.REC.1397.052 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر عصاره ی مغناطیسی سیاهدانه (Nigella Sativa) و نانوذرات اکسید منیزیوم(MgO) بر میزان انسولین و گلوکز پلاسما و بیان ژن Igf1 در کبد رت های نر دیابتی IR.IAU.SHK.REC.1397.051 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۸
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و میزان مشارکت کارکنان با نقش واسطهای سرمایه‌های روانشناختی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان اردل در سال 1397 IR.IAU.SHK.REC.1397.050 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۵
پایان‌نامه
طراحی و بررسی ایمنی زایی واکسن ژنی بیان کننده ژن های azurin سودوموناس آئروژینوزا و mammaglobin-A علیه سرطان پستان IR.IAU.SHK.REC.1397.049 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثرات ایمنی زایی و ایمونوتراپی واکسن ژنی دوگانه حامل ژنهای انتروتوکسین کلستریدیوم پرفرنجس و آنتی ژن توموریPSCA علیه سرطان پروستات IR.IAU.SHK.REC.1397.048 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
پایان‌نامه
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ویزیت همزمان بیماران از نظر پزشکان شاغل در کلینیک تخصصی بیمارستان شهید منتظری در سال 1397 IR.IAU.SHK.REC.1397.047 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر دود سرگین الاغ ماده و کاج بر باکتری های مقاوم به چند آنتی بیوتیک مسبب عفونت های ادراری در زنان باردار IR.IAU.SHK.REC.1397.046 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر عصاره مغناطیسی هیدرواتانولی سیاهدانه(Nigella Sativa )و نانوذرات اکسید منیزیم بر میزان آنزیم های کبدی SGPT وSGOT و بیان ژن Gpx1 در کبد رت های نر دیابتی IR.IAU.SHK.REC.1397.045 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.