English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات


دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

اعتبارنامه
IR.IAU.SRB.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اطفال/متخصص بالینی سید علی ابطحی
رئیس
استادیار رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی پوست/متخصص بالینی علی کمیلی
دبیر
دانشیار عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات حقوق و علوم سیاسی/دکترای تخصصی (PhD) مجید توسلی رکن آبادی
حقوقدان
استادیار معاون فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات فقه علوم اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) حجت اله ذاکر
روحانی
استاد عضو هیات علمی آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) محمود محمودی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی- فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - مدیریت بازرگانی/کارشناسی ارشد راضیه صمدی پور
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) رضا توکلی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گوش،گلو و بینی/متخصص بالینی سید کامران کامروا
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی پوست/متخصص بالینی علی کمیلی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق واحد علوم و تحقیقات مترجمی زبان انگلیسی/کارشناسی زهرا افشاری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ارزش تشخیصی سطوح پلاسمایی و میزان بیان بافتی پروتئین 4 اپیدیدیم انسانی و هپارین کوفاکتور2 در ردیابی زود هنگام و تهاجم سرطان پستان در بیماران مبتلا به تومور بدخیم پستان و افراد سالم نرمال IR.IAU.SRB.REC.1398.039 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی اثر عصاره آبی بذر گیاه رازیانه بر پروتئینهای E-Cadherin, Dysadherin, HER2 و Ki67 در موش ماده نژاد BALB/C مبتلا شده به سرطان پستان با سلولهای4T1 4T1 IR.IAU.SRB.REC.1398.038 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین مقدار چربی دریافتی با شدت علائم سندرم روده تحریک پذیر در بزرگسالان IR.IAU.SRB.REC.1398.037 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
طراحی الگوی مبنای استقرار تخت های مراقبت ویژه در بیمارستانهای کشور IR.IAU.SRB.REC.1398.036 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
تاثیر تجویز توام سیتاگلپتین و بربرین و پالمیتولئیک اسید بر پارامترهای بیوشیمیایی هیستولوژیکی و بیان ژن GLUT4 در مدل کبد چرب غیر الکلی رت های دیابتی نژاد اسپراگ داولی IR.IAU.SRB.REC.1398.035 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
رابطه خودکارآمدی و روحیه کارآفرینی با میانجیگری انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی IR.IAU.SRB.REC.1398.034 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
رابطه بین اثربخشی نظام چرخش شغلی با توانمندسازی کارکنان در بیمارستان شهید دکتر محمد باقر لواسانی IR.IAU.SRB.REC.1398.033 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی والدین بر سبک فرزندپروری و ارتباط آن بر عادات غذایی و شاخص‌های تن‌سنجی کودکان 5-2 سال IR.IAU.SRB.REC.1398.032 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
تحلیل مکانمند شیوع سرطان ریه برپایه عوامل موثر با استفاده از روشهای داده کاوی مکانی IR.IAU.SRB.REC.1398.031 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
ارتباط دریافت اسید آمینه های شاخه دار و آروماتیک، شاخص های التهابی رژیم و شاخص های تن سنجی با سلامت روان دانش آموزان نوجوان دختر شرق تهران IR.IAU.SRB.REC.1398.030 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه امتیازهای کفایت ، تنوع و سلامت رژیم غذایی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک IR.IAU.SRB.REC.1398.029 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ومقایسه شاخص های کیفیت لیپیدی رژیم غذایی در زنان تهرانی مبتلا و غیرمبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک IR.IAU.SRB.REC.1398.028 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه ی نمایه های DII ، EDIP و dTAC در زنان مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک IR.IAU.SRB.REC.1398.027 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
طراحی الگوی مدیریت خدمات بهداشتی نوجوانان و جوانان ایران IR.IAU.SRB.REC.1398.026 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
طراحی داشبورد مدیریت بخش اورژانس یک بیمارستان شهر تهران IR.IAU.SRB.REC.1398.025 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
مطالعه عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی: یک مطالعه مورد-شاهدی IR.IAU.SRB.REC.1398.024 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط نمایه التهابی غذایی با نمایه استئاتوزیس کبدی در سالمندان ایرانی IR.IAU.SRB.REC.1398.023 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
مطالعه چالش های روانشناختی بیماران کلیوی پس از عمل پیوند IR.IAU.SRB.REC.1398.022 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
نقش واسطه ای هیجان های مثبت و منفی در رابطه خود شفقت ورزی و کیفیت روابط زناشویی در زنان نابارور IR.IAU.SRB.REC.1398.021 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی، شناختی و روانی –اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در استان مازندران همراه با تدوین برنامه جامع مداخلات پیشگیرانه، آموزشی و حمایتی IR.IAU.SRB.REC.1398.020 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.