English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات


دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

اعتبارنامه
IR.IAU.SRB.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اطفال/متخصص بالینی سید علی ابطحی
رئیس
استادیار رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی پوست/متخصص بالینی علی کمیلی
دبیر
دانشیار عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات حقوق و علوم سیاسی/دکترای تخصصی (PhD) مجید توسلی رکن آبادی
حقوقدان
استادیار معاون فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات فقه علوم اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) حجت اله ذاکر
روحانی
استاد عضو هیات علمی آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) محمود محمودی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی- فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - مدیریت بازرگانی/کارشناسی ارشد راضیه صمدی پور
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) رضا توکلی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گوش،گلو و بینی/متخصص بالینی سید کامران کامروا
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی پوست/متخصص بالینی علی کمیلی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق واحد علوم و تحقیقات مترجمی زبان انگلیسی/کارشناسی زهرا افشاری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر IR.IAU.SRB.REC.1398.084 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
بررسی فراوانی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس در میان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بررسی ژن های بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی IR.IAU.SRB.REC.1398.083 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
جداسازی و شناسایی سویه های مختلف باسیلوس های بومی جدا شده از خاک منطقه کویری مرنجاب با خواص پروبیوتیکی بالقوه بر اساس ویژگیهای برون تن و درون تن IR.IAU.SRB.REC.1398.082 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
بررسی اثرات محافظتی آستاگزانتین علیه اثرات منفی لیپوپلی ساکارید های باکتریایی اعمال شده در دوران جنینی بر روی رفتار، سطح هورمون های جنسی و بیان ژن GnRH و Sox9 زاده های نر بالغ در موش های نژاد NMRI IR.IAU.SRB.REC.1398.081 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین نمایه التهابی رژیم غذایی (DII) با شاخص های چاقی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شهر تهران، سال1398 IR.IAU.SRB.REC.1398.080 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
مدل روابط صفات شخصیت و تحمل پریشانی با توجه به نقش واسطه ای ذهن آگاهی IR.IAU.SRB.REC.1398.079 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
طراحی الگوی مدیریت مصرف کیسه های خون در اتاق های عمل بیمارستان نمازی شیراز IR.IAU.SRB.REC.1398.078 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
ارتباط نمایه تجربی التهابی غذا و تنوع غذایی با اختلال عملکرد شناختی در سالمندان شهر تهران IR.IAU.SRB.REC.1398.077 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش تنش زدایی خودزاد همراه با سبک زندگی سالم و آموزش نظم دهی عاطفه بر تنظیم شناختی هیجان و شدت درد ادراک شده در زنان مبتلا به کمردرد مزمن IR.IAU.SRB.REC.1398.076 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط استرس، اضطراب و افسردگی با ولع غذایی و نمایه توده بدنی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران IR.IAU.SRB.REC.1398.075 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
تاثیر رعایت استانداردهای معماری بیمارستان بر کیفیت ارایه خدمات به بیماران در بیمارستانهای منتخب استان تهران IR.IAU.SRB.REC.1398.074 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
تاثیر سقوط از تخت سالمندان بر هزینه سربار در بیمارستان بوعلی سینا قزوین IR.IAU.SRB.REC.1398.073 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
طراحی مدل بومی مدیریت منابع انسانی برای بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی استان آذر بایجان غربی IR.IAU.SRB.REC.1398.072 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
پیش بینی کیفیت مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان براساس ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیتی و ارتباطی مراقبان IR.IAU.SRB.REC.1398.071 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
طراحی الگوی برنامه اعتباربخشی داروخانه ها در ایران IR.IAU.SRB.REC.1398.070 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
تدوین الگوی انتخاب همسر مبتنی بر روایت زندگی و تجربه زیسته زوج های خرسند و تعیین اثربخشی آن بر مانایی وکیفیت رابطه زوج ها IR.IAU.SRB.REC.1398.069 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
بررسی اثر سه آنتی اکسیدان پروپولیس (Propolis)، پومالیدوماید (Pomalidomide) و ویتامین E بر روند آپپتوزیس ناشی از استرس اکسیداتیو در مدل رت نر نژاد ویستار مبتلا به کبد چرب IR.IAU.SRB.REC.1398.068 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
طرح پژوهشی
ساخت داربست‌های لایه‌ایی برای تمایز استئوکندرال IR.IAU.SRB.REC.1398.067 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی در شرایط کشت دو بعدی و سه بعدی میکروفلوئیدی پس از دو هفته تیمار با رتینوئیک اسید IR.IAU.SRB.REC.1398.066 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
تهیه پروتئین های نوترکیب NanA، DnaJ و فیوژن پروتئین PspA و بررسی اثر حفاظت بخشی کمپلکس آن ها برعلیه عفونت های پنوموککی IR.IAU.SRB.REC.1398.065 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.