English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز


دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز

اعتبارنامه
IR.IAU.TABRIZ.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی گوش ، حلق ، بینی/متخصص بالینی محمود بهشتی
رئیس
استادیار رئیس دانشکده پزشکی نوزادان/فوق تخصص غلامرضا اسدی
دبیر
مربی مدیرگروه حقوق حقوق/کارشناسی ارشد عباسعلی اکبری
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری جامعه شناسی حوزوی/کارشناسی ارشد محمد خلیلی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) شاکر سالاری لک
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد عضو هیات علمی فیزیولوژی، فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) سعید خامنه
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته، متصدی دبیرخانه علوم تجربی/دیپلم غلامرضا سحرگاهی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی بافت شناسی/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه افشار صائین قلعه
پژوهشگر
دانشیار معاون دانشکده میکروبیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) هایده مبین
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی میکروبیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا نهائی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش جغرافیا، برنامه ریزی روستائی/کارشناسی ارشد یوسف موسائی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
بررسی شیوع عوارض جانبی و ریسک فاکتور های نفروتوکسیسیته به دنبال مصرف آمفوتریسین ب در افراد تحت شیمی درمانی IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.025 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی آموزش تکتبک های فراشناختی ورفتار درمانی دیالکتیک برسرگردانی ذهنی ،تعلل ورزی تحصیلی ،همجوشی شناختی وپردازش هیجانی دانش آموزان مقطع دبیرستان دارای اختلال اضطراب امتحان IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.024 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای کمک خواهی و حل مسئله بر جهت‌گیری هدف، خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پسردبیرستان‌های استعدادهای درخشان تبریز. IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.023 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مطالعه ارتباط چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ژن های کاندید درگیر در سقط مکرر با استفاده از روش چند مرحله ای در برخی جمعیت ایرانی IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.022 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و رفتار درمانی دیالکتیک بر اضطراب، افسردگی و خشم همسران جانبازان IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.021 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
تاثیر تمرین هوازی و عصاره اولئوروپین بر وضعیت استرس اکسیداتیو سرم و بافت مغز در رت های اواریکتومی شده دیابتی IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.020 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی عوامل موثر و رابطه سطح سواد سلامت و رضایت جنسی در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا1398 IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.019 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳
طرح پژوهشی
اثر محافظتی رزوراترول بر وضعیت استرس اکسیداتیو و تغییرات بافتی کلیه متعاقب استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط وینکریستین در موش سوری IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.018 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
طرح پژوهشی
اثر محافظتی رزوراترول بر وضعیت استرس اکسیداتیو و تغییرات بافتی تخمدان و رحم متعاقب استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط وینکریستین در موش سوری IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.017 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
استفاده از روش تایپنگ مولکولی UL144 برای شناساییی اپیدمیولوژیک سایتومگالوویروس در بیماران پیوند کلیه در شهر تبریز در سال های 1395-1397 IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.016 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
مطالعه ارتباط بین متیلاسیون پروموتر ژن SLC6A4 و پلی مورفیسم 5-HTTLPR در افراد دارای مبتلا به افسردگی شدید IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.015 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
بررسی الگوی متیلاسیون همزمان ژنوم ویروسhpvوژن cadm1به عنوان بیومارکرتشخیص درسرطان سرویکس IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.014 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
ارزیابی تبعیت از درمان و تبیین موانع و تسهیل کننده های آن در بیماران HIV مثبت : مطالعه ترکیبی IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.013 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
پایان‌نامه
پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ، تنظیم شناختی هیجان و سبکهای دلبستگی با واسطه گری نشاط ذهنی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.012 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
پایان‌نامه
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تلفیق آن با تمرین هوازی بر علائم افسردگی ، اضطراب و نیمرخ التهابی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.011 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه ی میزان استقامت، تمایز یافتگی من و سبک ارتقاء دهنده ی سلامت فرزندان جانبازان، شاهد، آزاده و افراد عادی شهرستان سردشت IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.010 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای هیجان خواهی در افراد دارای نشانه های خوشه (ب) شخصیت و افراد بهنجار IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.009 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان miR-23a و miR-219 درمایع مغزی -نخاعی بیماران مبتلا به MS و افراد سالم در شمال غرب ایران IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.008 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان mir-214 و mir-338 در مایع مغزی نخاعی بیماران ام اس و مقایسه آن با افراد سالم در منطقه شمال غرب کشور IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.007 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳
پایان‌نامه
مقایسه ابعاد سرشت و منش کارکرد های اجرایی و تنظیم هیجانی در بیماران رتینوپاتی دیابتی نوع 2 و بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) و افراد عادی در شهر تبریز IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.006 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.