کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم پزشکی تهران دارای کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی است که طرحهای و پایان نامه با مباحث انسانی و یا کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی پس از اخذ مجوز این کمیته می توانند به مرحله اجرا درآیند.

اعتبارنامه
IR.IAU.TMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی سید علی ابطحی
رئیس
استادیار معاونت دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
مربی مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران الهیات معارف اسلامی/کارشناسی ارشد رضا تاج آبادی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی - عضو شورا پژوهشی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) عارف امیرخانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد مترجم زبان انگلیسی/کارشناسی عباس یسار ه افرا
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی - عضو شورای پژوهشی دکترای تخصصی بیوفیزیک بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد مسعود شوشتریان
پژوهشگر
دانشیار رئیس دانشکده پزشکی آناتومی/دکترای تخصصی (PhD) شبنم موثقی
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) طاهره نصرآبادی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثر ویتامین ث (اسکوربیک اسید) بر میزان درد بعد از عمل جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی در سال های 1397 - 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.001 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
طرح پژوهشی
طراحی مدل ارزیابی کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران مبتلا به آب مروارید IR.IAU.TMU.REC.1397.002 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی شایستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش های اعصاب و روان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1397 - 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.003 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مراقبت های خانواده محور بر شاخص های سلامت نوزادان بستری در بخش های ویژه نوزادان دربیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران IR.IAU.TMU.REC.1397.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۶
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه اثر ضد ویروسی عصاره های هگزانی و آبی گیاه مامیران علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 در کشت سلولی Hela به روش Real-time PCR کمی IR.IAU.TMU.REC.1397.005 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۶
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه اثر ضد ویروسی عصاره های هگزانی، کلروفرمی، متانولی، آبی و فرکشن آلکالوئیدی گیاه مامیران علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در کشت سلولی Hela IR.IAU.TMU.REC.1397.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۶
پایان‌نامه
مقایسه سط سرمی لپتین و آدیپونکتین در سه گروه از زنان با سقط مکرر، بارور و نابارور IR.IAU.TMU.REC.1397.007 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۶
پایان‌نامه
مقایسه فعالیت ضد ویروسی عصاره های کلروفرمی، متانولی و فرکشن آلکالوئیدی گیاه مامیران بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک به روش PCR کمی IR.IAU.TMU.REC.1397.008 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش ارزش های اخلاقی بر گزارش خطا از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.009 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۶
پایان‌نامه
عنوان پایان نامه/رساله : بررسی ارتباط واریانت شایع MTNR1B در ریسک ابتلا به دیابت نوع دو IR.IAU.TMU.REC.1397.010 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی شیوع افسردگی در پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران IR.IAU.TMU.REC.1397.011 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی لایه رتینال پیگمانت اپیتلیوم(RPE) متقاضیان شغل خلبانی به وسیله تکنیک الکترواکولوگرام در پلی کلینیک بصیر طی سالهای 96-97 IR.IAU.TMU.REC.1397.012 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی شبکیه متقاضیان شغل خلبانی به وسیله تکنیک الکترورتینوگرام در پلی کلینیک بصیر طی سال های 96-97 IR.IAU.TMU.REC.1397.013 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی و آنالیز ژنتیکی بیماری صرع مقاوم به دارو توسط تکنولوژی های نوین توالی یابی نسل جدید (NGS) در افراد زیر 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید طی سال های 1396و 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.014 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثر داروی اسمولول بر میزان درد بعد از عمل جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی در سال های ١٣٩٦-١٣٩٧ IR.IAU.TMU.REC.1397.015 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تست پتانسیل برانگیخته از بینایی در افراد مبت به تراخم در پلی کلینیک چشم بصیر در سالهای 97-96 IR.IAU.TMU.REC.1397.016 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی سابقه سقط و سزارین در بیماران با جفت سرراهی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.017 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی شیوع نارسایی کلیه در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته در ccu بیمارستان بوعلی در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.018 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
تبیین فرآیند اجرای طرح پرستار خانواده در ایران IR.IAU.TMU.REC.1397.019 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله شوخ طبعی کارکنان بر شدت استرس، اضطراب و افسردگی سالمندان بستری در آسایشگاه های منتخب شهر تهران سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.020 ۲۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه اثر ونلافاکسین ، داکسوپیل و سیتالوپرام در درمان انزال زودرس در مراجعین بیمارستان های امیرالمومنین و بوعلی در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.021 ۲۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی شیوع IBD در بیماران دچار اسهال با کولونوسکوپی نرمال در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم‌پزشکی آزاد اسلامی طی سال‌های 97-84 IR.IAU.TMU.REC.1397.022 ۲۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین مهارت اجتماعی واعتماد به نفس دانش اموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمانشاه IR.IAU.TMU.REC.1397.023 ۲۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی عوامل ارتقاء دهنده ی کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران (سال 97-96) IR.IAU.TMU.REC.1397.024 ۲۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر روی خود مدیریتی کودکان سن مدرسه مبتلا به دیابت نوع یک IR.IAU.TMU.REC.1397.025 ۲۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
تاثیر ویتامین E در پیشگیری از ایجاد موکوزیت دهانی در بیماران تحت رادیو تراپی سر و گردن IR.IAU.TMU.REC.1397.026 ۲۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی عملکرد ارتباطی تیم بهداشتی اتاق عمل در بیمارستان دکتر محمد باقر لواسانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.027 ۲۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
اثر درمانی مبورین به تنهایی و همراه با پروبیوتیک در بیماران مبتلا به IBS دچار اسهال در یک مطالعه‌ی چند مرکزی در دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای1397-1384 IR.IAU.TMU.REC.1397.028 ۲۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه میزان بستری شدن بیماران قلبی و ریوی و مرگ و میر کلیه بیماران در روزهای آلوده و عادی از سال 1393 تا 1396 در بیمارستان بوعلی IR.IAU.TMU.REC.1397.029 ۲۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر Percutaneous thoracic radiofrequency sympathotomy در درمان Palmar and Axillary essential hyperhydrosis در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران طی سال های 95-96 IR.IAU.TMU.REC.1397.030 ۳۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین BIRADS Scoring با درجه بندی هیستوپاتولوژیک سرطان های مهاجم پستان در بیمارستانهای بوعلی و رسالت تهران طی سال های 96 تا 98 IR.IAU.TMU.REC.1397.031 ۳۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
اثر داروی ترانزگزامیک اسید بر روی بیماران مبتلا به ملاسما در سال ۹۶_۹۷ در بیمارستان های دانشگاه آزاد تهران IR.IAU.TMU.REC.1397.032 ۳۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی سلول های مخروطی متقاضیان خلبانی به وسیله تکنیک فلاش الکترورتینوگرام در پلی کلینیک بصیر طی سال های 96_97 IR.IAU.TMU.REC.1397.033 ۳۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی نتایج پاتولوژی بیوپسی های انجام شده در جریان اندوسکوپی نواحی فوقانی دستگاه گوارش و مقایسه نتایج با یافته های بالینی اندوسکوپیک از ابتدای سال 1395 الی انتهای سال 1397 در بیمارستان بوعلی تهران IR.IAU.TMU.REC.1397.034 ۳۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی رابطهBMI با میزان بروز سرطان پستان در سنین قبل از یائسگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در سالهای 96-97 IR.IAU.TMU.REC.1397.035 ۳۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی فراوانی زگیل تناسلی در خانم های 18 تا 50 ساله مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بوعلی درسال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.036 ۳۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه خونریزی بلافاصله پس از زایمان طبیعی با اکسی توسینlow-dose (۵ واحد داخل سرم)و اکسی توسین high-dose (۲۰ واحد داخل سرم) در سال۹۷ در بیمارستان امیرالمومنین IR.IAU.TMU.REC.1397.037 ۳۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه میزان درجه حرارت و درد ایجاد شده توسط لیزر 810 و 980 نانومتر در جراحی مرحله دوم ایمپلنت IR.IAU.TMU.REC.1397.038 ۳۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیرات جنسینگ و لایکوپن به صورت مجزا و هم زمان در کنترل علائم PCOs درمدل موشی با رویکرد به نقش بیان بافتی NFkB به عنوان بیومارکری جهت پیش بینی بهبودی IR.IAU.TMU.REC.1397.039 ۳۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی نقش استفاده از مکمل خوراکی جینسینگ در بهبود کیفیت زندگی و سطح سرمی بایومارکرهای بهبودی در افراد مبتلا به سرطان پستان IR.IAU.TMU.REC.1397.040 ۴۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی نقش استفاده از مکمل خوراکی جینسینگ در بهبود کیفیت زندگی و سطح سرمی بایومارکرهای بهبودی در افراد مبتلا به سرطان پروستات IR.IAU.TMU.REC.1397.041 ۴۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی نقش آفلاتوکسین B1 و عوامل زیست‌محیطی مختل‌کننده‌ی سیستم اندوکرین در شیوع آدنوکارسینومای معده در ایران با رویکرد به سنجش بافتی آفلاتوکسین B1 و رسپتور AhR IR.IAU.TMU.REC.1397.042 ۴۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی مصرف موضعی ویتامین K1 در درمان ضایعات پوستی ناشی از پرتودرمانی IR.IAU.TMU.REC.1397.043 ۴۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
پایش تغییرات سطح سرمی پروکلسی تونین در بیماران مولتیپل اسکلروزیس IR.IAU.TMU.REC.1397.044 ۴۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی اثر داروی مترژن بر post dural puncture headache بعد از سزارین در بیمارستان های دانشگاه آزاد درسال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.045 ۴۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای اثرات درمانی داکسی سیکلین خوراکی با آزیترومایسین خوراکی در آکنه های بعد از عمل رینوپلاستی در مراجعه کنندگان به بیمارستان بو علی در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.046 ۴۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی Galectin 9 در مقایسه با لاپاراسکوپی در تشخیص بیماری اندومتریوز در بیمارستان های وابسته به مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در سال 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1397.047 ۴۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی میزان تری گلیسرید و کلسترول در بیماران مبتلا به پسوریازیس در مقایسه با غیر مبتلایان به پسوریازیس در مراجعین به بیمارستان های دانشگاه آزاد در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.048 ۴۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه اثر لیزر alexandrite با ND:YAG در درمان موهای زاید در بیماران مراجعه کننده به کلینیکهای پوست دانشگاه آزاد در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.049 ۴۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
”بررسی شیوع سیاه سرفه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بوعلی وابسته به دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۸-139۷” IR.IAU.TMU.REC.1397.050 ۵۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر درمان غیر جراحی در بیماران L5 رادیکولوپاتی پس از سه ماه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا تهران در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.051 ۵۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی اکسی توسین با دوز 5 واحد با دوز 25 واحد در کنترل خونریزی بلافاصله پس از سزارین در مادران باردار با BMI پایین تر از 30در مراجعه کنندگان به بیمارستان امیرالمونین در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.052 ۵۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط دلیریوم با نمایه توده بدن، سطح ویتامین ب 12، اسید فولیک و هموسیستئین سرم در بیماران بزرگسال بستری در بخش مراقبت های ویژه بعد از عمل جراحی قلب IR.IAU.TMU.REC.1397.053 ۵۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی در کادر درمانی بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.054 ۵۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش از طریق برنامه تلفن همراه بر رفتار خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دو IR.IAU.TMU.REC.1397.055 ۵۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط باور ها وارزش های فرهنگی با پیگیری درمان در بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.056 ۵۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر کیفیت زندگی حرفه ای بر اخلاق کاری پرستاران بخش های nicuدربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آذر بایجان غربی در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.057 ۵۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
تاثیر آموزش قبل از عمل بر میزان اضطراب مادران کودکان کاندید عمل جراحی قلب بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.058 ۵۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیرآموزش مراقبت های حمایتی بر خودکارامدی بیماران بعدازعمل انژیوپلاستی کرونری دربیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا IR.IAU.TMU.REC.1397.059 ۵۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی میزان صلاحیت حرفه ای پرستاران در حوادث وبلایا در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان IR.IAU.TMU.REC.1397.060 ۶۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
تعیین و مقایسه کیفیت زندگی بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر قبل و بعد از بازتوانی قلبی در بیمارستان شهید دکتر لواسانی تهران سال ۱۳۹7 IR.IAU.TMU.REC.1397.061 ۶۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش جنبه های حقوقی و قانونی خشونت خانگی علیه زنان ( مبتنی بر شبکه های اجتماعی ) بر آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.062 ۶۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخلات شناختی رفتاری بر واکنشهای هیجان والدین کودکان رتینوبلاستوما بیمارستان فارابی تهران سال 1396-1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.063 ۶۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی به روش بازخورد محور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.064 ۶۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استنشاق اسانس پرتقال بر کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران شاغل IR.IAU.TMU.REC.1397.065 ۶۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر معنادرمانی بر خودمدیریتی نوجوانان مبتلا به سرطان IR.IAU.TMU.REC.1397.066 ۶۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثر تری اکسید مولیبدن بر دیواره رحم و مولفه های بیوشیمیایی خون در موش در سال 97-96 در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران و دامپزشکی تهران IR.IAU.TMU.REC.1397.067 ۶۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی میزان مثبت کاذب نتایج حاصل از روشهای متداول غربالگری سندرم داون در مادران مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه آزاد با تکنیک کاریوتایپ مایع آمنیوتیک در طول سالهای 92 تا 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.068 ۶۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی میزان اثر بخشی لیزر 1064-nm LONG PULSE Nd:YAG در درمان بیماران مبتلا به قارچ ناخن مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.069 ۶۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه ی اثرات درمانی در بیماری منییر با داروهای دیورتیک و یا با دیورز اب در بیمارستان های تابعه دانشگاه ازاد طی سالهای 1397-1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.070 ۷۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی موارد فراوانی استافیلوکوک های طلایی مقاوم به کلیندامایسین با القای مقاومت ماکرولید IR.IAU.TMU.REC.1397.071 ۷۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی بروز سکته های قلبی در ریتم شبانه روزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لواسانی طی سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.072 ۷۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی شکایت اصلی شایع افسردگی در نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه آزاد در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.073 ۷۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثرعصاره هیدرو الکلی زرشک بر روی تغییرات هیستومورفولوژیک ناحیه ی پره فرونتال مغز موش صحرایی نر مدل ایسکمی /رپرفیوژن تجربی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.074 ۷۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر دانش و خودکارامدی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی در بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.075 ۷۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
تاثیر مدل مراقبت پیگیر در عوارض بیماران مبتلا به سارکوئیدوز مراجعه کننده به بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 97-96 IR.IAU.TMU.REC.1397.076 ۷۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی سطح سرمی روی و برخی عوامل موثر بران در شیرخواران 6 تا 12ماهه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای 1396 تا 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.077 ۷۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه انتخاب نوع آنستزی برای سزارین (بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی) توسط مادران با بارداری اول و مادران با سابقه سزارین قبلی در سال ۹۷ در بیمارستان امیرالمومنین IR.IAU.TMU.REC.1397.078 ۷۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر پیونیکالاگین بر فراموشی ناشی از محرومیت از کل خواب در موش صحرایی نر IR.IAU.TMU.REC.1397.079 ۷۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی متیلاسیون پروموتر ژن PTGS2 در نمونه خون زنان مبتلا به PCOS با استفاده از تکنیک Methylation Specific PCR IR.IAU.TMU.REC.1397.080 ۸۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
تعیین شیوع عفونت ادراری و ارتباط آن با نتایج سونوگرافی کلیه در نوزادان دچار ایکتر دربیمارستان بوعلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران از سال 94 تا 96 IR.IAU.TMU.REC.1397.081 ۸۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر بار مراقبتی مادران کودکان بستری در بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب باز بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.082 ۸۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اوره نیتروژن خون (BUN) و کراتینین (Cr) در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادی بستری در بیمارستان بوعلی در سال ۹۴-۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.083 ۸۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
تاثیر بازتاب درمانی کف پا بر اضطراب و افسردگی مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان IR.IAU.TMU.REC.1397.084 ۸۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر تئوری بر ارتقای رفتارهای پیشگیرانه از اعتیاد در فرزندان معتادان مراجعه کننده به مراکز متادن درمانی در شهرستان میانه در سال 97 - 96 IR.IAU.TMU.REC.1397.085 ۸۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال تکاملی کودکان در مادران شهرستان قم در سال 1397-1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.086 ۸۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر کاهش درد ناشی از آسیب به کمر در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان خرمشهر در سال 97 - 96 IR.IAU.TMU.REC.1397.087 ۸۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش همسالان مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از پدیکلوزیس در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر خوی در سال 97 - 96 IR.IAU.TMU.REC.1397.088 ۸۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
اثر سهولت خدمات بیماران بر تمایل به مراجعه مجدد به بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی تهران IR.IAU.TMU.REC.1397.089 ۸۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
طراحی الگوی انتخاب، بکارگماری، آموزش مدیر خدمات پرستاری در بیمارستان های ایران IR.IAU.TMU.REC.1397.090 ۹۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثرپذیری تحریک الکتریکی مستقیم مغز در کاهش علایم افسردگی IR.IAU.TMU.REC.1397.091 ۹۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
استفاده از مدل استرس والدین wereszezal در شناخت سطوح استرس و عوامل درونی و بیرونی استرسورها در مادران نوزادان بستری در Nicu در سطح بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی شهرستان ارومیه در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.092 ۹۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۰
پایان‌نامه
بررسی میزان ویتامین D سرم در ارتباط با سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در سال های 96 و 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.093 ۹۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی فراوانی و علل بارداری های ناخواسته در بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.094 ۹۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثر تزریق گاز اوزون تحت سونوگرافی در مفصل شانه در بیماران با صدمات روتاتور کاف در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران طی سال های 95-96 IR.IAU.TMU.REC.1397.095 ۹۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثر توکسیک داروی هرسپتین بر روی رتینال پیگمانت اپیتلیم به وسیله تکنیک الکترواکولوگرم در پلی کلینیک بصیر در سالهای نود شش _نود هفت IR.IAU.TMU.REC.1397.096 ۹۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط محل جفت و وزن جنین د مراجعه کنندگان به بیمارستان های دانشگاه آزاد تهران در سال 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1397.097 ۹۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثر تامسولوسین همراه با رواتینکس در مقایسه با تامسولوسین در دفع سنگ حالب در مراجعین به بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.098 ۹۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
رابطه بین تیپ D با میزان استرس رویدادهای زندگی، ویژگی‌های شخصیت و حساسیت اضطرابی در افراد مبتلا به سرطان سینه بیمارستان بوعلی شهر تهران سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.099 ۹۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی بیماری مورفه آ و اثر آن بر شبکیه به وسیله تکنیک الکترو اوکولوگرام درپلی کیلینیک بصیر در سالهای 97_96 IR.IAU.TMU.REC.1397.100 ۱۰۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
تاثیر پلاسما در درمان افتادگی پلک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعه دانشگاه ازاد تهران طی سال های 97-96 IR.IAU.TMU.REC.1397.101 ۱۰۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
تاثیر صدای سفید بر کیفیت خواب کودکان یک تا سه سال IR.IAU.TMU.REC.1397.102 ۱۰۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر هایپرتنشن دوران بارداری بر آپگار نوزاد در بیمارستان های تابع دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 96 IR.IAU.TMU.REC.1397.103 ۱۰۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین سطح سرمی روی با قد و وزن در کودکان ۲ تا ۱۲ ساله مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان جواهری در سال ۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.104 ۱۰۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی شیوع هالوکس والگوس در زنان بالای ۴۰ سال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۹۶-۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.105 ۱۰۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی شیوع بیماری های زمینه ای و ریسک فاکتورها در بیماران با آمبولی ریوی در سالهای 95-97 در بیمارستانهای بوعلی و امیرالمونین IR.IAU.TMU.REC.1397.106 ۱۰۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش پرستاران بخش های مراقبت ویژه و اورژانس نسبت به اهمیت اهدای عضو در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.107 ۱۰۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر فاکتور 15- BMP بر تکوین و رشد فولیکول های تخمدان موش سوری IR.IAU.TMU.REC.1397.108 ۱۰۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی علامت های بالینی در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.109 ۱۰۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط عفونت قبلی با Helicobacter Pylori و میزان عدم موفقیت IVF در مراجعه کنندگان به بیمارستان بعثت در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.110 ۱۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه عوارض عمل جراحی قلب باز در بیماران بر اساس زمان عمل در بیمارستان لواسانی در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.111 ۱۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی فراوانی تظاهرات آسیب شناسی روان در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی IR.IAU.TMU.REC.1397.112 ۱۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثر پسیلیوم و سیلاکس در درمان یبوست ناشی از بیماری پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهر تهران در سال های 96-97 IR.IAU.TMU.REC.1397.113 ۱۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
ارتباط کمبود 25 هیدروکسی ویتامین دی با فاکتورهای التهابی و تغذیه ای در بیماران ESRD IR.IAU.TMU.REC.1397.114 ۱۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر پرکوتانئوس لومبار رادیوفرکوئنسی سیمپاتوتومی در درمان هایپرهیدروز اسنشیال پلانتار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران طی سال های 1395-1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.115 ۱۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی اکسی توسین با دوز 5 واحد با دوز 25 واحد در کنترل خونریزی بلافاصله پس از سزارین در مادران باردار با BMI بالاتر از 30در مراجعه کنندگان به بیمارستان امیرالمونین در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.116 ۱۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی انواع اختلال شخصیت در زنان دهنده تخمک در بیمارستان لواسانی تهران در سال ۹۶-۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.117 ۱۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تغییرات سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران تحت عمل جراحی تعویض مفصل هیپ در بیمارستان های امیر المومنین (ع)، عرفان ، عرفان نیایش و میلاد در سالهای 97-95 IR.IAU.TMU.REC.1397.118 ۱۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه اثر (franctional Q:Switch) Nd: Yag بر سیاهی دور چشم و زیربغل و کشاله ران در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دانشگاه آزاد تهران در سال ١٣٩٧ IR.IAU.TMU.REC.1397.119 ۱۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی نتایج پاتولوژی بیماران دچار اسهال مزمن در یک مطالعه چندمرکزی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران طی سالهای 97-84 IR.IAU.TMU.REC.1397.120 ۱۲۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر پره گابالین بر تهوع و استفراغ بعد از سزارین تحت بیحسی اسپینال در بیمارستانهای دانشگاه آزاد در سال96و97 IR.IAU.TMU.REC.1397.121 ۱۲۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تنفس ریتمیک قبل از بیهوشی بر شاخص های فیزیولوژیک و اضطراب بیماران تحت عمل جراحی تمپانوپلاستی در بیمارستان بقیه الله IR.IAU.TMU.REC.1397.122 ۱۲۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه اثر متفورمین آهسته رهش و سریع رهش بر FBS و HbA1c در افراد مبتلا به دیابت تیپ 2 IR.IAU.TMU.REC.1397.123 ۱۲۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه اثر متفورمین تک دوز و دوز منقسم بر FBS و HbA1C در افراد پره دیابتیک IR.IAU.TMU.REC.1397.124 ۱۲۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سندرم تخمدان پلی کیستیک با سندرم متابولیک در بیماران شهرستان شاهرود در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.125 ۱۲۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه اثر متفورمین تک دوز و دوز منقسم بر FBS و HbA1C در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 IR.IAU.TMU.REC.1397.126 ۱۲۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین هموگلوبین و شاخص های خونی با فریتین سرم در زنان و مردان 80-18 ساله در شهرستان شاهرود در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.127 ۱۲۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
تعیین اثر کپسول پروفرتیل بر آنالیز اسپرم در مردان مبتلا به اختلالات ناباروری IR.IAU.TMU.REC.1397.128 ۱۲۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱۲
پایان‌نامه
" بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در ارتباط با روش های مختلف حفظ باروری در افراد مبتلا به سرطان " IR.IAU.TMU.REC.1397.129 ۱۲۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
رابطه سبکهای فرزند پروری با گرایش به بزهکاری و عزت نفس و مولفه های شخصیتی در نوجوانان دانش آموز شهر تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.130 ۱۳۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه ی اثر داروی sinupret با اسپری رینوکورت در درمان رینیت در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی سال ٩٧ IR.IAU.TMU.REC.1397.131 ۱۳۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
تاثیر ماساژ درمانی بر احساس راحتی و علایم بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهر تهران در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.132 ۱۳۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
اثربخشی نرم افزار توانبخشی شناختی رها کام بر توجه و بازداری پاسخ فعالیتهای کارساز روزمره زندگی (IADL) و فعالیتهای پایه روزمره زندگی (ADL) بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن استان تهران در سال ۱۳۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.133 ۱۳۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
اثر بخشی نرم افزار توانبخشی شناختی رها کام بر سرعت پردازش،حافظه فعال و افسردگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن استان تهران در سال ۱۳۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.134 ۱۳۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی : نقش میانجی عواطف مثبت و منفی و الگوهای ارتباطی در زنان متاهل ساکن شرق شهر تهران سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.135 ۱۳۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهدبر انعطاف پذیری روانشناختی و تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان سینه کانون حامیان بیماران سرطانی وصعب العلاج مهر گلستان در سال 1397 در گرگان IR.IAU.TMU.REC.1397.136 ۱۳۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه ی بین ذهن آگاهی وکیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در شهر تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.137 ۱۳۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
اثر بخشی درمان شناختی_رفتاری گروهی بر کنترل هیجان و خود کار آمدی در مبتلایان به اختلال روان_تنی (درد مزمن (در زنان میانسال شهر تهران ،سال ١٣٩٧ ، مراجعه کننده به بیمارستان کسری IR.IAU.TMU.REC.1397.138 ۱۳۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی : نقش میانجی عواطف مثبت و منفی و الگوهای ارتباطی در زنان متاهل ساکن شرق شهر تهران سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.139 ۱۳۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثر خونریزی ضربه مغزی و جراحی در ناحیه لوب فرونتال مغز بر علائم سیستم ادراری تحتانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد در سال های 89-96 IR.IAU.TMU.REC.1397.140 ۱۴۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
تاثیر تزریق وریدی Iron Poly maltose در جبران خونریزی های بعد از شزارین در مادران سنین 20 تا 45 سال در مراجعه کنندگان به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1397.141 ۱۴۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی و سودمندی کلونیدین و سولفات منیزیوم در دردهای بعد از هیسترکتومی یا جراحی های ژنیکولوژی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی در سال های ٩٦-٩٧ IR.IAU.TMU.REC.1397.142 ۱۴۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثر پروبیوتیک بر فیبروز کبد در بیماران کبد چرب غیر الکلی در شهر تهران طی سال های 1397 و 1398 IR.IAU.TMU.REC.1397.143 ۱۴۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط استفاده از ضد تعریق های حاوی آلومینیوم و رنگ مو با سرطان پستان در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۹۶ IR.IAU.TMU.REC.1397.144 ۱۴۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
استفاده از پرده های جفتی در ترمیم زخم های مزمن در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی در سال ٩٧-٩٦ IR.IAU.TMU.REC.1397.145 ۱۴۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر حجم سیمان PMMA تزریقی در کیفوپلاستی پرکوتانئوس یک مهره در کاهش درد و ناتوانی بیماران مبتلا به شکستگی استئوپورتیک مهره در بیمارستان های بوعلی، مهراد و ابن سینا تهران در فاصله مهر 1397 لغایت مهر 1398 IR.IAU.TMU.REC.1397.146 ۱۴۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
تعیین تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری کارکنان پتروشیمی جم عسلویه در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.147 ۱۴۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
اثربخشی بسته راهنمای اجرای درمان شناختی- رفتاری توسط والدین بر اضطراب کودکان پسر و دختر ۷ تا ۱۲ ساله شهرتهرا IR.IAU.TMU.REC.1397.148 ۱۴۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مدل مراقبت از خود اورم بر واکنش های هیجانی و کیفیت زندگی بیماران دارای دفیبریلاتور داخل قلبی در بیمارستان های دولتی منتخب شهر تهران IR.IAU.TMU.REC.1397.149 ۱۴۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی میزان ویتامین دی در کودکان 2 تا 12 ساله مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی در سال 96 تا 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.150 ۱۵۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی میزان عود موضعی و دوردست در سرطان کولون با stage T3N0M0 در بیمارستان های میلاد ، بوعلی و رسالت در سال 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1397.151 ۱۵۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثر داروی herceptin بر روی شبکیه با تکنیک الکترورتینوگرام در پلی کلینیک بصیر در سال های 96-97 IR.IAU.TMU.REC.1397.152 ۱۵۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی علائم روانپزشکی بیماران مبتلا به تشنج کمپلکس پارشیال بستری در بیمارستان لواسانی تهران در سال ۹۶-۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.153 ۱۵۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثر تزریق گاز اوزون در درمان استئوآرتریت زانو با درجات مختلف در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران طی سال های 95-96 IR.IAU.TMU.REC.1397.154 ۱۵۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین ویژگی های آناتومیک اندومتریوما و سطح سرمی AMH در بیماران مبتلا به اندومتریوز مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به مرکز تحقیقات MIT دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران طی سالهای ۹۷-۹۴ IR.IAU.TMU.REC.1397.155 ۱۵۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تعیین اعتبار روش تصویر برداری سونوگرافی داپلر رنگی در تشخیص بیماری تیروئیدیت هاشیموتو در مقایسه با بیماری گریوز درمراجعین بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1397.156 ۱۵۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر پره گابالین بر درد بعد از سزارین تحت بیهوشی عمومی در بیمارستانهای دانشگاه آزاد در سالهای 96 و IR.IAU.TMU.REC.1397.157 ۱۵۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تاثیر پره گابالین بر درد بعد از سزارین تحت بیحسی اسپاینال در بیمارستان های دانشگاه آزاد در سال های 96 و 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.158 ۱۵۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی بیماری مورفیا واثر ان بر روی شبکیه به وسیله ی تکنیک الکترورتینو گرام در پلی کلینیک بصیر در سال ها ی ٩٦-٩٧ IR.IAU.TMU.REC.1397.159 ۱۵۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع هلیکوباکترپیلوری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی و رسالت تهران طی 10 سال اخیر IR.IAU.TMU.REC.1397.160 ۱۶۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثر محلول های انجمادی مختلف بر مورفولوژی بافت تخمدان گاو پس انجماد شیشه ای و ذوب IR.IAU.TMU.REC.1397.161 ۱۶۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی راندمان حذف داروی استامینوفن با استفاده از نانوکامپوزیت بنتونیت مغناطیسی شده IR.IAU.TMU.REC.1397.162 ۱۶۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر توانمند سازی بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به ایسکمیک قلبی بستری در بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر سال 96-97 IR.IAU.TMU.REC.1397.163 ۱۶۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تاثیر تنفس ریتمیک بر اضطراب بیماران آنژین صدری ناپایدار IR.IAU.TMU.REC.1397.164 ۱۶۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تاثیر برنامه توانمندسازی خانواده محور بر سلامت روان و خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم IR.IAU.TMU.REC.1397.165 ۱۶۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع اختلال های شخصیت در دانشجوهای کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در شهر تهران در سال 1397. IR.IAU.TMU.REC.1397.166 ۱۶۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره گیاه Grammosciadium platycarpum وآنالیز بیان ژنهای آپوپتوزی کاسپاز 3 و آنتی متاستازی MMp2 بر روی رده سلولی سرطان روده بزرگ (HT29) با استفاده از روش Real Time PCR. IR.IAU.TMU.REC.1397.167 ۱۶۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مدیریت تب بر آگاهی مادران کودکان بستری بانشانه تب در بیمارستان بوعلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.168 ۱۶۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و انعطاف پذیری روانشناختی پرستاران بخشهای روانپزشکی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی تهران در سال ۱۳۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.169 ۱۶۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط میان میزان فریتین سرم با سندرم پای بیقرار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی در سال ٩٧-٩٦ IR.IAU.TMU.REC.1397.170 ۱۷۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع وجود تنگی قابل توجه (بیش از 50 درصد) در شریان کاروتید داخلی همان طرف پس از استروک ایسکمیک در بیماران بستری بیمارستان بوعلی در سال 97-96 IR.IAU.TMU.REC.1397.171 ۱۷۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تاثیر مدل مراقبت پیگیر برکیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان ورامین در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.172 ۱۷۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیرآموزش برنامه توانمندسازی روانشناختی بر تاب‌آوری مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان¬ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.173 ۱۷۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تعیین تاثیرآموزش مراقبت خانواده محور به روش تله نرسینگ بر واکنش های هیجانی مادران کودکان پس از پیوند مغز استخوان IR.IAU.TMU.REC.1397.174 ۱۷۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثر لیدوکائین توام با دکسمدتومدین بر جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل هیسترکتومی در بیمارستان های تابع دانشگاه آزاد در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.175 ۱۷۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سلامت عمومی مادران با سطح اضطراب کودکان سن مدرسه درمناطق منتخب آموزش وپرورش شهر تهران IR.IAU.TMU.REC.1397.176 ۱۷۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تاثیر آموزش مدیریت استرس بر رضایت از زندگی بیماران همودیالیزی IR.IAU.TMU.REC.1397.177 ۱۷۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی میزان آگاهی و نگرش هنرجویان و هنرآموزان منطقه ۱۶ تهران از راههای سرایت و پیشگیری بیماری های منتقله با مواجهه ی جنسی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ IR.IAU.TMU.REC.1397.178 ۱۷۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی عوارض درمان با plasma(دستگاه plexr) در درمان چین و چروک های صورت در مراجعین به بیمارستان ها و کلینیک وابسته به دانشگاه ازاد اسلامی طی سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.179 ۱۷۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه وزن کودکان در یک‌سالگی و میزان افزایش وزن آنها طی سال اول عمر درنوزادان سزارین و زایمان طبیعی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی طی سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.180 ۱۸۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثر ریفامپیسین بر روی شکنج دندانه ای موش صحرایی نر ویستار متعاقب ایسکمی/ رپرفیوژن فراگیر گذرا در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران طی سالهای 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.181 ۱۸۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه عوارض مادر و جنین در سزارین اورژانس و الکتیو در بیمارستان های دانشگاه آزاد در سالهای 1396 و 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.182 ۱۸۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی متوسط تعداد آنتی بیوتیک های مصرفی برای بیماران بستری در ICU بیمارستان بوعلی در شهریور 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.183 ۱۸۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثر نوروتروفیک آنتاگونیست گیرنده Neurokinin 1 بر روی سلولهای گرانولار ژیروس دندانه ای هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار بعد از ضایعات ناشی از ایسکمی /رپرفیوژن در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.184 ۱۸۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان mir-181b در بیماران مبتلا به لوسمی میلویید حاد مقاوم به درمان IR.IAU.TMU.REC.1397.185 ۱۸۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
ارزیابی اثرات تری اکسید مولیبدن برحجم اووسیت انواع فولیکول های تخمدانی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1397-1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.186 ۱۸۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تغییرات هیستومورفومتریک انواع فولیکول های تخمدانی و هورمون های مرتبط با آن در اثر مصرف مزمن نانو ذرات تری اکسید مولیبدن IR.IAU.TMU.REC.1397.187 ۱۸۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی فراوانی ترومبوسایتوپنی در بیماران ESRD مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان بوعلی و درمانگاه پارتیان تهران در سال 96-97 IR.IAU.TMU.REC.1397.188 ۱۸۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی عوارض ناشی از Nd:YAG laser در درمان periorbital pigmentation در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی تهران طی سال های 95 تا 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.189 ۱۸۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی پرستاران بخش های مراقبت ویژه کودکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.190 ۱۹۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه یافته های غیرعادی در سونوگرافی و ماموگرافی غربالگری و تشخیصی پستان با نتیجه بیوپسی در خانمهای مراجعه کننده به مرکز اطهری در سال 9 IR.IAU.TMU.REC.1397.191 ۱۹۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تست پتانسیل الکتریکی چشم (EOG) در افراد مبتلا به شالازیون در پلی کلینیک بصیر در طی سالهای 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1397.192 ۱۹۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی فاکتورهای محیطی نکروز فمور در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای 1397 و 1398 IR.IAU.TMU.REC.1397.193 ۱۹۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بیانmiR-143 در بیماران AML مقاوم و حساس به درمان IR.IAU.TMU.REC.1397.194 ۱۹۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای اثربخشی خانواده درمانی استراتژیک کوتاه مدت و راه حل محور کوتاه مدت بر صمیمیت، خودارزشمندی و بازسازی روابط زوجین متقاضی طلاق در شهرستان خوی IR.IAU.TMU.REC.1397.195 ۱۹۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه ی اثر ژل بابونه و کرم فنی تویین بر التیام زخم فشاری بیماران مغز و اعصاب بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.196 ۱۹۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از عفونتهای ادراری در افراد سرپایی مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین )ع( در سال۱۳۹۶-۱۳۹۵ IR.IAU.TMU.REC.1397.197 ۱۹۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش شفقت بر سازگاری،سلامت روان و بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان اصفهان IR.IAU.TMU.REC.1397.198 ۱۹۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه تطابق نتایج پاتولوژی بیوپسی های انجام شده در جریان کولونوسکوپی با مشاهدات ماکروسکوپی کولونوسکوپیک در این افراد در بیمارستان بوعلی و امیرالمومنین تهران از سال 97 تا پایان 98 IR.IAU.TMU.REC.1397.199 ۱۹۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر ارتباط مادران با کودکان بیش فعال IR.IAU.TMU.REC.1397.200 ۲۰۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی میزان اثربخشی پارکسیتین در مقایسه داپوکسیتین در درمان انزال زودرس در مردان مراجعه کننده به بیمارستان بو علی در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.201 ۲۰۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اجرای برنامه مراقبت مشارکتی بر درد و اضطراب بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه IR.IAU.TMU.REC.1397.202 ۲۰۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
تاثیر آموزش بازتاب درمانی بر آگاهی دانشجویان پرستاری با دو روش سخنرانی و استفاده از فضای مجازی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.203 ۲۰۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی اختلالات کلیوی و الکترولیتی در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان شهید دکتر لواسانی IR.IAU.TMU.REC.1397.204 ۲۰۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
مقایسه اثر انفیلتراسیون مارکایین با لیدوکایین در محل برش در عمل کوله سیستکتومی باز بر میزان کاهش درد پس از عمل در بیمارستان امیر المونین در سال 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1397.205 ۲۰۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
مقایسه تغییرات همودینامیک در زمان القای بیهوشی با داروهای اتومیدیت و پروپوفول در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشکاه ازاد در سالهای 97 و 98 IR.IAU.TMU.REC.1397.206 ۲۰۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
مقایسه اثر دولوکستین و میدازولام قبل از عمل در کنترل درد بعد از اعمال جراحی شکمی IR.IAU.TMU.REC.1397.207 ۲۰۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی تست راه عصب بینایی در افراد مبتلا به شالازیون به وسیله تکنیک وی ای پی (VEP) طرح شطرنجی در پلی - کلینیک بصیر بر طی سالهای 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1397.208 ۲۰۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی اثرپروپوفول درمیزان ترشح ملاتونین بعدازعمل جراحی دربیمارستانهای دانشگاه آزاد واحدپزشکی تهران درسال٩٧_٩٨ IR.IAU.TMU.REC.1397.209 ۲۰۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
مقایسه خصوصیات و عوارض آنژیوگرافی کرونر از راه شریان فمورال با آنژیوگرافی کرونر از راه شریان رادیال IR.IAU.TMU.REC.1397.210 ۲۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی نتایج کولپوسکوپی در زنان با PCB مراجعه کننده به کلینیک کولپوسکوپی بیمارستان بوعلی و مطب انکولوژیست زنان در بازه سالهای 1384 تا 1398 IR.IAU.TMU.REC.1397.211 ۲۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
اثر تزریق زاموترول در هسته اکومبنس قاعده مغز رت بر فرآیند اضطراب در سال 1397 در مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران IR.IAU.TMU.REC.1397.212 ۲۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین A1C و آمپوتاسیون اندام تحتانی در بیماران مبتلا به پای دیابتی در بیمارستان بوعلی در سال٩٧ IR.IAU.TMU.REC.1397.213 ۲۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی شیوع هایپرکلسی اوری در زنان منوپوز بالای ۵۰ سال که کلسیم دارویی دریافت می کنند در بیمارستان بوعلی در سال ۹۶_۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.214 ۲۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
مقایسه شیوع عفونت دستگاه ادراری تحتانی در بیمارانی که تحت عمل TURP قرار گرفته اند با عمل پروستاتکتومی مراجعه کنندگان به بیمارستان بوعلی در سال ۹۶-۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.215 ۲۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی میزان شیوع میگرن در بیماران اندومتریوز مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به مرکز تحقیقات MIT در سالهای 1393-1398 IR.IAU.TMU.REC.1397.216 ۲۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی نتایج تست الکترورتینوگرام در بیماران با جداشدگی شبکیه کلینیک چشم پزشکی بصیر 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1397.217 ۲۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی میزان بروز عفونت محل زخم در بیماران تحت جراحی کانال نخاعی همراه با مصرف بتادین حین عمل جراحی در بیمارستان بوعلی تهران در سال 93 لغایت 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.218 ۲۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی اثر نوروتروفیک جوجوبوزایدA بر روی نواحی CA2و CA3 هیپوکامپ در مدل تجربی ایسکمی IR.IAU.TMU.REC.1397.219 ۲۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی اثر پروپوفول بر روی سلول های ناحیه CA2و CA3 هیپوکامپ موش صحرایی مدل ایسکمی/ رپرفیوژن در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.220 ۲۲۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای اثر ضد تکثیری و آپوپتوز وانادیوم سولفات روی رده سلولی MCF7 سرطان پستان در گروه درمانی و کنترل در آزمایشگاه سلولی ملکولی دانشگاه تربیت مدرس در آذرماه 1396 لغایت شهریور 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.221 ۲۲۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
ارزیابی و مقایسه تغییرات همودینامیک در زمان القای بیهوشی با داروهای تیوپنتال‌سدیم و اتومیدیت در بیماران زمینه‌ای قلبی در بیمارستان امیرالمومنین در سال ۱۳۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.222 ۲۲۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی اثر نوروتروفیک عصاره هیدرو الکلی زرشک بر روی تغییرات هیستومورفولوژیک ناحیه ی شکنج دندانه ای مغز موش صحرایی نر مدل ایسکمی /رپرفیوژن تجربی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.223 ۲۲۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
مقایسه ارزیابی شاخص‌های سنجش ایمنی بیمار در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های خصوصی و آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 2018 IR.IAU.TMU.REC.1397.224 ۲۲۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش سبک های مقابله ای بر تبعیت از درمان در نوجوانان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران IR.IAU.TMU.REC.1397.225 ۲۲۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بهای تمام شده روز تخت بیمار بستری در بخش آی سی یو بیمارستان خیریه دکتر سپیر بر اساس طرح تحول نظام سلامت IR.IAU.TMU.REC.1397.226 ۲۲۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
تاثیر آموزش خودمراقبتی با روش شبکه مجازی بر کیفیت زندگی بیماران HIV مثبت IR.IAU.TMU.REC.1397.227 ۲۲۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی اثر فرم موضعی کوئرستین روی سندرم دست و پا ناشی از کموتراپی IR.IAU.TMU.REC.1397.228 ۲۲۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
طراحی الگوی بکارگیری منابع انسانی خدمات سالمندی در نظام سلامت IR.IAU.TMU.REC.1397.229 ۲۲۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش در مورد بلایای طبیعی بر آمادگی و خودکارآمدی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر قزوین در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.230 ۲۳۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط علایم گوارشی در بیماران تحت درمان همودیالیز باطول مدت بیماری و بیماری زمینه ای کلیوی در بیمارستان بوعلی در سال 96-97 IR.IAU.TMU.REC.1397.231 ۲۳۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی پس از درمان با فینگولیمود در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس در بیمارستان سینا و بوعلی 96-97 IR.IAU.TMU.REC.1397.232 ۲۳۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش قصه گویی به والدین بر اختلالات خواب کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم تهران سال 97-1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.233 ۲۳۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
ارتباط تعارض کار- خانواده با کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستان های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.234 ۲۳۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیرآموزش خودمراقبتی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.235 ۲۳۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
طرح پژوهشی
بررسی سطح سرب در خون مراجعین به آزمایشگاه های بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال 97 IR.IAU.TMU.REC.1397.236 ۲۳۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
ارزیابی نحوه عملکرد پرستاران با استفاده از روش شرپا در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.237 ۲۳۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۲
طرح پژوهشی
مقایسه و ارزیابی گرایش و رفتار خودگزارشی رعایت بهداشت دهان و دندان در دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تبریز و اصفهان در سال 96-95 IR.IAU.TMU.REC.1397.238 ۲۳۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثر یوبیکینون (کیوتن) بر سلول‌های ناحیه گیروس دندانه‌ای موش صحرایی ویستار در مدل تجربی ایسکمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷ IR.IAU.TMU.REC.1397.239 ۲۳۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه اثرات درمانی دگزامتازون و متیل پردنیزولون در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی – عصبی به روش تزریق اینتراتیمپانیک در مراجعه کنندگان به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی تحت پوشش واحد پزشکی تهران در سالهای 97 و 98 IR.IAU.TMU.REC.1397.240 ۲۴۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۲
پایان‌نامه
بررسی سطح سرمی ویتامین دی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش قلب بیمارستان امیرالمومنین از خرداد ۱۳۹۷ لغایت خرداد ۱۳۹۸ IR.IAU.TMU.REC.1397.241 ۲۴۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر دیابت بارداری بر آپگار نوزاد در بیمارستان های تابع دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 96 IR.IAU.TMU.REC.1397.242 ۲۴۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۲
پایان‌نامه
پیش بینی رضایت جنسی بر اساس تمایزیافتگی و ابرازگری هیجانی در زنان متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 3 شهر تهران در سال های 97-1396 IR.IAU.TMU.REC.1397.243 ۲۴۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۲
پایان‌نامه
بررسی شیوع بارداری های ناخواسته در بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های امیرالمومنین و بوعلی تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.244 ۲۴۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه حساسیت و ویژگی روش‌های مولکولی و کلاسیک در تشخیص بیماری بروسلوز در بیماران مبتلا در ایران IR.IAU.TMU.REC.1397.245 ۲۴۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری نوروفیدبک و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال و بازداری پاسخ) IR.IAU.TMU.REC.1397.246 ۲۴۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
تاثیر آموزش برنامه ترخیص بر اضطراب مادرانِ کودکان دارای بیماری مادرزادی قلبی تحت آنژیوگرافی IR.IAU.TMU.REC.1397.247 ۲۴۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط حجم پروستات با اختلال نعوظ در بیماران با هایپرپلازی خوش خیم پروستات مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی بیمارستان بوعلی تهران طی سالهای 1397 و 1398 IR.IAU.TMU.REC.1397.248 ۲۴۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۲
پایان‌نامه
بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد در موردمصرف آنتی بیوتیک های بدون نسخه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1397.249 ۲۴۹

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.