English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم پزشکی تهران دارای کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی است که طرحهای و پایان نامه با مباحث انسانی و یا کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی پس از اخذ مجوز این کمیته می توانند به مرحله اجرا درآیند.

اعتبارنامه
IR.IAU.TMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی سید علی ابطحی
رئیس
استادیار معاونت دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
N/A امام جماعت واحد حوزوی/کارشناسی کرمعلی ذوالفقاری
روحانی
دانشیار مدیر امور پژوهش بیمارستان قلب شهید رجایی تهران اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) هومن بخشنده آبکنار
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد علوم قضایی/کارشناسی آرش بهره مند
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی - عضو شورای پژوهشی دکترای تخصصی بیوفیزیک بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد مسعود شوشتریان
پژوهشگر
دانشیار رئیس دانشکده پزشکی آناتومی/دکترای تخصصی (PhD) شبنم موثقی
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) طاهره نصرآبادی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
بررسی میزان ارتباط شکایت بیمار از شدت اختلال نعوظ با شدت علائم بزرگی خوش خیم پروستات در مراجعین کلینیک اورولوژی بیمارستان بوعلی طی سالهای 1397 و 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.247 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
تاثیر به کار گیری الگوی خودمراقبتی اورم بر فعالیتهای روزمره زندگی در بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.246 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی آنمی فقر آهن در مبتلایان به زخم فشاری در بیمارستان بوعلی در بین سالهای 1397_ 1394 IR.IAU.TMU.REC.1398.245 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
مطالعه مورفولوژیک و آناتومیک کارگذاری پیچ های پدیکولر مهره در مسیر cortical bone trajectory بر اساس نتایج CT اسکن قبل از جراحی در بیمارستان های بوعلی و ابن سینا تهران در فاصله 1396 تا 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.244 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
مطالعه گذشته نگر و آینده نگر در مراقبت تسکینی برای بیماران مبتلا به بیماری متوسط تا شدید آلزایمر در تهران IR.IAU.TMU.REC.1398.243 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی روش‌های درمانی بازتوانی شناختی و ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی، بدتنظیمی هیجانی و ولع مصرف در افراد مصرف کننده مواد IR.IAU.TMU.REC.1398.242 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
ارتباط علی حمایت وفعالیت بدنی والدین با فعالیت بدنی کودکان با نقش میانجی گری ادراک کودکان از حمایت والدین، احساس اجتماعی شدن و محیط همسایگی IR.IAU.TMU.REC.1398.241 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف اسپری نازوکلسی٢٠٠داخل بینی و اپوتل به صورت وریدی قبل از عمل بر روی درد های بعد از عمل در مراجعین به بیمارستان های دانشگاه ازاد درسال ٩٨ IR.IAU.TMU.REC.1398.240 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
تاثیر نقاشی درمانی بر مهارت حل مسئله، خودپنداره و روابط میان فردی کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی شهر تهران IR.IAU.TMU.REC.1398.239 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
بررسی میزان rebound در ایکتر و ریسک فاکتورهای آن در بیمارستان های دانشگاه آزاد در سال های 97 و 98 IR.IAU.TMU.REC.1398.238 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
مقایسه اثر ترکیب مترونیدازول و پروبیوتیک برعلائم دیس پپسی در مقایسه با پلاسبو در مراجعین کلینیک گوارش بیمارستان بعثت نیروی هوایی تهران طی سالهای 1397 و 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.237 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
مقایسه سبک زندگی بیماران مبتلا و غیرمبتلا به کبد چرب غیرالکلی مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان های خصوصی شهر کرج در 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.236 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
مقایسه میزان تاثیر بر سدیشن (Sedation) و تغییرات همودینامیک بین داروی پروپوفول و دکسمدتومدین در بیماران تحت ونتیلاتور در ICU بیمارستان امیرالمومنین در سال 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1398.235 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
اثر بخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مددجویان مبتلا به بیماری پروانه ای (اپیدرمولایزیس بولوزا ارثی) مراجعه کننده به انجمن حمایت از بیماران پروانه ای در سالهای 1397-1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.234 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
تعیین تاثیر بازی درمانی بر میزان هوش هیجانی و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی در سرای محلات منطقه 5 تهران در سال 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.233 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
رابطه سبک زندگی و خودکارآمدی و تیپ های شخصیت A B با میزان اضطراب در دانشجویان کارشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران پزشکی در سال 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.232 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
تاثیرکاربرد نرم افزار تفسیر الکترکاردیوگرام بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستا نهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سال 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.231 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش ارتباط موثر بین فردی بر دلزدگی زناشویی و عملکرد جنسی زنان دارای همسر معتاد مراجعه کننده به مراکز مشاوره IR.IAU.TMU.REC.1398.230 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
مقایسه حافظه کاری، توانایی حل مساله و احساس خود کار آمدی در افراد تک زبانه و دو زبانه دانشجویان دختر و پسر IR.IAU.TMU.REC.1398.229 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۶
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی، خلاقیت و حل مسئله در دانش آموزان پسر ابتدایی مدارس نوین و مدارس عادی تهران IR.IAU.TMU.REC.1398.228 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.