English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی-واحد ارومیه

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی-واحد ارومیه


دانشگاه ازاد اسلامی-واحد ارومیه

اعتبارنامه
IR.IAU.URMIA.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
مربی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) اسفندیار بالجانی
رئیس
استادیار عضو هیات علمی دامپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) شهرام سقایی
دبیر
استادیار مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) یوسف مولایی
حقوقدان
N/A مدیر فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه حوزوی/کارشناسی خداوردی حسن زاده
روحانی
N/A مدرس دانشگاه علوم پزشکی آمار زیستی/کارشناسی ارشد معصومه مهدی اخگر
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر کمیته فرهنگی دانشجویی پزشکی - اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) ناز آفرین قاسم زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A عضو کمیته دائم هیات امنای استان آذربایجان غربی فلسفه/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا علیزاده امامزاده
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی گروه مامایی بیولوژی تولید مثل/دکترای تخصصی (PhD) آذر پژوهان
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی – مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) آرام فیضی
پژوهشگر
N/A پزشک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه غدد و متابولیسم/فوق تخصص ابراهیم محمدی
پژوهشگر
مربی معاون دانشکده پرستاری و مامایی مامایی/کارشناسی ارشد منیره رضایی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر تعادل، عملکرد و توان انفجاری والیبالیست های دختر دارای نقص ولگوس داینامیک زانو IR.IAU.URMIA.REC.1398.014 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط مراقبت های پرستاری از دست رفته و حمایت سرپرستی درک شده در پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1398.013 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی تغییرات توالی ژن FCN2 و سطح سرمی پروتئین آن در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن IR.IAU.URMIA.REC.1398.012 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
طرح پژوهشی
سه صفت تاریک دیگر شخصیت(سادیسم، پارانوئید و فاشیست): معرفی سازه‌ها، ساخت و رواسازی پرسشنامه IR.IAU.URMIA.REC.1398.011 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ایی ارتباط بین تعادل کار- زندگی و فرسودگی شغلی در تکنسین های فوریت پزشکی با پرسنل پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1398.010 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (TDSC) بر افزایش انعطاف پذیری شناختی و سرعت پردازش کودکان با نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD) IR.IAU.URMIA.REC.1398.009 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
تاثیر 8 هفته تمرین اصلاحی منتخب بر نشانگرهای کتف، وضعیت و ثبات عملکردی شانه دانش آموزان دارای سندرم متقاطع فوقانی IR.IAU.URMIA.REC.1398.008 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
پیش بینی احساس تنهایی و رفتار خودزنی بر اساس سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابله ای در افراد دارای نشانه های شخصیت مرزی IR.IAU.URMIA.REC.1398.007 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی واقعیت درمانی و درمان اکت بر حساسیت اضطرابی و بهبود راهکار های مقابله ای، نگرانی پاتولوژیک و شکایت جسمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز شهر ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1398.006 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و مداخله تنظیم هیجان بر باورهای اختلال خوردن، ناگویی هیجانی و کاهش وزن در زنان دارای اضافه وزن و ارائه پروتکل درمانی IR.IAU.URMIA.REC.1398.005 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تغییرات توالی ژن MBL2 و سطح سرمی پروتئین آن در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن IR.IAU.URMIA.REC.1398.004 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی پرستاران بر درک آنها از اهمیت رفتارهای مراقبتی IR.IAU.URMIA.REC.1398.003 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
چگونگی رهبری تعاملی و فرهنگ یادگیری سازمانی با تاثیرپذیری از ظرفیت جذب منجربه نوآوری باز در بیمارستان شهید مطهری ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1398.002 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
ارتباط بین امتیازات غربالگری حرکات عملکردی با میزان آسیب دیدگی و عملکرد ورزشی در نوجوانان شرکت کننده در کلاس های آموزش ورزشی IR.IAU.URMIA.REC.1398.001 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۵
پایان‌نامه
مقایسه چشم انداز زمانی زیمباردو در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی و اختلال وسواسی جبری شهر ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1397.025 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۵
پایان‌نامه
پیش بینی اضطراب مرگ در نگرانی با توجه به نقش ناتوانی در تحمل ابهام و کمال گرایی در دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1397.024 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۵
پایان‌نامه
تدوین و آزمون مدل خودکارآمدی درد و مراقبت از خود بر اساس عوامل روانی اجتماعی و اثربخشی این مدل بر کیفیت زندگی افراد با بیماری سرطان بیمارستان امید ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1397.023 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۵
پایان‌نامه
مدل کاهش سوء مصرف مواد در نوجوانان دیابتی: نقش افسردگی و استرس با میانجیگری روابط خانوادگی، مهارتهای حل مسئله و تعارض IR.IAU.URMIA.REC.1397.022 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۵
پایان‌نامه
تاثیر آموزش برنامه مشاوره معنوی و امید درمانی بر خودکارآمدی مراقبت های تسکینی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1397.021 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران سوختگی IR.IAU.URMIA.REC.1397.020 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.