کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی -واحد ورامین-پیشوا

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی -واحد ورامین-پیشوا


دانشگاه آزاد اسلامی -واحد ورامین-پیشوا

اعتبارنامه
IR.IAU.VARAMIN.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی مدیریت بهداشت و درمان/دکترای تخصصی (PhD) سید عباس سیادتی
رئیس
استادیار رئیس دانشکده علوم پایه و علوم زیستی شیمی گرایش شیمی- فیزیک/دکترای تخصصی (PhD) محسن شعبانی
دبیر
استادیار معاون آموزش واحد حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) شکرالله نیکوند
حقوقدان
N/A رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان تهران خارج فقه و اصول – سطح 4 حوزه/دکترای تخصصی (PhD) سید محسن محمودی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا بابایی روچی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A رئیس اداره آموزش و پژوهش پزشکی قانونی استان تهران پزشکی قانونی/دکترای تخصصی (PhD) علی محمد علی محمدی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A منشی دادگاه کیفری 1 استان تهران فقه و مبانی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا رادمهر
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) نعمت اله بابایی
پژوهشگر
استادیار هیات علمی علوم تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) شیلا برنجی
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده علوم پایه و علوم زیستی شیمی گرایش شیمی- فیزیک/دکترای تخصصی (PhD) محسن شعبانی
پژوهشگر
مربی کارشناس کمیته اخلاق مامایی/کارشناسی ارشد معصومه اصغری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی بیان ژن های HIF1-a,LDH, P53, PFK دخیل در اثر متابولیکی واربرگ در بیماران مبتلا به سرطان سلول های غیر کوچک ریه IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.039 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
آنالیز سه منطقه از توالی تکراری پشت سرهم (VNTR) در باکتری سودوموناس آیروژینوزا به منظور تایپینگ مولکولی باکتری IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.038 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
غربالگری جهش های غیر از F508 در چهار اگزون ژن CFTR در بیماران ایرانی مبتلا به فیبروز کیستی با استفاده از روش توالی یابی IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.037 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تغییر در بیان ژن G6PD در نمونه های بافتی سرطان سلول غیر کوچک ریه IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.036 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تغییر در بیان ژن GLUT1 در نمونه های بافتی سرطان سلول غیر کوچک ریه IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.035 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
تاثیر مصرف کالپوره و یک دوره تمرین منتخب ورزشی بر شیلومیکرون، KCL, HDL در مردان نظامی 25-20 سال IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.034 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای اثرات ضد بیوفیلمی نانوذره نقره، نانوذره روی اکسید و اسانس آویشن شیرازی بر علیه سویه های بالینی انترکوکوس فکالیس IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.033 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی بیان mir-138 در سلول های سرطانی کولورکتال انسانی IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.032 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه تاثیرات مصرف دانه کتان و عصاره خرفه پس از یک دوره تمرین منتخب بر برخی شاخص های آنتروپومتریک و آزمون استاندارد در زنان غیر فعال IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.031 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی ملکولی و شناسایی جهش های غیر شایع در بیماران NF1 ایرانی IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.030 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه تغییرات هموسیستین و فیبرینوژن پس از یک دوره تمرین تراباند و هوازی در سرم خون مردان سالمند IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.029 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی و بیان ژن های pga, bfm در تشکیل بیوفیلم در اسینتو باکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.028 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تنوع سکانس نوکلئوتیدی ژنهای nuoD, ppsA, trpE در سویه های ایرانی سودوموناس آئروژینوزا IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.027 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثرات یک دوره تمرینی TRX و ثبات مرکزی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی - حرکتی، کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز سرم دختران چاق IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.026 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی بیان ژن miRNA146a و ارتباط آن با TNFα در افراد مبتلا به سرطان روده کلورکتال IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.025 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی فنوتیپی و مولکولی مقاومت متالوبتالاکتامازی در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.024 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی ترکیب داروی توپوتکان و نانوذرات اکسید روی (Oxid nanoparticles zn) بر روی سمیت و بیان ژن p53 در رده ی سلولی سرطان پستان MCF-7 IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.023 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
بررسی جهش های 4 اگزون شایع جهش پذیر ژن CFTR در 25 بیمار ایرانی مبتلا به CF IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.022 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۵
طرح پژوهشی
اثر عصاره آبی زرشک سیاه بر روی کبد چرب و میزان تری گلیسرید خون IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.021 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۱
پایان‌نامه
مقایسه مصرف پیپرین و کپسایسین بر تغییرات NO و CK سرم پس از یک جلسه تمرین بدنسازی تاباتا IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.020 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.