English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد


دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد

معرفی

با توسعه آموزش و پژوهش، حساسیت های اخلاقی باید لحاظ شود در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد اقدام به اختصاص کد اخلاق طبق دستورالعمل سازمان به پایان نامه های پزشکی و پایان نامه های با مداخله انسان و حیوان نمود.

اعتبارنامه
IR.IAU.YAZD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی کلیه اطفال/فوق تخصص احمد شجری
رئیس
استادیار معاون پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی بیماریهای داخلی- خون و انکولوژی/فوق تخصص سیدمحمدرضا مرتضوی زاده
دبیر
استادیار سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه آزاد واحد یزد حقوق عمومی/دکترای تخصصی (PhD) محمدحسین جعفری
حقوقدان
استادیار معاونت دانشجویی و فرهنگی کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) کمال خواجه پور بنادکی
روحانی
استاد عضو شورای پژوهشی دانشکده و هیات علمی حق التدریس آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) نصرالله بشردوست
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی دانشکده پزشکی شهید صدوقی اخلاق زیست پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی سید عباس سادات حسینی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A نماینده جامعه در کمیته اخلاق حقوق/کارشناسی ارشد الهه جورابی
نماینده جامعه
استادیار مدیر گروه ارشد پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) معصومه برخورداری شریف آباد
پژوهشگر
دانشیار مدیر گروه آناتومی آناتومی/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه پیغمبری
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی خون و آنکولوژی/فوق تخصص سیدمحمدرضا مرتضوی زاده
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق و پژوهش علوم کتابداری و اطلاع رسانی/کارشناسی فاطمه جعفری ندوشن
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه میزان عود فتق دیسک بین مهره ای کمری در دو روش جراحی همی لامینکتومی و پارشیال لامینکتومی IR.IAU.YAZD.REC.1399.011 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع کمردرد مرتبط با بارداری در سه ماهه سوم و ارتباط آن با افسردگی و اضطراب IR.IAU.YAZD.REC.1399.010 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه فاکتور های بروز انفارکتوس میوکارد و پروگنوز بیمارستانی بیماران با انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده براساس ساعات شبانه روز IR.IAU.YAZD.REC.1399.009 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تجویز ویتامین D بر افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران با بیماری التهابی روده IR.IAU.YAZD.REC.1399.008 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیک پیشگیرانه و سیر بالینی در جراحی تعویض مفصل هیپ طبق برنامه کشوری دربیمارستان شهدای کارگریزد ازسال1396تا1398 IR.IAU.YAZD.REC.1399.007 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی توزیع فراوانی انواع روش‌های اقدام به خودکشی منجر به مرگ در بیماران ارجاع داده شده به بیمارستان های شهرستان یزد در سال های ۹۷و۹۸ IR.IAU.YAZD.REC.1399.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین تصویر ذهنی از بدن و شاخص توده بدنی و میزان افکار خودکشی در بیماران با خودکشی فرجام نیافته ارجاع داده شده به بیمارستان شهید بهشتی تفت در سال 1398 IR.IAU.YAZD.REC.1399.005 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین اضطراب و افسردگی و outcome کوتاه مدت بیماران بستری به علت حمله حاد COPD IR.IAU.YAZD.REC.1399.004 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سطح سرمی سدیم در بدو ورود بیماران مبتلا به آمبولی ریه با پروگنوز آنها در طول بستری IR.IAU.YAZD.REC.1399.003 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی انواع مسمومیت در بیماران مسموم اینتوبه شده در ICU بیمارستان شهید بهشتی تفت و شاه ولی یزد طی سال های 94 تا 98. IR.IAU.YAZD.REC.1399.002 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تعدادی از شاخص های مندیبل در تعیین جنسیت بر روی تصاویر CBCT در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی خوراسگان IR.IAU.YAZD.REC.1399.001 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۷
طرح پژوهشی
تأثیر آموزش تعالی‌سازی خود بر انسجام خود و احساس تنهایی در افراد دارای آسیب نخاعی IR.IAU.YAZD.REC.1398.057 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۷
پایان‌نامه
مقایسه ی وضعیت روانشناختی در بیماران مبتلا به آسم و بیماری انسدادی مزمن ریوی در مراجعین به کلینیک ریه شهر یزد در سال 1398 IR.IAU.YAZD.REC.1398.056 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۷
پایان‌نامه
تأثیر داروی دولوکستین بر بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا با و بدون افسردگی مراجعه کننده به کلینیک درد از سال 1399-1398 IR.IAU.YAZD.REC.1398.055 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر بلوک عصب اکسیپیتال بزرگ در درمان سردرد ناشی از مصرف بیش از حد دارو IR.IAU.YAZD.REC.1398.054 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۹
پایان‌نامه
تاثیر تمرین ترکیبی بر میزان بیان ژن های VEGF-A – FGF2 - TSP1 – Ilß1 در بیماران کاندید CABG IR.IAU.YAZD.REC.1398.053 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۹
پایان‌نامه
بررسی تجویز آنتی بیوتیک پیشگیرانه در کاهش عفونت زخم جراحی های تمیز شامل جراحی تونل کارپال، دیسک و تیروئید در بیمارستان‌های شهدای کارگر و شاه ولی شهر یزد در سال 97 IR.IAU.YAZD.REC.1398.052 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۹
پایان‌نامه
اعتبار سنجی مدل سیاتل (SHFM) Seattle Heart Failure Model برای پیشگویی مدت بقای دو ساله در بیماران با نارسایی مزمن قلب IR.IAU.YAZD.REC.1398.051 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۹
پایان‌نامه
مقایسه میزان تنگی نفس و اندکس‌های اسپیرومتری و کیفیت زندگی قبل و بعد از جراحی باریاتریک IR.IAU.YAZD.REC.1398.050 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۹
پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای نتایج درمانی و عوارض گوارشی جراحی اسلیوگاسترکتومی و اسلیوایلئال بای پس در بیماران مبتلا به چاقی مفرط IR.IAU.YAZD.REC.1398.049 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.