English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد


دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد

معرفی

با توسعه آموزش و پژوهش، حساسیت های اخلاقی باید لحاظ شود در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد اقدام به اختصاص کد اخلاق طبق دستورالعمل سازمان به پایان نامه های پزشکی و پایان نامه های با مداخله انسان و حیوان نمود.

اعتبارنامه
IR.IAU.YAZD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی کلیه اطفال/فوق تخصص احمد شجری
رئیس
استادیار معاون پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی بیماریهای داخلی- خون و انکولوژی/فوق تخصص سیدمحمدرضا مرتضوی زاده
دبیر
استادیار سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه آزاد واحد یزد حقوق عمومی/دکترای تخصصی (PhD) محمدحسین جعفری
حقوقدان
استادیار معاونت دانشجویی و فرهنگی کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) کمال خواجه پور بنادکی
روحانی
استاد عضو شورای پژوهشی دانشکده و هیات علمی حق التدریس آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) نصرالله بشردوست
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی دانشکده پزشکی شهید صدوقی اخلاق زیست پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی سید عباس سادات حسینی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A نماینده جامعه در کمیته اخلاق حقوق/کارشناسی ارشد الهه جورابی
نماینده جامعه
استادیار مدیر گروه ارشد پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) معصومه برخورداری شریف آباد
پژوهشگر
دانشیار مدیر گروه آناتومی آناتومی/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه پیغمبری
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی خون و آنکولوژی/فوق تخصص سیدمحمدرضا مرتضوی زاده
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق و پژوهش علوم کتابداری و اطلاع رسانی/کارشناسی فاطمه جعفری ندوشن
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
مطالعات بالینی و بررسی مکانیزم رهایش دارو از زخم پوش نانوذرات کیتوسانPRF- بارگذاری شده درهیدروژل کیتوسان /ژلاتین جهت ترمیم زخم های دیابتی IR.IAU.YAZD.REC.1398.025 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین بیماری پسوریازیس با سطح FBS و لیپید پروفایل در مراجعه کنندگان به درمانگاه مجیبیان یزد در سال 98-1397 IR.IAU.YAZD.REC.1398.024 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر مکمل یاری اکسید منیزیم بر سطوح بیان ژن مرتبط با متابولیسم انسولین، لیپید و التهاب در بیماران دیابتیک همودیالیزی IR.IAU.YAZD.REC.1398.023 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح بیان ژن مرتبط با متابولیسم انسولین، لیپید و التهاب در بیماران دیابتیک همودیالیزی IR.IAU.YAZD.REC.1398.022 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر درمان ریفلاکس با امپرازول و پلاسبو در بیماران مبتلا به PND بدون علت مشخص IR.IAU.YAZD.REC.1398.021 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر دو روش بیهوشی (اسپاینال / جنرال) بر درد مزمن محل جراحی سزارین IR.IAU.YAZD.REC.1398.020 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی ویژگی های اندوکاردیت باکتریایی در بیماران بیمارستان شهدای کارگر یزد از سال 1395تا 1397 IR.IAU.YAZD.REC.1398.019 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه میزان پارامترها و کروماتین اسپرم انسانی شسته شده به روش Density Gradient در نمونه های آستنوزواسپرمیا بعد از زمان های مختلف، در دمای اتاق و دمای c37° IR.IAU.YAZD.REC.1398.018 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
پیش بینی فرسودگی شغلی بر پایه خود ارزشمندی سلامت روانی و جو سازمانی در کمک پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر اصفهان IR.IAU.YAZD.REC.1398.017 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر تزریق دگزامتازون در عضله ماستر بر عوارض بعد از جراحی به دنبال جراحی دندان مولر سوم نهفته فک پایین IR.IAU.YAZD.REC.1398.016 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی و نقش باربادی سلول های مخاط گونه جهت تعیین جنسیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)با استفاده از رنگ آمیزی هیستوشیمی پاپانیکولا IR.IAU.YAZD.REC.1398.015 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمانهای دندانپزشکی اطفال در استان اصفهان بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ IR.IAU.YAZD.REC.1398.014 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
تشخیص جنسیت با اندازه گیری ابعاد استخوان فک پایین در تصاویر توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی IR.IAU.YAZD.REC.1398.013 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
طراحی آموزشی مفاهیم بهداشت بلوغ مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی و اثربخشی آن بر تصویر بدنی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 شهر یزد IR.IAU.YAZD.REC.1398.012 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب سیاتیک بر رشد اندام تحتانی رت IR.IAU.YAZD.REC.1398.011 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی خانواده برمیزان برآورده شدن نیازهای خانواده مصدومین به سر ترخیص شده از بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال 1398 IR.IAU.YAZD.REC.1398.010 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
مقایسه ادراک دانشجویان از آمادگی یادگیری بین حرفه ای قبل از عرصه و عرصه در دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان در سال 1397 IR.IAU.YAZD.REC.1398.009 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط خودکارآمدی با سازگاری معنوی و امید به زندگی در بزرگسالان زلزله زده ساکن شهرستان سرپل ذهاب در سال 1397 IR.IAU.YAZD.REC.1398.008 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
تدوین الگوی درمانی یکپارچه براساس تئوری برنامه ریزی رفتاری ومدل چند وجهی لازاروس در تحکیم بنیاد خانواده IR.IAU.YAZD.REC.1398.007 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
مقایسه‌ی میزان درد، ترمیم، التهاب صورت و راحتی کار در جراحی دندان‌های عقل نهفته به دو روش معمول و رادیوفرکونسی IR.IAU.YAZD.REC.1398.006 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.