English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد


دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد

معرفی

با توسعه آموزش و پژوهش، حساسیت های اخلاقی باید لحاظ شود در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد اقدام به اختصاص کد اخلاق طبق دستورالعمل سازمان به پایان نامه های پزشکی و پایان نامه های با مداخله انسان و حیوان نمود.

اعتبارنامه
IR.IAU.YAZD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون علوم پزشکی کلیه اطفال/فوق تخصص احمد شجری
رئیس
استادیار معاون پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی بیماریهای داخلی- خون و انکولوژی/فوق تخصص سیدمحمدرضا مرتضوی زاده
دبیر
استادیار سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه آزاد واحد یزد حقوق عمومی/دکترای تخصصی (PhD) محمدحسین جعفری
حقوقدان
استادیار معاونت دانشجویی و فرهنگی کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) کمال خواجه پور بنادکی
روحانی
استاد عضو شورای پژوهشی دانشکده و هیات علمی حق التدریس آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) نصرالله بشردوست
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی دانشکده پزشکی شهید صدوقی اخلاق زیست پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی سید عباس سادات حسینی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A نماینده جامعه در کمیته اخلاق حقوق/کارشناسی ارشد الهه جورابی
نماینده جامعه
استادیار مدیر گروه ارشد پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) معصومه برخورداری شریف آباد
پژوهشگر
دانشیار مدیر گروه آناتومی آناتومی/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه پیغمبری
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی خون و آنکولوژی/فوق تخصص سیدمحمدرضا مرتضوی زاده
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق و پژوهش علوم کتابداری و اطلاع رسانی/کارشناسی فاطمه جعفری ندوشن
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمانهای دندانپزشکی اطفال در استان اصفهان بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ IR.IAU.YAZD.REC.1398.014 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
تشخیص جنسیت با اندازه گیری ابعاد استخوان فک پایین در تصاویر توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی IR.IAU.YAZD.REC.1398.013 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
طراحی آموزشی مفاهیم بهداشت بلوغ مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی و اثربخشی آن بر تصویر بدنی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 شهر یزد IR.IAU.YAZD.REC.1398.012 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب سیاتیک بر رشد اندام تحتانی رت IR.IAU.YAZD.REC.1398.011 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی خانواده برمیزان برآورده شدن نیازهای خانواده مصدومین به سر ترخیص شده از بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال 1398 IR.IAU.YAZD.REC.1398.010 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
مقایسه ادراک دانشجویان از آمادگی یادگیری بین حرفه ای قبل از عرصه و عرصه در دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان در سال 1397 IR.IAU.YAZD.REC.1398.009 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط خودکارآمدی با سازگاری معنوی و امید به زندگی در بزرگسالان زلزله زده ساکن شهرستان سرپل ذهاب در سال 1397 IR.IAU.YAZD.REC.1398.008 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
تدوین الگوی درمانی یکپارچه براساس تئوری برنامه ریزی رفتاری ومدل چند وجهی لازاروس در تحکیم بنیاد خانواده IR.IAU.YAZD.REC.1398.007 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
مقایسه‌ی میزان درد، ترمیم، التهاب صورت و راحتی کار در جراحی دندان‌های عقل نهفته به دو روش معمول و رادیوفرکونسی IR.IAU.YAZD.REC.1398.006 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی سواد سلامت دهان و ارتباط آن با شاخص پوسیدگی در معتادین مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر اصفهان در سال 1397 IR.IAU.YAZD.REC.1398.005 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
مقایسه سواد سلامت دهان مربیان بهداشت و معلمین مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1397-1396 IR.IAU.YAZD.REC.1398.004 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) IR.IAU.YAZD.REC.1398.003 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی خواص مورفولوژیک و فراوانی شیار باکالی دندانهای انسیزال در میان مراجعه کنندگان به درمانگاه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) IR.IAU.YAZD.REC.1398.002 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
طرح پژوهشی
نقش ویتامین A تزریقی در ترمیم آناستوموز در افراد مبتلا به سرطان دستگاه گوارش IR.IAU.YAZD.REC.1398.001 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
بررسی فراوانی نسبی یافته های کولونوسکوپی بیماران با خون مخفی مثبت در مدفوع در بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1397 - 1396 IR.IAU.YAZD.REC.1397.096 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
بررسی ده ساله انواع آلوپسی سیکاتریسیل بر اساس یافته‌های پاتولوژی مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی و شهید رهنمون یزد IR.IAU.YAZD.REC.1397.095 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
طرح پژوهشی
بررسی رابطه مشکلات سلامتی(جسمی، روانی،معنوی،اجتماعی)سالمندان مبتلا به دیابت پس از سکته قلبی با برخی ویژگیهای فردی وسوابق بیماری در مراجعین به بیمارستان های استان چهارمحال وبختیاری IR.IAU.YAZD.REC.1397.094 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
بررسی میزان تراکم استخوانی در خانم‌های یائسه تحت درمان حداقل یکسال با لووتیروکسین و مقایسه آن با گروه کنترل IR.IAU.YAZD.REC.1397.093 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
بررسی قابلیت اعتماد خودارزیابی قند خون توسط بیماران دیابتی نوع II در شهر یزد در سال 1397 IR.IAU.YAZD.REC.1397.092 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
بررسی وضعیت بهبود دیابت بعد از زایمان در مادرانی که دیابت بارداری داشته اند در شهر یزد در سال 1397-1398 IR.IAU.YAZD.REC.1397.091 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.