English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

معرفی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می گردد.

کمیته اخلاق در پژوهش به صورت متمرکز در ستاد دانشگاه مستقر بوده وکلیه طرحها و پایان نامه ها جهت اخذ تاییدیه اخلاق به این کمیته ارسال می گردید.از سال 1394کمیته اخلاق دانشکده پزشکی کار خود را آغاز نمود.بررسی طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی دانشکده، اعتلای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی،رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد.

اعتبارنامه
IR.IUMS.FMD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار معاون پژوهشی روانپزشکی/متخصص بالینی مهرداد افتخار اردبیلی
رئیس
استادیار مدیر گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا فروزنده
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی دانشگاه حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد مژگان عبدالعلی
حقوقدان
استادیار مدیر گروه مدرسی معارف گرایش مبانی نظری اسلام/دکترای تخصصی (PhD) حبیب محمدنژاد چاوشی
روحانی
استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سید آرش طهرانی بنی هاشمی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A رییس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان پاتولوژی/متخصص بالینی مجید رضا خلج زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته مدیریت دولتی/کارشناسی ارشد اعظم جعفرپور
نماینده جامعه
استاد مدیر گروه میکروب شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا ایراجیان
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهشی گروه ایمونولوژی/دکترای تخصصی (PhD) نازنین مجتبوی
پژوهشگر
استاد مدیر گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری/متخصص بالینی علی مجید پور
پژوهشگر
N/A مدیر پژوهش نانو فناوری پزشکی/کارشناسی ارشد معین عادل
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
بررسی آزمون شناختی MOCA در ارزیابی و غربالگری آسیب های شناختی بیماران مبتلا به دیابت IR.IUMS.FMD.REC.1398.170 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۸
طرح پژوهشی
بررسی میزان بیان miRNA-122, miRNA-149, miRNA-199a, miRNA let7- در بیماران مبتلا به عفونت همزمان HIV و HBV IR.IUMS.FMD.REC.1398.169 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۸
پایان‌نامه
تاثیر استفاده از بخور سرکه سیب در درمان رینوسینوزیت مزمن با و یا بدون پولیپوز IR.IUMS.FMD.REC.1398.168 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه ی میزان بهبودی و عوارض بعد از عمل جراحی در بیماران مبتلا به هموروئید گرید 3و4 در دوروش mucopexy با و بدون DG-HAL (Doppler Guided Hemorrhoidal Artery Ligation) IR.IUMS.FMD.REC.1398.167 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر پیشگویی کننده‌ی (Cardiopulmonary exercise testing (CPET قبل از عمل جراحی باریاتریک بر نتایج بعد از عمل IR.IUMS.FMD.REC.1398.166 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی همبستگی بین ساختار و شبکه کارکردی مغز بیماران با اختلال بویایی ناشی از تروما درمان شده به روش آموزش بویایی، با استفاده از fMRI IR.IUMS.FMD.REC.1398.165 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی الگو خواب، بیداری با خواب آلودگی روزانه و بیخوابی در نوجوانان دبیرستانی منطقه مکران استان سیستان و بلوچستان IR.IUMS.FMD.REC.1398.164 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر شستشوی اسپرم با روش DGC-Annexin V MACS بر پارامترهای اسپرم، میزان آسیب DNA اسپرم، میزان لقاح، کیفیت رشد جنین و بیان ژن PLCZ در اسپرم بیماران نابارور با فاکتور مردانه IR.IUMS.FMD.REC.1398.163 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط واریانت ژن های ADRB2, FABP2 و ACE با خطر چاقی و عوارض آن در جمعیت ایرانی. IR.IUMS.FMD.REC.1398.162 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی نقش سیستم های توکسین,آنتی توکسین (TA) در ایجاد سلول های پایدار (persister cells ) و بیوفیلم باکتری سودوموناس آئروژینوزا IR.IUMS.FMD.REC.1398.161 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک کلیستین در خانواده انتروباکتریاسیه در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1398 IR.IUMS.FMD.REC.1398.160 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی اثرات کانابیدیول بر اکتساب ترجیح مکان شرطی القا شده-توسط متامفتامین در موش بزرگ آزمایشگاهی : درگیری احتمالی گیرنده های دوپامینی هسته آکومبنس IR.IUMS.FMD.REC.1398.159 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
تعیین پارامترهای مدل احتمال ایجاد عارضه در غده پاروتید به دنبال پرتودرمانی براساس داده های رادیوژنومیکس و یافته های بالینی با استفاده از روش یادگیری ماشین IR.IUMS.FMD.REC.1398.158 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط افزایش سطح سرمی "گنادوتروپین جفتی انسان"(در روزهای 0 و4بعد از تزریق) با شکست درمان در بیماران با حاملگی خارج رحمی تحت درمان با متوتروکسات تک دوز IR.IUMS.FMD.REC.1398.157 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از سیستم مدیریت صف انتظار بر رضایت بیماران در اتاق انتظار بخش اورژانس بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر در سال 1398 ,تهران ,ایران IR.IUMS.FMD.REC.1398.156 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان شیوع AKI در بیماران مبتلا به sepsis براساس علت ایجاد کننده ی آن در بیمارستان فیروزگر در سال 1398 IR.IUMS.FMD.REC.1398.155 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین عملکرد غده هیپوفیز بعد از عمل جراحی ماکروآدنوم غیر عملکردی هیپوفیز و ویژگی های تصویربرداری آن در تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی(MRI) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک هیپوفیز در فاصله سالهای 1395-1397. IR.IUMS.FMD.REC.1398.154 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی اثر بخشی یک جلسه tDCS ،در کنترل ولع به مصرف سیگار. IR.IUMS.FMD.REC.1398.153 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر استرس مزمن بر بیان ژن زیر گروه c گیرنده‌ی تیپ 2 سروتونین در هیپوکمپ موش صحرایی نر بالغ IR.IUMS.FMD.REC.1398.152 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
نقش اسلایدینگ غضروف تحتانی جانبی در پیشگیری از آلار ریترکشن در جراحی رینوپلاستی IR.IUMS.FMD.REC.1398.151 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.