English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعتبارنامه
IR.IUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی جلیل کوهپایه زاده
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سید عباس متولیان
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی دانشگاه حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد مژگان عبدالعلی
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد رهبری در دانشگاه اقتصاد/دکترای تخصصی (PhD) محمود عیسوی
روحانی
دانشیار موسس و مدیر مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران TCRI اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مسعود سلیمانی دودران
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترای تخصصی رادیولوژی ومتخصص اخلاق پزشکی/متخصص بالینی مرتضی اشرفی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته بانک مسکن-مدیر امور اعتباری و سرمایه‌گذاری کارشناس ارشد اعتباری/کارشناسی ارشد ذبیح‌اله نعمتی
نماینده جامعه
دانشیار هیئت علمی دانشگاه فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) پروانه رحیمی مقدم
پژوهشگر
دانشیار رئیس بخش طب روان تنی روان پزشک/متخصص بالینی مهدی نصر اصفهانی
پژوهشگر
استادیار کارشناس اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) اکرم هاشمی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۱
طرح پژوهشی
تحلیل سیستم برنامه شهر سالم و مشارکت جامعه در رویکرد چند بخشی شهرداری تهران برای بهداشت عمومی IR.IUMS.REC.1399.269 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی مشکلات روانشناختی-اجتماعی سالمندان ایرانی در طی پاندمی شیوع کووید 19 در سال 2020-2021 IR.IUMS.REC.1399.268 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی مشخصات بیماران مبتلا به سکته مغزی در مدت اپیدمی کوید-19 با مدت مشابه در دو سال گذشته در بیمارستان های حضرت رسول و فیروزگر IR.IUMS.REC.1399.267 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی جامع مداخلات معنوی در رفتارهای پرخطر جنسی نوجوانان و جوانان و پیشنهاد الگوی مناسب بومی IR.IUMS.REC.1399.266 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر Radial Extracorporeal Shock wave Therapyعضله ی پریفورمیس با تزریق کورتیکواسترویید برای درمان بیماران مبتلا به سندرم پریفورمیس IR.IUMS.REC.1399.265 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
بررسی موارد سقوط بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) درسال های1397 و 1398 IR.IUMS.REC.1399.264 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
میزان بروز بیماری سل و ارزشیابی فرایند برنامه درمان مستقیم مشاهده ای کوتاه مدت (DOTs) در شهرستان کرمان در سال 1397 IR.IUMS.REC.1399.263 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر کفی سفارشی ساخت و کفی نرم پیش ساخته بر توزیع فشار های کف پایی در ورزشکاران با صافی کف پا IR.IUMS.REC.1399.262 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر آنی بریس کانترفورس با و بدون ارتعاش بر درد، دامنه حرکتی، قدرت گرفتن و قدرت عضلات مچ دست افراد مبتلا به آرنج تنیس بازان IR.IUMS.REC.1399.261 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
ترجمه و سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی شده مقیاس بریستول IR.IUMS.REC.1399.260 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
ترجمه، انطباق فرهنگی و بررسی روایی و پایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی سندرم بینایی رایانه در محل کار IR.IUMS.REC.1399.259 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی میزان کارایی کاتالیست ZnS/g-C3N4 در تجزیه فتوکاتالیستی سفیکسیم از محیط‌های آبی IR.IUMS.REC.1399.258 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت نمونه آزمایشی مچ بند ارتعاشی با فرکانس های مختلف و بررسی اعتبار سنجی آن بر میزان لرزش دست و فعالیت الکتریکی عضلات در افراد دچار پارکینسون IR.IUMS.REC.1399.257 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی اندازه گیری سونوگرافیک سطح مقطع عصب اولنار در ناحیه آرنج در بیماران مبتلا به اولنار نوروپاتی- یک مطالعه مروری نظام مند IR.IUMS.REC.1399.256 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
ارزشیابی اثر آموزش مبتنی بر خود- شفقت ورزی بر عاطفه مثبت و منفی دانشجویان پرستاری IR.IUMS.REC.1399.255 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی کارایی نانوساختار MIL100(Fe) پوشش داده شده برروی شیشه جهت حذف فتوکاتالیستی استایرن و استالدهید ازجریان هوای آلوده تحت تابش نور مرئی IR.IUMS.REC.1399.254 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
مقایسه روش های آماری در تصحیح سوگیری تائیدی (verification bias) در بررسی ناهنجاری های آندومتر در زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان IR.IUMS.REC.1399.253 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
تعیین الگوهای غذایی غالب، شاخص و بار گلیسمی و انسولینی رژیم غذایی و بررسی ارتباط آنها با شاخصهای تن سنجی در جمعیت بزرگسال شرکت کننده در مطالعه هم گروهی سلامت کارکنان ایران IR.IUMS.REC.1399.252 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی با استفاده از ابزار ارزیابی مراقبت های اولیه (PCET) در استان قزوین در سال 1398 IR.IUMS.REC.1399.251 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
بررسی پلی فارماسی و ارتباط آن با اختلال عملکرد روزمره در سالمندان استان بوشهر IR.IUMS.REC.1399.250 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.