کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

اعتبارنامه
IR.JMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار ریاست دانشگاه ENT/متخصص بالینی اصغر مکارم
رئیس
استادیار معاون تحقیقات وفناوری علوم تشریح/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه سیدی
دبیر
N/A رئیس اداره بازرسی دانشگاه حقوق/کارشناسی ارشد سید کمال خوشکام
حقوقدان
N/A معاون استانی نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سطح ۳حوزه وسطح ۳تاریخ تشیع/کارشناسی ارشد اصغر شاهرخی
روحانی
مربی عضو هیئت علمی آمار/کارشناسی ارشد حبیبه وزیری نسب
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیئت علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا مبشر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - مهندسی گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای/کارشناسی ارشد حسین مشایخی
نماینده جامعه
استادیار مدیر پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاسلامت/دکترای تخصصی (PhD) رضا فاریابی
پژوهشگر
استادیار معاون آموزشی متخصص داخلی عفونی/متخصص بالینی علی کمالی
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق مامایی/کارشناسی آزاده بدخش
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
تاثیر آفت کش ها بر نتیجه بارداری در زنان کارگر شاغل در گلخانه IR.JMU.REC.1397.001 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی شیوع چاقی ،اضافه وزن و عوامل خطر مرتبط با آن ها در کودکان 2-6 ساله شهر جیرفت در سال 97 IR.JMU.REC.1397.002 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی شیوع اختلالات روان‌پزشکی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت شهری جیرفت IR.JMU.REC.1397.003 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
برآورد شیوع رفتارهای پرخطر دانشجویان جیرفت سال 96-97روش مستقیم و بسط شبکه ای IR.JMU.REC.1397.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی شیوع انگلهای روده ای در ساکنین شهرستان رودبار جنوب از استان کرمان در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.005 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سطح سرمی بیلی روبین و نوع آپاندیسیت در بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت در سال 1396 IR.JMU.REC.1397.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سطح افسردگی و شدت بیماری کبد چرب در بیماران مبتلا به کبد چرب IR.JMU.REC.1397.007 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر محافظتی متفورمین بر آسیب های پاتولوژیک و بیان ژنهای DUOX1 و DUOX2 در بافت قلب موشهای سوری نر پس از مواجهه با دوز بالای پرتو IR.JMU.REC.1397.008 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی عوامل مرتبط با حوادث‌جاده‌ای جنوب استان کرمان در سال‌های 96-1392 IR.JMU.REC.1397.009 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۵
طرح پژوهشی
تاثیر برنامه توانمند سازی مبتنی بر مدل اطلاعات، انگیزه و مهارت های رفتاری در تبعیت از رژیم دارویی در بین بیماران HIV مثبت شهر کرمان IR.JMU.REC.1397.010 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۵
طرح پژوهشی
بررسی باراقتصادی کودکان مبتلا به فلج مغزی در شهر جیرفت در سال 1395 IR.JMU.REC.1397.011 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۵
طرح پژوهشی
مقایسه فراوانی و نوع درد قفسه سینه در افراد سیگاری و غیر سیگاری بستری شده با تشخیص سندرم کرونری حاد در بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.012 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های پس از زایمان در بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت از سال 1394 تا 1396 IR.JMU.REC.1397.013 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط کیفیت زندگی با هوش هیجانی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.014 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۳
پایان‌نامه
بررسی میزان باور های غلط غذایی در جمعیت کارکنان بیمارستان امام خمینی جیرفت در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.015 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۳
پایان‌نامه
بررسی میزان آفلاتوکسین M1در شیر مادران شیرده در شهرستان جیرفت در سال 1395 IR.JMU.REC.1397.016 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۳
پایان‌نامه
بررسی اپیدمیولوژی درماتوفیتوزیس در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان امام خمینی جیرفت از 1397-1394 IR.JMU.REC.1397.017 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط استرس والدینی و تعارض کار-خانواده پرستاران شاغل در بیمارستان های جیرفت در سال 97 IR.JMU.REC.1397.018 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط فعالیت های فیزیکی و استرس های عاطفی با سکته حاد قلبی در بیماران بستری شده در بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.019 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۲
پایان‌نامه
بررسی وضعیت حمایت اجتماعی درک شده در بیماران ام اس مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی جیرفت در سال1397 IR.JMU.REC.1397.020 ۲۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۲
پایان‌نامه
بررسی اپیدمیولوژی خوددرمانی با دارو در پرسنل درمانی و غیردرمانی بیمارستان های امام خمینی و کاشانی جیرفت در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.021 ۲۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۲
پایان‌نامه
یررسی اپیدمیولوژیک علل مرگ و میر ثبت شده نوزادان در هفته ی اول زندگی در بیمارستانهای امام خمینی ، قائم و کاشانی جیرفت در سال 96-1395 IR.JMU.REC.1397.022 ۲۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۳
پایان‌نامه
بررسی ادراک و نگرش مراجعین سازمان انتقال خون شهر جیرفت در رابطه با بیماری ایدز در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.023 ۲۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی مقایسه فشار خون اندازه گیری شده توسط کادر درمانی و دستگاه مانیتورینگ فشار خون در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی جیرفت IR.JMU.REC.1397.024 ۲۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی علل مشاوره قلبی عروقی در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی پس از تزریق سولفات منیزیوم در سال 96-1395 IR.JMU.REC.1397.025 ۲۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع کمبودآنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز درنوزادان مبتلابه هیپربیلی روبینمی وارتباط آن با عوارض زردی نوزادی دربیمارستان امام خمینی(ره)جیرفت درسال1396 IR.JMU.REC.1397.026 ۲۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اپیدمیولوژی بروسلوزدربیماران بستری شده دربیمارستان امام خمینی (ره)جیرفت ازسال 1390تا1395 IR.JMU.REC.1397.027 ۲۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی قد و وزن دختران و پسران 17_6 سال شهر جیرفت در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.028 ۲۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
بررسی فراوانی دانش اموزان (18-12سال) در معرض خطر اعتیاد با پرسشنامه IPRA در شهرستان جیرفت در سال1397 IR.JMU.REC.1397.029 ۲۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۱
طرح پژوهشی
طراحی و روانسنجی مقیاس درک دانشجویان پرستاری از عوامل تنش‌زا در محیط بالین IR.JMU.REC.1397.030 ۳۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی رابطه بین استرس درک شده در محیط بالین با رفتارهای ناصادقانه بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی جنوب شرق ایران در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.031 ۳۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
طرح پژوهشی
تاثیر بازی درمانی بر میزان افسردگی کودکان دبستانی. IR.JMU.REC.1397.032 ۳۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
پایان‌نامه
بررسی اثر برخی عوامل خطر بر زخم پای دیابتی در بیماران دیابتی مبتلا و غیرمبتلا به زخم پای دیابتی مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی جیرفت در سال 1396 IR.JMU.REC.1397.033 ۳۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی شیوع اختلالات شخصیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.034 ۳۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر رزوراترول و آلفا لیپوئیک اسید بر آسیب های پاتولوژیک و فیبروز بافت قلب پس از تابش دوز بالای پرتو در موشهای سوری نر IR.JMU.REC.1397.035 ۳۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۵
پایان‌نامه
بررسی فراوانی مرگ و میر ناشی از مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از ابتدای شهریور 1396 تا شهریور 1397 IR.JMU.REC.1397.036 ۳۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۵
پایان‌نامه
بررسی نتایج حاصل از اندوسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان امام خمینی )ره( جیرفت درسال 96 و 97 IR.JMU.REC.1397.037 ۳۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۵
پایان‌نامه
بررسی مدت زمان برگشت به فعالیت های روزمره در بیماران پس از جراحی شکستگی های استئوپروتیک لگن در بیمارستان امام خمینی جیرفت در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.038 ۳۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۵
طرح پژوهشی
تخمین جنسیت بالغین 20-25 ساله ایرانی بر اساس اندازه های آنتروپولوژیک اندام فوقانی IR.JMU.REC.1397.039 ۳۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۵
طرح پژوهشی
تخمین طول قد، جنس و سن افراد بر اساس آنالیز رد پا IR.JMU.REC.1397.040 ۴۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۵
طرح پژوهشی
بررسی شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.041 ۴۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۵
طرح پژوهشی
بررسی اثر تزریق مرکزی آبسیزیک اسید بر اختلالات شناختی ناشی از دیابت القاء شده با استرپتوزوسین در موش صحرایی نر IR.JMU.REC.1397.042 ۴۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۵
طرح پژوهشی
بررسی شیوع فلوئوروزیس و DMFT در دانش آموزان پایه ششم قلعه گنج و ارتباط آن با میزان فلوراید در منابع آب شرب در سال 1397 IR.JMU.REC.1397.043 ۴۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
طرح پژوهشی
طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون آسکی جهت ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت IR.JMU.REC.1397.044 ۴۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با کنترل خشم در پرسنل مامایی و پرستاری شاغل در بیمارستان ایت الله کاشانی شهرستان جیرفت درسال1397 IR.JMU.REC.1397.045 ۴۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
طرح پژوهشی
تعیین کیفیت خدمات ارائه شده در اتاق زایمان، بیمارستان آیت الله کاشانی شهرستان جیرفت از دیدگاه مراجعین با استفاده از مدل کیفیت خدمات در بهار سال 1398 IR.JMU.REC.1397.046 ۴۶

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.