کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان


دانشکده پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معرفی

این کمیته به بررسی طرحهای تحقیقاتی طرحهای تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی می پردازد.

اعتبارنامه
IR.KAUMS.NUHEPM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار ریاست دانشکده پرستاری ومامایی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) محسن تقدسی
رئیس
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علی صابر
دبیر
N/A سرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد رضا کردی
حقوقدان
استادیار مدیر گروه معارف علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی/کارشناسی ارشد حبیب اله یوسفی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) حسین اکبری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علی صابر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - علوم تربیتی/کارشناسی زهرا کرمی
نماینده جامعه
دانشیار رئیس دانشکده پیراپزشکی مدیریت اطلاعات سلامت/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه رنگرز جدی
پژوهشگر
دانشیار رئیس دانشکده پیراپزشکی فیزیک پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) اکبر علی اصغرزاده
پژوهشگر
دانشیار رئیس دانشکده بهداشت بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) دکتر غلامرضا مصطفایی
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق در پژوهش الهیات/کارشناسی مریم دانیال
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر تجویز رزوراترول، آلفالیپوئیک اسید، فلکسید و متفورمین پس از مواجهه تمام بدن با پرتوی گاما بر کاهش آسیبهای پاتولوژیک روده در موش سوری IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.010 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
پایان‌نامه
مقایسه پارامترهای دزیمتریک تراشه های ترمولومینسانس مختلف (Harshaw-100H , Harshaw-100 ,GR-200 ,GR-100) IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.009 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
پایان‌نامه
بررسی روند تجویز آنتی بیوتیک بیماران سرپایی همزمان با اجرای طرح پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در شهرستان بابل 96-1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.008 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
تهیه و روان سنجی ابزار سنجش موانع انجام معاینات دوره ای و اندازه گیری آن در صنایع شهرستان کاشان درسال 1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.007 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی علل ترک کار کارگران صنایع ریسندگی و بافندگی شهرستان کاشان در سال 1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.006 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
تاثیر سیستم کامپیوتری پشتیبان تصمیم گیری بالینی بر درخواست تست های آزمایشگاهی در بیمارستان ها: مرور نظام مند IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.005 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
مدلسازی پیامد انفجار مخازن جایگاه های سوخت CNG شهر آران و بیدگل (مطالعه ی موردی) IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.004 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
تاثیر مداخلات مبتنی بر فناوری اطلاعات بر تجویز منطقی آنتی بیوتیک برای بیماران با عفونت های حاد تنفسی: مرور نظام مند IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.003 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی پاسخ دزیمتر ژلی-پلیمری PASSAG-U با استفاده از توموگرافی کامپیوتری IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.002 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
پایان‌نامه
بررسی علل خودکشی و ویژگی های اجتماعی اقتصادی نوجوانان در کاشان از سال 1395 تا 1397 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.001 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
پایان‌نامه
طب فشاری بر خودکارآمدی، شادکامی و تاب آوری در زنان باردار شهرستان کاشان IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.074 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
پایان‌نامه
بررسی اثرات تحولات نشانگرهای بیومکانیکی در قالب انواع استرس های وارد شده بر روی شریان کاروتید IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.073 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر روش نوین تغذیه کامل وریدی بر بهبود نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.072 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی مصرف سیگار و مواد سکر آور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال 1397 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.071 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
طرح پژوهشی
ارزیابی وضعیت ایمنی به روش ممیزی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.070 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی خود درمانی در بیماران با فشارخون بالا در شهر کاشان در سال 1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.069 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
طرح پژوهشی
تدوین و روانسنجی ابزار سنجش میزان آگاهی عمومی در خصوص مقابله با شرایط اضطراری در محیط کار IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.068 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی حوادث ناشی از کار گزارش شده به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان در سال های 1396-1395 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.067 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.066 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی الگوی مقاومت چند گانه آنتی بیوتیکی جدایه های آسینتوباکتر بومانی به دست آمده از نمونه‌های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 97 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.065 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.