English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معرفی

این کمیته به بررسی طرحهای تحقیقاتی طرحهای تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی می پردازد.

اعتبارنامه
IR.KAUMS.NUHEPM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار ریاست دانشکده پرستاری ومامایی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) محسن تقدسی
رئیس
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علی صابر
دبیر
N/A سرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد رضا کردی
حقوقدان
استادیار مدیر گروه معارف علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی/کارشناسی ارشد حبیب اله یوسفی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) حسین اکبری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علی صابر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - علوم تربیتی/کارشناسی زهرا کرمی
نماینده جامعه
دانشیار رئیس دانشکده پیراپزشکی مدیریت اطلاعات سلامت/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه رنگرز جدی
پژوهشگر
دانشیار رئیس دانشکده پیراپزشکی فیزیک پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) اکبر علی اصغرزاده
پژوهشگر
دانشیار رئیس دانشکده بهداشت بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) دکتر غلامرضا مصطفایی
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق در پژوهش الهیات/کارشناسی مریم دانیال
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر هوای گرم تحت فشار و سرم گرم وریدی بر میزان راحتی و پیشگیری از لرز پس از بیحسی اسپاینال در بیماران تحت جراحی ارتوپدی IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.022 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
" بررسی علل پذیرش و امتناع از دریافت واکسن آنفولانزا در کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی در کاشان در سال 98 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.021 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت و سرانجام بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 98 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.020 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
" کارایی گیاه پالاییCarpobrotus rossii در زدایش کادمیوم از خاک با شوری متفاوت IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.019 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
" بررسی فعالیت مسیر مهاری لنفوسیت های T بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیز IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.018 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
طراحی نرم افزار شناسایی الگوی تداخلات دارویی در بیماران قلبی عروقی IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.017 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی تاثیرگرم کردن مجدد برپارامترهای همودینامیک و وضعیت شناختی بیماران بعد از جراحی قلب باز IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.016 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه Bergen Shift Work Sleep درکاشان سال 1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.015 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
وزن دهی چک لیست ارزیابی عملکرد مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی( GAHP ) وسنجش آنها درصنایع کاشان درسا ل 1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.014 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر تکنیک آرامسازی بنسون بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سرطان IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.013 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط پلی مورفیسم های عملکردی ژن SLC2A9 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان و سطح اسید اوریک پلاسمای سمن IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.012 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر بازخورد بر اقامت غیر مقتضی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.011 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر تجویز رزوراترول، آلفالیپوئیک اسید، فلکسید و متفورمین پس از مواجهه تمام بدن با پرتوی گاما بر کاهش آسیبهای پاتولوژیک روده در موش سوری IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.010 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
پایان‌نامه
مقایسه پارامترهای دزیمتریک تراشه های ترمولومینسانس مختلف (Harshaw-100H , Harshaw-100 ,GR-200 ,GR-100) IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.009 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
پایان‌نامه
بررسی روند تجویز آنتی بیوتیک بیماران سرپایی همزمان با اجرای طرح پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در شهرستان بابل 96-1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.008 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
تهیه و روان سنجی ابزار سنجش موانع انجام معاینات دوره ای و اندازه گیری آن در صنایع شهرستان کاشان درسال 1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.007 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی علل ترک کار کارگران صنایع ریسندگی و بافندگی شهرستان کاشان در سال 1398 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.006 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
تاثیر سیستم کامپیوتری پشتیبان تصمیم گیری بالینی بر درخواست تست های آزمایشگاهی در بیمارستان ها: مرور نظام مند IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.005 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
مدلسازی پیامد انفجار مخازن جایگاه های سوخت CNG شهر آران و بیدگل (مطالعه ی موردی) IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.004 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
تاثیر مداخلات مبتنی بر فناوری اطلاعات بر تجویز منطقی آنتی بیوتیک برای بیماران با عفونت های حاد تنفسی: مرور نظام مند IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1398.003 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.