English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی خلخال

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی خلخال

دانشکده علوم پزشکی خلخال

اعتبارنامه
IR.KHALUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال دندانپزشکی-متخصص پاتولوژی فک وصورت/فلوشیپ فوق تخصصی ابوالفضل باقری
رئیس
استادیار معاون آموزشی علوم بهداشتی/دکترای تخصصی (PhD) باقر حیاتی
دبیر
N/A روابط عمومی حقوق/کارشناسی الهام شهبازی
حقوقدان
N/A امام جمعه شهر کلور فقه واصول/دکترای تخصصی (PhD) محمد شیرعلی پور
روحانی
N/A مدیرگروه گسترش- دانشکده علوم پزشکی خلخال اپیدمیولوژی/کارشناسی ارشد جعفر عطائی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیأت علمی علوم تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) وحیده آقا محمدی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر سلامت و محیط کار مهندسی محبط زیست/کارشناسی ارشد علی ملکی
نماینده جامعه
استادیار مدیر آموزش و تحقیقات مهندسی بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) سجاد رحیمی بیستونی
پژوهشگر
استادیار عضو هیأت علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت/دکترای تخصصی (PhD) حامد رضا خانی مقدم
پژوهشگر
مربی عضوهیأت علمی آموزش پرستاری داخلی جراحی/کارشناسی ارشد خدیجه نصیری
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق مامایی/فوق دیپلم فریده پوراماموردی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی غلظت فلزت سنگین در شیر مادران خلخال و ارزیابی ریسک مواجهه نوزدان در معرض فلزات سنگین از طریق تغذیه با شیر مادران IR.KHALUMS.REC.1398.005 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری خلخال IR.KHALUMS.REC.1398.004 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی میزان مواجهه با آفت کش های ارگانوفسفره و ارتباط آن با متابولیت های ادراری در روستاییان شهرستان اردبیل IR.KHALUMS.REC.1398.003 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
طرح پژوهشی
طراحی، ایجاد، پیاده سازی و ارزیابی سامانه خود مراقبتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به دیابت IR.KHALUMS.REC.1398.002 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
طرح پژوهشی
تاثیر کپسول گرده خرما بر بهبود عملکرد جنسی زنان : یک کارآزمایی بالینی دو سوکور IR.KHALUMS.REC.1398.001 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی اختلال استرس حاد ، اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد پذیرفته شده در بیمارستان های استان اردبیل براثر حوادث جاده ای و ترافیکی در سال 98-97 IR.KHALUMS.REC.1397.013 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
طرح پژوهشی
سنتز، تعیین ساختار و کار برد نانوجاذب متخلخل ساختار های آلی فلزی (MOF) در حذف آلاینده های رنگی و دارویی از محلول آبی IR.KHALUMS.REC.1397.012 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
طرح پژوهشی
تأثیر حمام پا بر بهبود کیفیت خواب زنان منوپوز :کارآزمایی بالینی تصادفی تک سوکور IR.KHALUMS.REC.1397.011 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۹
طرح پژوهشی
مقایسه دیدگاه های بیماران بستری و پرستاران در مورد رفتار مراقبتی کارکنان پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره)خلخال IR.KHALUMS.REC.1397.010 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۹
طرح پژوهشی
بررسی ناتوانی جسمی و عوامل موثربر آن در سالمندان شهر خلخال در سال 1397 IR.KHALUMS.REC.1397.009 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۹
طرح پژوهشی
تخریب آلاینده های آلی در محیط های آبی با استفاده از فرایند نانوفوتو کاتالیزور بر پایه روی و آهن IR.KHALUMS.REC.1397.008 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۹
طرح پژوهشی
سنتز ، تعیین ساختار و خواص جذبی نانوهیبرید PAMAM/Sio2 در حذف آلاینده های دارویی از محلول آبی IR.KHALUMS.REC.1397.007 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۹
طرح پژوهشی
تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از کار با پرستاران در واحد کارآموزی در عرصه مدیریت پرستاری : مطالعه پدیدار شناسی IR.KHALUMS.REC.1397.006 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۹
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره)خلخال در سال 1397 IR.KHALUMS.REC.1397.005 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۸
طرح پژوهشی
اثر بخشی مداخلات پیگیری بیماران در دوره انتقال از ICU: مرور سیستماتیک IR.KHALUMS.REC.1397.004 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۸
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر درک از بیماری وسبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر IR.KHALUMS.REC.1397.003 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۸
طرح پژوهشی
بررسی میزان نشانگرهای زیستی فلزات سنگین در مواجهه با هوای داخل قلیان سراها در شهر خلخال در سال 1397 IR.KHALUMS.REC.1397.002 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۸
طرح پژوهشی
پایش غلظت ترکیبات BTEX درهوای داخل وبیرون ساختمانهای مناطق روستایی اردبیل وارزیابی پتانسیل خطر سرطانزایی منتسب به آن از مسیر استنشاقی IR.KHALUMS.REC.1397.001 ۱۸

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.