English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی خوی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی خوی

دانشکده علوم پزشکی خوی

اعتبارنامه
IR.KHOY.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۶/۱۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی بهداشت مادر و کودک/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه مقدم تبریزی
رئیس
استادیار معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) رقیه صدیفی
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی دانشکده علوم پزشکی خوی حقوق/کارشناسی کریم رضازاده
حقوقدان
مربی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فلسفه و کلام/کارشناسی ارشد اسمعیل زینالی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) رحیم شرفخانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) نازآفرین قاسم زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - مهندسی کشاورزی/کارشناسی غلامعلی شریف
نماینده جامعه
استادیار عضو شورای پژوهش باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محمد آذرسا
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) عبدالله خرمی مارکانی
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) حسین متعارفی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مهندسی محیط زیست/دکترای تخصصی (PhD) جابر یگانه
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی اثر ضد افسردگی اسانس باریجه در مدل های حیوانی افسردگی در موش سوری نر IR.KHOY.REC.1399.007 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۷
طرح پژوهشی
تبیین ادراکات بیماران و کادر درمانی از ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی خوی سال 1399 IR.KHOY.REC.1399.006 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی کارائی فرایند اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر پرسولفات فعال شده با پیریت برای حذف نونیل فنول از محلول های آبی IR.KHOY.REC.1399.005 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۷
طرح پژوهشی
سنتز نانوکامپوزیت Fe3O4@ZIF-67 و تاثیر آن برای حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلاکسین از محلول های آبی با روش اکسیداسیون پیشرفته IR.KHOY.REC.1399.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی کارایی فرآیند فوتو اکسیداسیون – احیا پیشرفته در حضور نانو اکسید روی و سولفیت سدیم در حذف آنتی بیوتیکهای مترونیدازول و سیپرو فلاکسین از محلول های آبی IR.KHOY.REC.1399.003 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۷
طرح پژوهشی
تبیین تجارب زیسته پرستاران از مراقبت بیمار مبتلا به کووید 19 : یک مطالعه فنومنولوژی هرمنوتیک IR.KHOY.REC.1399.002 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر برنامه مداخله مبتنی بر معنویت بر نگرش به زندگی و تاب آوری در برابر خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی خوی IR.KHOY.REC.1399.001 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی کارایی فرایند ازن زنی فتوکاتالیزوری غیر همگن با استفاده از کاتالیست تیتانیوم دی اکسید در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از فاضلاب سنتتیک IR.KHOY.REC.1398.006 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
طرح پژوهشی
درک دانشجویان پرستاری از عوامل موثر بر سلامت روان : تحلیل محتوای کیفی IR.KHOY.REC.1398.005 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
تشخیص افتراقی بتاتالاسمی مینور از کم خونی فقرآهن با شاخصهای خونی در تحلیل رگرسیون لجستیک و منحنی راک IR.KHOY.REC.1398.004 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی کارایی مراقبت تکاملی بر آگاهی، نگرش و درک پرستاران در مدیریت درد نوزادان در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1398 IR.KHOY.REC.1398.003 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی همبستگی تشخیص های پیش بیمارستانی با تشخیص های بیمارستانی و رابطه آن ها با دانش تکنسین های شاغل در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی شمال استان آذربایجان غربی IR.KHOY.REC.1398.002 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی کارایی نانوذره اکسیدروی در تجزیه فتوکاتالیستی بوتیل پارابن از محلول های مائی در حضور نور UV و H2O2 IR.KHOY.REC.1398.001 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۱
طرح پژوهشی
تبیین درک پرستاران شاغل از عوامل روان شناختی محیط کار :مطالعه کیفی IR.KHOY.REC.1397.012 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای حذف مترونیدازول از محیط های آبی توسط جاذب های مغناطیسی کربن فعال و کیتوزان IR.KHOY.REC.1397.011 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط خستگی پرستار و واگذاری امور در تحویل شیفت با ایمنی بیمار و پرستار در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی، 1397 IR.KHOY.REC.1397.010 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر برقراری ارتباط قبل از عمل و معرفی اعضای تیم جراحی و بیهوشی بر روی علایم حیاتی و spo₂بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت در بیمارستان قمربنی هاشم خوی IR.KHOY.REC.1397.009 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی مداخله رفتاری برکاهش رخداد خطاهای تجویز دارو در پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشکده علوم پزشکی خوی، IR.KHOY.REC.1397.008 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی الگوی توانمندسازی خانواده- محور بر خودکارآمدی و بار بیماری در بیماران با نارسایی - مزمن کلیه تحت همودیالیز و مراقبین آنها در بخش همودیالیز بیمارستان شهید مدنی خوی IR.KHOY.REC.1397.007 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی کارایی فرایند گرافن اکسایدمغناطیسی عامل دار شده با لیگاندهای کلاته در جذب کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی IR.KHOY.REC.1397.006 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.