English

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان


مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی

کمیته اخلاق در پژوهش سازمانی مستقر در پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دارای اعتبار نامه از کمیته ملی اخلاق در پژوهش

اعتبارنامه
IR.KMU.AH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست پایگاه تحقیقات بالینی، سرپرست مرکز گوارش و کبد، معاون پژوهشی بیمارستان افضلی پور گوارش و کبد/فوق تخصص صدیف درویش مقدم
رئیس
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، مدیر گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا مبشر
دبیر
N/A مسئول دفتر اجرایی اصل ۴۹ حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد افسانه اسکندر زاده افشار
حقوقدان
N/A معاون دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان مدرسی معارف/دکترای تخصصی (PhD) ابوذر عرب
روحانی
دانشیار مدیر گروه - رئیس مرکز تحقیقات مدلسازی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا بانشی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، مدیر گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا مبشر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته ادبیات زبان انگلیسی/کارشناسی مرضیه عارفی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی حبیبه احمدی پور
پژوهشگر
دانشیار مدیر گروه ارتوپدی دست و اعصاب محیطی/فلوشیپ فوق تخصصی علیرضا سعید
پژوهشگر
دانشیار معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی بیماری های دهان/متخصص بالینی مریم السادات هاشمی پور
پژوهشگر
N/A - حسابداری/کارشناسی مهدیه رجایی نیا
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۸
پایان‌نامه
بررسی میزان افکار خودکشی در بیماران سندرم متابولیک مراجعه کننده به بخش غدد بیمارستان افضلی پور در سال 1398 IR.KMU.AH.REC.1398.129 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۸
پایان‌نامه
مقایسه یافته های هیستوپاتولوژیک آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان در بالغین با پان سیتوپنی مراجعه کننده به آزمایشگاه مغزاستخوان بیمارستان شهید باهنر کرمان در سال 1393-97 IR.KMU.AH.REC.1398.128 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۸
پایان‌نامه
بررسی خصوصیات دموگرافیک و بقا در بیماران Solid-Pseudo Papillary tumor پانکراس IR.KMU.AH.REC.1398.127 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
پایان‌نامه
تعیین و مقایسه تظاهرات بالینی و ازمایشگاهی میان اپاندیسیت حاد و لنفادنیت مزانتر در کودکان IR.KMU.AH.REC.1398.126 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۸
پایان‌نامه
بررسی سطح سرمی ویتامین دی در کودکان مراجعه کننده با اختلال تیک به درمانگاههای بعثت در شهر کرمان طی سال 98-99 IR.KMU.AH.REC.1398.125 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۸
پایان‌نامه
بررسی الگوی هیستوپاتولوژیک و اپیدمیولوژی تومورهای اولیه مغزی در بیماران بیمارستان باهنر طی سال های 1394 الی 1398 IR.KMU.AH.REC.1398.124 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۸
پایان‌نامه
بررسی فراوانی وخصوصیات بیماران تحت عمل جراحی اپاندیس با شمارش گلبول سفید نرمال در بیمارستان های اموزشی کرمان در دوره سه ساله ٩٤ تا ٩٧ IR.KMU.AH.REC.1398.123 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر کوآنزیم Q10 در بهبود سلامت کلی و وسوسه مصرف در بیماران تحت درمان با متادون IR.KMU.AH.REC.1398.122 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
پایان‌نامه
بررسی فشار ورید مرکزی در بیماران مبتلا به اختلالات عصبی خودایمنی نیازمند پلاسمافورزیس بستری در بخش اعصاب بیمارستان شفا در سال 1398-1399 IR.KMU.AH.REC.1398.121 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
پایان‌نامه
بررسی میزان اثر بخشی وعوارض لیزرPDLدر مراجعه کنندگان به بخش لیزر بیمارستان افضلی پور کرمان IR.KMU.AH.REC.1398.120 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی خود ارزیابی علایم منفی در نمونه ای از بیماران ایرانی مبتلا به اسکیزوفرنیا IR.KMU.AH.REC.1398.119 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی فراوانی آریتمی های قلبی در کودکان ضربه ی مغزی در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان با هنر کرمان در سال 97 IR.KMU.AH.REC.1398.118 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه سطح سرمی آرسنیک در افراد سالم و افراد مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان شفا کرمان IR.KMU.AH.REC.1398.117 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثر ملاتونین در بهبود خواب و وسوسه مصرف در معتادان تحت درمان با متادون IR.KMU.AH.REC.1398.116 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی میزان تاثیر درمان تزریق اینتر کاورنوزال سلول بنیادی در درمان erectile dysfunction (اختلال عملکرد جنسی) در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت کرمان در سال 1398 IR.KMU.AH.REC.1398.115 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی میانگین مدت زمان و عوامل مرتبط با تاخیر در تشخیص آرتریت ایدیوپاتیک جوانان در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی کودکان کرمان تا سال1398 IR.KMU.AH.REC.1398.114 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان پرخاشگری در بیماران اسکیزوفرنی، دوقطبی، اختلال افسردگی اساسی و افراد سالم در بیمارستان شهید بهشتی کرمان در سال ١٣٩٧ IR.KMU.AH.REC.1398.113 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع انواع مختلف زگیل و عوامل خطر ایجاد آن در درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی جیرفت در سال 1398 IR.KMU.AH.REC.1398.112 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی وضعیت شنوایی طبق ارزیابی سیستم ASHA (American Speech–Language–Hearing Association) در بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن پس از درمان رادیوتراپی در کرمان در نیمه نخست سال 1397 IR.KMU.AH.REC.1398.111 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی میزان اثر بخشی حامل بتاسیکلودکسترین حاوی آلبندازول بر روی پروتواسکولکس های کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس IR.KMU.AH.REC.1398.110 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.