کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اعتبارنامه
IR.KMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه قلب وعروق/متخصص بالینی دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد
رئیس
استاد معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) دکترعباس پرداختی دوخانی
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی جزاوجرم شناسی/کارشناسی ارشد محمد علی پورعسکری
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد رهبری فقه وحقوق/دکترای تخصصی (PhD) دکتر علی عارفی
روحانی
استادیار عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) دکترآرمیتا شاه اسماعیلی نژاد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) دکتر مینا مبشر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مسئول جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ،مشاور خانواده ،عضو ستاد بحران کارشناس علوم اجتماعی/کارشناسی شهناز افتخاری نیا
نماینده جامعه
استاد - پوست/متخصص بالینی دکتر سعدالله شمس الدینی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیأت علمی اعصاب وروان/متخصص بالینی دکترعبدالرضا صباحی
پژوهشگر
N/A معاون مدیر پژوهشی مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد فاطمه حسنی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
تأثیر کاربرد روش PBL با استفاده از گروه‌های کوچک مجازی بر موفقیت درسی و یادگیری فعال مشارکتی دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم 1398 IR.KMU.REC.1398.086 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر مکمل عصاره برگ انبه بر شاخصهای متابولیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 IR.KMU.REC.1398.085 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه پروفایل microRNA های کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس در محیط درون تنی و برون تنی با استفاده از رویکرد تعیین توالی نسل جدید و مقایسه بیان microRNA های منتخب بافت روده سگ آلوده و کنترل IR.KMU.REC.1398.084 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
ارزیابی و مقایسه عوامل خطر مرتبط با فرم های مزمن، عود مجدد و بهبود یابنده لیشمانیوز پوستی نوع شهری در کانون های اصلی جنوب شرقی ایران (بم و کرمان) IR.KMU.REC.1398.083 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی فراوانی، مقاومت آنتی بیوتیکی و توکسینوتایپینگ نژادهای کلستریدیوم دیفیسیل ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی کرمان IR.KMU.REC.1398.082 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
تاثیر لمس نوزاد توسط مادر بر اضطراب جدایی و رفتارهای دلبستگی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان افضلی پور کرمان سال 1398 IR.KMU.REC.1398.081 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
کارآزمایی بالینی تصادفی مقایسه میزان موفقیت جراحی پرکوتانوس سنگ های نان اوپک کلیوی با دو شیوه ی فلوروسکوپی و سونوگرافی IR.KMU.REC.1398.080 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
مقایسه اثر انسولین NPH با دیگر انواع انسولین بر آنژیوژنز و رتینوپاتی دیابتی IR.KMU.REC.1398.079 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
ﺑﺮازش ﻣﺪل رگرسیون ﻛﺎﻛﺲ ﺑه منظور بررسی عوامل موثر بر زمان ازدواج تا اولین بارداری و همچنین استفاده از مدل رویدادهای بازگشتی به منظور بررسی عوامل موثر برتکرار بارداری ها در زﻧﺎن49-15 ساله مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان در نیمه اول سال 1397 IR.KMU.REC.1398.078 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی اثر محافظتی نانوذرات زینک بر روی سمیت کلیوی القا شده توسط اشعه یونیزاسیون در موش سوری IR.KMU.REC.1398.077 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
تعیین مدت زمان نگهداری تصاویر دیجیتالی در سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی IR.KMU.REC.1398.076 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر هیپنوتراپی شناختی رفتاری بر اضطراب و عزت نفس زنان زندانی شهر کرمان در سال 1398 IR.KMU.REC.1398.075 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
مقایسه سطح سرمی سیستاتین c و CRPدر راننده گان تاکسی برون شهری با افراد عادی جامعه IR.KMU.REC.1398.074 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
بررسی اثر اعتیاد به تریاک بر سطح سرمی پلاسمینوژن در افراد مراجعه کننده مبتلا به بیماری عروق کرونر IR.KMU.REC.1398.073 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین سابقه آلرژی با بروز سرطان در کرمان (مطالعه مورد شاهدی) IR.KMU.REC.1398.072 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
: بررسی میزان موفقیت و عوارض جراحی سنگ کلیه از راه پوست بدون استفاده از اشعه و با استفاده از سونوگرافی در بیمارستان شهید باهنر کرمان از سال 1396تا 1393 IR.KMU.REC.1398.071 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی وضعیت خواب در شیرخواران 6 تا 18 ماهه مصرف کننده سرلاک IR.KMU.REC.1398.070 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به استفاده از فناوری آموزش الکترونیک IR.KMU.REC.1398.069 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
شناسایی اثرات به کارگیری نظام‌های پرداخت آینده‌نگر بر رفتار ارایه‌کنندگان خدمت در کشورهای جهان و ایران با استفاده از رویکرد فراترکیب (1397-1374) IR.KMU.REC.1398.068 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان سیتوکین های موجود در مایع شیار لثه ای ایمپلنت با استفاده از هیلینگ اباتمنت های استفاده نشده کارخانه ای یا انواع قبلا استفاده شده : یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار IR.KMU.REC.1398.067 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.