English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اعتبارنامه
IR.KMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه قلب وعروق/متخصص بالینی دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد
رئیس
استاد معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) دکترعباس پرداختی دوخانی
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی جزاوجرم شناسی/کارشناسی ارشد محمد علی پورعسکری
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد رهبری فقه وحقوق/دکترای تخصصی (PhD) دکتر علی عارفی
روحانی
استادیار عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) دکترآرمیتا شاه اسماعیلی نژاد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) دکتر مینا مبشر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مسئول جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ،مشاور خانواده ،عضو ستاد بحران کارشناس علوم اجتماعی/کارشناسی شهناز افتخاری نیا
نماینده جامعه
استاد - پوست/متخصص بالینی دکتر سعدالله شمس الدینی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیأت علمی اعصاب وروان/متخصص بالینی دکترعبدالرضا صباحی
پژوهشگر
N/A معاون مدیر پژوهشی مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد فاطمه حسنی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژنتیکی Carboxylesterase 1 با شدت استرس اکسیداتیو در بیماران مسموم شده با ارگانوفسفره مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان IR.KMU.REC.1398.435 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خطر¬پذیری نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت شهرستان کرمان درسال1398 IR.KMU.REC.1398.434 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
اقلام داده موردنیازجهت طراحی سیستم ثبت دستورات پزشکی: مرور نظام مند IR.KMU.REC.1398.433 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
بررسی اثر ضد آفت فیلم نازک دهانی عصاره گیاه بومادران (Achillea wilhelmsii) IR.KMU.REC.1398.432 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
طرح پژوهشی
ارزیابی کارایی بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت IR.KMU.REC.1398.431 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
طرح پژوهشی
یک مطالعه ترکیبی برای طراحی و روانسنجی ابزار ارزشیابی مرحله بازخورد فوری (هات واش وکولد واش ) تمرین‌های آمادگی سیستم سلامت ایران در حوادث وبلایا IR.KMU.REC.1398.430 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
طرح پژوهشی
بررسی فرایند مدیریت و ارزیابی خطر (تحلیل مخاطره ،ظرفیت وآسیب پذیری) در تمامی مراکز بهداشتی ودرمانی دانشگاه های علوم پزشکی قطب جنوب شرق ایران در حوادث وبلایا طبیعی وانسان ساخت :یک مطالعه ترکیبی IR.KMU.REC.1398.429 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
طرح پژوهشی
بررسی یک روش جدید تشخیصی و پیش آگهی موارد عدم پاسخ به درمان لیشمانیوز پوستی نوع شهری توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی IR.KMU.REC.1398.428 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
طرح پژوهشی
امکان سنجی استفاده از سیاست های جایگزین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت تامین نیروی مورد نیاز IR.KMU.REC.1398.427 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
بررسی پیامدهای حاصل از بازسازی رباط متقاطع قدامی (Anterior Cruciate Ligament) و درمان آسیب مفصلی همراه IR.KMU.REC.1398.426 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
طرح پژوهشی
تبیین تجارب پرستاران و دانشجویان کارشناسی پرستاری از اجرای بر نامه اینترن شیپ در دانشکده پرستاری رازی کرمان در سال 1398 IR.KMU.REC.1398.425 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
بررسی تأثیر مدل مراقبت مشارکتی، بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه، مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر سیرجان در سال 1398 IR.KMU.REC.1398.424 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
طرح پژوهشی
ساخت و خصوصیت یابی بیوسنسور دوپامین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کربن کوانتوم دات و مایع یونی IR.KMU.REC.1398.423 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
بررسی اثر ضد فیبروزی دو داروی Everolimus و Pirfenidone به تنهایی و توامان بر فیبروز ریوی القاء شده توسط بلئومایسین با بررسی فرآیند Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) در مطالعات درون تنی و برون تنی در موش صحرایی و رده سلولی A549 IR.KMU.REC.1398.422 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
بررسی راهکارهای اجرای معافیت از پرداخت حق بیمه در میان بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران و ارائه گزینه های سیاستی IR.KMU.REC.1398.421 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
طراحی بسته آموزش شایستگی‌ مرتبط با دانش و مهارت حرفه‌ای بیماربران بیمارستان‌های آموزشی کرمان در سال 1398 IR.KMU.REC.1398.420 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
طرح پژوهشی
بررسی اثرات سمیت سلولی سدیم بوتیرات و نانوذرات آلبومینی حاوی سدیم بوتیرات بر رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد Nalm6 IR.KMU.REC.1398.419 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
بررسی عوامل مؤثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه در استان کرمان با استفاده از مدل های ناپارامتریک بیزی IR.KMU.REC.1398.418 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
طرح پژوهشی
تعیین ولتامتری دوپامین در حضور استامینوفن و تیروزین با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با چهارچوب‌های آلی-فلزی گل مانند Ni3-xCox(BTC)2 IR.KMU.REC.1398.417 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مجازی بر عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر یزد در سال 1398 IR.KMU.REC.1398.416 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.