English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اعتبارنامه
IR.KMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه قلب وعروق/متخصص بالینی دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد
رئیس
استاد معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) دکترعباس پرداختی دوخانی
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی جزاوجرم شناسی/کارشناسی ارشد محمد علی پورعسکری
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد رهبری فقه وحقوق/دکترای تخصصی (PhD) دکتر علی عارفی
روحانی
استادیار عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) دکترآرمیتا شاه اسماعیلی نژاد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) دکتر مینا مبشر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مسئول جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ،مشاور خانواده ،عضو ستاد بحران کارشناس علوم اجتماعی/کارشناسی شهناز افتخاری نیا
نماینده جامعه
استاد - پوست/متخصص بالینی دکتر سعدالله شمس الدینی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیأت علمی اعصاب وروان/متخصص بالینی دکترعبدالرضا صباحی
پژوهشگر
N/A معاون مدیر پژوهشی مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد فاطمه حسنی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی اثر مهارکننده IRAK 1/4 (کینازهای وابسته به رسپتور اینترلوکین) بر بیان سایتوکاین های پیش التهابی α TNF، IFN-γ،IL-6 وIL-1 در چند رده سلولی سرطان پستان IR.KMU.REC.1398.300 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
طرح پژوهشی
بررسی نیم‌رخ دروس مرتبط با پیشگیری از سوء مصرف مواد در برنامه‌های درسی رشته‌های علوم پزشکی ایران IR.KMU.REC.1398.299 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
پایش زیستی فلزات سنگین سمی (سرب، کادمیم، آرسنیک و کروم) در نمونه های خون و ارتباط آن با خصوصیات رفتاری و کیفیت زندگی در مصرف کنندگان قلیان در شهر کرمان IR.KMU.REC.1398.298 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
طرح پژوهشی
بررسی خطر انتقال عفونت توسط دانشجویان در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مرجع با استفاده از رویکرد شش سیگما IR.KMU.REC.1398.297 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی تأثیر حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شبکه‌های اجتماعی علمی بر شاخص‌های علم‌سنجی آن‌ها IR.KMU.REC.1398.296 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
تولید فرم نیوزومال میرتنول و ارزیابی اثرات تجویز استنشاقی فرم ساده و نیوزومال آن بر شاخص های هیستوپاتولوژی و استرس اکسیداتیو بافت ریه و فاکتور های التهابی بافت و مایع بال ریه در موش های صحرایی نر مبتلا به آسم تجربی IR.KMU.REC.1398.295 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
طراحی و ساخت وکتور نوترکیب دو پروموتوره pBudCE4.1/CMV-BChE/EF-BchE جهت افزایش میزان تولید و فعالیت آنزیم بوتیریل کولین استراز انسانی در مقایسه با وکتور تک پروموتوره ی pCMV-BChE در سلول های CHO، Vero و 293HEK IR.KMU.REC.1398.294 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی وفور حساسیت به آلرژن های استنشاقی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به درمانگاه آسم و آلرژی بیمارستان افضلی پور کرمان و درمانگاه های وابسته با استفاده از تست نشانه گذاری پوست (Skin Prick Test) IR.KMU.REC.1398.293 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
ارزیابی خطر سلامتی مواجهه با فلزات سنگین سمی (سرب، آرسنیک، کادمیم و جیوه) از طریق تجزیه و تحلیل داده های مربوط به ذرات قابل ته نشینی موجود در هوای تنفسی و خون ساکنین شهر کرمان IR.KMU.REC.1398.292 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
طرح پژوهشی
بررسی فرهنگ ایمنی بیماربه عنوان بخشی از فرایند سلامت در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1398 IR.KMU.REC.1398.291 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی همزمان اثرات پروژسترون و میدان مغناطیسی با فرکانس (Hz 50 و شدت mT 6) بر میزان حیات ، تولید رادیکال های ازاد و بیان فاکتورهای اپوپتوتیک در سلولهای گلیوبلاستوما رده A172 IR.KMU.REC.1398.290 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
طرح پژوهشی
بررسی عوامل مرتبط با واکسیناسیون انفلوانزا در پرسنل پرستاری بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال1398 IR.KMU.REC.1398.289 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
طرح پژوهشی
تهیه و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوذرات پالادیوم IR.KMU.REC.1398.288 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
طراحی شاخص ترکیبی همکاری بین بخشی بمنظور ارزیابی در حوزه ارتقا سلامت روان . IR.KMU.REC.1398.287 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی تغییرات بافت شناسی، آسیب اکسیداتیو و اثر ضد التهابی گیاه بن سرخ (Allium jesdianum) در مدل التهاب با کاراگینان در بافت پنجه پای موش صحرایی IR.KMU.REC.1398.286 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی فراوانی بیماریهای پاپولواسکواموس در نمونه برداریهای انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1395 IR.KMU.REC.1398.285 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
ارزیابی رضایت از زیبایی دندان ها و تاثیر آن بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHIP-14)در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر IR.KMU.REC.1398.284 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
طرح پژوهشی
پرورش انبوه و نگهداری ناقلین اصلی لیشمانیوز جلدی در شرایط آزمایشگاهی در استان کرمان. IR.KMU.REC.1398.283 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر دورکنندگی عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی (کبر یا علف مار)Capparis spinosa بر بالغ پشه خاکی (Phlebotomus papatasi) در شرایط آزمایشگاهی در استان کرمان. IR.KMU.REC.1398.282 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر نانوذرات TiO2 بر متیلاسیون DNA سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMCs) IR.KMU.REC.1398.281 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.