English

کمیته اخلاق در پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور

کمیته اخلاق در پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور

سازمان پزشکی قانونی کشور

اعتبارنامه
IR.LMO.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار مدیر گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور روانشناسی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) عباس مسجدی آرانی
رئیس
استادیار معاون آموزشی و پژوهشی روانپزشک/متخصص بالینی عبدالرؤف ادیب زاده
دبیر
استادیار مشاور رئیس در امور قضایی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا مشهدی زاده
حقوقدان
N/A رئیس واحد مطالعات فقهی سطح 3 حوزه علمیه/کارشناسی ارشد یوسف فاطمی نیا
روحانی
دانشیار عضو شورای پژوهشی سازمان اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سیدسعید هاشمی نظری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضوی شورای پژوهشی سازمان پزشکی قانونی- فلوشیپ اخلاق پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی شبنم بزمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون مرکز تحقیقات پزشکی قانونی فیزیوتراپی/کارشناسی حسین شعبانلو دهنوی
نماینده جامعه
استادیار قائم مقام رئیس سازمان پزشکی قانونی/متخصص بالینی عبدالرزاق برزگر بفروئی
پژوهشگر
استادیار مدیر دفتر هیات علمی سازمان پزشکی قانونی/متخصص بالینی بشیر نازپرور
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش علوم ارتباطات اجتماعی- گرایش پژوهش/کارشناسی ارشد نرگس نزیمی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۶/۷/۱۵
طرح پژوهشی
بکارگیری مدل مکان-زمان برای مدلبندی تغییرات اپیدمیولوژیک خودکشی منجر به فوت در ایران در طی سال‌های 94-1385 IR.LMO.REC.1398.018 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک در مسمومیت با الومینیوم فسفید منجر به مرگ در پزشکی قانونی اصفهان طی سالهای1391-1396 IR.LMO.REC.1398.017 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای میزان و شیوه های خودکشی منجر به مرگ ارجاعی به پزشکی قانونی طی سالهای 91 تا 96 در استان کهگلیلویه و بویراحمد IR.LMO.REC.1398.016 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی میزان و علل صدور مجوز سقط درمانی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد طی سالهای 91 تا 96 IR.LMO.REC.1398.015 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی اپیدمیولوژی آسیب‌های گوش و سیستم شنوایی در افراد ارجاعی به اداره پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 1396 IR.LMO.REC.1398.014 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
طرح پژوهشی
شناسایی کیفی ترکیبات روانگردان موجود در داروهای ترک اعتیاد گیاهی عرضه شده در عطاری های شهرستان اردبیل طی سال 1397 IR.LMO.REC.1398.013 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
ارتقاء کیفیت تصاویر ام آر آی مغز و تشخیص خودکار تروماهای آن IR.LMO.REC.1398.012 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
ارتقای کیفیت تصاویر رادیوگرافی مفصل زانو به منظور تشخیص بهتر تروما با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر IR.LMO.REC.1398.011 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی سرانجام بارداری در موارد عدم صدور مجوز سقط جنین در مادرانی که از تاریخ 94/4/1 لغایت 96/4/1 به اداره کل پزشکی قانونی اصفهان مراجعه نموده اند IR.LMO.REC.1398.010 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی روند خودکشی های منجر به مرگ ایران از سال 1390 تا1395 IR.LMO.REC.1398.009 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط علل طلاق با سلامت روان و میزان رضایت از زناشویی در زنان متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی مراجعه کننده به اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی در سال 1397 IR.LMO.REC.1398.008 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
طرح پژوهشی
پیش بینی هوشمند تعداد مرگ های ناشی از سوانح ترافیکی در ایران، با استفاده از تکنیک داده کاوی و مدل شبکه عصبی مصنوعی IR.LMO.REC.1398.007 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی قصور پزشکی حین زایمان منجر به فلج مغزی در پرونده های ارجاع شده به اداره کمیسیون های پزشکی استان تهران طی سالهای۱۳۹۰-۱۳۹۶ IR.LMO.REC.1398.006 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط حوادث شغلی و الگوی صدمات با میزان استرس شغلی در مصدومین مرد ارجاع شده ناشی از حوادث کار به بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی شهرستان ارومیه در سال 1397-1396 IR.LMO.REC.1398.005 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
ارزیابی وضعیت مستندسازی در پرونده‌های بیمارستانی استعلامی توسط اداره کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان خوزستان در سال‌های 94 و 95 IR.LMO.REC.1398.004 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی رابطه بین سلامت عمومی، رضایتمندی شغلی و فرسودگی کاری در کارکنان پزشکی قانونی اصفهان IR.LMO.REC.1398.003 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی عدم همخوانی تشخیص شکستگی استخوان بینی در بیمارستانهای دولتی با نظر کارشناسان پزشکی قانونی شرق تهران IR.LMO.REC.1398.002 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای نتایج MRI بولب بویایی با نتایج بررسی تستهای SIT و SMT در تعیین اختلال بویایی IR.LMO.REC.1398.001 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۲
طرح پژوهشی
بررسی میزان قصور پزشکی در رشته زنان و زایمان و علل مرتبط با آن در پرونده های ارجاعی به اداره کل کمیسیونهای پزشکی استان تهران از ابتدا تا انتهای سال 1396 IR.LMO.REC.1397.046 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۸
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت و علل مخدوش شدگی غیر عمدی جواز های دفن صادر نشده در سازمان پزشکی قانونی کشور طی سال های 1393تا 1396 IR.LMO.REC.1397.045 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.