کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان آموزشی و درمانی امام (ره) ساری- دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان آموزشی و درمانی امام (ره) ساری- دانشگاه علوم پزشکی مازندران


بیمارستان آموزشی و درمانی امام (ره) ساری- دانشگاه علوم پزشکی مازندران

معرفی

کمیته اخلاق در پژوهش سازمانی

تعدا اعضا:11نفر

سال تاسیس:1395

رئیس کمیته: دکتر میثاق شفیع زاد ( جراح مغز و اعصاب)

دبیر کمیته: سید حمزه حسینی(روانپزشک)

اعتبارنامه
IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۱۸ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) جراحی مغز و اعصاب/متخصص بالینی میثاق شفیع زاد
رئیس
استاد عضو هیات علمی روانپزشکی/متخصص بالینی سید حمزه حسینی
دبیر
استادیار عضو هیات علمی دکتری حقوق بین الملل/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی دارابی نیا
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی تاریخ وتمدن ملل اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی معلّمی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی آمارزیستی/دکترای تخصصی (PhD) سید نورالدین موسوی نسب
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد عضو هیات علمی ایمونولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا رفیعی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر عامل قرض الحسنه محمد رسول ا... مکانیک/فوق دیپلم جواد عاشقان
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی جراحی کولورکتال/فوق تخصص مینا الوندی پور
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی روانپزشکی/متخصص بالینی سید حمزه حسینی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی داخلی-غدد/فوق تخصص زهرا کاشی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق روانشناسی/دکترای تخصصی (PhD) مریم حسن نژاد رسکتی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه پلیت لاکینگ آناتومیکال و رتروگرید اینترا مدولاری نیلینگ در درمان شکستگی های دیستال فمور IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.020 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی اثر استاتین ها همراه با داروهای شیمی درمانی بر روی رده های سلولی سرطان کولون IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.019 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر تجویز آلندرونات و ویتامین D بر فیوژن مهره های لومبوساکرال در بیمارانی که تحت جراحی فیوژن خلفی کمری IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.018 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با خشونت علیه پرستاران در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.017 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی علایم بالینی و عوامل مرتبط در بیماران مراجعه کننده با مسمومیت محرک‌ها به بیمارستان های امام خمینی ساری و رازی قائم شهر از سال 1392 الی 1397 IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.016 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه دابل پلیت و سینگل پلیت در شکستگی متافیز پروگزیمال تیبیا IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.015 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر تزریق داخل رحمی پلاسمای غنی از پلاکت و تعداد دفعات تزریق در افزایش ضخامت اندومتر و میزان حاملگی در بیماران با اندومتر نازک IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.014
IRCT20160815029374N5
۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۳
پایان‌نامه
بررسی بیومارکر های IL-6، IL-8،IL-10 ،TNF-α ، Pentraxin 3 و Calprotectin در بیماران مبتلا به لپتوسپیروز در بیمارستان رازی قائمشهر IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.013 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع استرس هایپرگلایسمی در بیماران مراجعه کننده با شکم حاد به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال 1397 IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.012 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین عملکرد تیروئید با سرطان پستان IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.011 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی موتاسیون BRAF (T1799) در افراد مبتلا به پاپیلاری تیروئید کارسینوما مراجعه کننده به مرکز درمانی بیمارستان امام خمینی IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.010 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
پایان‌نامه
بررسی صحت تریاژ انجام شده توسط پرستاران اورژانس بیمارستان امام خمینی ساری در بازه زمانی 3ماهه IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.009 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
برنامه ثبت دیابت کودکان و نوجوانان در استان مازندران IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.008 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
طرح پژوهشی
اثربخشی تزریق پلاسمای غنی از پلاکت ( PRP) فعال شده با کلسیم گلوکونات داخل تخمدانی روی ذخیره تخمدان خانم های نابارور با ذخیره تخمدان کاهش یافته: کارآزمایی بالینی قبل و بعد IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.007 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
مقایسه ی اثرتحریک نهایی دوتایی تخمدان با آگونیست آزادکننده گنادوتروپین و گنادوتروپین کوریونی انسانی در مقایسه با گنادوتروپین کوریونی انسانی تنها روی میزان حاملگی در خانم های نابارور با کاهش ذخیره تخمدان درسیکل های تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم-انتقال جنین IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.006
IRCT20160815029374N4
۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی شیوع درد مرتبط با سرطان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.005 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
پایان‌نامه
تعیین ارتباط بین کیفیت و طول مدت خواب و ریسک بروز دیابت بارداری در خانمهای باردار IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.004 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی همبستگی سبک های فرزند پروری والدین با میزان کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت تیپ 1مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی طوبی(باغبان) وبیمارستان بوعلی سینای ساری در سال 97 IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.003 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۴
طرح پژوهشی
ثبت ملی اطلاعات بیماران مبتلا به لوفومونیازیس در بیمارستان امام خمینی ساری IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.002 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
پایان‌نامه
عنوان * بررسی اثر رژیم ترکیبی لتروزول و کلومیفن در مقایسه با اثر لتروزول به تنهایی بر میزان بارداری و تخمک گذاری در بیماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت القای تخمک گذاری IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.001 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.