English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اعتبارنامه
IR.MAZUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه روانپزشکی/متخصص بالینی سید عباس موسوی
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) مجید سعیدی
دبیر
N/A مشاور رئیس دانشگاه حقوق قضایی/کارشناسی مجتبی اورعی
حقوقدان
دانشیار عضو هیات علمی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون/دکترای تخصصی (PhD) محمدعلی افضلی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی آمارحیاتی/دکترای تخصصی (PhD) رضاعلی محمدپور
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد معاون امور اجتماعی دانشگاه بیماریهای عفونی و گرمسیری/متخصص بالینی فرهنگ بابامحمودی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A عضو شورای شهر ساری مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد کوروش یوسفی
نماینده جامعه
استاد مدیر گروه روانپزشکی روانپزشک/فلوشیپ فوق تخصصی مهران ضرغامی
پژوهشگر
استاد رئیس مرکز تحقیقات دیابت غدد داخلی ومتابولیسم/فوق تخصص زهرا کاشی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسوول کمیته اخلاق پزشکی عمومی/دکترای حرفه ای اسما عرفایی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی سویه های مقاوم سل و موتاسیون ژنی در مبتلایان به سل ریوی و خارج ریوی بستری در مرکز اموزشی درمانی رازی قائمشهر بروش PCR در سالهای 1396 تا 1397 IR.MAZUMS.REC.1398.999 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به نورون های دوپامینرژیک با استفاده پروتئین های حساس نوری ChR2 و ارزیابی عملکردی آنها در مدل جانوری بیماری پارکینسون مبتنی بر تکنیک اپتوژنتیک IR.MAZUMS.REC.1398.998 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
پایان‌نامه
اندازه گیری سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به وارت پوستی و مقایسه آن با گروه شاهد سالم IR.MAZUMS.REC.1398.997 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۳
طرح پژوهشی
تاثیر مشاهده عکس بیمار قبل از سوختگی بر کیفیت مراقبت پرستار و همدلی پرستاران با بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی IR.MAZUMS.REC.1398.996 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۳
پایان‌نامه
بررسی اثر سیپروکونازول ,ضد قارچ مورد استفاده در کشاورزی ایران, بر القاء مقاومت دارویی در ایزوله ی آسپرژیلوس فومیگاتوس IR.MAZUMS.REC.1398.995 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی کاتترها با رویکرد جداسازی و تعیین گونه های کاندیدا در کودکان و نوزادان، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان دکتر شیخ در مشهد IR.MAZUMS.REC.1398.994 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۳
طرح پژوهشی
بررسی الگوی فنوتیپی وژنوتیپی مقاومت به کارباپنم‌ها در سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از بیمارستان‌های آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران -1396 IR.MAZUMS.REC.1398.993 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۶
طرح پژوهشی
بررسی انواع حسادت و ارتباط آن با ابعاد سایکوپاتولوژی و صفات شخصیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1397 IR.MAZUMS.REC.1398.992 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۶
پایان‌نامه
بررسی سبک زندگی سالمندان ساکن شهرستان ساری در سال1397 IR.MAZUMS.REC.1398.991 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۹
پایان‌نامه
ارزیابی پپتیدLTVSPWY نشاندار با لوتیشیوم-177جهت درمان سرطان¬ با بیان فوق العاده گیرنده HER2 در سطح سلول IR.MAZUMS.REC.1398.990 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۶
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر ویژگی های شناختی نماد و مشخصات فردی در درک معنای نمادهای دارویی میان کاربران ایرانی: IR.MAZUMS.REC.1398.989 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۰
طرح پژوهشی
تعیین میزان آگاهی مادران باردار و دارای کودک زیر دو سال نسبت به پوسیدگی زودرس دوران کودکی (ECC) در شهرستان قائم شهر استان مازندران در سال 1396 IR.MAZUMS.REC.1398.988 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای فرا شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و احساس خوب بودن بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک IR.MAZUMS.REC.1398.987 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
پایان‌نامه
تعین مکانیسم اثر هیستامین بر سرعت ترشح VLDL از کبد (رات) IR.MAZUMS.REC.1398.986 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۴
طرح پژوهشی
پایش دو ساله نمونه های کلینیکی از ایران از نظر حضور گونه های نادر وجدید آسپرژیلوس (ساب جنس (Circumdati وارزیابی حساسیت دارویی آنها در برابر داروهای ضد قارچی رایج. IR.MAZUMS.REC.1398.985 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۷
طرح پژوهشی
شیوع رادیوگرافیک تغییرات کندیل مفصل گیجگاهی فکی در بیماران با رابطه ی کلاس II و III اسکلتال در شهر ساری 97-94 . IR.MAZUMS.REC.1398.984 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۷
طرح پژوهشی
مقایسه اثر انتی باکتریال دهان شویه پروبیوتیک لاکتوباسیل پلنتاروم بر روی استرپتوکک موتانس و انتروکک فکالیس IR.MAZUMS.REC.1398.983 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
طرح پژوهشی
بررسی میزان افت تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت و عوامل مرتبط با آن در مقایسه با گروه شاهد IR.MAZUMS.REC.1398.982 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی رابطه هوش اخلاقی با رفتار حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ـ شهرستان ساری. IR.MAZUMS.REC.1398.981 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۳
طرح پژوهشی
بررسی نقش آنزیمهای تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در مقاومت ایزوله‌های بالینی سودوموناس‌آئروژینوزا به آنتی بیوتیکهای خانواده آمینوگلیکوزید - 1397 IR.MAZUMS.REC.1398.980 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.