English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

اعتبارنامه
IR.MODARES.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس علوم تشریح/دکترای تخصصی (PhD) منصوره موحدین
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی فیزیولوژی پزشکی/پسادکترا محمد جوان
دبیر
دانشیار رییس دانشکده حقوق حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی شهبازی نیا
حقوقدان
استاد عضو هیات علمی فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) رضا اکبریان
روحانی
استاد مدیر گروه آمار زیستی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) انوشیروان کاظم نژاد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد عضو هیات علمی اخلاق زیستی/فلوشیپ فوق تخصصی عباس عباس زاده
متخصص اخلاق پزشکی
استادیار رییس گروه اپیدمیولوژی و بهداشت باروری اخلاق زیستی/دکترای تخصصی (PhD) رضا عمانی سامانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس هیات ممیزه دانشگاه علوم تجربی/دیپلم ربابه فراهانی درمنکی
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی علوم تشریح/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی رضازاده ولوجردی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) امین طالبی بزمین آبادی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول کمیته اخلاق آموزش بهداشت/کارشناسی ارشد شهره شاه محمدی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
بررسی ریسک فاکتورها، الگوی حساسیت دارویی، بیان ژن های مؤثر در مقاومت دارویی و برخی فاکتورهای ویرولانس در کاندیدا تروپیکالیس های جداشده از بیماران مبتلا به کاندیدمی بیمارستان های شریعتی و امام خمینی(ره) در سال های 1399-1398 IR.MODARES.REC.1398.109 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
اثر تحریک الکتریکی اپیتلیوم و پیاز بویایی بر شده تشنج و اختلال یادگیری و حافظه در موش های صحرایی صرعی شده توسط پیلوکارپین IR.MODARES.REC.1398.108 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اگزوزوم های مشتق از رده سلولی CT-26 حامل miRNA-34a بر القای پاسخ ایمنی ضدتوموری در مدل موشی سرطان کولورکتال IR.MODARES.REC.1398.107 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
بررسی بیان RNA های بلند غیر کدکننده SNHG7 و CRNDE-h در اگزوزوم های مشتق از سرم بیماران کارسینومای کلورکتال IR.MODARES.REC.1398.106 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
بررسی اثر شرایط هم کشتی با فیبروبلاست بر تکثیر و مهاجرت سلول های توموری کلورکتال و بیان ceRNA های طویل غیر کد کننده منتخب با عملکرد انکوژنی IR.MODARES.REC.1398.105 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
بررسی اثرmicroRNA مهارکننده ژن های سلولی EIF2AK2 و MAVS و تأثیر آن در تکثیر رئوویروس انکولایتیک IR.MODARES.REC.1398.104 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
جداسازی و شناسایی عوامل کاندیدایی مسئول کاندیدمی و ارزیابی مقاومت دارویی آن ها در سطح ژنوم قارچ IR.MODARES.REC.1398.103 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۰
پایان‌نامه
استفاده از آنتی ژن محلول توکسوپلاسما گوندی (STAg) جهت بررسی مقاومت نسبی در مقابل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در رده ی سلولیTHP1 از طریق مسیر P2X7R IR.MODARES.REC.1398.102 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
طراحی و ارزشیابی بسته ی آموزشی در خصوص مدیریت درد در زنان مبتلا به استئوارتریت زانو حوالی یائسگی IR.MODARES.REC.1398.101 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی بر ارتقای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با سطوح متفاوت سواد سلامت IR.MODARES.REC.1398.100 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر "حب الشفا" بر پدیده بازگشت به مصرف مرفین در موش صحرایی IR.MODARES.REC.1398.099 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
تولید پروتیین A اصلاح شده (با استفاده از مهندسی ژنتیک )به منظورافزایش کارایی آن برای تخلیص آنتی بادی ها و مقایسه آن با پروتئین A طبیعی IR.MODARES.REC.1398.098 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی میزان آنزیم بیلی وردین ردوکتاز (BVR) در نمونه های بافت بدخیم و نرمال پستان IR.MODARES.REC.1398.097 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان ژن Glut 9 در نمونه های بافت بدخیم و نرمال پستان IR.MODARES.REC.1398.096 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
جداسازی DNA-اپتامر اختصاصی آنتی بیوتیک آمپی سیلین از کتابخانه الیگو نوکلئوتیدی IR.MODARES.REC.1398.095 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی همکاری چندمفصلی و الگوی فراخوانی عضلات در ایستادن با و بدون اغتشاش در بیماران مبتلا به استئوآرتریت متوسط زانو و افراد سالم همسان IR.MODARES.REC.1398.094 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر استئوژنیک اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بندناف انسانی بر روی داربست پلی آکریلیک اسید/نانوذرات تری کلسیم فسفات در بازسازی نقص استخوان ران در مدل حیوانی رت IR.MODARES.REC.1398.093 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر اعمال تحریک الکتریکی پیاز بویایی با فرکانس پایین بر شدت تشنج و بهبود حافظه و یادگیری در موش های صحرایی کیندل شده IR.MODARES.REC.1398.092 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
" بررسی پارامتر استرین مستخرج از تصاویر اکوکاردیوگرافی عضله میوکارد بطن چپ و آئورت درافراد مبتلا به آترواسکلروز قبل و بعد از استنت گذاری در استنت های دارویی IR.MODARES.REC.1398.091 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
شناسایی و کلون سازی آلکالین فسفاتاز باکتری بومی shewanella sp. GCWx8 IR.MODARES.REC.1398.090 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.