کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

اعتبارنامه
IR.MODARES.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس علوم تشریح/دکترای تخصصی (PhD) منصوره موحدین
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی فیزیولوژی پزشکی/پسادکترا محمد جوان
دبیر
دانشیار رییس دانشکده حقوق حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی شهبازی نیا
حقوقدان
استاد عضو هیات علمی فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) رضا اکبریان
روحانی
استاد مدیر گروه آمار زیستی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) انوشیروان کاظم نژاد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد عضو هیات علمی اخلاق زیستی/فلوشیپ فوق تخصصی عباس عباس زاده
متخصص اخلاق پزشکی
استادیار رییس گروه اپیدمیولوژی و بهداشت باروری اخلاق زیستی/دکترای تخصصی (PhD) رضا عمانی سامانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس هیات ممیزه دانشگاه علوم تجربی/دیپلم ربابه فراهانی درمنکی
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی علوم تشریح/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی رضازاده ولوجردی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) امین طالبی بزمین آبادی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول کمیته اخلاق آموزش بهداشت/کارشناسی ارشد شهره شاه محمدی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
پایان‌نامه
مطالعه عملکرد نانوکورکومین بر حساسیت به پرتودرمانی تومورگلیوبلاستوما به واسطه بررسی تغییرات بیان برخی miRNA ها در مدل حیوانی (موشBALB/c) IR.MODARES.REC.1398.050 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
پایان‌نامه
تایید آزمایشگاهی یک miRNA پیشگویی شده در توالی یابی RNA های کوچک و بررسی وضعیت بیانی آن در سرطان سینه IR.MODARES.REC.1398.049 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
پایان‌نامه
بررسی بیان و عملکرد یک RNA کوچک مستقر در اینترون 26 ژنHER2 در سرطان سینه IR.MODARES.REC.1398.048 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان ژن آنزیم HGPRTase در تومور بدخیم و بافت نرمال پستان IR.MODARES.REC.1398.047 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
ساخت و بهینه سازی کامپوزیت هیبریدی به منظور افزایش ضریب جذب صوتی در محدوده فرکانسی پایین و میانی IR.MODARES.REC.1398.046 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
طراحی و ارزشیابی برنامه مراقبتی برای مراقبین خانوادگی سالمندان با چندین بیماری مزمن IR.MODARES.REC.1398.045 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
تبیین فرایند بهبود کیفیت زندگی در بیماران مزمن قلبی و ارائه مدل تجویزی IR.MODARES.REC.1398.044 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
مطالعه اثر سکرتوم سلول های مزانشیمی بنیادی مشتق از سلول های بنیادی جنینی انسانی پیش تیمار شده با تری متازیدین و دایزوکساید بر عملکرد و فاکتورهای بیولوزیک سلول های جزایر لانگرهانس رت IR.MODARES.REC.1398.043 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
اثر تمرین در منزل بر اختلالات شناختی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: یک رویکرد چندرشته ای IR.MODARES.REC.1398.042 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
تشخیص ویروسEBV وMicroRNA های BART (7،1 و9) به عنوان بیومارکرهای تشخیصی سرطان معده مرتبط با EBV IR.MODARES.REC.1398.041 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
تولید و تعیین خصوصیات آنتی بادی مونوکلونال بر علیه پپتید نوترکیبNT-proBNP IR.MODARES.REC.1398.040 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر ضدتوموری رئوویروس انکولیتیک متعاقب تحریک سیستم ایمنی به وسیله آنتی زنی توموری CEA هدفمند شده برای سلول های دندریتیک در مدل سرطان کولورکتال IR.MODARES.REC.1398.039 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
طراحی و ارزشیابی برنامه ی ارتقاء دهنده رضایت جنسی در مردان متاهل شهر سنندج: مبتنی بر مدل IMB IR.MODARES.REC.1398.038 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر تحریک الکتریکی پیاز بویایی بر القای بیماری شبه آلزایمز در موش صحرایی نر IR.MODARES.REC.1398.037 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
اثر حساس کنندگی پرتویی نانوذرات اکسید هافنیوم کانژوگه شده با اسیدفولیک بر سلولهای سرطانی Hela تحت تابش فوتونهای 6 مگاولتی IR.MODARES.REC.1398.036 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی علت (های) ژنتیکی لکوانسفالوپاتی ژنتیکی طبقه بندی نشده با استفاده از روش توالی یابی کامل اگزوم در شجره های ایرانی IR.MODARES.REC.1398.035 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
افزایش کیفیت تصاویر لومینسانس چرنکوف، اسپکت به منظور بهبود تخمین دز از طریق ترکیب نانوذرات با ریزکره ها در رادیوایمبولیزاسیون IR.MODARES.REC.1398.034 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی ژنهای eae و bfp در اشریشیا کلی های جدا شده از مدفوع کودکان زیر10 سال فاقد اسهال IR.MODARES.REC.1398.033 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی حاملین روده ای انتروباکتریاسه های حاوی ژنهای ESBL و کارباپنماز در بیماران همودیالیزی IR.MODARES.REC.1398.032 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اجرای برنامه طراحی شده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر میزان کم خونی فقر آهن در زنان باردار IR.MODARES.REC.1398.031 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.