کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معرفی

دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیش از 70 سال سابقه تأسیس، از مراکز معتبر علمی در کشور بوده که ضمن آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، زمینه مناسبی را جهت انجام پژوهشهای زیست پزشکی فراهم نموده است. این دانشکده علاوه بر آموزش افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم پزشکی، در زمینه انجام طرحهای تحقیقاتی و تولید محصولات علمی نقش بارزی دارد.

با توجه به اهمیت و ضرورت رعایت اصول اخلاقی در تمام فرآیندهای وابسته به علوم پزشکی، این دانشکده آموزش اصول اخلاقی و تأکید بر رعایت آنرا در تمامی زمینه ها و از جمله پژوهشهای زیست پزشکی سرلوحه خود قرار داده است.

اعتبارنامه
IR.MUI.MED.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده پزشکی گوارش و کبد بالغین/فوق تخصص سید محمد حسن امامی نجفی دهکردی
رئیس
استاد عضو هیات علمی قارچ شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) سید حسین میرهندی
دبیر
N/A حقوقدان لیسانس حقوق قضائی/کارشناسی احمد اکبر السادات
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی قرآن و متون اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا امینی
روحانی
استاد رئیس دانشکده اپیدمیولوژی/متخصص بالینی محمدرضا مراثی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی/مدیر آموزشی مرکز سلامت جامعه ابن سینا پزشکی اجتماعی/دکترای تخصصی (PhD) نرگس معتمدی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر کل سازمان محیط زیست تکثیر و پرورش آبزیان/دکترای تخصصی (PhD) سید رحمان دانیالی
نماینده جامعه
دانشیار دبیر آموزش مداوم داخلی ـ روماتولوژی/فوق تخصص پیمان متقی
پژوهشگر
استادیار رئیس گروه خون و سرطان و رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان خون و سرطان/فوق تخصص فریبرز مکاریان رجبی
پژوهشگر
دانشیار مسئول آموزشی و پژوهشی معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) پروانه نیک پور
پژوهشگر
N/A کارشناس آموزشی مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد زهرا خانی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تغییر کنترل ونتیلاتور از حجمی به فشاری بر بهبود دیسترس تنفسی و اندکس آسینکرونی در بیماران بزرگسال تحت تهویه مکانیکی IR.MUI.MED.REC.1398.079 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط زوایای رادیوگرافیک قبل و بعد از عمل تنوتومی آشیل در طی درمان به روش پونستی با نتایج درمان کلاب فوت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی اصفهان طی سال های 1394 تا 1397 IR.MUI.MED.REC.1398.078 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی همراهی کمبود ویتامین D با شکنندگی کروموزوم اسپرم، بلوغ اسپرم و سایر پارامترهای اسپرمی IR.MUI.MED.REC.1398.077 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ی پاسخ به درمان بیماران تحت درمان IVF با و بدون تجویز لتروزول در زنان با پاسخ ضعیف تخمدانی در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 1397-1398 IR.MUI.MED.REC.1398.076 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
عنوان : بررسی تاثیر تزریق داخل ضایعه ای بلئومایسین در درمان لنفانژیوم در کودکان زیر 18 سال IR.MUI.MED.REC.1398.075 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه میزان تراکم معدنی استخوان در بیماران مبتلا به آترو اسکلروز مراجعه کننده به مرکز پزشکی چمران اصفهان با گروه کنترل در سال 96-1395 IR.MUI.MED.REC.1398.074 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر فوتوتراپی NBUVB با یا بدون needling به همراه تزریق داخل ضایعه سیناکتن (تتراکوزکتاید) در درمان بیماران مبتلا به ضایعات مقاوم به درمان ویتیلیگو IR.MUI.MED.REC.1398.073 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه دوروش قضاوت بالینی و پروتکل درجداسازی از ونتیلاتور برطول مدت تهویه مکانیکی وجداسازی ناموفق لوله تراشه در کودکان بستری در مرکز مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین(ع) :یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده IR.MUI.MED.REC.1398.072 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
تعیین فراوانی ومیزان شدت درد ناشی از ساکشن اندوتراکئال در بیماران تحت تنفس مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه کودکان بیمارستان امام حسین اصفهان درسال 98-1397 IR.MUI.MED.REC.1398.071 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای اثر گاباپنتین و پره گابالین بر نوروپاتی ناشی از Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا IR.MUI.MED.REC.1398.070 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه میانگین میزان پروفایل چربی در بند ناف نوزادان نارس مبتلا و غیر مبتلا به سندرم زجر تنفسی (RDS) در بیمارستان شهید بهشتی در سال 1397 IR.MUI.MED.REC.1398.069 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی نتایج Transoral submandibulotomy در درمان sialolithiasis غدد ساب مندیبولار پروگزیمال و هیلار عمقی IR.MUI.MED.REC.1398.068 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی نتایج درمانی روش مداخله ای بستن به وسیله امپلاتزر در ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی در کودکان با وزن کمتر از ده کیلو مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران بین سالهای 96- 95 IR.MUI.MED.REC.1398.067 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه نتایج درمان هرنیوپلاستی حاصل از عمل Totally Extraperitoneal (TEP) لاپاراسکوپیک تحت بی حسی اسپاینال و بیهوشی عمومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) و کاشانی - اصفهان 98-97 IR.MUI.MED.REC.1398.066 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای پیامد بالینی درمان شکستگی های کالکانئوس به دو روش minimally invasiveو standard approachدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی والزهرا اصفهان در سال های 1397 و 1398 IR.MUI.MED.REC.1398.065 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی توزیع فراوانی انواع خونریزی مغزی در بیماران سکته مغزی ایسکمیک حاد تحت درمان با فعال کننده پلاسمینوژن بافتی و ارتباط ان با نوع سکته مغزی در مراجعان به بیمارستان الزهرا اصفهان از مهر 96 تا مهر97 IR.MUI.MED.REC.1398.064 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی تزریق لیدوکائین و پماد زایلاپی در مقایسه با تزریق لیدوکائین با پماد لیدوکائین- دیکلوفناک جهت کاهش درد ناشی از تعبیه کاتتر ورید مرکزی IR.MUI.MED.REC.1398.063 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی اثر پیش گویی کننده نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت در ابتلا به سپسیس بعد از انجام نفرولیتوتومی پرکوتانئوس IR.MUI.MED.REC.1398.062 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سطح سرمی 8-OHdG و برخی پارامترهای دموگرافیک و بیوشیمیایی در بیماران همودیالیزی بیمارستان امین IR.MUI.MED.REC.1398.061 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی یافته های سونوگرافی در تشخیص ریفلاکس وزیکویورترال در شیرخواران کمتر 3 ماه مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان در مقایسه باسیستواورتروگرافی ادراری IR.MUI.MED.REC.1398.060 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.