English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معرفی

دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیش از 70 سال سابقه تأسیس، از مراکز معتبر علمی در کشور بوده که ضمن آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، زمینه مناسبی را جهت انجام پژوهشهای زیست پزشکی فراهم نموده است. این دانشکده علاوه بر آموزش افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم پزشکی، در زمینه انجام طرحهای تحقیقاتی و تولید محصولات علمی نقش بارزی دارد.

با توجه به اهمیت و ضرورت رعایت اصول اخلاقی در تمام فرآیندهای وابسته به علوم پزشکی، این دانشکده آموزش اصول اخلاقی و تأکید بر رعایت آنرا در تمامی زمینه ها و از جمله پژوهشهای زیست پزشکی سرلوحه خود قرار داده است.

اعتبارنامه
IR.MUI.MED.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده پزشکی گوارش و کبد بالغین/فوق تخصص سید محمد حسن امامی نجفی دهکردی
رئیس
استاد عضو هیات علمی قارچ شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) سید حسین میرهندی
دبیر
N/A حقوقدان لیسانس حقوق قضائی/کارشناسی احمد اکبر السادات
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی قرآن و متون اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا امینی
روحانی
استاد رئیس دانشکده اپیدمیولوژی/متخصص بالینی محمدرضا مراثی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی/مدیر آموزشی مرکز سلامت جامعه ابن سینا پزشکی اجتماعی/دکترای تخصصی (PhD) نرگس معتمدی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر کل سازمان محیط زیست تکثیر و پرورش آبزیان/دکترای تخصصی (PhD) سید رحمان دانیالی
نماینده جامعه
دانشیار دبیر آموزش مداوم داخلی ـ روماتولوژی/فوق تخصص پیمان متقی
پژوهشگر
استادیار رئیس گروه خون و سرطان و رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان خون و سرطان/فوق تخصص فریبرز مکاریان رجبی
پژوهشگر
دانشیار مسئول آموزشی و پژوهشی معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) پروانه نیک پور
پژوهشگر
N/A کارشناس آموزشی مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد زهرا خانی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه اثر مصرف 3 گروه دارویی دیمن هیدرینات- متوکلوپرامید و دیمن هیدرینات- اندانسترون و دیمن هیدرینات به تنهایی در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کاتاراکت تحت بی حسی موضعی با سدیشن IR.MUI.MED.REC.1399.188 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۸
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه نتایج بلند مدت بعد از عمل همزمان کلاژن کراس لینکینگ و فتورفراکتیو کراتکتومی انجام شده در بیماران مشکوک به کراتوکنوس در بیمارستان چشم پزشکی فیض در سال 1392 تا 1396 IR.MUI.MED.REC.1399.187 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۸
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر پروتکل هیپوترمی درمانی بر پیش اگهی نرولوژیک بیماران کوماتوز بعد از ایست قلبی IR.MUI.MED.REC.1399.186 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای اثر (Continuous Positive Airway Pressure) CPAP بر اکسپنشن ریه و میزان موفقیت پلورودز در بیماران با پلورال افیوژن بدخیم دارای لوله سینه ای با گروه کنترل بستری شده در بیمارستان الزهرای اصفهان در سال های 1398-1399 IR.MUI.MED.REC.1399.185 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی مدت زمان مثبت بودن تست PCR در بینی و حلق بیماران بستری شده با پنومونی COVID-19 بهبود یافته و ارتباط آن با لنفوپنی و CRP بالا IR.MUI.MED.REC.1399.184 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
تاثیر شنبلیله بر روی لیپید پروفایل سرم: یک مطالعه مرور نظامند و متاآنالیز IR.MUI.MED.REC.1399.183 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
ارزیابی اعتبار دو روش iceCOLD-HRM PCR و PCR-Sequencing در تشخیص جهش های شایع اگزون 9 در ژن PIK3CA در رقت های های مختلف DNA جهش یافته و بافت سرطان سینه در مراحل اولیه IR.MUI.MED.REC.1399.182 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر مزوتراپی با ترکیب بیوتین و دکسپانتنول در درمان ریزش موی آندروژنتیک خانم ها IR.MUI.MED.REC.1399.181 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۶
طرح پژوهشی
بررسی فاکتور های انقعادی در بیماران مبتلا به COVID-19 و رابطه آن با شدت بیماری پروگنوز آن و حوادث ترومبوتیک- اصفهان1399 IR.MUI.MED.REC.1399.180 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی میزان شیوع بیماری های قلبی در کودکان با کرانیوسینوستوز غیر سندرومیک مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان 1393-1397 IR.MUI.MED.REC.1399.179 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی تغییرات کروموزومی و تک ژنی در بیماران ایرانی مبتلا به اختلال ذهنی سندرمی ایدیوپاتیک همراه با صرع IR.MUI.MED.REC.1399.178 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن IL6 ST (rs6859219) و ریسک آرتریت روماتویید در مقایسه با افراد کنترل سالم مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان IR.MUI.MED.REC.1399.177 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی سن بلوغ و ارتباط ان با غلظت ادراری بیسفنول A و پارابن در دختران استان اصفهان در سال 1399-1398 IR.MUI.MED.REC.1399.176 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۴
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر آموزش والدین بر اعتیاد نوجوانان به اینترنت IR.MUI.MED.REC.1399.175 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ارزش پیشگویی کنندگی سونوگرافی ورید اجوف تحتانی در تشخیص کمبود حجم در بیماران بستری درICU درمقایسه با معیارهای آزمایشگاهی ازتمی پره رنال (اسمولاریتی ادرار ,نسبت کراتنین ادرار به سرم ,سدیم ادرار و کسر دفعی سدیم ادرار) IR.MUI.MED.REC.1399.174 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۳
پایان‌نامه
بومی سازی راهکار طبابت بالینی تجویز داروهای بیولوژیک در بیماریهای التهابی روده و تدوین شاخص های ممیزی جهت پزشکان گوارش و کبد بالغین IR.MUI.MED.REC.1399.173 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۳۱
پایان‌نامه
بررسی فراوانی و مقایسه جدایه های مایکو پلاسمای اوروجنیتال در دو گروه زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان و ردیابی ژنmcr در سواپ واژینال افراد مورد مطالعه IR.MUI.MED.REC.1399.172 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۳۱
پایان‌نامه
بررسی سطح پلاسمایی فیبرینوژن قبل و بعد از جراحی بای پس عروق کرونر و ارتباط آن با نیاز به فرآورده های خونی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز پزشکی شهید چمران اصفهان IR.MUI.MED.REC.1399.171 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۳۱
پایان‌نامه
بررسی اثر ایزوترتینوئین بر تغییرات ضخامت Retinal Nerve Fiber Layer در بیماران مبتلا به آکنه شدید IR.MUI.MED.REC.1399.170 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی بروز پنج ساله بیماریهای غیرواگیر وعوامل خطرساز آنها و تهیه بیوبانک از دوقلوها و چند قلو های اصفهان IR.MUI.MED.REC.1399.169 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.