کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


معاونت تحقیقات و فناوری-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعتبارنامه
IR.MUI.RESEARCH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۳۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری/متخصص بالینی بهروز عطایی
رئیس
استادیار عضو هیات علمی ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) مهرداد زینلیان
دبیر
N/A کارشناس مسئول امور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد روزیتا صدری نژاد
حقوقدان
دانشیار عضو هیات علمی تاریخ اسلام/دکترای تخصصی (PhD) علی غلامی
روحانی
استاد معاون دانشجویی فرهنگی آمار زیستی و اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سید محسن حسینی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار سرپرست تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دکترای سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی/دکترای تخصصی (PhD) زهرا سیدمعلمی
متخصص اخلاق پزشکی
استادیار مدرس عرفان اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سیده مریم ایزدی
نماینده جامعه
استادیار پژوهشگر سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) کریم ابراهیم پور
پژوهشگر
استادیار عضو شورای پژوهشی داروسازی/متخصص بالینی شیرین سادات بدری
پژوهشگر
استادیار هیات علمی ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) مهرداد زینلیان
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی پزشکی عمومی-دکترای تخصصی پژوهشی ( علوم بالینی)/دکترای تخصصی (PhD) زهرا فلاح
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی وضعیت توانمندی در مباحث دندانپزشکی اجتماعی وسلامت دهان در دانشجویان دندانپزشکی سال آخر،فاز 2:مطالعه ی توصیفی در دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397. IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.106 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
تاثیر لباس آتش نشانی و جلیقه خنک کننده بر شاخص های استرین حرارتی و عملکرد شناختی آتش نشانان در شرایط گرم ازمایشگاهی IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.105 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
ارزیابی اثربخشی عصاره میوه زرشک زرافشانی (Berberis integerrima) بر شاخص های کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی شده و کنترل شده IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.104 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی اثر مکمل یاری آستازانتین بر شاخص های گلایسمیک و مارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تحت درمان با مت فورمین IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.103 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
مدلسازی توام اندازه های تکراری دومتغیره با مقیاس متفاوت و زمان تا رویداد با استفاده رویکرد بیزی و کاربرد آن در داده های پزشکی IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.102 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
مطالعه اثرات سمی مواجهه با ذرات میکروپلاستیک پلی یورتان بر روی موجودات آبزی در مدل ماهی گورخری (zebra fish) IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.101 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی عوارض مواجهه با ذرات میکروپلاستیک پلی ونیل کلراید (PVC) بر بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.100 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر ارتوز جدید شبیه ساز تمرینات اصلاحی بر وضعیت پا در کودکان دارای کف پای صاف IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.099 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
ارائه روش ناپارامتری چگالی هسته برای خوشه بندی کلان داده ها در حضور متغیرهای پیوسته و طبقه بندی شده و کاربرد آن در تحلیل داده های پزشکی IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.098 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر کفی تمام طول همراه با قوس طولی داخلی و کفی آزمایشگاه برکلی دانشگاه کالیفرنیا بر گشتاوراددکتوری وارده به مفصل زانو در کودکان مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.097 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی صلاحیت بالینی از دیدگاه پرسنل اتاق عمل و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 98-1397 IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.096 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه حداقل غلظت کشندگی و مهاری اتورواستاتین با نیستاتین بر قارچهای دهانی بیماران تحت رادیوتراپی IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.095 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثر صداهای فرکانس کم بر میزان خستگی ذهنی ،آزردگی و زمان سرعت عمل IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.094 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی عوامل مرتبط با رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان 69-20 ساله استان اصفهان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی دولتی سال 1391 IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.093 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
طرح پژوهشی
پایش زیستی غلظت پارابن های ادراری در زنان باردار شهراصفهان در سال 98-97 IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.092 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تأثیر ارتوز پنوماتیکی مچ پا بر تعادل افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.091 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر ارتوز جدید پنوماتیک مچ –پایی با ارتوز رایج مچ-پایی با فنر خلفی بر مشخصات زمانی-مکانی راه رفتن وکینماتیک مفصل مچ، در بیماران همی پلژی مبتلا به سکته مغزی. IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.090 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
اثر ونوم تام و فراکسیون حاوی Lycotoxin عنکبوت Geolycosa vultuosa بر آسیب شناختی ناشی از کاینیک اسید در رات IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.089 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
اثر ونوم تام و فراکسیون حاوی آگاتوکسین عنکبوت Agelena Labyrinthica بر آسیب شناختی ناشی از کاینیک اسید در رات IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.088 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد التهابی دسته ای از مشتقات آمیدی بنزوتیازول-فومارات به صورت درون تن IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.087 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.