کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی

کمیته اخلاق سازمانی دانشکده علوم پزشکی مشهد به منظور بررسی طرح های پژوهشی مربوط به اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده پزشکی از نظر رعایت اصول اخلاق پژوهشی، رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق معنوی طرح ها و انتشارات نتایج از طرح های پژوهشی تشکیل می شود.

اعتبارنامه
IR.MUMS.MEDICAL.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۷/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشکده پزشکی روانپزشکی/متخصص بالینی علی طلائی
رئیس
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی ملیحه دادگر مقدم
دبیر
N/A کارشناس مسئول امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد حقوق قضایی/کارشناسی مجید محمدیان
حقوقدان
مربی عضو هیات علمی دانشگاه - عضویت در شورای عالی فرهنگی دانشگاه - عضو کمیته عفاف و حجاب معارف اسلامی/کارشناسی ارشد محمدجعفر جهانگیر فیض‏ آبادی
روحانی
استادیار مسئول کمیته پژوهشی گروه انفورماتیک پزشکی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) حامد تابش
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدرس و عضو گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محمد محمدی
متخصص اخلاق پزشکی
دانشیار سردبیر نشریه علوم اجتماعی جامعه شناسی/دکترای تخصصی (PhD) هما زنجانی زاده
نماینده جامعه
استادیار مسؤول کمیته پژوهش گروه طب کار طب کار/دکترای تخصصی (PhD) لحیا افشاری صالح
پژوهشگر
استادیار رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیماری های عفونی و گرمسیری/متخصص بالینی فرشته شیبانی
پژوهشگر
استاد مدیرگروه ایمونولوژی ایمونولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محمود محمودی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق دانشکده پزشکی مهندسی پزشکی/کارشناسی ارشد یاسمن هدایتی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر ملاتونین زیرزبانی قبل از عمل بر شدت درد پس از عمل بیماران تحت جراحی کولورکتال IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.149 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
تعیین ارتباط سطح لاکتات خون و آسیب حاد کلیه بعد از جراحی دریچه قلب IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.148 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی اثرات افسنطین، بر اختلال حافظه ناشی از تزریق اسکوپولامین در موش‌های صحرایی IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.147 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی همبستگی و توافق جایگاه سر جنین تعیین شده با جایگاه سنج ومعاینه رزیدنت ارشد زنان IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.146 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی منگوستین (Garcinia mangostana) و یکی از مهمترین ترکیبات فعال آن، آلفا منگوستین، در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2 IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.145 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۰
طرح پژوهشی
مقایسه نتایج انکساری,ابرومتری و vector analysisبین دو روش جراحی انکساریSMILE و PRK در افراد با نزدیک بینی و آستیگماتیسم IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.144 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی شیوع، عوامل خطر، علائم بالینی، عوارض و پیش آگهی دهیدراسیون هیپرناترمیک نوزادی: یک مطالعه مرور سیستماتیک IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.143 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
ارزیابی عملکرد دهلیز چپ (آنالیزاسترین ) در انقباضات نامنظم بطنی در افراد بدون بیماری ساختمانی قلب IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.142 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
شناسایی الگوی مقاومت کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت های بیمارستانی نسبت به سفالوسپورین ها در سال های 96 و 97 IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.141 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۰
پایان‌نامه
بررسی اثر Urolithin Aبر مسیرهای مقاوم کننده سلول به پرتودرمانی در رده سلولی سرطان کوکورکتال حساس و مقاوم به پرتودرمانی با تمرکز بر مسیرهای Akt ، ERK IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.140 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثر شیفت کاری بر عادات غذایی و بیومارکرهای متابولیک در پرسنل نوبت کار بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 98-97 IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.139 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی ارتباط اسیداوریک و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیه بیمارستان منتصریه مشهد IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.138 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی اثرات محافظتی کورکومین فلوئورینه بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رت IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.137 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی شیوع غیبت از کار بدلیل بیماری و علل آن در کارکنان صنعت فولاد در سال 95 تا 98 IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.136 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط استفاده موضعی شستشو با پودر داکسی سیکلین و انجام سوچورهای quilting با جلوگیری از تولید سروما در محل دهنده فلاپ لاتیسموس دورسی IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.135 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی ارتباط دیامتر چربی شکمی و احشایی با سایر فاکتورهای پیش گویی کننده بیماری های قلبی عروقی در جمعیت بزرگسالان ایرانی IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.134 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی قابلیت پیشگویی اندکس نقص دیواره بین دهلیزی ثانویه(َASD index) درانتخاب روش درمانَ ازطریق پوست ( اینترونشن) یا جراحی قلب درکودکان مراجعه کننده به کلینیک قلب بیماری های مادرزادی قلب بیمارستان امام رضا (ع) در سال های 1381 لغایت 1397 IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.133 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۹
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بینintussusception و شاخص وزنی بر اساس سن و نوع تغذیه در شیرخواران 6 ماه تا 2 سال مبتلا به intussusception مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و اکبر IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.132 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۰
طرح پژوهشی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزه تداوم درمان پرهیزمدار در اختلال مصرف مواد شبه افیونی با استفاده از روش تحقیق آمیخته IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.131 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
طراحی نقشه GIS از وضعیت 5 ساله آلودگی های انگلی زئونوتیک ترماتودهای کبدی و هیداتید کیست در کشتارگاهای 31 استان ایران IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.130 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.