English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی

کمیته اخلاق دانشکده پرستاری و مامایی مشهد به درخواست شورای پژوهشی دانشکده و با پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه در راستای تسریع روند بررسی اخلاقی طرح های پژوهشی در تاریخ 25/3/1396 تاسیس گردید. این کمیته دارای رییس (رییس دانشکده)، دبیر (معاون پژوهشی دانشکده) و 7 عضو می باشد که از بین اساتید و کارشناسان در حوزه های حقوق، اپیدمیلوژی، زنان، فقه و رشته های تخصصی بالینی .انتخاب شده اند. این کمیته هر 15 روز یک بار تشکیل جلسه داده و به بررسی اخلاقی طرح های پژوهشی می پردازد و نتایج حاصل از بررسی را در اختیار مجریان طرح و همچنین کمیته اخلاق دانشگاه قرار می دهد. در نهایت پس از انجام اصلاحات و تایید نهایی، کد اخلاقی طرح توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مشهد صادر گردیده و به مجری طرح اعلام می شود.

اعتبارنامه
IR.MUMS.NURSE.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رییس دانشکده پرستاری و مامایی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) عباس حیدری
رئیس
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) رباب لطیف نژاد رودسری
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی و کارشناس اسناد دانشگاه حقوق/کارشناسی علی یزدان دوست
حقوقدان
مربی مدیر گروه معارف فلسفه و کلام/کارشناسی ارشد سید مرتضی اسدی کاخکی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حمید حیدریان میری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مسئول پژوهشی گروه زنان زنان و زایمان/متخصص بالینی فریده اخلاقی
متخصص اخلاق پزشکی
دانشیار مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی جامعه شناسی/دکترای تخصصی (PhD) محسن نوغانی دخت بهمنی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی فوق تخصص گوارش کودکان و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی محمد علی کیانی
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) رباب لطیف نژاد رودسری
پژوهشگر
استادیار معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد آموزش پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) زهرا سادات منظری
پژوهشگر
N/A کارشناس امور پژوهشی مامایی/کارشناسی فاطمه منصوری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر آموزش مهارت تصمیم گیری اخلاقی و ارتباط بین فردی بر جوکاری اخلاقی پرستاران IR.MUMS.NURSE.REC.1398.031 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی با استفاده از فیلم و فایل صوتی بر کیفیت زندگی وابسته به سلامتی و رضایتمندی در بیماران تحت همودیالیز IR.MUMS.NURSE.REC.1398.030 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر کمربند مادون قرمز با کیسه آب گرم برشدت درد و طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست زا IR.MUMS.NURSE.REC.1398.029 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
ارزیابی نقادانه کارآزمایی های بالینی منتشر شده در زمینه تاثیر مداخلات مشاوره ای - آموزشی بر تغذیه انحصاری با شیر مادر IR.MUMS.NURSE.REC.1398.028 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
تاثیرکاربرد واقعیت مجازی بر درد ناشی از خارج کردن لوله سینه ای پس از عمل جراحی قلب IR.MUMS.NURSE.REC.1398.027 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
تبیین فرایند مدیریت خشونت خانگی در زنان باردار و طراحی برنامه مراقبتی حمایتی IR.MUMS.NURSE.REC.1398.026 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
تبیین فرایند شکل گیری اخلاق حرفه ای در دانشجویان و دانش آموختگان مامایی و ارائه راهکارهای آموزشی IR.MUMS.NURSE.REC.1398.025 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر بسته ABCDE بر روی همودینامیک و خطر بروز عوارض بیماران تحت تهویه مکانیکی IR.MUMS.NURSE.REC.1398.024 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان افت فشارخون بدنبال بی‌حسی اسپاینال در عمل سزارین IR.MUMS.NURSE.REC.1398.023 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
مقایسه ی تاثیر شناور کردن پاها در آب گرم و رفلکسولوژی پا بر خستگی و کیفیت خواب بیماران تحت رادیوتراپی مراجعه کننده به مرکز درمانی امام رضا(ع) IR.MUMS.NURSE.REC.1398.022 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر مشهد در سال 1398 IR.MUMS.NURSE.REC.1398.021 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر عادات خواب کودکان 6-12 ساله مبتلا به اوتیسم در شهر مشهد IR.MUMS.NURSE.REC.1398.020 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای تاثیر زنبورک ویبره همراه با گرما وسرما بر درد ناشی از تزریق آنژیوکت در کودکان 6-3 سال IR.MUMS.NURSE.REC.1398.019 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
طرح پژوهشی
آموزش از طریق تلفن همراه در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر: یک مطالعه مروری سیستماتیک IR.MUMS.NURSE.REC.1398.018 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط باورهای ناکارآمد جنسی با کیفیت زندگی جنسی در زنان متأهل IR.MUMS.NURSE.REC.1398.017 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی موانع بکارگیری سیستم تریاژ در اورژانس بیمارستان شهرستان طبس و ارائه راهکارها به روش دلفی IR.MUMS.NURSE.REC.1398.016 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر بازتوانی قلبی توام با ریوی در فاز دو بازتوانی قلبی برکیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر قلب IR.MUMS.NURSE.REC.1398.015 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
تاثیر اجرای پروتکل دادن خبر بد بر علائم اضطراب خانواده بیمار و استرس پرستار هنگام گفتن خبر فوت بیمار IR.MUMS.NURSE.REC.1398.014 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و آرامسازی تنفسی بر علایم حیاتی و اضطراب قبل از الکتروشوک درمانی بیماران افسرده بیمارستان ابن سینا مشهد IR.MUMS.NURSE.REC.1398.013 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۷
پایان‌نامه
مقایسۀ میزان تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز با و بدون ترکیبات مؤثره ریزپوشانی شده با محلول پدوفیلین بر درمان زگیل تناسلی زنان IR.MUMS.NURSE.REC.1398.012 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.