کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی

کمیته اخلاق دانشکده پرستاری و مامایی مشهد به درخواست شورای پژوهشی دانشکده و با پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه در راستای تسریع روند بررسی اخلاقی طرح های پژوهشی در تاریخ 25/3/1396 تاسیس گردید. این کمیته دارای رییس (رییس دانشکده)، دبیر (معاون پژوهشی دانشکده) و 7 عضو می باشد که از بین اساتید و کارشناسان در حوزه های حقوق، اپیدمیلوژی، زنان، فقه و رشته های تخصصی بالینی .انتخاب شده اند. این کمیته هر 15 روز یک بار تشکیل جلسه داده و به بررسی اخلاقی طرح های پژوهشی می پردازد و نتایج حاصل از بررسی را در اختیار مجریان طرح و همچنین کمیته اخلاق دانشگاه قرار می دهد. در نهایت پس از انجام اصلاحات و تایید نهایی، کد اخلاقی طرح توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مشهد صادر گردیده و به مجری طرح اعلام می شود.

اعتبارنامه
IR.MUMS.NURSE.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رییس دانشکده پرستاری و مامایی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) عباس حیدری
رئیس
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) رباب لطیف نژاد رودسری
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی و کارشناس اسناد دانشگاه حقوق/کارشناسی علی یزدان دوست
حقوقدان
مربی مدیر گروه معارف فلسفه و کلام/کارشناسی ارشد سید مرتضی اسدی کاخکی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حمید حیدریان میری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مسئول پژوهشی گروه زنان زنان و زایمان/متخصص بالینی فریده اخلاقی
متخصص اخلاق پزشکی
دانشیار مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی جامعه شناسی/دکترای تخصصی (PhD) محسن نوغانی دخت بهمنی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی فوق تخصص گوارش کودکان و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی محمد علی کیانی
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) رباب لطیف نژاد رودسری
پژوهشگر
استادیار معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد آموزش پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) زهرا سادات منظری
پژوهشگر
N/A کارشناس امور پژوهشی مامایی/کارشناسی فاطمه منصوری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی موانع بکارگیری سیستم تریاژ در اورژانس بیمارستان شهرستان طبس و ارائه راهکارها به روش دلفی IR.MUMS.NURSE.REC.1398.016 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر بازتوانی قلبی توام با ریوی در فاز دو بازتوانی قلبی برکیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر قلب IR.MUMS.NURSE.REC.1398.015 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
تاثیر اجرای پروتکل دادن خبر بد بر علائم اضطراب خانواده بیمار و استرس پرستار هنگام گفتن خبر فوت بیمار IR.MUMS.NURSE.REC.1398.014 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و آرامسازی تنفسی بر علایم حیاتی و اضطراب قبل از الکتروشوک درمانی بیماران افسرده بیمارستان ابن سینا مشهد IR.MUMS.NURSE.REC.1398.013 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۷
پایان‌نامه
مقایسۀ میزان تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز با و بدون ترکیبات مؤثره ریزپوشانی شده با محلول پدوفیلین بر درمان زگیل تناسلی زنان IR.MUMS.NURSE.REC.1398.012 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
اثربخشی برنامه خودمراقبتی با الگوی اورم بر اضطراب و کیفیت زندگی کودکان تحت همودیالیز IR.MUMS.NURSE.REC.1398.011 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل پندر بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در پرستاران بخش روان IR.MUMS.NURSE.REC.1398.010 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
تجربه زیسته "مادران نزدیک به مرگ" و طراحی یک برنامه حمایتی با استفاده از مدل منطقی IR.MUMS.NURSE.REC.1398.009 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر گیاه جینکو بیلوبا بر عملکرد جنسی زنان یائسه: یک مرور سیستماتیک IR.MUMS.NURSE.REC.1398.008 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
تاثیر برنامه آموزشی حمایتی بر میزان افسردگی، اضطراب و رضایتمندی خانواده های بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلب IR.MUMS.NURSE.REC.1398.007 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد IR.MUMS.NURSE.REC.1398.006 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر خود-هیپنوتیزم بر ترس و درد زایمان طبیعی در زنان نخست زا IR.MUMS.NURSE.REC.1398.005 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
طرح پژوهشی
تعیین تأثیر آموزش آرام سازی در زنان یائسه بر عوارض یائسگی IR.MUMS.NURSE.REC.1398.004 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
تاثیر برنامه توانمندسازی مادر بر عوارض کلستومی شیرخوار و تحمل پریشانی مادر IR.MUMS.NURSE.REC.1398.003 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
تاثیرمشاوره گروهی با رویکرد راه حل محور برعملکرد و رضایت جنسی و شادکامی زنان یائسه با سندرم آشیانه خالی IR.MUMS.NURSE.REC.1398.002 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر ارسال پیامک مدیریت صحنه بر استرس درک شده و رضایتمندی مراقبین بیماران روانپزشکی تماس گیرنده با اورژانس 115شهر مشهد IR.MUMS.NURSE.REC.1398.001 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
تاثیر برنامه تمرینات کششی - مراقبه بر میزان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با زایمان زودرس IR.MUMS.NURSE.REC.1397.092
IRCT20190222042796N1
۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط سواد سلامت و منبع کنترل سلامت با تبعیت از رژیم درمانی در زنان مبتلا به دیابت بارداری IR.MUMS.NURSE.REC.1397.091 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه اثرکپسول خوراکی انغوزه و قرص خوراکی مترونیدازول بر درمان عفونت تریکوموناس واژینالیس IR.MUMS.NURSE.REC.1397.090
IRCT20190220042776N1
۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه اثرکرم مهبلی مریم گلی وکلوتریمازول دردرمان واژینیت کاندیدایی زنان دیابتی IR.MUMS.NURSE.REC.1397.089
IRCT20190221042787N1
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.