English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی

کمیته اخلاق دانشکده داروسازی از تاریخ1394/7/23 شروع به فعالیت نموده است. این کمیته دارای 8 عضو می باشد. و به طور فعال به بررسی طرح های مصوب شورای پژوهشی دانشکده می پردازد.

اعتبارنامه
IR.MUMS.PHARMACY.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده داروسازی فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) بیژن ملائکه نیکوئی
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی/دکترای تخصصی (PhD) مهرداد ایرانشاهی
دبیر
N/A کارشناس حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد اعظم شاه ابراهیمی
حقوقدان
مربی عضو شورای فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی/کارشناسی ارشد محمدجعفر جهانگیر فیض آبادی
روحانی
دانشیار مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انفورماتیک پزشکی/فارماکوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) سعید اسلامی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر گروه کنترل غذا و دارو و سردبیر و مدیر مسؤول مجله Iran J Basic Med Sci میکروب شناسی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) بی بی صدیقه فضلی بزاز
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر داروخانه دکتر ایرانشاهی علوم تجربی/دیپلم حکمت الهی
نماینده جامعه
استاد معاون پژوهشی دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی/دکترای تخصصی (PhD) مهرداد ایرانشاهی
پژوهشگر
استاد مدیر گروه سم شناسی دانشکده داروسازی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا کریمی
پژوهشگر
استاد مدیر گروه داروسازی بالینی داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) امیرهوشنگ محمدپور
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی دانشکده داروسازی و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند بیوشیمی/کارشناسی ارشد سمانه عابدینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
طرح پژوهشی
انتقال هدفمند دوکسوروبیسین و آپتامرهای درمانی FOXM1 و α-PCNA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 و پپتید LAH4-L1 IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.049 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
طرح پژوهشی
انتقال هدفمند antimiR-21 و پپتید KLA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.048 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر درمانی ترهالوز در مدل درون‌تنی دیابت IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.047 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو لیپوزوم های حساس به دمای حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با دو پپتید iRGD و CGKRK و بررسی اثرات ضد توموری در موش های دارای تومور C26 IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.046 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
تهیه و تعیین ویژگیهای نانومیسل های حاوی دوستاکسل و دوکسوروبیسین حساس به pH و بررسی اثرات ضد توموری در موشهای دارای تومور 4T1 وTUBO IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.045 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۷
طرح پژوهشی
احتراما به استحضار می رساند با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر افزایش هزینه دو طرح تحقیقاتی خانم دکتر راضیه قدسی که مصوب مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی شده است، در جلسه کمیته بودجه دانشکده مورخ 98/3/26موافقت گردید. - طرح950769: افزایش بودجه به مبلغ58500000 ریال - طرح 960813: افزایش بودجه به مبلغ270/600/000 ریال IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.044 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۷
طرح پژوهشی
سنتز سیلیکاهای دندریکی پوشش داده شده بادکستران جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای CD133+ سلولهای سرطان کولون IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.043 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۷
طرح پژوهشی
سنتز دی بلاک آمفی فیل درمانی بوسیله واکنش پلیمریزاسیون رافت جهت حمل هدفمند سیستم پپنوزومی پرودراگ SN38 به سرطان کولون IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.042 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر سیانوکوبالامین (ویتامین ب12) بر آسیب مغزی ایجاد شده توسط پاراکوات در موش سفید کوچک IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.041 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیرآمیفوستین بر سمیت سلولی فلزات سنگین کادمیوم و آرسنیک IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.040 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر تلمیسارتان در سمیت عصبی ایجاد شده با آکریل آمید IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.039 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
ارزیابی پایداری و اثرات ضد باکتریایی مشتقات جدید Iseganan IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.038 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
انتقال هدفمند SN-38 و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده از سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PHPMA-b-PPPMP هدفمند شده با آپتامر AS1411 IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.037 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی سامانه های دارورسانی بینی به مغز و ارزیابی کارایی درون تن و برون تن آن ها – انسولین به عنوان داروی مدل IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.036 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
تهیه داربست های هیبریدی بیومیمتیک بارگذاری شده حاوی پروتئین نانوسفر TGF-B1 جهت افزایش تمایز سلولهای بنیادی مزانشیال به غضروف IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.035 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی آفلاتوکسین B1 و یک آپتاسنسور فلورسانس جهت شناسایی آفلاتوکسین M1 IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.033 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
طراحی، سنتز و بررسی بیواوژیکی مشتقات جدید بنزآمیدی به عنوان مهارکنندگان آنزیم هیستون داستیلاز و ترکیبات ضد سرطان IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.032 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
طرح پژوهشی
تهیه و بررسی خصوصیات بید های کیتوزان و کیتوزان-هیدروکسی آپاتیت-کلاژن حاوی وانکومایسین IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.031 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
پایان‌نامه
تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ذرات PLGA حاوی دگزامتازون و بواسیزومب به منظور دارورسانی در چشم IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.030 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
پایان‌نامه
جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت گیاهان اندمیک جنس Ferula و خالص سازی، تعیین ساختمان و ارزیابی اثرات آنتی بیوتیکی متابولیت های ثانویه‌ی آن‌ها IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.029 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.