کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی

کمیته اخلاق دانشکده داروسازی از تاریخ1394/7/23 شروع به فعالیت نموده است. این کمیته دارای 8 عضو می باشد. و به طور فعال به بررسی طرح های مصوب شورای پژوهشی دانشکده می پردازد.

اعتبارنامه
IR.MUMS.PHARMACY.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) علی بدیعی
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی/دکترای تخصصی (PhD) مهرداد ایرانشاهی
دبیر
N/A کارشناس حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد اعظم شاه ابراهیمی
حقوقدان
مربی عضو شورای فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی/کارشناسی ارشد محمدجعفر جهانگیر فیض آبادی
روحانی
دانشیار مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انفورماتیک پزشکی/فارماکوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) سعید اسلامی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر گروه کنترل غذا و دارو و سردبیر و مدیر مسؤول مجله Iran J Basic Med Sci میکروب شناسی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) بی بی صدیقه فضلی بزاز
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر داروخانه دکتر ایرانشاهی علوم تجربی/دیپلم حکمت الهی
نماینده جامعه
استاد معاون پژوهشی دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی/دکترای تخصصی (PhD) مهرداد ایرانشاهی
پژوهشگر
استاد مدیر گروه سم شناسی دانشکده داروسازی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا کریمی
پژوهشگر
استاد مدیر گروه داروسازی بالینی داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) امیرهوشنگ محمدپور
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی دانشکده داروسازی و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند بیوشیمی/کارشناسی ارشد سمانه عابدینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
پایان‌نامه
تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ذرات PLGA حاوی دگزامتازون و بواسیزومب به منظور دارورسانی در چشم IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.030 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
پایان‌نامه
جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت گیاهان اندمیک جنس Ferula و خالص سازی، تعیین ساختمان و ارزیابی اثرات آنتی بیوتیکی متابولیت های ثانویه‌ی آن‌ها IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.029 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
پایان‌نامه
طراحی، سنتز و بررسی اثرات مهار کنندگی پروتئوزوم مشتقات پپتید-بورونیک اسید IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.028 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
طرح پژوهشی
فرمولاسیون و بررسی اثر مرطوب کنندگی لوسیون آمونیوم لاکتات 12% در درمان خشکی پوست بیماران اورمیک IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.027 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی اثر زآگزانتین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.026 ۵
فارسی
انگلیسی

پایان‌نامه
تهیه، تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بررسی اثرات تولروژنیک نانولیپوزوم های حاوی آنتی ژن (mBSA) و آتورواستاتین کلسیم بر روی مدل موشی آرتریت روماتوئید IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.025 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی اثر القا کنندگی آپوپتوز ترکیب جدید کینولینی (ST41) در رده سلولی سرطان ریه (A549 ) IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.024 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی اثر مینوسیکلین در سمّیت سلولی ناشی از فلزات سنگین کادمیم و آرسنیک در سلولهای PC12 IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.023 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۰
طرح پژوهشی
ارزیابی سطح استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگی IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.022 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی اثر حفاظت کنندگی آلفا-منگوستین، مورین و کروستین بر سمیت سلولی فلزات سنگین کادمیوم و آرسنیک IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.021 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
تهیه و بررسی خصوصیات و فراهمی زیستی خوراکی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی تیموکینون به منظور بهبود اثرات ضد سرطانی و سمیت دوکسوروبیسین در مدل حیوانی IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.020 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی اثر دوزهای مختلف مونت موریلونیت به تنهایی و در ترکیب با زغال فعال بر سمیت حاد ناشی از دیگوکسین در رت IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.019 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
تاثیر اسید کلروژنیک بر روی اختلالات متابولیکی ایجاد شده با الانزاپین در رت IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.018 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی اثر سیتاگلیپتین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.017 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی اثر کلاولانیک اسید به تنهایی و همراه با کروسین بر تغییرات استریاتومی نوروترنسمیترهای دوپامین، گابا و گلوتامات و بیان گیرنده‌های D2 به دنبال القا دیسکینزی تاخیری ناشی از مصرف تحت حاد هالوپریدول در رت IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.016 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
تهیه و ارزیابی قرص های dispersible کورکومین با استفاده از سیستم های پراکنده جامد آن IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.015 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
بررسی اثرات محافظتی کروستین علیه سمیت عصبی و اتوفاژی القا شده به روش EAE) Experimental autoimmune encephalomyelitis) در موش IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.014 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی پاسخ ایمنی و اثر محافظتی شش کاندید واکسن ضد سل در برابر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (به صورت Challenge) در مدل حیوانی IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.013 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
طرح پژوهشی
بررسی میزان کارایی مونت موریلونیت به تنهایی و در ترکیب با زغال فعال در آلودگی زدایی ناشی از مسمومیت حاد استامینوفن در زمانهای مختلف تجویز در رت IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.012 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
طرح پژوهشی
تهیه فرمولاسیون قرص اپیوم و مطالعات پایداری آن IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.011 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.