English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اعتبارنامه
IR.MUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه کلیه و مجاری ادراری/متخصص بالینی محمد رضا دارابی محبوب
رئیس
استاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) محسن تفقدی
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد فاطمه لشکری
حقوقدان
استاد معاون دانشجویی فرهنگی الهیات (علوم قرآنی)/دکترای تخصصی (PhD) مهدی ابراهیمی
روحانی
دانشیار دبیر شورای دانشگاه علوم پزشکی مشهد اپیدمیولوژِی/دکترای تخصصی (PhD) علی تقی پور
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار رئیس بخش اورژانس اطفال و اندوسکوپی کودکان بیمارستان قائم و مدیر برنامه آموزش دستیاران گروه کودکان دا فلوشیپ BME و فوق تخصص بیماریهای کبدی و پیوند کبد کودکان/فلوشیپ فوق تخصصی محمد علی کیانی
متخصص اخلاق پزشکی
دانشیار استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد ریاضیات (جبر)/کارشناسی ارشد سید حسین اورعی نامزدی
نماینده جامعه
دانشیار مدیر امور پژوهشی دانشگاه انفورماتیک زیست پزشکی - فارماکوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) سعید اسلامی
پژوهشگر
استاد مدیر گروه دارو و غذا، مسئول انتشارات دانشگاه میکربشناسی داروئی/دکترای تخصصی (PhD) بی بی صدیقه فضلی بزاز
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق دانشگاه پزشکی/دکترای حرفه ای علی صمدی
کارشناس کمیته

مصوبات دارای کارآزمایی بالینی (برای مشاهده مشخصات کارآزمایی روی «جزئیات» کلیک فرمایید) مشاهده همه مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی سبب شناسی و مکانیسم ایجاد سنگ کلیه از دیدگاه طب ایرانی و ارزیابی بالینی اثر عصاره ی ریزوم گیاه ثیل و دانه گیاه حب القلت بر سنگ کلیه IR.MUMS.REC.1397.325
IRCT20190410043235N1
۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
تاثیرنقاشی براضطراب کودکان 12-4 سال مبتلا به سرطان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد IR.MUMS.REC.1397.319
IRCT20160710028863N34
۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۶
پایان‌نامه
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ فراورده طب ایرانی بر پایه خرنوب و طب سوزنی ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺞ ﻫﺎی اﺳﭙﺮم، ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان مبتلا بهﻧﺎﺑﺎروری اﯾﺪﯾﻮﭘﺎﺗﯿﮏ:ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ یک ﺳﻮ ﮐﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺪه IR.MUMS.REC.1397.266
IRCT20171031037132N2
۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۸
پایان‌نامه
بررسی اثر بخشی استفاده از سلول های هسته دار خون محیطی به همراه پلاسما غنی شده از پلاکت در بیماران اطفال مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال مراجعه کننده به بخش اورولوژی بیمارستان امام رضا(ع) IR.MUMS.REC.1397.252
IRCT20190117042391N1
۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۶
پایان‌نامه
مقایسه اثر فونوفورزیس و تزریق تریامسینولون به همراه لیدوکائین بر پیامد های درد، ناتوانی و کیفیت زندگی در بیماران دارای سندرم گیرافتادگی شانه IR.MUMS.REC.1397.251
IRCT20161221031506N3
۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی اثر ماساژ و مالش موضعی روغن بنفشه بر فاکتورهای التهابی در بیماران همودیالیزی IR.MUMS.REC.1397.246
IRCT20170607034382N3
۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۸
پایان‌نامه
بررسی پایلوت اثر بخشی کروسین بعنوان مکمل دارویی در درمان عوارض چشمی ناشی از بیماری بهجت به روش کارآزمایی بالینی IR.MUMS.REC.1397.245
IRCT20130418013058N12
۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۲
پایان‌نامه
بررسی درمان دارویی بوسیله قطره لیپوئیک اسید در درمان بیماران Presbyopia IR.MUMS.REC.1397.235
IRCT20181215041972N1
۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی درمان تحریک الکتریکی پوستی بر ویژگی های صوت بیماران مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی IR.MUMS.REC.1397.212
IRCT20181217042016N1
۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو IR.MUMS.REC.1397.205
IRCT20190128042529N1
۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر تمرین تناوبی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر هومئوستاز گلوکز، پرپتین، استئوکلسین و آدیپونکتین سرمی مردان چاق / اضافه وزن غیرفعال IR.MUMS.REC.1397.203
IRCT20170102031720N3
۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی بر برخی مایوکاین‌های تنظیمی بایوژنز میتوکندریایی، ریبوزومی و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو IR.MUMS.REC.1397.202
IRCT20181002041204N1
۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۲
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه منبع کنترل سلامت بر بهداشت بلوغ و باروری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول فاروج در سال 96 IR.MUMS.REC.1397.201
IRCT20160710028863N33
۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی اثر استرومال واسکولار فرکشن (SVF) جدا شده از بافت چربی به صورت اتولوگ در درمان بیماری پسوریازیس پلاکی ژنرالیزه IR.MUMS.REC.1397.194
IRCT20150601022512N3
۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۲
پایان‌نامه
تدابیر موثر در تسهیل زایمان از دیدگاه طب ایرانی و بررسی اثر خطمی و عسل در تسهیل زایمان IR.MUMS.REC.1397.193
IRCT20181106041578N1
۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر مخلوط شنبلیله، قره قاط، کاسنی، بابونه و گزنه بر کنترل گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع دوم IR.MUMS.REC.1397.177
IRCT20170821035817N3
۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی با تمرکز بر عضلات کف لگن و عضلات عمقی شکمی بر پارامترهای شدت درد، ناتوانی عملکردی و کیفیت زندگی در زنان باردار مبتلا به درد کمری- لگنی IR.MUMS.REC.1397.163
IRCT20181007041265N1
۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳۱
پایان‌نامه
مطالعه سبب شناسی صرع در منابع طب ایرانی و بررسی اثر فرآورده گیاهی فاوانیا بر صرع مقاوم به درمان اطفال IR.MUMS.REC.1397.159
IRCT20131125015533N2
۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر ارتقای وضعیت تغذیه ای سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال 1397 IR.MUMS.REC.1397.154
IRCT20160619028529N9
۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳
پایان‌نامه
طراحی و اجرای مداخله بر اساس مدل پرسید پروسید بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در خانوارهای دامداران شهرستان تربت حیدریه در سال97 IR.MUMS.REC.1397.142
IRCT20160917029843N10
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.